Документ z1318-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.05.2012, підстава - z0568-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.09.2011 N 1099
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1318/20056

Про затвердження Положення
про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 29 ( z0152-12 ) від 16.01.2012
N 360 ( z0568-12 ) від 26.03.2012 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), Постанови Верховної Ради України від
09.01.2007 N 536-V ( 536-16 ) "Про стан і перспективи розвитку
загальної середньої освіти в Україні", Указу Президента України
від 20.03.2008 N 244 ( 244/2008 ) "Про додаткові заходи щодо
підвищення якості освіти в Україні", з метою створення належних
умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її
інтересів, схильностей та обдаровань, науково-методичного
забезпечення системи загальної середньої освіти Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти України від 18.08.98 N 305 ( z0598-98 ) "Про затвердження
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і
спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.98 за
N 598/3038.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Жебровського Б.М.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки,
молоді та спорту України
22.09.2011 N 1099
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1318/20056

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх
організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі
в змаганнях і визначення переможців.
1.2. Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку
серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних
закладів з таких навчальних предметів: українська мова і література; російська мова і література; іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська); правознавство; історія; економіка; математика; біологія; географія; астрономія; фізика; хімія; екологія; інформатика; інформаційні технології; трудове навчання; педагогіка і психологія. Всеукраїнські конкурси фахової майстерності, олімпіади зі
спеціальних дисциплін проводяться щороку серед учнів випускних
груп професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академій наук України учнів проводиться
щороку за науковими відділеннями: філології і мистецтвознавства; історії; { Абзац двадцять другий пункту 1.2 розділу І із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 360 ( z0568-12 ) від 26.03.2012 } науки про Землю; { Пункт 1.2 розділу І доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту N 360 ( z0568-12 ) від 26.03.2012 } економіки; математики; хімії і біології; екології і аграрних наук; філософії і суспільствознавства; фізики і астрономії; комп'ютерних наук; технічних наук. Всеукраїнські турніри юних біологів, винахідників та
раціоналізаторів (навчальний предмет - фізика), географів,
економістів, журналістів (навчальні предмети - українська мова і
література), інформатиків, істориків, математиків, правознавців,
фізиків, хіміків проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів. За потреби можуть проводитись олімпіади, турніри, конкурси
(державного рівня) з інших навчальних предметів, спеціальних
дисциплін, наукових відділень, конкурсу-захисту, а також
спеціальні комплексні олімпіади, в тому числі й для учнів
початкової школи. Правила (умови) проведення зазначених заходів
затверджуються наказом МОНмолодьспорту України. { Абзац тридцять
третій пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 360 ( z0568-12 )
від 26.03.2012 } Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій можуть
проводитись олімпіади з мов і літератур національних меншин, що
проживають в Україні, інші олімпіади, турніри, конкурси. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати
участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом
(курсом) фактичного навчання) класів (курсів) у межах визначених
вікових груп кожного навчального предмета (крім учасників
11-го класу). Студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня
акредитації не мають права змагатись в учнівських олімпіадах,
турнірах, конкурсах з навчальних предметів на будь-яких етапах.
{ Абзац тридцять шостий пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 360 ( z0568-12 ) від 26.03.2012 }
1.3. Основними завданнями учнівських олімпіад, турнірів,
конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт, олімпіад зі спеціальних дисциплін та
конкурсів фахової майстерності є: стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської
молоді; виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у
виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних
закладах; реалізація здібностей талановитих учнів; формування творчого покоління молодих науковців та практиків
для різних галузей суспільного життя; підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних,
спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської
молоді навичок дослідницької роботи; популяризація досягнень науки, техніки та новітніх
технологій; підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій,
учнівських наукових товариств; активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з
учнями; підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та
фахових дисциплін, фахової підготовки учнів; залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів,
студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ
до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах,
конкурсах, турнірах.
1.4. Керівником Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів,
конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт, олімпіад зі спеціальних дисциплін та
конкурсів фахової майстерності (далі - олімпіади, турніри,
конкурси) є МОНмолодьспорт України.
1.5. Організатором та координатором Всеукраїнських учнівських
олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, конкурсів
фахової майстерності, олімпіад зі спеціальних дисциплін є Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут), на який
покладається організаційно-методичне забезпечення проведення
відповідних змагань. Організатором та координатором Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
академії наук України є Національний центр "Мала академія наук
України" (далі - НЦ МАН). Організаційно-методичне забезпечення конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України НЦ МАН здійснює разом з Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Українським
державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.
1.6. МОНмолодьспорт України забезпечує контроль за
дотриманням вимог цього Положення при проведенні всіх етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів і конкурсів з
навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів
фахової майстерності та конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт.
1.7. Для організації та проведення олімпіад, турнірів і
конкурсів МОНмолодьспортом України створюються організаційні
комітети, призначаються координатори, експерти-консультанти, а для
перевірки виконання завдань та оцінювання результатів - журі.
1.8. Для складання завдань олімпіад, турнірів і конкурсів
голови журі та координатори відповідних змагань формують
предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної
галузі у складі не більше п'яти осіб. Члени предметно-методичної
комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх
нерозголошеність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених
завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної
комісії, категорично забороняється. На всіх етапах олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних
предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової
майстерності завдання готуються окремо для кожного класу (курсу),
а конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт - для кожного класу
(курсу) відповідної секції наукового відділення. { Абзац другий
пункту 1.8 розділу І в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 360 ( z0568-12 ) від 26.03.2012 }
1.9. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань у
роботі журі (правильність перевірки, об'єктивність оцінювання
робіт, визначення переможців олімпіад, турнірів, конкурсів)
наказом МОНмолодьспорту України призначаються
експерти-консультанти.
1.10. Переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової
майстерності визначають в особистій першості. Переможців Всеукраїнських турнірів визначають за результатами
командної першості. Якщо змагання відповідного етапу турніру
проходили в особистій першості, переможці визначаються відповідно
до правил (умов) проведення турніру. Переможців Всеукраїнських учнівських конкурсів з навчальних
предметів визначають в особистій або командній першості відповідно
до правил (умов) їх проведення.
1.11. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних
предметів всіх етапів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності є очною формою змагань. Етапи Всеукраїнських учнівських конкурсів з навчальних
дисциплін і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт можуть
бути очною або заочною формою змагань відповідно до умов їх
проведення.

