Про затвердження Правил реєстрації цивільних аеродромів України
Державіаслужба; Наказ, Правила, Форма від 25.10.2005795
Документ z1356-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.10.2011, підстава - z1108-11

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
Н А К А З
25.10.2005 N 795
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2005 р.
за N 1356/11636

Про затвердження Правил реєстрації
цивільних аеродромів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури
N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }

Відповідно до статті 43 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), на виконання Указу Президента України від 15.07.2004
N 803 ( 803/2004 ) "Про Державну службу України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила реєстрації цивільних аеродромів України
(далі - Правила), що додаються.
2. Департаменту стандартизації та сертифікації аеропортів
(Суворов О.М.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
2.2. Довести Правила до відома керівників структурних
підрозділів Державіаслужби, підприємств і навчальних закладів
цивільної авіації, що використовують цивільні аеродроми України,
незалежно від форм власності.
3. Керівникам структурних підрозділів Державіаслужби взяти до
керівництва вказані Правила.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державіаслужби Давидова О.М.
Голова Державіаслужби М.О.Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
25.10.2005 N 795
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2005 р.
за N 1356/11636

ПРАВИЛА
реєстрації цивільних аеродромів України
{ У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду
за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба"
у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна
служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Дія Правил реєстрації цивільних аеродромів України
(далі-Правила) поширюється і є обов'язковою для всіх фізичних і
юридичних осіб, незалежно від форм власності та відомчої
належності, які займаються реєстрацією цивільних аеродромів,
аеродромів спільного базування та спільного використання
(далі-Цивільні аеродроми).
1.2. Правила встановлюють єдиний порядок реєстрації
аеродромів та їх занесення до Державного реєстру цивільних
аеродромів України (далі-Реєстр).
1.3. Ці Правила використовуються при підготовці матеріалів та
проведенні офіційних дій при реєстрації, перереєстрації або
виключенні аеродромів з Реєстру.
1.4. Експлуатація аеродрому з метою виконання авіаційних
перевезень та/або авіаційних робіт при відсутності свідоцтва про
реєстрацію заборонена.
2. Нормативні посилання
При розробці цих Правил використовувались такі
нормативно-правові акти:
Повітряний кодекс України ( 3167-12 );
{ Абзац третій глави 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.93
N 819 ( 819-93-п ) "Про створення Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях".
3. У цих Правилах терміни
вживаються у такому значенні:
Аеродром (вертодром) (далі - аеродром) - ділянка суші або
водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які будинки,
споруди та обладнання), призначена повністю або частково для
прибуття, відправлення і руху повітряних суден (далі-ПС). Якщо
поняття "аеродром" використовується в положеннях, що стосуються
планів польотів і порядку сполучення, воно включає також місця,
які можуть використовуватися літальними апаратами певних видів,
наприклад вертольотами або аеростатами.
Аеродром спільного базування - аеродром, на якому базуються
цивільні та державні повітряні судна, що належать державним
органам, підприємствам, установам та організаціям. Порядок та
умови базування цих ПС визначаються спільним рішенням відповідних
державних органів, підприємств, установ та організацій.
Аеродром спільного використання - аеродром, на якому
здійснюється зліт, посадка, рух та стоянка повітряних суден, що
належать державним органам, підприємствам, установам та
організаціям. На такому аеродромі можуть базуватися тільки ПС, що
належать власнику аеродрому.
Власник Свідоцтва - експлуатант аеродрому, який одержав
Свідоцтво про реєстрацію аеродрому згідно з цими Правилами.
Державний реєстр цивільних аеродромів України - документ
державної реєстрації цивільних аеродромів, вертодромів та
гідроаеродромів, у тому числі аеродромів спільного базування та
спільного використання.
Експлуатант аеродрому - юридична чи фізична особа, яка
забезпечує експлуатацію аеродрому.
Заявка - звернення заявника у відповідній формі до
Державіаслужби України щодо проведення реєстрації аеродрому та
