Запит на телемедичне консультування
МОЗ України; Наказ, Запит, Форма [...] від 19.10.2015681
Документ z1402-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2015. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорон
здоров’я України
19.10.2015 № 681

ЗАПИТ
на телемедичне консультуванняЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорон
здоров’я України
19.10.2015 № 681


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2015 р.
за № 1402/27847

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 001/тм «Запит на телемедичне консультування»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 001/тм «Запит на телемедичне консультування» (далі - Форма № 001/тм).

2. Форма № 001/тм заповнюється лікуючим лікарем пацієнта.

3. У пункті 1 вказуються прізвище, ім’я, по батькові пацієнта.

4. У пункті 2 зазначається вік пацієнта - вказується кількість повних років (або місяців у випадку, коли пацієнтом є дитина віком до року).

5. У пункті 3 вказується стать пацієнта.

6. У пункті 4 зазначаються загальний анамнез (анамнез життя та анамнез хвороби), результати проведених діагностичних та лабораторних досліджень.

7. У пункті 5 зазначається діагноз пацієнта.

8. У пункті 6 формулюються запитання до лікаря-консультанта щодо уточнення діагнозу та рекомендації стосовно подальшого лікування, обстеження, реабілітації тощо.

9. У пункті 7 зазначається статус запиту на телемедичне консультування. У разі його ургентності робиться позначка у полі навпроти.

10. Форма № 001/тм надсилається лікарю-консультанту у формі електронного повідомлення, на яке накладено електронний цифровий підпис.

11. У разі відсутності у лікуючого лікаря електронного цифрового підпису він надає до кабінету телемедицини Форму № 001/тм на паперових носіях із власним підписом, завіреним лікарською печаткою. Оригінал Форми № 001/тм на паперових носіях зберігається в кабінеті телемедицини, строк зберігання - 25 років.

12. Запит на телемедичне консультування та відмітка про його виконання відображаються відповідним записом у журналі обліку телемедичних консультацій кабінету телемедицини.

В.о. директора
Медичного департаменту


С. Черняквгору