Документ z1329-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.07.2017, підстава - z0735-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.10.2005 N 759
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2005 р.
за N 1329/11609
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури
N 438 ( z0735-17 ) від 22.05.2017 }
Про затвердження Положення про премію
імені В.М.Гнатюка за збереження та охорону
нематеріальної культурної спадщини
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури
N 40 ( z0741-11 ) від 07.06.2011 }

Відповідно до Положення про Міністерство культури і мистецтв
України, затвердженого Указом Президента України від 31 серпня
2000 року N 1038 ( 1038/2000 ) (зі змінами), та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 року N 841
( 841-2005-п ) "Про заснування премії імені В.М. Гнатюка за
збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про премію імені В.М. Гнатюка за
збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини
(додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.Г. Шокало-Бенч.
Міністр І.Д.Ліховий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
24.10.2005 N 759
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2005 р.
за N 1329/11609

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені В.М. Гнатюка за збереження
та охорону нематеріальної культурної спадщини
{ У тексті Положення слова "Міністерство культури і туризму
України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство
культури України" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства культури N 40 ( z0741-11 ) від 07.06.2011 }

1. Премія імені В.М. Гнатюка за збереження та охорону
нематеріальної культурної спадщини (далі - Премія), заснована
постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 року
N 841 ( 841-2005-п ), присуджується щорічно фольклористам,
етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам,
фольклорним колективам, солістам (вокалістам, інструменталістам та
танцюристам), майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих
шкіл народних художніх промислів (далі - претенденти), які своєю
діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та
популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей
українського народу.
2. Премія присуджується до дня народження Володимира
Михайловича Гнатюка - 9 травня, починаючи з 2006 року у розмірі
5 тис. гривень. Творчий доробок претендентів (аудіо- та
відеозаписи, видання, постановки, виставки, концертні програми)
має бути оприлюднений протягом останніх трьох років, але не
пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття Премії, мати
позитивні рецензії в мистецтвознавчій та науковій літературі
(періодиці) та засобах масової інформації.
3. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються
до Міністерства культури України Міністерством культури
Автономної Республіки Крим, управліннями культури обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
науковими установами, творчими спілками, закладами культури,
освіти і науки, культурно-мистецькими, громадськими організаціями.
4. На здобуття Премії, до 9 квітня поточного року, подаються: - клопотання про присудження Премії; - завірений протокол засідання, на якому було прийняте
рішення про висунення претендента на здобуття Премії; - матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у
вигляді фото-, аудіо або відеозаписів ( компакт-дисків, аудіо- та
відеокасет), друкованої продукції; - ксерокопії рецензій у мистецтвознавчій літературі та
публікацій у засобах масової інформації; - характеристика та фото претендента; - копії паспорта та ідентифікаційного номера претендента або,
в разі, коли претендентом є колектив, копія паспорта чи
ідентифікаційного номера його керівника. Матеріали, надані претендентами, не підлягають поверненню.
{ Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
культури N 40 ( z0741-11 ) від 07.06.2011 }
5. Днем висунення претендента на здобуття Премії вважається
день реєстрації у Міністерстві культури України документів,
зазначених у пункті 4 цього Положення. Документи, оформлені з недотриманням вимог, визначених у
пункті 4 цього Положення, а також подані після закінчення строку
внесення, розгляду не підлягають. { Пункт 5 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства культури N 40 ( z0741-11 )
від 07.06.2011 }
6. Для розгляду поданих документів, зазначених у пункті 4
цього Положення, визначення та нагородження лауреатів Премії
створюється Комітет з питань збереження та охорони нематеріальної
культурної спадщини ( далі - Комітет) у складі десяти осіб, у тому
числі відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях
Комітету без права голосу. Комітет діє на громадських засадах. Склад Комітету формується з представників Міністерства
культури України, Національної академії наук України, Національної
всеукраїнської музичної спілки, провідних діячів культури і
мистецтва. Комітет очолює голова - заступник Міністра культури України.
{ Абзац четвертий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства культури
N 40 ( z0741-11 ) від 07.06.2011 } Персональний склад Комітету затверджується наказом
Міністерства культури України. У разі потреби до складу Комітету
можуть вноситися зміни. { Абзац п'ятий пункту 6 в редакції
Наказу Міністерства культури N 40 ( z0741-11 ) від 07.06.2011 } Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету веде голова або за його дорученням один із
двох заступників. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини його складу. Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету.
У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то
голос головуючого на засіданні Комітету є ухвальним.
7. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі
приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 4 цього
Положення, здійснює відповідальний секретар Комітету.
8. Повторно Премія може присуджуватись не раніше ніж через
п'ять років після попереднього присудження.
9. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання
лауреатів премії імені В.М. Гнатюка за охорону та збереження
нематеріальної культурної спадщини і вручаються диплом, нагрудний
знак та грошова винагорода. Опис, малюнок та зразок посвідчення до нагрудного знака
"Премія імені В.М.Гнатюка за збереження та охорону нематеріальної
культурної спадщини" затверджуються наказом Міністерства культури
України. { Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства культури N 40 ( z0741-11 ) від 07.06.2011 }
10. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен
лауреат отримує диплом, нагрудний знак, а грошова винагорода
ділиться між ними порівну; якщо творчому колективу, - колектив
отримує диплом та грошову винагороду, а керівник - нагрудний знак. Про вручення нагрудного знака складається протокол, який
зберігається у справах відділу кадрів. Лауреатам (творчим колективам), нагородженим нагрудними
знаками та працевлаштованим на підприємствах, установах,
організаціях, здійснюється відповідний запис у трудову книжку із
зазначенням дати і номера наказу Міністерства культури України. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і за наявності
державних нагород України розміщується нижче знаків державних
нагород України. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у
нагородженого. Втрачений нагрудний знак або посвідчення до нього повторно не
видаються. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури N 40 ( z0741-11 ) від 07.06.2011 }
11. Диплом та нагрудний знак лауреатам Премії вручаються в
урочистій обстановці Міністром культури України або за його
дорученням одним із заступників Міністра. { Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства культури N 40
( z0741-11 ) від 07.06.2011 }
12. Щороку Міністерство культури України організовує
презентацію доробку та діяльності лауреатів Премії у м. Києві із
залученням творчих спілок. { Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства культури N 40
( z0741-11 ) від 07.06.2011 }
13. Премія може бути присвоєна посмертно. У даному випадку
диплом, нагрудний знак та грошова винагорода вручаються членам
родини.
Начальник відділу
аналізу та прогнозування
соціокультурного
розвитку регіонів Н.В.Жмакавгору