Документ z2060-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.10.2017, підстава - z1147-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2013  № 1104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2013 р.
за № 2060/24592

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 742 від 31.08.2017}

Про затвердження Порядку оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну

Відповідно до пункту 9, підпункту 3 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, та абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 11 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 567, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну.

1.2. Технічний опис бланка запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну.

1.3. Зразок бланка запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну.

2. Установити, що запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну, оформлені з використанням бланків попереднього зразка, є чинними протягом строку їх дії.

3. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Черкасський Р.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 8 жовтня 2008 року № 524 „Про затвердження Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в’їзду в Україну”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2008 року за № 1096/15787 (із змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної міграційної служби України

Міністр закордонних справ УкраїниМ.М. Ковальчук

Л.О. Кожара
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15.11.2013 № 1104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2013 р.
за № 2060/24592

ПОРЯДОК
оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну (далі - запрошення) територіальними органами і територіальними підрозділами (далі - територіальні органи і підрозділи) Державної міграційної служби України (далі - ДМС України).

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 567 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (зі змінами), наказу МЗС України від 26 липня 2011 року № 196 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 983/19721 (із змінами).

1.3. У цьому Порядку термін «запрошення» вживається у такому значенні - це документ, який є підставою для оформлення в дипломатичному представництві чи консульській установі України за кордоном короткострокової візи.

Короткострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства з країн, з якими відповідно до міжнародних договорів чи законодавства України встановлено візовий порядок в’їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.

1.4. За оформленням запрошення може звернутися приймаюча сторона - зареєстровані в установленому порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних організацій (далі - юридичні особи), а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України у зв’язку з навчанням, стажуванням, роботою або на інших законних підставах  та запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства (далі - фізичні особи).

ІІ. Розгляд заяв фізичних осіб та клопотань юридичних осіб щодо оформлення запрошення

2.1. Рішення про оформлення запрошень приймають начальники (або їх заступники) територіальних органів чи підрозділів ДМС України стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства юридичними та фізичними особами на території свого адміністративного обслуговування.

2.2. Для оформлення запрошення до територіального органу чи підрозділу ДМС України за місцем свого проживання фізичні особи подають такі документи:

1) заяву фізичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну (додаток 1);

2) паспортний документ (після пред’явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними;

3) посвідку на постійне чи тимчасове проживання (після пред’явлення повертається) та копію її сторінок з особистими даними (якщо приймаючою стороною є іноземець чи особа без громадянства);

4) копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;

5) інформацію, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України.

2.3. Для оформлення запрошення до територіального органу чи підрозділу ДМС України за місцем своєї реєстрації юридичні особи подають такі документи:

1) клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну (додаток 2);

2) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3) копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;

4) паспортний документ (після пред’явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними керівника юридичної особи чи уповноваженої особи;

5) копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;

6) інформацію, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України.

2.4. За видачу документів громадянам України, іноземцям і особам без громадянства про запрошення в Україну справляється державне мито або подається документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

2.5. Прийняті до розгляду заяви (клопотання) обліковуються в журналі обліку заяв (клопотань) фізичних та юридичних осіб для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (додаток 3).

Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку клопотань та заяв, який на них проставляється.

2.6. Територіальні органи та підрозділи ДМС України оформляють запрошення в строк, що не перевищує двадцять робочих днів з дня звернення.

У разі звернення приймаючої сторони щодо дострокового оформлення запрошення воно оформляється в строк, що не перевищує десяти робочих днів.

2.7. За дострокове оформлення запрошення за заявою фізичної особи, яка виступає приймаючою стороною, сплачується державне мито в подвійному розмірі.

2.8. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС України, який приймає документи, перевіряє правильність оформлення заяви (клопотання) та наявність усіх необхідних документів, звіряє їх копії з оригіналами (крім копії сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується), на копіях ставить свій підпис із зазначенням ініціалів, прізвища і посади. Прийняті документи формуються у справу.

2.9. Працівники територіальних органів та підрозділів ДМС України розглядають прийняті заяви (клопотання) та проводять перевірку інформації за наявними обліками ДМС України, наданої приймаючою стороною, та даних  іноземця чи особи без громадянства, яка запрошується. На зворотному боці клопотання чи заяви проставляють відповідні відмітки про здійснену перевірку.

2.10. За результатами розгляду заяви (клопотання) особами, зазначеними у пункті 2.1 цього розділу, приймається рішення. Про прийняте рішення у заяві (клопотанні) робиться відмітка із зазначенням дати прийняття рішення.

