Про предмети відання комітетів Верховної Ради України
Розпорядження Голови Верховної Ради України від 08.09.2003867
Документ 867/03-РГ, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2003

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
м. Київ N 867 8 вересня 2003 року
Про предмети відання комітетів Верховної Ради України

Враховуючи пропозицію Комітету Верховної Ради України з
питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи
Верховної Ради України, з метою забезпечення діяльності комітетів
Верховної Ради України відповідно до вимог частини другої
статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частин першої,
другої, четвертої - шостої статті 5, частини другої статті 6,
частин другої та четвертої статті 8 Закону України "Про комітети
Верховної Ради України" ( 116/95-ВР ) та глави 6.3 Регламенту
Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ), тимчасово, до
законодавчого врегулювання:
1. Встановити, що до предметів відання комітетів Верховної
Ради України належать такі питання:
1) Комітет Верховної Ради України з питань правової політики:
- законопроекти про внесення змін до Конституції України;
- питання про відповідність законопроектів Конституції
України;
- законодавство про закони та інші нормативне-правові акти
України;
- законодавство про Конституційний Суд України;
- законодавство про Президента України;
- законодавство про судоустрій, статус суддів та забезпечення
діяльності судів;
- питання призначення суддів па посади та припинення їх
повноважень, падання згоди на затримання чи арешт суддів;
- процесуальне законодавство;
- законодавство про органи юстиції, виконавчу службу та
виконавче провадження, адвокатуру, нотаріат;
- питання планування законодавчого процесу у Верховній Раді
України, систематизації та кодифікації законодавства України;
2) Комітет Верховної Ради України з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування:
- законодавство з питань адміністративно-територіального
устрою України;
- законодавство про Автономну Республіку Крим та її органи
влади;
- законодавство про статус столиці України та спеціальний
статус інших міст;
- законодавство про органи виконавчої влади;
- законодавство про державну службу;
- законодавство про місцеве самоврядування та службу в
органах місцевого самоврядування;
- законодавство про вибори, референдуми та інші форми
безпосереднього волевиявлення громадян;
- законодавство про політичні партії та громадські
організації;
- адміністративне законодавство (за винятком законодавства
про адміністративні правопорушення) та законодавче забезпечення
адміністративної реформи;
- законодавство про державні символи України;
- законодавство про державні нагороди України;
3) Комітет Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці:
- питання державної політики соціального захисту громадян;
- законодавство у сфері соціальних гарантій, рівня життя
громадян та повернення заощаджень населенню;
- трудове законодавство;
- законодавче регулювання сфери зайнятості;
- законодавство з питань державного соціального страхування;
- законодавство з питань соціального партнерства та
діяльності окремих об'єднань громадян - сторін соціального
партнерства;
- законодавство з питань захисту прав споживачів та споживчої
кооперації;
4) Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства:
- законодавство про охорону здоров'я, у тому числі про
медичну допомогу, лікувальну діяльність, лікарські засоби,
фармацію та фармацевтичну діяльність; законодавство про медичне
страхування;
- законодавство про охорону материнства, дитинства та
допомогу сім'ям з дітьми;
- питання санаторно-курортного оздоровлення;
5) Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної
політики, фізичної культури, спорту і туризму:
- законодавство з питань молодіжної політики;
- законодавство про фізичну культуру;
- законодавство про спорт та спортивну діяльність;
- законодавство про туризм і туристичну діяльність;
- законодавство про курорти та рекреаційну діяльність;
6) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти:
- законодавство про освіту;
- законодавство про науку, науково-технічну діяльність,
статут наукових і науково-педагогічних працівників та їх
соціальний захист;
- законодавство з питань загальних засад інноваційної
діяльності;
- законодавство з питань інтелектуальної власності;
- законодавство з питань інформаційних технологій та
інформатизації;
- організація підготовки висновків щодо наукового рівня
загальнодержавних програм економічного, науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля,
затвердження яких віднесено до повноважень Верховної Ради України;
7) Комітет Верховної Ради України з питань культури і
духовності:
- законодавство з питань культурно-просвітницької діяльності
(видавнича справа, бібліотечна справа, кінематографія, народні
художні промисли);
- законодавче регулювання мистецької діяльності (діяльність
професійних творчих спілок, театрів, шкіл естетичного виховання,
концертно-гастрольна діяльність тощо);
- законодавство з питань охорони історико-культурної спадщини
(музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників,
вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей);
- законодавство з питань мовної політики;
- законодавство про свободу совісті та релігійні організації;
- законодавство з питань благодійної діяльності;
8) Комітет Верховної Ради України з питань економічної
політики, управління народним господарством, власності та
інвестицій:
- законодавче забезпечення правового режиму власності
(застава, лізинг, концесії, оренда, передача прав власності на
об'єкти майна, що перебувають у державній чи комунальній
власності, процедури приватизації державного і комунального майна,
націоналізації, банкрутства тощо);
- питання визначення засад економічної конкуренції,
бухгалтерського обліку та звітності, аудиторської діяльності,
митної справи, правового режиму інвестиційної діяльності,
зовнішньоекономічної діяльності, спеціальних (вільних) економічних
зон та територій пріоритетного розвитку, територій із спеціальним
режимом інвестування, технопарків, законодавство про
антимонопольні органи, питання регулювання діяльності об'єктів
господарювання, зокрема господарських товариств, підприємств, бірж
тощо;
- засади фінансово-кредитного забезпечення економіки,
ліцензування господарської діяльності;
- законодавство з кадрових питань, пов'язаних з предметом
відання;
9) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету:
- закони про Державний бюджет України;
- законодавство з питань доходів, видатків бюджету, контролю
за виконанням бюджету;
- законодавство про бюджетний процес;
10) Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і
банківської діяльності:
- законодавство з питань грошово-кредитної політики;
- законодавство з питань банківської діяльності;
- законодавство про валютне регулювання, порядок утворення і
погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу (в тому
числі ратифікації міжнародних угод щодо надання кредитів,
уникнення подвійного оподаткування, інших угод, що стосуються
питань оподаткування та фінансів);
- законодавство з питань цінних паперів, регулювання ринку
цінних паперів, ринку фінансових послуг та фондового ринку;
- законодавство з питань діяльності небанківських фінансових
установ, страхової діяльності;
- законодавство про діяльність Рахункової палати, Державного
казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби;
- податкове законодавство, у тому числі питання системи
оподаткування, загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових
платежів), місцевих податків та зборів, інших неподаткових доходів
бюджетів, а також страхових нарахувань на фонд оплати праці;
- законодавство про статус та діяльність податкових органів,
установ Пенсійного фонду та установ соціальних фондів України;
- законодавство з питань регулювання фінансових ринків для
запобігання відмиванню незаконних доходів;
- законодавство з питань надання податкових пільг, списання,
розстрочення, відстрочення податкового боргу та/або податкових
зобов'язань;
- законодавство з кадрових питань, пов'язаних з предметом
відання;
11) Комітет Верховної Ради України з питань промислової
політики і підприємництва:
- законодавство з питань промислової політики та розвитку
окремих галузей промисловості;
- законодавство про підприємницьку діяльність, її
організаційно-правові форми та захист прав і законних інтересів
суб'єктів підприємницької діяльності;
- законодавство з питань стандартизації, підтвердження
відповідності, акредитації та метрологічної діяльності;
12) Комітет Верховної Ради України з питати,
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки:
- законодавство з питань розвитку паливно-енергетичного
комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної
промисловості та електроенергетики;
- законодавство з питань ядерної енергетики та ядерної
безпеки;
- законодавство про державне регулювання та функціонування
ринків енергії та енергоносіїв;
- законодавство з питань транспортування енергії та
енергоносіїв;
- законодавство з питань енергозбереження;
- законодавство з питань нетрадиційних та поновлювальних
джерел енергії;
13) Комітет Верховної Ради України з питань будівництва,
транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку:
- законодавство з питань будівництва та архітектури;
- житлове законодавство, законодавство з питань комунального
господарства;
- законодавство з питань залізничного транспорту;
- законодавство про автомобільний транспорт та дорожнє
господарство;
- законодавство про повітряний, водний та трубопровідний
транспорт;
- законодавство про телекомунікації та поштовий зв'язок;
- законодавство про інформаційні мережі;
14) Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин:
- законодавство з питань земельних відносин;
- законодавство з питань забезпечення реформи в
агропромисловому комплексі;
- законодавство з питань економічної політики в
агропромисловому комплексі, у тому числі з питань державного
регулювання сільського господарства;
- законодавство про державну підтримку розвитку
агропромислового виробництва;
- законодавство з питань лісового, водного, рибного
господарства;
15) Комітет Верховної Ради України у закордонних справах:
- питання законодавчого забезпечення зовнішньополітичної
