Про затвердження Положення про дистанційне навчання
МОН України; Наказ, Положення від 21.01.200440

Дискусія

Дискусія — це навчальне заняття, проведення якого визначається викладачем у зв'язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла у студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2013

Дистанційне навчання

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2013

Консультація (Всі визначення терміна — 5)

Консультація — це елемент навчального процесу, за яким студенти дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2013

Лекція (Всі визначення терміна — 4)

Лекція — один із видів навчального заняття у дистанційному навчанні, на якому студенти отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв'язку як у синхронному режимі, коли студенти можуть отримувати інформацію від лектора і ставити йому запитання у реальному вимірі часу, так і в асинхронному, коли студенти отримують аудіовізуальний запис лекційного матеріалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2013

Практичне заняття (Всі визначення терміна — 3)

Практичне заняття — це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, що сформульовані у дистанційному курсі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2013

Семінар

Семінар — це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого студенти готують тези виступів на підставі виконаних завдань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2013


вгору