Про затвердження Положення про порядок інформування громадскості про систему гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Форма типового документа [...] від 23.07.201210
Документ z1370-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2018, підстава - z0959-18

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.07.2012  № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2012 р.
за № 1370/21682

Про затвердження Положення про порядок інформування громадскості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

{Заголовок в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
№ 8 від 31.01.2013
№ 81 від 04.09.2014
№ 206 від 09.11.2015
№ 284 від 03.03.2016
№ 825 від 26.05.2016
№ 1809 від 12.09.2016
№ 2837 від 05.07.2017
№ 2113 від 26.07.2018}

Відповідно до частини третьої статті 12, частини другої статті 28, пункту13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

{Пункт 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року № 14 «Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 957/7245.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор - розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
23.07.2012  № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2012 р.
за № 1370/21682

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок інформування громадскості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

{Заголовок в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

{У тексті слова "Урядовий кур’єр" та "Голос України", "Урядовий кур’єр", "Голос України" замінити словами "Урядовий кур’єр" або "Голос України" згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про доступ до публічної інформації» і встановлює вимоги щодо порядку інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

1.2. Метою цього Положення є сприяння підвищенню рівня поінформованості громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та фінансової грамотності населення, посилення довіри громадськості до банківської системи України та забезпечення дотримання прав фізичних осіб на інформацію у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, стану виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку шляхом забезпечення наявності, доступності та достовірності відповідної інформації.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014, № 206 від 09.11.2015}

1.3. Вимоги цього Положення поширюються на всіх учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

1.4. Прозорість системи гарантування вкладів фізичних осіб забезпечується наданням інформації, що відображає реальну ситуацію і дає можливість ознайомитися з системою гарантування вкладів фізичних осіб та стану виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

{Пункт 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

II. Інформування громадськості Фондом

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

2.1. Фонд зобов’язаний один раз на рік, станом на 1 січня, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше одного місяця після настання відповідного строку.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

2.2. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду.

{Пункт 2.2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

2.3. Річний звіт Фонду, який містить звіт про діяльність Фонду за звітний рік, та фінансова звітність оприлюднюються на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет не пізніше 1 липня року, наступного за звітним.

Річна фінансова звітність Фонду, підтверджена незалежним суб’єктом аудиторської діяльності, оприлюднюється в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше 1 липня року, наступного за звітним.

{Абзац другий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2113 від 26.07.2018}

2.4. Фонд розміщує інформацію про запровадження в банку тимчасової адміністрації:

а) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після початку тимчасової адміністрації в банку;

{Підпункт "а" пункту 2.4 розділу II  із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

б) у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше ніж через десять днів після початку тимчасової адміністрації в банку.

{Підпункт "б" пункту 2.4 розділу II  із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

2.5. Інформація про запровадження в банку тимчасової адміністрації має містити:

1) назву, дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду;

2) дату та номер рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

3) найменування та реквізити неплатоспроможного банку, в якому запроваджується тимчасова адміністрація;

4) прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Фонду, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування);

{Підпункт 4 пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

5) строк, на який запроваджується тимчасова адміністрація.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

2.6. Фонд розміщує інформацію про продовження строку тимчасової адміністрації:

1) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше ніж через десять днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

2.7. Фонд не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розміщує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам на офіційному веб-сайті Фонду.

Фонд також оприлюднює оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті «Урядовий кур’єр» або «Голос України».

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1809 від 12.09.2016}

2.8. Фонд інформує боржників і кредиторів неплатоспроможного банку про продаж банку інвестору чи про передачу частини або всіх активів і частини або всіх зобов’язань приймаючому/перехідному банку шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет після підписання відповідного договору з інвестором або приймаючим банком.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

2.9. Фонд інформує вкладників про результати виконання основних етапів плану врегулювання неплатоспроможного банку на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

2.10. Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку розміщує інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

2.11. Фонд здійснює опублікування відомостей про ліквідацію банку в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня початку процедури ліквідації банку.

{Абзац перший пункту 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

Відомості про ліквідацію банку повинні містити:

{Абзац другий пункту 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

а) найменування та інші реквізити банку, що ліквідується;

{Підпункт "а" пункту 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

б) дату та номер рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

в) дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;

{Підпункт "в" пункту 2.11 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

г) прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи Фонду, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування);

{Підпункт "г" пункту 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

ґ) інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів.

2.12. Фонд, крім випадків делегування повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду, у семиденний строк з дня початку процедури ліквідації банку розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію банку відповідно до пункту 2.11 цього розділу, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів.

