Документ z1405-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.09.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.07.2013 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2013 р.
за N 1405/23937

Про внесення змін до наказу
Міністерства транспорту та зв'язку України
від 13 грудня 2006 року N 1151

Відповідно до статті 16-3 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ), підпункту 4.9.2 підпункту 4.9 пункту 4 Положення
про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом
Президента України від 12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ),
підпункту 55 пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з
безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом
Президента України від 08 квітня 2011 року N 447 ( 447/2011 ), та
з метою приведення бланків типових реєстраційних суднових
документів у відповідність до вимог чинного законодавства
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства транспорту та зв'язку
України від 13 грудня 2006 року N 1151 ( z0009-07 ) "Про
затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 року
за N 9/13276 (із змінами), такі зміни: 1) абзац двадцять п'ятий пункту 1 наказу викласти в такій
редакції: "акт технічного нагляду судна для здійснення його державної
реєстрації (додаток 24);"; 2) доповнити наказ після пункту 1 пунктом 2 такого змісту: "2. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових
документів наведено у додатку 26 до цього наказу, що додається.". У зв'язку з цим пункти 2 - 6 наказу вважати відповідно
пунктами 3 - 7; 3) у пункті 3 наказу: підпункт 3.3 доповнити новим реченням такого змісту: "Записи
в журналі безперервної реєстрації історії судна (синопсис)
ведуться українською та англійською мовами."; у підпункті 3.4: цифри "18" замінити цифрами "17"; цифри "22" виключити; 4) пункт 17 додатка 3 до наказу виключити. У зв'язку з цим пункти 18, 19 вважати відповідно пунктами 17,
18; 5) додаток 10 до наказу після позиції "Тип судна/Type of
ship" доповнити новою позицією такого змісту: "Машинне відділення з періодичним безвахтовим обслуговуванням ___________ так/ні Periodically unattended machinery space ___________ yes/no"; 6) у додатку 17 до наказу: після слова "право" доповнити додаток словами "власності та
право"; слова "чинний до" замінити словами "Термін придатності судна
до плавання, встановлений _______________________________________,
(найменування класифікаційного товариства)
до ______"; 7) додаток 24 до наказу викласти у новій редакції, що
додається ( za405-13); 8) доповнити наказ додатком 26, що додається.
2. Державній інспекції України з безпеки на морському та
річковому транспорт забезпечити: 1) подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; 2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства
інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Д.Демидовича.
Міністр В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті Г.Соболевський

Додаток 24
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2006 N 1151
( z0009-07 )
(у редакції наказу
Міністерства інфраструктури
України
26.07.2013 N 520)

АКТ
технічного нагляду судна
для здійснення його державної реєстрації
Technical survey report
( za405-13 )
Директор Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту В.Севрюков

Додаток 26
Наказ Міністерства
інфраструктури України
26.07.2013 N 520

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланків типових реєстраційних суднових документів

1. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових
документів, а саме: свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України
(судновий патент): формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України
(судновий патент) для прогулянкових суден: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про право власності на судно: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про право власності для прогулянкових суден: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює
плавання на внутрішніх водних шляхах України: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює
міжнародне плавання по річці Дунай: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення
цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором
України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру
України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; судновий білет: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 4+0, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного
суднового реєстру України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис): формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування
розпізнавального номера: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки; сертифікат про нереєстрацію судна/недобудованого судна/,
корпусу судна в Державному судновому реєстрі України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше
90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія
- 2 знаки.
2. У дизайні бланків використовуються захисні фарби, що
запобігають можливості відтворення бланків засобами оргтехніки та
загальної поліграфії.
Директор Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту В.Севрюковвгору