одержання Свідоцтва про реєстрацію аеродрому.
Заявник - юридична або фізична особа, яка є власником
аеродрому або одержала згоду власника аеродрому на його
використання і подала до Державіаслужби України заявку на
проведення реєстрації аеродрому та одержання Свідоцтва про
реєстрацію аеродрому.
Свідоцтво про реєстрацію аеродрому - документ, що засвідчує
реєстрацію аеродрому у Державному реєстрі цивільних аеродромів
України.
4. У цих Правилах використовуються такі скорочення:
АДВ аеродромно-диспетчерська вежа;
ГЗПС злітно-посадкова смуга із ґрунтовим покриттям;
МК магнітний курс посадки;
пос
МС місця стоянок;
ОПР обслуговування повітряного руху;
РД руліжна доріжка;
ШЗПС злітно-посадкова смуга із штучним покриттям.
5. Державне регулювання реєстрації аеродромів
та видачі Свідоцтв про реєстрацію аеродрому
5.1. Усі цивільні аеродроми підлягають реєстрації у
державному органі з питань сертифікації і реєстрації та внесенню
їх до Реєстру (додаток 1).
5.2. Після занесення аеродрому до Реєстру його власникові чи
експлуатанту видається Свідоцтво про реєстрацію аеродрому
(далі-Свідоцтво) (додаток 2).
5.3. Свідоцтво дає підставу для порушення клопотання про
сертифікацію аеродрому та його обладнання на відповідність нормам
придатності аеродрому до експлуатації.
5.4. Процедури із реєстрації аеродрому виконуються після
сплати Заявником держзборів відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.09.93 N 819 ( 819-93-п ) "Про створення
Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях".
6. Порядок проведення реєстрації
аеродромів і видачі Свідоцтва
6.1. Заявник подає до Державіаслужби України Заявку на
отримання Свідоцтва (додаток 3) та такі документи: основні дані аеродрому (додаток 4); зобов'язання Заявника, де зазначається інформація щодо
відповідності аеродрому діючим вимогам, і перелічуються обов'язки
Заявника (додаток 5); карта (схема) району аеродрому; генеральний план аеродрому з експлікацією; державний акт (або угода) на право користування землею; угода про спільне використання аеродрому (при необхідності); копія статуту експлуатанта аеродрому; підтвердження сплати державного збору.
6.2. Заявка розглядається Державіаслужбою України протягом
5-ти робочих днів з дня її одержання. У разі відмови у прийнятті
Заявки до виконання Заявнику письмово повідомляються причини цієї
відмови. Свідоцтво оформляється Державіаслужбою України. Одночасно з
видачею Свідоцтва робиться відповідний запис у Реєстрі.
6.3. Реєстраційний номер Свідоцтва повинен відповідати
порядковому номеру реєстрації аеродрому в Реєстрі. Реєстраційний
номер складається з трьох частин: літери АР (аеродром реєстрований); реєстраційного індексу адміністративної одиниці, де
знаходиться аеродром (додаток 6); реєстраційного номера аеродрому.
6.4. Свідоцтво видається в одному примірнику і зберігається у
власника Свідоцтва.
6.5. У разі втрати Свідоцтва його власник подає заявку на
видачу дубліката з необхідним поясненням. Державіаслужба України
розглядає заявку, а після прийняття позитивного рішення власнику
видається дублікат Свідоцтва.
6.6. У разі зміни характеристик аеродрому власник Свідоцтва
зобов'язаний подати до Державіаслужби України заявку на зміну
характеристик аеродрому (додаток 7).
6.7. Заявник зобов'язаний: забезпечити сертифікацію аеродрому та його обладнання в строк
не пізніше 1 року з моменту реєстрації; забезпечити експлуатацію аеродрому відповідно до чинних
нормативних документів; одержувати від Державіаслужби України схвалення на зміни
характеристик аеродрому; за 10 днів до завершення експлуатації аеродрому інформувати
про це Державіаслужбу України; при реорганізації, перепрофілюванні, ліквідації або інших
змінах у діяльності власника Свідоцтва в місячний строк
інформувати про це Державіаслужбу України.
6.8. У разі зміни класу аеродрому, зміни власника Свідоцтва
особа, що бере на себе обов'язки власника Свідоцтва, звертається в
Державіаслужбу України з заявою про перереєстрацію цивільного
аеродрому. До заяви додаються Зобов'язання. При цьому раніше
видане Свідоцтво повертається в Державіаслужбу України для
знищення, про що робиться запис у Реєстрі.
6.9. Цивільний аеродром виключається з Реєстру в разі його
ліквідації або зняття з експлуатації. Виключення з Реєстру здійснюється Державіаслужбою України на
підставі заявки власника Свідоцтва або за рішенням Державіаслужби
України.
6.10. У разі виключення аеродрому з Реєстру Державіаслужба
України направляє власнику Свідоцтва офіційне повідомлення про
втрату сили Свідоцтва.
Директор департаменту
стандартизації та
сертифікації аеропортів О.М. Суворов