діяльності України;
- питання законодавчого забезпечення участі України у
міжнародних інтеграційних процесах;
- питання ратифікації чи денонсації міжнародних договорів і
угод України, за винятком тих, попередній розгляд яких віднесений
до відання інших комітетів Верховної Ради України;
- забезпечення зв'язків Верховної Ради України з парламентами
зарубіжних країн;
- забезпечення зв'язків Верховної Ради України з ООН,
парламентськими асамблеями Організації з безпеки та
співробітництва в Європі, Організації Чорноморського Економічного
Співробітництва, Центральноєвропейської Ініціативи, НАТО,
Міжпарламентською асамблеєю держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав, Європейською міжпарламентською асамблеєю
православ'я, Міжпарламентським Союзом, Парламентською асамблеєю
Ради Європи та Європейським Союзом;
- проведення консультацій щодо призначення голів
дипломатичних представництв України за кордоном та забезпечення
парламентського контролю за проходженням дипломатичної служби
відповідно до Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 );
16) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи:
- законодавство з питань охорони, збереження та відтворення
довкілля, у тому числі надр, водних ресурсів, лісового фонду,
атмосфери, тваринного та рослинного світу;
- законодавство з встановлення порядку і регулювання
збереження, використання та відновлення природних ресурсів, у тому
числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосфери, тваринного та
рослинного світу, природних ландшафтів;
- законодавство з визначення і регулювання збереження та
збалансованого використання природних ресурсів виключної
(морської) економічної зони, континентального шельфу та освоєння
космічного простору;
- законодавство з визначення і регулювання екологічної
безпеки, попередження та ліквідації наслідків природних лих,
техногенних аварій та катастроф, діяльності державних
аварійно-рятувальних служб;
- законодавство з визначення і регулювання радіаційної
безпеки;
- законодавство з визначення і регулювання поводження з
відходами, у тому числі з радіоактивними, токсичними, побутовими,
металобрухтом;
- законодавство з питань визначення і регулювання створення
та проведення державного моніторингу навколишнього природного
середовища;
- законодавство з питань відповідальності за забруднення
навколишнього природного середовища;
- законодавство з питань створеній, охорони та розвитку
об'єктів природно-заповідного фонду України;
- законодавство з питань дослідження, фінансування,
впровадження та стимулювання безвідходних, утилізуючих, екологічно
безпечних, енергозберігаючих та таких, що працюють на
альтернативних джерелах енергії, технологій;
- законодавство з питань визначення і регулювання питань
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- законодавство з питань визначення і регулювання соціального
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
- джерелах енергії, технологій;
- законодавство з питань визначення і регулювання питань
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- законодавство з питань визначення і регулювання соціального
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
- законодавство з питань визначення і регулювання організації
та проведення екологічного страхування, екологічного аудиту,
екологічного туризму;
- питання приєднання чи ратифікації Україною міжнародних угод
і конвенцій у сфері екології, природокористування, надзвичайних
ситуацій, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та стан їх
виконання;
17) Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності:
- кримінальне законодавство;
- законодавство про адміністративні правопорушення;
- кримінально-виконавче законодавство та законодавче
забезпечення діяльності органів виконання покарань;
- законодавство про прокуратуру, органи дізнання і слідства,
органи внутрішніх справ;
- законодавство про податкову міліцію;
- законодавство про захист учасників кримінального
судочинства і про державний захист працівників правоохоронних
органів (крім питань соціального забезпечення);
- законодавство про профілактику злочинів, про
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі;
- законодавство про охорону громадського порядку і про
пожежну охорону;
- законодавство про охоронну і детективну діяльність;
- питання соціального захисту працівників правоохоронних
органів та членів їх сімей;
18) Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією:
- законодавство про боротьбу з корупцією;
- законодавство про боротьбу з організованою злочинністю;
- законодавство про оперативно-розшукову діяльність;
- законодавство про запобігання легалізації доходів, здобутих
злочинним шляхом;
- законодавство про боротьбу з тероризмом;
- кадрові питання, пов'язані з предметом відання;
19) Комітет Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони:
- законодавче забезпечення реформування і діяльності Збройних
Сил України, військ Цивільної оборони та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України;
- питання альтернативної (невійськової) служби;
- законодавче забезпечення діяльності органів державної
