Документ z1969-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2012  № 1718/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2012 р.
за № 1969/22281

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 3 березня 2012 року № 368/5

Відповідно до статті 10 Закону України «Про громадські об’єднання», статті 12 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», статей 4, 9 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Унести до розділу II Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 5 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 року за № 367/20680, такі зміни:

1.1. Пункт 2.14 викласти в такій редакції:

«2.14. Найменування громадського об’єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»).

Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом України «Про громадські об’єднання» порядку.

Власна назва громадського об’єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо).

Власна назва громадського об’єднання може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.».

1.2. Доповнити розділ пунктами 2.17, 2.18 такого змісту:

«2.17. Юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

2.18. Визначення «організація роботодавців», «об’єднання організацій роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об’єднання, які створені і діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

Всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців мають право без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово «Україна» та похідні від цього слова.».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3.Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) забезпечити доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу до 31 грудня 2012 року.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1.1 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності одночасно з введенням у дію Закону України «Про громадські об’єднання».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова
Державної реєстраційної служби України

М.Ю. Бродський


Л.В. Єфіменковгору