Додаток 1
до пункту 5.1 Правил
реєстрації цивільних
аеродромів України

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
цивільних аеродромів України

Аеропорт _______ Місто _______ РППЗ* _______ Широта _______ Висота над р/м _______ ICAO код _____
Область ________________ Довгота _____________ Розрахункова темпер _________ IATA код __________
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Реєстра-|Власник| Клас |Метео-| Дозволена | Тип |Радіо- |Електро-| Дані |Примі-| |з/п|Реєст-| ційний |аерод- |аерод-|облад-|експлуатація|покриття |навіга-|світло- | про | тки | | |рації | номер | рому | рому |нання | (дата та | ШЗПС** | ційне |технічне|продов-| | | | | | | | | обмеження) |(ГЗПС***)|облад- |обладна-| ження | | | | | | |Норми | | |(МК | нання | ння |Серти- | | | | | | |Украї-| | | пос, |(систе-|(систе- |фіката | | | | | | | ни | | |розміри, | ми) | ми) | | | | | |--------+-------+------| |------------| PCN) | | | | | | | | номер |експлу-|Норми | |тип ПС| час | | | | | | | | | Серти- | атант | ICAO | |(маса,|доби | | | | | | | | | фіката |аерод- | | |інтен-| | | | | | | | | | | рому | | |сивні-| | | | | | | | | | | | | | сть | | | | | | | | | | | | | |руху) | | | | | | | |---+------+--------+-------+------+------+------+-----+---------+-------+--------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+------+--------+-------+------+------+------+-----+---------+-------+--------+-------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+--------+-------+------+------+------+-----+---------+-------+--------+-------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+--------+-------+------+------+------+-----+---------+-------+--------+-------+------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- *РППЗ - рівень потрібного пожежного захисту. **ШЗПС - злітно-посадкова смуга із штучним покриттям. ***ГЗПС - ґрунтова злітно-посадкова смуга.
Директор департаменту
стандартизації
та сертифікації
аеропортів О.М.Суворов

Додаток 2
до пункту 5.2 Правил
реєстрації цивільних
аеродромів України

Форма Свідоцтва про реєстрацію аеродрому
Державний Герб України
У К Р А Ї Н А U K R A I N E
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА STATE AVIATION ADMINISTRATION

СВІДОЦТВО
про реєстрацію аеродрому
N: АР 00-00
Аеродром
Місцезнаходження
Клас аеродрому
Власник аеродрому
Цим засвідчується, що вищезгаданий аеродром занесено до
Державного реєстру цивільних аеродромів України
Додаткові дані
Дата видачі свідоцтва
Посада __________________
Підпис __________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Директор департаменту
стандартизації
та сертифікації аеропортів О.М.Суворов

Додаток 3
до пункту 6.1 Правил
реєстрації цивільних
аеродромів України

Друкується
на бланку Заявника
Керівнику Державіаслужби
України ____________________

ЗАЯВКА
Прошу видати Свідоцтво про Державну реєстрацію аеродрому
_________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження)
_________________________________________________________________
Документи, необхідні для реєстрації аеродрому згідно з
Правилами реєстрації цивільних аеродромів України (пункту 5.1),
додаються.
________________________________
(посада)
________________________________
(прізвище, ініціали)
м. п. ________________________________
(підпис Заявника)
___________________________ року
Директор департаменту
стандартизації
та сертифікації
аеропортів О.М.Суворов