безпеки, розвідки і контррозвідки, прикордонних органів,
збереження державної таємниці та конфіденційної інформації;
- питання правового регулювання режиму державного кордону,
воєнного та надзвичайного стану;
- законодавче забезпечення національної безпеки України, у
тому числі економічної безпеки; питання оборонно-промислового
комплексу, військового та військово-технічного співробітництва
України з іншими державами, участі України у міжнародних
миротворчих операціях;
- законодавче забезпечення космічної діяльності; питання
військової науки;
- питання правових засад цивільного, у тому числі
парламентського контролю над Воєнною організацією держави;
- питання соціального захисту військовослужбовців та членів
їх сімей;
20) Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту,
депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України:
- питання Регламенту Верховної Ради України і парламентської
процедури;
- законодавство про статус народних депутатів України;
- питання депутатської етики;
- питання забезпечення діяльності народних депутатів України;
- питання організації роботи Верховної Ради України та
контролю за виконанням її Апаратом функцій із забезпечення
діяльності Верховної Ради України та її органів;
- контроль за формуванням та використанням кошторису витрат
на здійснення повноважень Верховної Ради України;
21) Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації:
- законодавство про інформацію;
- законодавство про свободу слова та право громадян на
інформацію;
- законодавство про електронні засоби масової комунікації;
- законодавство про друковані засоби масової інформації;
- законодавство про рекламу;
- кадрові питання, пов'язані з предметом відання;
22) Комітет Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин:
- законодавче забезпечення прав людини і громадянина
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ), законів та міжнародних
договорів України, законодавство про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини;
- законодавство про громадянство, статус іноземців та осіб
без громадянства;
- законодавче забезпечення етнонаціональної політики,
міжнаціональних відносин та прав корінних народів і національних
меншин в Україні;
- законодавче забезпечення прав депортованих та жертв
політичних репресій;
- законодавче забезпечення рівності прав жінок і чоловіків;
- законодавче забезпечення міграційної політики,
законодавство про імміграцію, біженців та надання притулку в
Україні;
- законодавче забезпечення зв'язків з українцями за кордоном;
- співробітництво з Радою Європи (РЄ), з Організацією з
Безпеки і Співробітництва в Європі (ОБСЄ), з питань, що стосуються
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
- співробітництво з Управлінням Верховного Комісара ООН у
справах біженців (УВКБ ООН), Міжнародною Організацією Міграції
(MOM), Комісією ООН з питань прав людини відповідно до статутних
завдань зазначених організацій, що збігаються з компетенцією
комітету;
- співробітництво з національними установами країн - членів
СНД з питань захисту прав людини, національних меншин,
міжнаціональних відносин та міграційних процесів;
23) Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів:
- законодавство про пенсійне забезпечення і пенсійну реформу;
- законодавство про статус і соціальний захист ветеранів
війни та праці, інших громадян похилого віку, жертв нацистських
переслідувань;
- законодавче забезпечення увічнення пам'яті загиблих при
захисті Батьківщини;
- законодавство про соціальний захист інвалідів, про
регулювання діяльності підприємств та громадських об'єднань
інвалідів;
- законодавче врегулювання гуманітарної допомоги, що
надходить в Україну;
24) Комітет Верховної Ради України з питань Європейської
інтеграції:
- питання законодавчого забезпечення участі України у
міжнародних інтеграційних процесах, пов'язаних з діяльністю
Європейського Союзу (ЄС), Ради Європи (РЄ) та Світової Організації
Торгівлі (COT), з урахуванням національних інтересів України;
- законопроектна робота в частині адаптації українського
законодавства до законодавства Європейського Союзу, його
відповідності зобов'язанням у рамках Ради Європи.
2. Встановити, що до предмета відання Спеціальної контрольної
комісії Верховної Ради України з питань приватизації належить:
- контроль за дотриманням законодавства про приватизацію,
реприватизацію;
- контроль за виконанням Державної програми приватизації;
- контроль за діяльністю органів приватизації;
- аналіз наслідків приватизації;
- систематичне інформування Верховної Ради України про хід
приватизації.
3. Взяти до відома, що у разі внесення на розгляд Верховної
Ради України законопроекту, проекту Постанови Верховної Ради
України чи іншого акта Верховної Ради України, зміст якого
стосується предметів відання двох або більше парламентських
комітетів, головний комітет з опрацювання такого проекту
визначатиметься на підставі статті 88 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Головою Верховної Ради України, у тому числі за
пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп),
внесеною відповідно до статті 4.2.4 Регламенту Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИНвгору