Документ z1564-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.04.2016, підстава - z0479-16

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2011 № 946


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1564/20302

Про затвердження Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 520 від 06.05.2015
№ 150 від 02.03.2016}

Відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України „Про Державну прикордонну службу України”, статей 13, 14, частини другої статті 26 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, статті 80 Закону України „Про виконавче провадження” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (додається).

2. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Наказ довести до відома особового складу органів охорони державного кордону.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону, начальників регіональних управлінь та органів охорони державного кордону.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії УкраїниМ.М. Литвин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
05.12.2011 № 946


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1564/20302

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - орган охорони державного кордону) рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (далі - іноземець).

1.2. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, застосовуються у значеннях, передбачених Законами України „Про Державну прикордонну службу України”, „Про прикордонний контроль”, „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства ”.

II. Підстави для прийняття органом охорони державного кордону рішення про заборону іноземцю в’їзду в Україну

2.1. Рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцю (далі - рішення про заборону в'їзду в Україну) приймається органом охорони державного кордону в разі:

а) якщо при клопотанні про в’їзд в Україну іноземець подав про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;

б) якщо паспортний документ іноземця, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

в) якщо іноземець порушив у пункті пропуску через державний кордон України (далі - пункт пропуску) правила перетинання державного кордону України або не виконав законних вимог посадових та службових осіб органу охорони державного кордону;

г) якщо іноземця затримано під час незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску;

ґ) якщо під час попереднього перебування на території України іноземець або особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або мають інші не виконані майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну;

д) якщо іноземця затримано у межах контрольованого прикордонного району під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України;

е) якщо іноземець намагається здійснити в’їзд через контрольні пункти в’їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд із неї через контрольний пункт в’їзду - виїзду.

{Пункт 2.1 розділу ІІ доповнено новим підпунктом "е" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 520 від 06.05.2015}

2.2. Рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцю  може бути прийнято органом охорони державного кордону:

щодо осіб, зазначених у частині другій статті 26 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, у разі прийняття рішення про їх примусове повернення;

за поданням державного виконавця у   разі   невиконання   особою рішення   про   накладення   штрафів за правопорушення,  розгляд  справ  за  якими належить до компетенції Державної прикордонної служби України.

2.3. Рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцю органом охорони державного кордону приймається відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» на строк 3 роки.

2.4. У разі виявлення в пункті пропуску службовою особою Державної прикордонної служби України іноземця, якому уповноваженим органом заборонено в’їзд в Україну, але в паспортному документі якого відмітки  „Заборонено в’їзд в Україну терміном на...” немає, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону проставляє таку відмітку із зазначенням терміну, вказаного в базі даних осіб, яким заборонено в’їзд в Україну.

III. Порядок прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну у разі виявлення підстав для прийняття такого рішення прикордонним нарядом у пункті пропуску або у разі затримання іноземця під час незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску

3.1. У разі наявності підстав для прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну в пункті пропуску старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску або у разі затримання особи за незаконне перетинання державного кордону поза пунктами пропуску старшим зміни прикордонних нарядів (далі - старший зміни) складається довідка.

3.2. У довідці зазначаються:

а) відомості про особу за такими обов’язковими реквізитами: „Громадянство”, „Прізвище, ім’я особи”, „Стать”, „Дата народження” (день, місяць та рік), „Вид документа” (паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства), „Серія, номер документа”.

Реквізит „Прізвище, ім’я особи” повинен зазначатися літерами верхнього регістру (великими літерами) у називному відмінку:

для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь (залежно від виду документа) - латинськими або російськими літерами;

для іноземців та осіб без громадянства інших держав - тільки латинськими літерами;

б) обставини, що є підставою для прийняття рішення про заборону в’їзду;

в) у чому саме полягають діяння, які є підставою для прийняття рішення про заборону в’їзду, зокрема:

обставини і характер вчинення особою діяння;

результати досліджень паспортних документів такої особи чи візи;

г) термін заборони в’їзду в Україну особі, визначений відповідно до розділу III цієї Інструкції.

До довідки додаються копії сторінок паспортного документа особи, які містять фотокартку або інше зображення обличчя особи та відомості про неї („Громадянство”, „Прізвище, ім’я особи”, „Стать”, „Дата народження” (день, місяць та рік)), копії протоколів, постанов про вчинення особою адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 185-10, 202, 203, 204-1, 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за наявності), віз або відміток уповноважених державних органів та результатів їх досліджень, пояснення свідків, витяги з баз даних про осіб, які перетнули державний кордон (далі - бази даних).

{Абзац одинадцятий пункту 3.2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 520 від 06.05.2015}

3.3. На підставі відомостей, викладених у довідці, старшим зміни готується постанова про заборону в’їзду в Україну (далі - постанова) (додаток 1).

Постанова складається у двох примірниках, які підписуються старшим зміни.

3.4. Підготовлені довідка та два примірники постанови (далі - матеріали) невідкладно надсилаються начальнику зміни оперативно-чергової служби центру управління службою органу охорони державного кордону (далі - начальник зміни) для доповіді начальнику органу охорони державного кордону або його першому заступнику (далі - уповноважена посадова особа) для прийняття рішення.

3.5. Отримавши матеріали, начальник зміни реєструє їх у журналі обліку матеріалів щодо заборони в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (додаток 2) та невідкладно доповідає про їх надходження уповноваженій посадовій особі для прийняття рішення. При цьому в журналі в обов’язковому порядку зазначаються час отримання матеріалів начальником зміни та час доповіді про їх надходження уповноваженій посадовій особі, що засвідчується підписом начальника зміни.

3.6. Уповноважена посадова особа зобов’язана протягом трьох годин після доповіді розглянути отримані матеріали та:

а) за наявності підстав прийняти шляхом затвердження обох примірників постанови рішення про заборону іноземцю в’їзду в Україну. Затверджені примірники постанови передаються начальнику зміни;

б) за відсутності достатніх підстав утриматися від прийняття рішення, наклавши на постанові відповідну резолюцію. Незатверджені примірники постанови передаються начальнику зміни.

Про прийняте рішення начальник зміни невідкладно із застосуванням засобів телефонного зв’язку інформує старшого зміни.

3.7. Строк заборони в’їзду в Україну особі обчислюється з дати затвердження постанови.

3.8. Перший примірник постанови із зазначеним на ній рішенням та довідка зберігаються в органі охорони державного кордону, який затвердив постанову. Другий примірник постанови, завірений гербовою печаткою, штабом органу охорони державного кордону (головним відділом) надсилається в підрозділ охорони державного кордону, яким ініційовано питання про заборону в’їзду в Україну іноземцю.

3.9. Після отримання в   установленому порядку від начальника зміни інформації про прийняте уповноваженою посадовою особою рішення старший зміни:

оголошує рішення органу охорони державного кордону, мовою якою володіє іноземець;

проставляє у паспортному документі іноземця  відмітку „Заборонено в’їзд в Україну терміном на ...” (додаток 3),  засвідчує  її  підписом та печаткою (додаток 4);

записує рішення про заборону в’їзду в Україну до журналу обліку іноземців, яким заборонено в'їзд в Україну (додаток 5).

3.10. Іноземці, яким заборонено в’їзд в Україну:

а) у разі спроби в’їзду в Україну в пункті пропуску не перетинають державний кордон України та в найкоротший строк повертаються в державу, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ. Рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону їм  відмовляється у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України „Про прикордонний контроль”.

У разі неможливості негайного повернення цих іноземців вони перебувають у пункті пропуску до їх повернення;

б) у разі незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску затримуються та, у разі якщо порушення ними законодавства України не передбачає кримінальної відповідальності, повертаються до країни попереднього перебування у встановленому порядку.

IV. Особливості прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям, щодо яких органом охорони державного кордону прийнято рішення про їх примусове повернення

4.1. У разі примусового повернення іноземців довідка, передбачена пунктом 3.1  розділу III цієї Інструкції, не складається.

4.2. Постанова готується підрозділом по роботі з іноземцями та адміністративного провадження органу охорони державного кордону. Розгляд матеріалів та затвердження постанови здійснюються у порядку, визначеному пунктом 3.6 розділу III цієї Інструкції.

ункт 4.2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 520 від 06.05.2015}

4.3. Відмітка в паспортному документі іноземця про заборону в’їзду в Україну проставляється у визначеному  начальником органу охорони державного кордону пункті пропуску, розташованому на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, яким прийнято рішення про заборону йому в’їзду в Україну.

V. Особливості прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям за поданням державного виконавця або іноземцям, які не виконали рішення органу (підрозділу) охорони державного кордону про накладання штрафу

{Назва розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 520 від 06.05.2015}

5.1. У разі невиконання іноземцями рішень органу (підрозділу) охорони державного кордону про накладання штрафу за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції Державної прикордонної служби України, або надходження до органу охорони державного кордону подання державного виконавця про заборону в’їзду в Україну іноземцям довідка, передбачена пунктом 3.1 розділу III цієї Інструкції, не складається.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 520 від 06.05.2015}

5.2. Постанова у разі невиконання рішень про накладання штрафу готується підрозділом по роботі з іноземцями та адміністративного провадження відповідного органу (підрозділу) охорони державного кордону, Морської охорони не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова за поданням державного виконавця готується штабом органу охорони державного кордону.

Розгляд матеріалів і затвердження постанови здійснюються у порядку, визначеному пунктом 3.6 розділу III цієї Інструкції.

{Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 520 від 06.05.2015}

5.3. Рішення про заборону в’їзду в Україну приймається уповноваженою посадовою особою на строк до виконання зобов’язань, покладених на іноземця рішеннями судів та інших органів (посадових осіб), не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного подання.

VI. Особливості прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям у разі невідшкодування ними витрат, пов’язаних з їх примусовим видворенням

6.1. У разі прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям, якими не відшкодовано витрати, пов’язані з їх примусовим видворенням, довідка, передбачена пунктом 3.1  розділу III цієї Інструкції, не складається.

6.2. Постанова готується підрозділом по роботі з іноземцями та адміністративного провадження органу охорони державного кордону. Розгляд матеріалів та затвердження постанови здійснюються у порядку, визначеному пунктом 3.6 розділу  III цієї Інструкції.

{Пункт 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 520 від 06.05.2015}

6.3. Відмітка в паспортному документі іноземця про заборону в’їзду в Україну проставляється у визначеному  начальником органу охорони державного кордону пункті пропуску, розташованому на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, яким прийнято рішення про заборону йому в’їзду в Україну.

VII. Ведення обліку іноземців, щодо яких органами охорони державного кордону прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну

7.1. Орган охорони державного кордону, яким прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну,  протягом  години з часу його прийняття телеграмою  інформує про це Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України про іноземця, якому заборонено в’їзд в Україну.

7.2. У телеграмі обов’язково зазначається інформація відповідно до вимог підпункту „а”  пункту 3.2 розділу III цієї Інструкції.

7.3. Формування баз даних про осіб, яким органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну, обробка цієї інформації (уведення, записування, зчитування, зберігання, знищення, приймання, передавання) здійснюються Головним центром оброблення спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю „Гарт-1” Державної прикордонної служби України, яка функціонує відповідно до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю „Гарт-1” Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.09.2008 № 810, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.11.2008 за № 1086/15777.

VIII. Оскарження рішення про заборону в’їзду в Україну та вилучення інформації з баз даних

{Назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 150 від 02.03.2016}

8.1. Іноземець, якому органом охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну, має право оскаржити відповідне рішення до регіонального управління Державної прикордонної служби або до суду.

Рішення начальника ОКПП „Київ” з цього питання оскаржується до Адміністрації Державної прикордонної служби України або до суду.

Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії.

Суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб’єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються.

Ухвала негайно надсилається до суб’єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов’язковою для виконання.

8.2. У випадку скасування заборони в’їзду (зміни її терміну) органами, зазначеними у пункті 8.1 цього розділу, або рішенням суду, яке набрало законної сили:

а) орган охорони державного кордону:

негайно письмово повідомляє про це Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з обов’язковим зазначенням інформації відповідно до вимог підпункту „а”  пункту 3.2 розділу III цієї Інструкції;

скасовує в паспортному документі особи відмітку „Заборонено в’їзд в Україну терміном на ...” шляхом проставлення на ньому штемпеля „Анульовано”, форма якого наведена в додатку 6 до цієї Інструкції;

проставляє у паспортному документі нову відмітку „Заборонено в’їзд в Україну терміном на ...”,  засвідчує  її  підписом та печаткою, із зазначенням нового терміну заборони (у разі зміни терміну заборони в’їзду);

б) Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України вилучає зазначену інформацію (вносить зміни) з баз даних.

8.3. У разі припинення обставин, які стали причиною для заборони в’їзду в Україну відповідно до розділу V цієї Інструкції за невиконання рішень про накладання штрафу за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції Державної прикордонної служби України:

а) орган охорони державного кордону, який прийняв рішення про заборону в’їзду в Україну, невідкладно:

виносить постанову про скасування заборони в’їзду в Україну (додаток 7);

вживає заходів, передбачених абзацом другим підпункту «а» пункту 8.2 цього розділу;

б) орган охорони державного кордону, уповноваженою посадовою особою якого виявлено під час здійснення прикордонного контролю особу, щодо якої прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну іншим органом охорони державного кордону, негайно:

письмово повідомляє відповідний орган охорони державного кордону про виявлення таких обставин;

надсилає копію документа, що підтверджує сплату штрафу (за наявності);

в) Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України вилучає відповідну інформацію з баз даних після надходження повідомлення від органу охорони державного кордону, яким скасовано заборону в’їзду в Україну.

озділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 150 від 02.03.2016}

8.4. Вилучення інформації з баз даних у випадках припинення обставин, які стали причиною для заборони особі в’їзду в Україну за поданням державного виконавця, здійснюється в порядку, що визначений розділом ІІІ Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2014 року № 288/5/102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2014 року за № 273/25050.

озділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 150 від 02.03.2016}

IХ.  Порядок видачі та зберігання штампа „Заборонено в'їзд в Україну терміном на ...”, печатки „Державна прикордонна служба України” та постанов

9.1. Штамп „Заборонено в’їзд в Україну терміном на ...” та печатка зберігаються у металевій шафі у службовому приміщенні старшого зміни. Старший зміни під час несення служби відповідає за зберігання і використання штампа та печатки. Приймання, передавання штампа і печатки відмічаються в журналі приймання-передавання під час зміни прикордонних нарядів.

9.2. Постанови про заборону в’їзду зберігаються в органах та підрозділах охорони  державного кордону протягом 1 року.

Начальник управління
прикордонного контролю
та реєстрації
генерал-майор
О.А. Біньковський
Додаток 1
до Інструкції про порядок прийняття
органами охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України
рішень про заборону в’їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства

ПОСТАНОВА
про заборону в’їзду в УкраїнуДодаток 2
до Інструкції про порядок прийняття
органами охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України
рішень про заборону в’їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства


ЖУРНАЛ
обліку матеріалів щодо заборони в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

№ з/п

Дата і час отримання матеріалів

Дата і час доведення матеріалів до начальника органу охорони державного кордону (першого заступника)

Дата і час надходження матеріалів після їх розгляду

Дата і час доведення рішення до старшого зміни

Підпис начальника зміни

1

2

3

4

5

6
Додаток 3
до Інструкції про порядок прийняття
органами охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України
рішень про заборону в’їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства


Форма відмітки „Заборонено в'їзд в Україну терміном на ...”

Штамп відмітки „Заборонено в’їзд в Україну терміном на ...” виготовлено у вигляді прямокутника, який утворює рамку заввишки 37 мм, завширшки 58 мм.

Товщина ліній рамки - 1 мм.

Зверху відмітки розміщується напис „№ ___/______”, висота знака - 4,5 мм;

під ним ліворуч - зображення малого Державного Герба України (висота - 13 мм, ширина - 9,5 мм), посередині - напис „Заборонено в'їзд в Україну”.

