Журнал обліку телемедичних консультацій
МОЗ України; Наказ, Журнал, Форма [...] від 19.10.2015681
Документ z1404-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2015. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
19.10.2015 № 681

ЖУРНАЛ
обліку телемедичних консультаційЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
19.10.2015 № 681


Зареєстровано в Міністерств
юстиції України
09 листопада 2015 р.
за № 1404/27849

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003/тм «Журнал обліку телемедичних консультацій»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 003/тм «Журнал обліку телемедичних консультацій» (далі - Форма № 003/тм).

2. Форма № 003/тм призначена для реєстрації телемедичних консультацій.

3. Форма № 003/тм ведеться в кабінеті телемедицини закладу охорони здоров’я.

4. У Формі № 003/тм зазначається кожна телемедична консультація, що здійснюється в закладі охорони здоров’я.

5. Графи 1, 3 - 8 заповнюються у разі надходження до закладу охорони здоров’я запиту на телемедичне консультування.

6. Графи 11 - 17 заповнюються у тому разі, якщо у закладі охорони здоров’я формується запит на телемедичне консультування.

7. Графи 1, 8, 9 заповнюються у всіх випадках реєстрації телемедичних консультацій.

8. У графі 1 зазначається порядковий номер звернення пацієнта.

9. У графі 2 вказується статус запиту на телемедичне консультування.

10. Графа 2 заповнюється у тому разі, якщо запит на телемедичне консультування має статус «Ургентний». В усіх інших випадках графа 2 не заповнюється.

11. У графах 3, 4 зазначаються дата і час отримання запиту на телемедичне консультування.

12. У графі 5 зазначаються прізвище, ім’я та по батькові лікаря-консультанта закладу охорони здоров’я, до якого спрямований запит на телемедичне консультування.

13. У графі 6 зазначається медична спеціальність лікаря-консультанта.

14. У графах 7, 8 зазначаються дата і час надсилання висновку лікаря-консультанта лікарю, який направив запит на телемедичне консультування (відмітка про виконання телемедичного консультування).

15. У графі 9 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові пацієнта, який потребує телемедичного консультування.

16. У графі 10 зазначаються вік пацієнта, кількість повних років (або місяців у випадку, коли пацієнтом є дитина віком до року).

17. У графах 11, 12 зазначаються дата і час направлення запиту на телемедичне консультування лікарю-консультанту в інший заклад охорони здоров’я.

18. У графі 13 зазначаються прізвище, ім’я та по батькові лікаря-консультанта, до якого спрямовується запит на телемедичне консультування.

19. У графі 14 зазначаються найменування структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, в який спрямовується запит на телемедичне консультування, та/або спеціальність лікаря-консультанта.

20. У графах 15, 16 зазначаються дата і час отримання висновку лікаря-консультанта.

21. У графі 17 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові лікаря-консультанта.

22. Форма № 003/тм має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я.

23. У разі ведення Форми № 003/тм в електронній формі вона повинна містити всі дані, які є у паперовому документі.

24. Строк зберігання Форми № 003/тм - 25 років.

В.о. директора
Медичного департаменту


С. Черняквгору