Документ 1675-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2014

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для громадян України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст.2042)

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для громадян України" (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 30 квітня 2014 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
2 вересня 2014 року
№ 1675-VII

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 2 вересня 2014 року
№ 1675-VII

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему: "Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для громадян України"

Учасники парламентських слухань, заслухавши та обговоривши питання про перспективи безвізового режиму між Україною та ЄС, відзначають, що:

спільною метою відносин між Україною та ЄС у візовій сфері є встановлення взаємного безвізового режиму в короткостроковій перспективі, щойно відповідні критерії, викладені у Плані дій з лібералізації візового режиму між ЄС та Україною (далі - План дій), будуть виконані Українською стороною;

на сьогодні ухвалено переважну більшість законодавчих актів, необхідних для виконання I-ої (законодавчої) фази відповідного Плану дій, наданого ЄС Україні наприкінці 2010 року;

законодавчо забезпечені умови для протидії дискримінації громадян та боротьби з корупцією, здійснено реформи в міграційній сфері, створено передумови для запровадження біометричних проїзних документів, започатковано створення системи захисту персональних даних;

виконання Українською стороною Плану дій відбувається недостатніми темпами, що призвело до тривалого перебування України у I-ій (законодавчій) фазі;

ситуація із видачею шенгенських віз поступово покращується, про що свідчить щорічне (протягом останніх трьох років) зростання кількості виданих в Україні шенгенських віз на 15-17% та збільшення питомої ваги багаторазових шенгенських віз до понад 30%, а також скорочення кількості візових відмов до 2% (за даними 2012 року);

у ході імплементації Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС трапляються порушення з боку дипломатичних та консульських установ окремих країн - членів ЄС, що виявляються, зокрема, у перевищенні термінів розгляду візових клопотань (ст. 7 Угоди); вимогах додаткових документів для підтвердження мети поїздки (ст. 4 Угоди); невмотивованому ухиленні від видачі багаторазових віз (ст. 5 Угоди); ухиленні від надання мотивації рішення про відмову у видачі візи (відповідна Декларація Європейської Комісії до Угоди);

часто консульські установи окремих країн - членів ЄС не забезпечують заявникам передбачену Візовим кодексом ЄС можливість безпосереднього доступу до консульств, наполягаючи на подачі документів до візових центрів, що майже вдвічі здорожчує візову процедуру за рахунок сервісного збору (як правило, 25 євро), який сплачується на додаток до встановленого Угодою консульського збору (35 євро);

набрання чинності з 1 липня 2013 року Угодою між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз, згідно з якою розширюється перелік категорій громадян України, які мають право на спрощене оформлення, та уточнюються терміни дії віз із тривалим терміном дії (1 рік, 2-5 років) є суттєвим кроком лібералізації візового режиму між Україною та ЄС;

з метою якнайшвидшого ухвалення позитивного рішення щодо переходу України до II-ої фази Плану дій під час Вільнюського саміту "Східного партнерства" у листопаді 2013 року учасники парламентських слухань рекомендують:

Верховній Раді України:

1. Прискорити підготовку та прийняття законопроектів, які сприяють протидії дискримінації в Україні.

2. Доопрацювати та прийняти проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної політики (реєстр. № 3312) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ефективності державної антикорупційної політики (реєстр. № 3522).

3. Внести зміни до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" з метою вилучення положень щодо Єдиного державного демографічного реєстру та інших положень, які суперечать європейським стандартам щодо захисту персональних даних.

4. Схвалити у другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації" (реєстр. № 0947), яким пропонується внести до законодавчих актів України важливі зміни у контексті виконання Плану дій, зокрема, в частині узгодження режиму доступу до персональних даних з європейськими стандартами, посилення положень щодо відкритості декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців, прозорості державних закупівель.

5. Підготувати та розглянути зміни до законів України "Про захист персональних даних" та "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" з метою усунення неточностей, пов’язаних з набранням чинності 1 січня 2014 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних" № 383-VII від 3 липня 2013 року.

6. Внести зміни та доповнення до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та тимчасового захисту" з метою розширення визначення "додатковий захист" та приведення Закону у відповідність із європейськими стандартами стосовно процедурних гарантій у випадку позбавлення особи статусу біженця.

7. Ухвалити Закон про засади зовнішньої трудової міграції та захист прав трудових мігрантів - громадян України за її межами з метою приведення законодавства України щодо трудової міграції до норм і стандартів Європейського Союзу та посилення боротьби з незаконною трудовою міграцією.

8. Утриматися від ухвалення нормативно-правових актів, які звужують встановлені Конституцією України та Європейською Конвенцією про права людини стандарти свободи вираження поглядів та мирних зібрань щодо окремих груп меншин;

Кабінету Міністрів України:

1. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України № 185 "Про деякі питання виконання Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", яка була призупинена постановою Кабінету Міністрів України № 415 від 12 червня 2013 року.

2. Забезпечити внесення змін до актів Міністерства охорони здоров’я України щодо надання особам, які подали заяву про отримання притулку, безоплатних медичних послуг.

3. Ініціювати створення незалежного антикорупційного координаційного органу і спеціалізованого органу з досудових розслідувань корупційних правопорушень.

4. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про виконання рекомендацій Європейської Комісії щодо змін до антикорупційного законодавства відповідно до рекомендацій ГРЕКО та ОЕСР, зокрема, щодо: узгодження поняття конфлікту інтересів із стандартами Ради Європи, створення ефективного механізму виявлення та врегулювання конфлікту інтересів та застосування адекватних санкцій.

5. Забезпечити антикорупційну спеціалізацію правоохоронних органів та створити ефективний механізм реалізації положень щодо декларування майна, доходів і витрат державних службовців, оприлюднення декларацій; захисту викривачів; визначення злочину незаконного збагачення відповідно до Конвенції ООН проти корупції; реформування законодавства про фінансування політичних партій та виборчих кампаній.

6. Забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів щодо запровадження документів із біометричними даними для виїзду українських громадян за кордон.

7. Підготувати законопроекти про регулювання трудової та іншої міграції, які б передбачали: наявність ефективної інституційної структури управління міграцією; заходи з реінтеграції громадян України, які повертаються на батьківщину добровільно або в порядку виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб; ефективний моніторинг міграційних потоків та виявлення нелегальних мігрантів всередині країни.

8. Забезпечити належну інфраструктуру, оснащення новітніми технологіями та кваліфікованим персоналом Державної прикордонної служби України з метою підвищення ефективності її роботи в питаннях боротьби з нелегальною міграцією та виконання домовленостей України з країнами ЄС в питаннях міграційної політики.

9. Продовжити консультації з експертами Європейської Комісії щодо відповідності та достатності ухвалених законодавчих актів у сфері протидії корупції вимогам ЄС з огляду на критерії I-ої (законодавчої) фази Плану дій.

10. Продовжити активну роботу з інституціями та державами - членами ЄС з метою ухвалення Європейською Комісією та Радою ЄС рішення про перехід України до II-ої фази Плану дій.вгору