2.11. У разі відмови в оформленні запрошення територіальний орган чи підрозділ ДМС України, який прийняв таке рішення, протягом п’яти робочих днів направляє приймаючій стороні письмове повідомлення із зазначенням підстав відмови.

2.12. Бланки запрошень виписані, але не видані, або зіпсовані при заповненні, за якими прийнято рішення про їх знищення, знищуються відповідно до законодавства України.

ІІІ. Внесення даних до бланка запрошення

3.1. Запрошення видається строком дії на шість місяців від дати його оформлення (протягом цього строку іноземець чи особа без громадянства може звернутися до дипломатичного представництва або консульської установи України за оформленням короткострокової візи), яке підписується особою, зазначеною у пункті 2.1 розділу ІІ цього Порядку, та скріплюється гербовою печаткою. Копія оформленого запрошення долучається до матеріалів справи.

3.2. При оформленні бланка запрошення посадовою особою, що заповнює бланк запрошення, відповідно до інформації, вказаної в заяві (клопотанні) приймаючої сторони, зазначається:

1) громадянство (для осіб без громадянства зазначається «особа без громадянства») особи, що запрошується в Україну, її прізвище, ім’я, дата та місце народження;

2) кількість в’їздів в Україну (одноразовий, дворазовий чи багаторазовий), які може здійснити іноземець чи особа без громадянства протягом періоду, на який він запрошується (зазначається шляхом закреслення зайвих слів);

3) період, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в’їхати в Україну (до п’яти років із зазначенням початкової та кінцевої дати);

4) кількість днів (від 5 до 90), на які запрошується іноземець чи особа без громадянства;

5) у рядку "Мета в'їзду в Україну" (шляхом закреслення зайвих цифр) зазначається кодове позначення мети поїздки: 01 - службова, ділова, 03 - приватна, 07 - культурний та спортивний обмін, релігійна, інша;

6) прізвище, ім’я та дата народження дітей до 18 років, які запрошуються разом з іноземцем чи особою без громадянства;

7) місцезнаходження житла, за яким запрошеному буде надано необхідне фінансове забезпечення на період його перебування в Україні;

8) у рядку «Приймаюча сторона в Україні» зазначається найменування юридичної особи чи прізвище та ініціали фізичної особи.

3.3. Запрошення видається приймаючій стороні під підпис, який проставляється на зворотному боці заяви (клопотання).

Начальник Управління
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади
та органами військового
управління МВС України

Р.А. Черкасський
Додаток 1
до Порядку оформлення запрошень
іноземцям та особам без громадянства
на отримання візи для в’їзду в Україну
(підпункт 1 пункту 2.2)

ЗАЯВА
фізичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну


Додаток 2
до Порядку оформлення запрошень
іноземцям та особам без громадянства
на отримання візи для в’їзду в Україну
(підпункт 1 пункту 2.3)

КЛОПОТАННЯ
юридичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в’їзду в УкраїнуДодаток 3
до Порядку оформлення запрошень
іноземцям та особам без громадянства
на отримання візи для в’їзду в Україну
(пункт 2.5)

ЖУРНАЛ
обліку заяв (клопотань) фізичних та юридичних осіб для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну

№ з/п

Дата запису

Прізвище, ініціали (назва) приймаючої сторони

Місце проживання (знаходження)

Прізвище та ім’я іноземця чи особи без громадянства

Дата народження

1

2

3

4

5

6

Громадянство

Мета поїздки

Серія, № оформленого запрошення чи підстави відмови

7

8

9
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15.11.2013 № 1104

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну

1. Бланк запрошення являє собою аркуш паперу (щільністю 80 г/кв. м) розміром 210х150 (+0,5) міліметрів (А-5).

2. Бланк має ступені захисту від підробок:

захисна сітка;

мікрошрифт;

нумерація (складається з шести цифр);

серія (складається з двох літер).

3. Бланк запрошення з двох боків має салатовий колір.

4. З лицьового боку бланка запрошення:

на відстані від краю шириною 20 міліметрів розташована жовто-блакитна смуга (блакитний колір зверху до середини бланка, жовтий колір - знизу);

на відстані 20 мм від верхнього краю друкується текст  запрошення, затверджений цим наказом.

5. Зі зворотного боку бланка запрошення:

найменування та код за ЄДРПОУ виробника, номер замовлення, рік та квартал виготовлення.

Начальник Управління
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади
та органами військового
управління МВС України

Р.А. ЧеркасськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15.11.2013 № 1104

ЗРАЗОК БЛАНКА
запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну

Начальник Управління
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади
та органами військового
управління МВС України

Р.А. Черкасськийвгору