Додаток 4
до пункту 6.1 Правил
реєстрації цивільних
аеродромів України

Форма бланка за основними даними аеродрому
ОСНОВНІ ДАНІ АЕРОДРОМУ

1. Загальні відомості
1.1. Аеропорт _______________________________________________
(назва) 1.2. Місцезнаходження _______________________________________
(республіка, область, місто) 1.3. Клас аеродрому _________________________________________
(ким і на підставі яких документів присвоєно)
1.4. Придатний для експлуатації _____________________________
(указуються типи повітряних суден)
2. Аеронавігаційна характеристика аеродрому
2.1. Висота розміщення аеродрому ____________________________
2.2. Широта розміщення аеродрому ____________________________
2.3. Довгота розміщення аеродрому ___________________________
2.4. Розрахункова температура _______________________________
3. Характеристики льотного поля
3.1. Загальні розміри льотного поля, м ______________________
3.2. Загальні розміри льотних смуг, м _______________________
3.3. Розміри вільних зон, м _________________________________
4. Штучні аеродромні покриття
4.1. ШЗПС ___________________________________________________
4.1.1. Кількість і напрямок по МК ________________________
пос
4.1.2. Розміри ШЗПС, м ______________________________________
4.1.3. Рік початку експлуатації _____________________________
4.2. РД
4.2.1. Загальна довжина, м __________________________________
4.2.2. Ширина РД, м _________________________________________
4.2.3. Рік початку експлуатації _____________________________
4.3. МС
4.3.1. Лінійні розміри, м ___________________________________
4.3.2. Рік початку експлуатації _____________________________
4.4. Перон
4.4.1. Лінійні розміри, м ___________________________________
4.4.2. Рік початку експлуатації _____________________________
5. Ґрунтові елементи аеродрому
5.1. ГЗПС ___________________________________________________
5.1.1. Кількість і напрямок по МК ________________________
пос
5.1.2. Розміри ГЗПС, м ______________________________________
5.1.3. Рік початку експлуатації _____________________________
5.2. РД
5.2.1. Загальна довжина, м __________________________________
5.2.2. Ширина РД, м _________________________________________
5.2.3. Рік початку експлуатації _____________________________
5.3. МС
5.3.1. Лінійні розміри, м ___________________________________
5.3.2. Рік початку експлуатації _____________________________
5.4. Перон
5.4.1. Лінійні розміри, м ___________________________________
5.4.2. Рік початку експлуатації _____________________________
6. Радіотехнічне обладнання і зв'язок
6.1. Засоби ОПР _____________________________________________
(перелік)
6.2. Засоби навігації _______________________________________
(перелік)
6.3. Засоби посадки _________________________________________
(перелік)
6.4. Засоби радіо- і електрозв'язку _________________________
(перелік) 6.5. АДВ
7. Метеообладнання __________________________________________
8. Світлосигнальні системи посадки
8.1. МК - ________________________________________________
пос (перелік)
8.2. МК - ________________________________________________
пос (перелік)
9. Під'їзні шляхи
9.1. Відстань до центру міста, тип покриття, ширина _________
_________________________________________________________________
10. Дані про відведену земельну ділянку
10.1. Загальна площа відведеної земельної ділянки, га _______
10.2. Ким затверджено _______________________________________
11. Дані про використання аеродрому
11.1. Кому належить аеродром ________________________________
11.2. Експлуатант аеродрому _________________________________
11.3. Хто спільно використовує ______________________________
(підстава, N, дата документа)
11.4. Умови спільного використання __________________________
Додатки: 1. Карта (схема) району аеродрому. 2. Генплан аеродрому з експлікацією. 3. Документ на право користування землею. 4. Документ про реєстрацію власника аеродрому як юридичної
особи. 5. Документ про реєстрацію експлуатанта аеродрому як
юридичної особи. 6. Наказ або договір про спільне використання аеродрому. 7. Копія статуту власника та експлуатанта аеродрому.
Заявник __________________________
(посада, підпис, дата )
Директор департаменту
стандартизації
та сертифікації аеропортів О.М.Суворов

