Документ z2205-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.02.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
06.12.2012 N 2591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2012 р.
за N 2205/22517

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
щодо обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів

Відповідно до пункту 7 розділу II Закону України від 5 липня
2012 року N 5090-VI ( 5090-17 ) "Про внесення змін до деяких
законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів" і
підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ), Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 23 лютого 2006 року N 5417
( z0259-06 ) "Про затвердження Порядку залучення Моторним
(транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для
визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та
перевірки дій страховика", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11 березня 2006 року за N 259/12133, такі зміни: заголовок розпорядження викласти в такій редакції: "Про
затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим
бюро України аварійних комісарів, експертів або юридичних осіб, у
штаті яких є аварійні комісари чи експерти, для визначення причин
настання страхових випадків та розміру збитків"; пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Затвердити Порядок залучення Моторним (транспортним)
страховим бюро України аварійних комісарів, експертів або
юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти, для
визначення причин настання страхових випадків та розміру збитків,
що додається."
2. Унести до Порядку залучення Моторним (транспортним)
страховим бюро України аварійних комісарів, експертів або
юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари або експерти, для
визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та
перевірки дій страховика, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
23 лютого 2006 року N 5417 ( z0259-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11 березня 2006 року за N 259/12133
(у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року N 671)
( z1303-11 ), такі зміни: заголовок викласти в такій редакції: "Порядок залучення
Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних
комісарів, експертів або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні
комісари чи експерти, для визначення причин настання страхових
випадків та розміру збитків"; у пункті 1 слова " , та необхідності перевірки дій страховика
відповідно до пункту 36.3 статті 36 Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ) виключити; у пункті 3 слова "та перевірки дій страховика" виключити; у пункті 4 слова " , а також перевірки дій страховика"
виключити; у пункті 5 слова "та перевірки дій страховика" виключити; у пункті 8 слова "фонду захисту потерпілих" замінити словами
"відповідного централізованого страхового резервного фонду".
3. У Коригуючих коефіцієнтах та їхніх розмірах, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 9 липня 2010 року N 566 ( z0689-10 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року
за N 689/17984 (у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28 листопада
2011 року N 708) ( z1443-11 ), текст після таблиці виключити.
4. Абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II
Положення про особливості укладання договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
27 жовтня 2011 року N 673 ( z1483-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1483/20221,
викласти в такій редакції: "При розрахунку страхового платежу положення статті 8 та
пункту 13.2 статті 13 Закону України "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ) (далі - Закон), а також пункту 4 розділу II
Закону України від 5 липня 2012 року N 5090-VI ( 5090-17 ) "Про
внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" застосовуються лише за наявності відповідних
підтвердних документів.".
5. Департаменту методології, стандартів регулювання та
нагляду за фінансовими установами разом з юридичним департаментом
подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Литвина А.В.
Голова Комісії А.Стасевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Протокол засідання Комісії
від 06.12.2012 N 101вгору