Документ z2033-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.08.2018, підстава - z0834-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2012  № 931


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2012 р.
за № 2033/22345

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 386 від 10.05.2018}

Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 9 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 399, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування (додається).

2. Начальнику управління по роботі з іноземцями та адміністративного провадження Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону, начальників регіональних управлінь та органів охорони державного кордону.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України


М.М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України

Міністр внутрішніх справ України
генерал внутрішньої служби України

Голова Служби безпеки України
генерал-полковник
В.П. Пшонка


В.Ю. Захарченко


І.О. Калінін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України
14.11.2012 № 931


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2012 р.
за № 2033/22345

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 208 - 213 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), статті 2, пунктів 5 та 17 частини першої статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 5 частини першої статті 28 Закону України «Про державний кордон України» та з метою визначення порядку дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядку подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування.

1.2. Терміни, що їх вжито в цій Інструкції, мають таке значення:

відділ прикордонної служби (мобільна прикордонна застава) - підрозділ органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, як правоохоронного органу спеціального призначення, який виконує завдання з охорони державного кордону України;

уповноважена службова особа - посадова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону, яка безпосередньо виконує завдання з охорони державного кордону України.

ІІ. Порядок затримання особи

2.1. Уповноважена службова особа без ухвали слідчого судді або суду має право затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину у сфері охорони державного кордону, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі, за умови:

якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу щодо суддів, народних депутатів України та неповнолітніх визначаються статтями 482 та 492 КПК України.

Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних представників цього органу.

2.2. У разі наявності очевидних ознак злочину на тілі, одязі чи місці події уповноважена службова особа зобов’язана вжити заходів щодо їх збереження.

Уповноважена службова особа, яка безпосередньо застала підозрюваного під час вчинення злочину або замаху на його вчинення, або якій очевидець вказав на цю особу, або виявила на тілі, одязі чи місці події очевидні ознаки, які вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин, складає відповідні рапорти.

2.3. Протокол про затримання особи складається відповідно до вимог статті 104 та частини п’ятої статті 208 КПК України у підрозділі охорони державного кордону посадовою особою, визначеною начальником відділу прикордонної служби з сержантського або офіцерського складу.

Копія протоколу про затримання особи негайно після складання під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору.

2.4. Уповноважена службова особа підрозділу, яка здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій особі можливість негайно (за першої можливості) повідомити про своє затримання та місцеперебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб на вибір цієї особи.

За наявності підстав для обґрунтованої підозри, що повідомлення про затримання особи може зашкодити досудовому розслідуванню, уповноважена службова особа може здійснити таке повідомлення самостійно, але без порушення вимог щодо його негайності.

2.5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, уповноважена службова особа негайно (за першої можливості) інформує центр управління службою відділу прикордонної служби із зазначенням часу та обставин затримання.

2.6. Після затримання особи уповноважена службова особа зобов’язана повідомити затриманій особі зрозумілою для неї мовою підстави для затримання та у вчиненні якого злочину вона підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти неї, а також інші права, передбачені законодавством.

2.7. Під час затримання уповноважена службова особа може здійснити обшук затриманої особи та тимчасове вилучення її майна, яке може бути речовим доказом або може заподіяти шкоду здоров’ю людини, результати якого зазначаються в протоколі затримання.

2.8. Після складання протоколу про затримання особи начальник органу (підрозділу) охорони державного кордону організовує її тримання.

ІІІ. Інформування про затримання

3.1. Центр управління службою відділу прикордонної служби про затримання особи, час, обставини, виявлені ознаки злочину негайно, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту виявлення особи інформує найближчий орган досудового розслідування з урахуванням підслідності, центр управління службою органу охорони державного кордону та орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, а також здійснює реєстрацію цієї інформації.

3.2. Інформування здійснюється за допомогою електронних та інших засобів зв’язку з подальшим надсиланням письмового повідомлення.

3.3. Центр управління службою органу охорони державного кордону негайно доповідає начальнику органу охорони державного кордону про факт та обставини затримання особи і здійснює реєстрацію отриманої інформації про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

3.4. Орган досудового розслідування письмово інформує відповідний орган охорони державного кордону щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та про номер кримінального провадження.

ІV. Передавання затриманої особи

4.1. Затримана в установленому КПК України порядку особа, складені протоколи та інші документи щодо неї, речі (документи), вилучені у неї, передаються слідчому органу досудового розслідування, про що складається відповідний протокол з дотриманням вимог статті 104 КПК України.

4.2. Копія протоколу про передавання затриманого надається уповноваженій службовій особі органу охорони державного кордону.

Перший заступник Голови
Державної прикордонної
служби України -
директор Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
П.А. Шишолінвгору