Додаток 5
до пункту 6.1 Правил
реєстрації цивільних
аеродромів України

Форма зобов'язання Заявника для отримання
Свідоцтва про реєстрацію аеродрому

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Заявника для отримання Свідоцтва
про реєстрацію аеродрому

Цим свідчу, що аеродром _____________________________________
(найменування)
за своїми характеристиками відповідає діючим вимогам
і зобов'язуюсь:
1. Забезпечити сертифікацію аеродрому та його обладнання в
строк не пізніше одного року з моменту реєстрації;
2. Забезпечити експлуатацію аеродрому відповідно до чинних
нормативних документів;
3. Одержувати від Державіаслужби України схвалення на зміни
характеристик аеродрому;
4. За 10 днів до завершення експлуатації аеродрому
інформувати про це Державіаслужбу України;
5. При реорганізації, перепрофілюванні, ліквідації або інших
змінах у діяльності власника Свідоцтва в місячний строк
інформувати про це Державіаслужбу України.
____________________________________
(посада)
____________________________________
(прізвище, ініціали)
м. п. ____________________________________
(підпис Заявника)
_______________________________ року
Директор департаменту
стандартизації та
сертифікації аеропортів О.М.Суворов

Додаток 6
до пункту 6.3 Правил
реєстрації цивільних
аеродромів України

РЕЄСТРАЦІЙНІ ІНДЕКСИ

------------------------------------------------------------------ | Область (республіка) | Індекс | |---------------------------------------+------------------------| |Вінницька | 1 | |---------------------------------------+------------------------| |Волинська | 2 | |---------------------------------------+------------------------| |Дніпропетровська | 3 | |---------------------------------------+------------------------| |Донецька | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Житомирська | 5 | |---------------------------------------+------------------------| |Закарпатська | 6 | |---------------------------------------+------------------------| |Запорізька | 7 | |---------------------------------------+------------------------| |Івано-Франківська | 8 | |---------------------------------------+------------------------| |Київська | 9 | |---------------------------------------+------------------------| |Кіровоградська | 10 | |---------------------------------------+------------------------| |Автономна Республіка Крим | 11 | |---------------------------------------+------------------------| |Луганська | 12 | |---------------------------------------+------------------------| |Львівська | 13 | |---------------------------------------+------------------------| |Миколаївська | 14 | |---------------------------------------+------------------------| |Одеська | 15 | |---------------------------------------+------------------------| |Полтавська | 16 | |---------------------------------------+------------------------| |Рівненська | 17 | |---------------------------------------+------------------------| |Сумська | 18 | |---------------------------------------+------------------------| |Тернопільська | 19 | |---------------------------------------+------------------------| |Харківська | 20 | |---------------------------------------+------------------------| |Херсонська | 21 | |---------------------------------------+------------------------| |Хмельницька | 22 | |---------------------------------------+------------------------| |Черкаська | 23 | |---------------------------------------+------------------------| |Чернівецька | 24 | |---------------------------------------+------------------------| |Чернігівська | 25 | ------------------------------------------------------------------
Директору департаменту
стандартизації та
сертифікації аеропортів О.М.Суворов

Додаток 7
до пункту 6.6 Правил
реєстрації цивільних
аеродромів України

Форма заявки на зміну характеристик аеродрому

Друкується
на бланку Заявника
Керівнику Державіаслужби
України ________________________

ЗАЯВКА
Прошу ухвалити зміни характеристик аеродрому
________________________________________________________________,
(найменування)
який має Свідоцтво про реєстрацію N ____________ від ____________
Зміни, що пропонуються:
_________________________________________________________________
(наводиться короткий опис змін, що пропонуються)
________________________________________________________________,
пов'язані з _________________________________________________________________
(указуються основні причини необхідності внесення змін)
_________________________________________________________________
_____________________________________
(посада)
_____________________________________
(прізвище, ініціали)
м. п. _____________________________________
(підпис власника Свідоцтва)
________________________________ року
Директор департаменту
стандартизації
та сертифікації
аеропортів О.М.Сувороввгору