Документ z1591-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.08.2011, підстава - z0883-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2004 N 1528
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2004 р.
за N 1591/10190
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 395 ( z0883-11 ) від 05.07.2011 }
Про затвердження технічних описів національного
посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу нових зразків

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 року N 1615 ( 1615-2004-п ) "Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити технічні описи національного посвідчення водія
та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нових зразків
( z1592-04 ) (додаються).
2. ДРЗ (Грицак В.М.) МВС України:
2.1. Провести тендер на закупівлю товарів, робіт і послуг для
створення автоматизованої системи обліку виготовлення та видачі
національних посвідчень водія і документів про реєстрацію
транспортних засобів.
2.2. Забезпечити централізоване виготовлення та
персоналізацію національного посвідчення водія нового зразка,
починаючи з 1 січня 2005 року, і свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу, починаючи з 1 березня 2005 року.
3. ДДАІ (Георгієнко Г.В.) МВС України до 27 грудня 2004 року
привести нормативно-правові акти МВС України з питань діяльності
Державної автомобільної інспекції у відповідність до вимог цього
наказу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра генерал-лейтенанта міліції Присяжнюка А.Й. та
Поважнюка В.Г.
5. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України.
Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції В.О.Жук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09.12.2004 N 1528
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2004 р.
за N 1591/10190

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
національного посвідчення водія

Бланк національного посвідчення водія (далі - посвідчення)
являє собою пластикову картку розміром 54,0 x 85,6 мм із
закругленими кутами. З обох боків посвідчення містить фонові зображення та
текстову інформацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2004 року N 1615 ( 1615-2004-п ) "Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Графічні зображення лицьового боку складаються з двох фонових
сіток рожевого кольору різної інтенсивності у вигляді тонких
вертикальних хвилястих ліній та хвилястих рядків по діагоналі з
текстом "посвідчення водія", що повторюється. Дизайн доповнено
гільйоширувальними елементами у вигляді тонких ліній рожевого та
фіолетового кольорів по всій поверхні бланка, рядками тексту
рожевого кольору з назвою документа на різних мовах світу,
гільйоширувальною розеткою рожево-блакитно-жовтого кольору на
правій частині бланка та графічним зображенням малого Державного
Герба України світло-жовтого кольору в нижній частині ліворуч. У
правому верхньому куті зображено Державний Прапор України, фарбою
блакитного кольору виконано дві лінії мікротексту "посвідчення
водія", що повторюється, фарбою чорного кольору - лінію
мікротексту внизу ліворуч, що містить назву документа "посвідчення
водія" українською, російською, англійською та французькою мовами. На зворотному боці посвідчення виконано дві фонові сітки
рожевого кольору: одна - у вигляді горизонтальних хвилястих ліній
з різним інтервалом між ними, друга - у вигляді хвилястих рядків
по діагоналі з текстом "посвідчення водія", що повторюється, та
гільйоширувальні лінії. У кольорі сіток виконано вертикальну лінію
мікротексту "посвідчення водія", що повторюється чотирма мовами. У
середній частині бланка фарбою жовтого кольору виконано зображення
малого Державного Герба України, у нижній частині - лінію
мікротексту блакитного кольору "посвідчення водія" та орнамент,
утворений концентричними трикутниками блакитного та жовтого
кольорів. Лицьовий бік посвідчення містить таку текстову інформацію,
виконану друкарським способом фарбою чорного кольору: у верхній
частині - код держави "UA", а також слова "Україна" та
"Посвідчення водія" українською, російською, англійською і
французькою мовами. Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано цифри, що
позначають відомості про власника посвідчення, які вносяться на
лицьовий бік:
1. (Прізвище)*
2. (Ім'я)
(По батькові)
3. (Дата і місце народження)
4а. (Дата видачі)
4b. (Дата закінчення 4c. (Назва установи,
строку дії) що видала посвідчення)
5. (Серія і номер посвідчення)
7. (Підпис власника)
9. (Категорія)
(Особливі відмітки) _______________
* - В дужках позначено текст, виділений курсивом. - (Прим.
адмін. БД).
Текст, виділений курсивом, не друкується. У нижній частині по центру залишено місце для особливих
відміток. На зворотному боці ліворуч стовпчиком українською та
англійською мовами надруковано назви полів:
1. Прізвище / Surname
2. Ім'я та по батькові / Given name(s)
3. Дата і місце народження / Date and place of birth
4а. Дата видачі / Date of issue
4b. Дата закінчення строку дії / Expiry date
4с. Назва установи, що видала посвідчення / Issuing authority
5. Серія і номер посвідчення / License number
7. Підпис власника / Holder's signature
9. Категорія / Category
10. Категорія діє з / Category issung date
11. Категорія діє до / Category expire
12. Обмеження / Restricthions
Праворуч надруковано таблицю з позначеннями категорії
транспортних засобів, їх зображеннями та полями, позначеними
цифрами 9, 10, 11, 12 для внесення цих даних. Серія і номер бланка, які складаються з трьох літер та шести
цифр, реквізити виготовлювача, що містять дані відповідно до
Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від
25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118,
Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740
( z0008-94 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
14.01.94 за N 8/217 (далі - Правила), виконуються способом
лазерного гравіювання із зворотного боку бланка. Посвідчення з обох боків ламінується плівкою з голографічними
захисними елементами. Захист бланка спеціальними фарбами здійснюється відповідно до
Правил ( z0008-94 ).
Начальник ДДАІ
МВС України Г.В.Георгієнковгору