Про затвердження Положення про сигнальний диск
Мінінфраструктури; Наказ, Положення, Зразок [...] від 30.10.2013841
Документ z1925-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2016, підстава - z1234-16

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2013  № 841


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2013 р.
за № 1925/24457

Про затвердження Положення про сигнальний диск

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 278 від 16.08.2016}

Відповідно до Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 387, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року № 1567, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сигнальний диск, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник
Міністра внутрішніх справ України

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

М.Ю. Бродський


В.І. Ратушняк


Є.А. Пронченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
30.10.2013 № 841


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2013 р.
за № 1925/24457

ПОЛОЖЕННЯ
про сигнальний диск

{У тексті Положення слово «Укртрансінспекція» у всіх відмінках замінено словом «Укртрансбезпека» у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016}

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 387, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - ПДР), Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2006 року № 1567.

2. Це Положення визначає форму, зразок та опис сигнального диска, встановлює порядок його обліку, видачі та зберігання.

ІІ. Форма, зразок та опис сигнального диска

1. Сигнальний диск - це пристрій, виготовлений з пластмасового сплаву, який за своєю конструкцією має форму кола з ручкою. Всередині кола встановлено катафотний (світловідбивний) диск червоного кольору.

2. Зразок сигнального диска наведено в додатку 1 до цього Положення.

3. Опис сигнального диска:

1) діаметр кола, в яке вмонтовується катафот (світловідбивач) червоного кольору, - 120 мм;

діаметр катафота (світловідбивача) червоного кольору - 75 мм;

2) товщина сигнального диска - 10 мм;

товщина катафота (світловідбивача) червоного кольору - 10 мм;

3) катафот (світловідбивач) червоного кольору виготовляється зі скла чи пластмаси;

4) ручка має конусну форму. Діаметри ручки: біля диска - 25 мм, у нижній частині - 35 мм;

довжина ручки - 230 мм;

довжина сигнального диска - 350 мм;

на кінці ручки розміщено елемент фіксації сигнального диска на руці;

5) вага сигнального диска - 0,210 кг.

4. Форма сигнального диска наведена в додатку 2 до цього Положення.

ІІІ. Видача, зберігання та облік сигнальних дисків

1. Укртрансбезпека забезпечує посадових осіб апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки необхідною кількістю сигнальних дисків.

2. Видача сигнальних дисків посадовим особам, які направляються для здійснення рейдової перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, фіксується відповідальною особою, яка призначається наказом Укртрансбезпеки, у журналі видачі сигнальних дисків (далі - Журнал), форма якого наведена в додатку 3 до цього Положення.

3. Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою Укртрансбезпеки та підписом відповідальної за його ведення особи.

4. Записи в Журналі здійснюються кульковою ручкою синього кольору. Усі реквізити Журналу заповнюються розбірливо, допущені помилки виправляються шляхом закреслення помилкового запису і внесення нового, який підтверджується підписом відповідальної особи, яка зробила виправлення.

5. Самовільна передача сигнального диска сторонній особі забороняється.

6. У разі звільнення (відпустки, відрядження, хвороби) посадова особа в обов’язковому порядку повинна здати сигнальний диск за місцем його отримання під особистий підпис відповідальної особи.

7. У разі втрати або виходу з ладу сигнального диска посадова особа зобов'язана негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

8. За кожним фактом втрати, виходу з ладу чи самовільної передачі сигнального диска проводиться перевірка, матеріали якої зберігаються у відповідальної особи один рік.

За результатами проведеної перевірки посадова особа, яка винна у втраті, виході з ладу чи самовільній передачі сигнального диска, притягається до  дисциплінарної відповідальності.

Директор Департаменту
автомобільного транспорту


Д.В. Петухов
Додаток 1
до Положення про сигнальний диск
(пункт 2 розділу ІІ)

ЗРАЗОК
сигнального дискаДодаток 2
до Положення про сигнальний диск
(пункт 4 розділу ІІ)

ФОРМА
сигнального дискаДодаток 3
до Положення про сигнальний диск
(пункт 2 розділу ІІI)

ЖУРНАЛ
видачі сигнальних дисків

_________________________________________________________________

Розпочато «___» __________ 20__ р.

Закінчено «___» __________ 20__ р.

№ з/п

Дата видачі

Посадова особа, яка видала сигнальний диск

Посадова особа, яка отримала сигнальний диск

Відмітка про повернення

Примітка

прізвище, ім’я, по батькові

підпис

прізвище, ім’я, по батькові

підпис

дата

здав (П.І.Б., підпис)

прийняв (П.І.Б., підпис)


вгору