Висновок консультанта
МОЗ України; Наказ, Висновок, Форма [...] від 19.10.2015681
Документ z1403-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2015. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
19.10.2015 № 681

ВИСНОВОК
консультантаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
19.10.2015 № 681


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2015 р.
за № 1403/27848

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 002/тм «Висновок консультанта»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 002/тм «Висновок консультанта» (далі - Форма № 002/тм).

2. Форма № 002/тм заповнюється консультантом закладу охорони здоров’я, куди надійшов запит на телемедичне консультування.

3. У пункті 1 зазначається найменування закладу охорони здоров’я, який направив пацієнта на консультацію.

4. У пункті 2 вказуються прізвище, ім’я, по батькові пацієнта, який був проконсультований.

5. У пункті 3 зазначається вік пацієнта - вказується кількість повних років (або місяців у випадку, коли пацієнтом є дитина віком до року).

6. У пункті 4 вказується стать пацієнта.

7. У пункті 5 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та посада консультанта.

8. У пункті 6 консультант записує висновок щодо клінічного випадку, який є предметом телемедичного консультування.

9. У пункті 7 зазначаються рекомендації щодо подальшої медичної допомоги.

10. Форма № 002/тм надсилається лікуючому лікарю у формі електронного повідомлення, на яке накладено електронний цифровий підпис.

11. У разі відсутності у консультанта електронного цифрового підпису він надає до кабінету телемедицини Форму № 002/тм на паперових носіях із власним підписом, завіреним лікарською печаткою. Оригінал Форми № 002/тм на паперових носіях зберігається в кабінеті телемедицини, cтрок зберігання - 25 років.

12. Проведення телемедичного консультування відображається відповідними записами у журналі обліку телемедичних консультацій кабінету телемедицини.

В.о. директора
Медичного департаменту


С. Черняквгору