{Пункт 2.12 розділу II  із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

2.13. Фонд розміщує інформацію про зміну уповноваженої особи Фонду, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку:

1) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше ніж через сім днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 2.13 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

2.14. Інформація про прийом громадян уповноваженою особою Фонду, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування) та/або посадовою особою неплатоспроможного банку оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, на сторінці банку в мережі Інтернет та в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.14 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

2.15. Фонд розміщує інформацію про продовження строку ліквідації банку:

1) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше ніж через сім днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.15 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

{Пункт 2.16 розділу ІІ виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1809 від 12.09.2016}

2.16. Фонд не пізніше наступного дня після закінчення визначеного Законом строку ліквідації банку розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1809 від 12.09.2016}

2.17. Повідомлення про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів та визначений уповноваженою особою Фонду порядок ознайомлення із затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів оприлюднюються протягом двадцяти днів з дня прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів на офіційних сайтах Фонду та неплатоспроможного банку в мережі Інтернет, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

{Пункт розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

2.18. Фонд протягом 10 робочих днів з дати, що передбачена законодавством для оформлення документів та/або надання інформації, повинен розмістити на своєму офіційному веб-сайті таку інформацію щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадії ліквідації:

1) річну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства:

щодо банку, який знаходиться на стадії тимчасової адміністрації, річна фінансова звітність складається до 30 квітня, наступного за звітним роком;

щодо банку, що знаходиться на стадії ліквідації, річна фінансова звітність відповідно до вимог законодавства не складається та не подається. Останнім звітним періодом для складання та оприлюднення річної фінансової звітності банку, щодо якого виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про ліквідацію, є період з початку звітного року до початку процедури ліквідації банку Фондом.

2) квартальну фінансову звітність (проміжну) відповідно до вимог законодавства:

щодо банку, що знаходиться на стадії тимчасової адміністрації, квартальна фінансова звітність (проміжна) складається до 30 числа, наступного за звітним періодом, якщо інші строки не встановлені Національним банком України;

щодо банку, що знаходиться на стадії ліквідації, останнім звітним періодом для складання та оприлюднення квартальної фінансової звітності (проміжної) банку є квартал, що передує даті прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про ліквідацію.

3) результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка;

4) результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси. Зазначена інформація розміщується з урахуванням вимог законодавства про банківську таємницю;

5) рішення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, затверджених виконавчою дирекцією Фонду або колегіальним органом Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень), а також всі інші рішення Фонду стосовно неплатоспроможного банку. У разі якщо рішення Фонду містить інші питання та/або банківську таємницю, Фонд розміщує на своєму офіційному веб-сайті витяг з протоколу, що не містить таку інформацію;

{Підпункт 5 пункту 2.18 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2837 від 05.07.2017}

6) кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;

7) про укладені договори між Фондом і третіми особами стосовно утримання і збереження активів банку, оцінки та реалізації майна банку, проведення аудиту, охорони майна та приміщень банку. Інформація надається з урахуванням вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015}

2.19. Фонд зобов’язаний оприлюднювати інформацію про майно (активи) банку, що продається, у друкованих засобах масової інформації, що визначаються виконавчою дирекцією Фонду та на офіційному веб-сайті Фонду.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 206 від 09.11.2015; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1809 від 12.09.2016}

2.20. Інформація про початок задоволення акцептованих вимог кредиторів банку оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет та на сторінці банку в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження задоволення вимог кредиторів.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

2.21. Фонд інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному сайті Фонду, а також шляхом проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший спосіб.

Фонд не рідше ніж раз на два роки проводить оцінювання рівня поінформованості громадськості за рішенням виконавчої дирекції Фонду в межах річного плану діяльності Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду.

{Пункт розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 81 від 04.09.2014}

2.22. Фонд розміщує Закон та нормативно-правові акти Фонду на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

{Розділ III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 825 від 26.05.2016}

Начальник відділу
зв’язків з громадськістю
та міжнародними організаціямиІ.В. Серветник
Додаток 1
до Положення про порядок інформування
вкладників про систему гарантування
вкладів фізичних осіб

ПЕРЕЛІК
учасників Фонду

№ з/п

Найменування учасника Фонду

Реєстраційний номер учасника Фонду

Дата реєстрації у Фонді

Номер свідоцтва учасника Фонду

Дата видачі свідоцтва учасника Фонду

1

2

3

4

5

6

{Додаток 2 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 825 від 26.05.2016}вгору