Висота великих літер - 4 мм, маленьких - 2,5 мм.

Нижче розміщено такий напис: „Терміном на ________ ”.

Під ним розміщено напис:  до "__"______ 20___р.”.

Висота маленьких літер - 2 мм.

Під ним розміщено графи -  „Підпис _______”, „__”_______ ___р. м.п. ”.

Висота великої літери - 2,5 мм, маленьких літер - 1,5 мм.

Графи відмітки заповнюються таким чином:

„№ ___/____” - у першій частині вказується номер печатки, якою засвідчується відмітка, в другій частині - порядковий номер відмітки за журналом обліку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну;

„Терміном на ___” - вказується термін, на який заборонено в’їзд в Україну;

„до „____”_________  20___р. ” - вказується дата, до якої заборонено в'їзд в Україну;

„Підпис______”, „__” ________  ___р. м.п.” - ставиться підпис посадової особи, вказується дата проставлення відмітки та засвідчується номерною печаткою.Додаток 4
до Інструкції про порядок прийняття
органами охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України
рішень про заборону в’їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства

Форма печатки „Державна прикордонна служба України”

Печатку „Державна прикордонна служба України” виготовлено у вигляді кола діаметром 25 мм.

Товщина лінії зовнішнього кола - 1 мм.

Уздовж зовнішнього кола розташовано текст „Державна прикордонна служба України”, виконаний способом мікродруку, з висотою літер 0,5 мм.

У центрі печатки в колі діаметром 16 мм розміщається малий Державний Герб України, який має такі розміри: висота -  10 мм, ширина - 7 мм.

Товщина лінії внутрішнього кола - 0,5 мм.

Між колами зроблено напис „Державна прикордонна служба України”.

Висота великих літер -  3,5 мм, маленьких літер -  2,5 мм.

Між словами „Державна” та „України” розміщується тризначний номер від 1 до 400, висота цифр - 3 мм.Додаток 5
до Інструкції про порядок прийняття
органами охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України
рішень про заборону в’їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства

Журнал обліку іноземців, яким заборонено в'їзд в Україну

________________________________________________

(назва органу (підрозділу) охорони державного кордону)

Том № _________________

Розпочато _____________

Закінчено _____________

На _____________ аркушах

Журнал у _________ томах

№ з/п

Громадянство, серія, номер паспортного документа

Прізвище, ім’я, дата народження

Дата, місце, обставини порушення

Термін заборони в’їзду

Хто прийняв рішення про заборону в’їзду

№ відмітки про заборону в’їзду

№ печатки

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 6
до Інструкції про порядок прийняття
органами охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України
рішень про заборону в’їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства

Форма відтиску штемпеля для скасування відтиску штампа „Заборонено в’їзд в Україну терміном на ...”

Штемпель для скасування візи (далі - штемпель) має форму прямокутника розміром: висота - 15 мм, ширина -  55 мм та роздiляєтьcя на дві частини вертикальною рискою завтовшки 1 мм.

У лівій частині штемпеля розміром: висота - 15 мм, ширина - 45 мм розміщуються:

у верхньому рядку - напис „АНУЛЬОВАНО”;

у середньому рядку - напис „”___„” ________ 20___р.”;

у нижньому рядку - напис: „Пiдпиc______”;

У правій частині штемпеля розміром: висота - 15 мм, ширина - 10 мм розміщуються:

угорі - зображення малого Державного Герба України висотою -  10 мм, шириною - 7 мм;

нижче зображення малого Державного Герба України - тризначний порядковий номер штемпеля, висота цифр - 3 мм.

У всіх написах висота великих літер - 3 мм, маленьких літер - 2 мм.

Краї штемпеля обрамлено бортиком завтовшки 1 мм.

Штемпель виготовляється з гуми.Додаток 7
до Інструкції про порядок прийняття
органами охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України
рішень про заборону в’їзду в Україну
іноземцям та особам без громадянства
(пункт 8.3 розділу VIII)

ПОСТАНОВА
про скасування заборони в’їзду в Україну

{Інструкцію доповнено новим додатком згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 150 від 02.03.2016}вгору