Про житлово-комунальні послуги
Закон України від 24.06.20041875-IV

Аварія (Всі визначення терміна — 30)

Аварія — пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів споруд, що виникло з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (Всі визначення терміна — 3)

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — балансоутримувач) — власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Виконавець (злочину) (Всі визначення терміна — 15)

Виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Виконавець щодо житлово-комунальних послуг

Виконавець — суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Виробник (Всі визначення терміна — 39)

Виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Виробник щодо житлово-комунальних послуг

Виробник — суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (Всі визначення терміна — 3)

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — власник) — фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Внутрішньобудинкові системи (Всі визначення терміна — 3)

Внутрішньобудинкові системи — мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Внутрішньобудинкові системи - мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Житлово-комунальні послуги (Всі визначення терміна — 4)

Житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Засіб обліку

Засіб обліку - прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Засіб обліку щодо житлово-комунальних послуг

Засіб обліку — прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Кількісний показник житлово-комунальних послуг (Всі визначення терміна — 3)

Кількісний показник житлово-комунальних послуг — одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Кількісний показник житлово-комунальних послуг - одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Комунальні послуги (Всі визначення терміна — 7)

Комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газопостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Мінімальні норми житлово-комунальних послуг

Мінімальні норми житлово-комунальних послуг встановлюються з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання людей та їх перебування в приміщеннях, забезпечення технічних вимог до експлуатації будинку (споруди), підтримання несучої спроможності конструкцій та експлуатаційних характеристик внутрішньобудинкових мереж і систем

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Всі визначення терміна — 2)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є державним колегіальним органом, що здійснює регулювання діяльності у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів для об’єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.11.2016

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є державним колегіальним органом, що здійснює регулювання діяльності у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів для об’єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Непереборна сила (Всі визначення терміна — 4)

Непереборна сила - дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Непереборна сила — дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Норми споживання (Всі визначення терміна — 4)

Норми споживання - кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Норми споживання щодо житлово-комунальних послуг

Норми споживання — кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Споживач (Всі визначення терміна — 24)

Споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Споживач житлово-комунальних послуг (Всі визначення терміна — 3)

Споживач — фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Точка розподілу (Всі визначення терміна — 2)

Точка розподілу - місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Точка розподілу комунальних послуг

Точка розподілу — місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Управитель (Всі визначення терміна — 7)

Управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Управитель щодо житла

Управитель — особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі — управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Утримання будинків і прибудинкових територій (Всі визначення терміна — 3)

Утримання будинків і прибудинкових територій — господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Якість житлово-комунальної послуги (Всі визначення терміна — 2)

Якість житлово-комунальної послуги - сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Якість житлово-комунальної послуги — сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012


вгору