1.12. Учасники олімпіад, турнірів і конкурсів отримують
завдання та дають на них відповідь державною мовою (крім олімпіад
з іноземних і російської мов). За рішенням журі учасники можуть отримувати завдання та
давати відповіді мовою вивчення навчального предмета.
II. Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів
2.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів
проводяться в чотири етапи: I (перший) етап - шкільні (міжшкільні, училищні) на базі
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; II (другий) етап - районні (міські); III (третій) етап - обласні (в Автономній Республіці Крим -
республіканська, у містах Києві та Севастополі - міські); IV (четвертий) етап - на державному рівні. Проведення олімпіад I, II, III етапів з різних предметів
одночасно забороняється. Олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності проводяться у три етапи: I (перший) етап - училищні на базі професійно-технічних
навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
(районні (міські) - не проводяться); II (другий) етап - обласні (в Автономній Республіці Крим -
республіканські, у містах Києві та Севастополі - міські); III (третій) етап - на державному рівні. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводяться в
три етапи: I (перший) етап - районні (міські); II (другий) етап - обласні (в Автономній Республіці Крим -
республіканські, у містах Києві та Севастополі - міські); III (третій) етап - на державному рівні. Турніри, як правило, проводяться у два етапи: I (перший) етап - між командами загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів на районному та (або)
обласному рівнях; II (другий) етап - фінальний - на державному рівні. Конкурси з навчальних предметів проводяться у кілька етапів
відповідно до їх правил (умов), які затверджуються наказом
МОНмолодьспорту України. Фінальний етап конкурсів проводиться на державному рівні. Порядок проведення фінальних етапів олімпіад, конкурсів,
турнірів, їх організаційне, методичне забезпечення визначає
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до
цього Положення розробляють правила (умови) проведення I, II, III
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів,
І, ІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, I, II
етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності, якими визначаються кількісний склад, місце та інші
питання проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт, конкурсів з фахової майстерності з
урахуванням місцевих можливостей. { Абзац двадцять перший пункту
2.1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 360 ( z0568-12 ) від 26.03.2012 } Кожна олімпіада проводиться у межах одного міста (селища
міського типу, селища, села).
2.2. I етап: шкільні (міжшкільні, училищні) олімпіади з
навчальних та училищні - зі спеціальних дисциплін, конкурси
фахової майстерності, міжшкільний (міжучилищний) етап турнірів. 2.2.1. I етап олімпіад з навчальних предметів проводиться у
жовтні, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової
майстерності - у лютому, турнірів - у вересні-листопаді поточного
року. 2.2.2. Порядок проведення, персональний склад оргкомітетів та
журі, експерти-консультанти I етапу олімпіад, турнірів, конкурсів
з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та
конкурсів фахової майстерності, а також рішення відповідних
оргкомітетів затверджуються наказами керівника навчального
закладу. 2.2.3. Завдання I етапу для учасників олімпіад і конкурсів з
навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та
конкурсів фахової майстерності готують предметно-методичні
комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального
закладу. Турніри проводяться за завданнями оргкомітетів, які
надсилаються до загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів до 15 серпня поточного року. 2.2.4. Звіти про проведення олімпіад з навчальних предметів
та заявки на участь команд у наступному етапі оргкомітети I етапу
надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада
поточного року. Звіти про проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурсів фахової майстерності та заявки на участь команд в
наступному етапі оргкомітети I етапу надсилають оргкомітетам
обласних (в Автономній Республіці Крим - республіканським, у
містах Києві та Севастополі - міським) олімпіад і конкурсів до
1 березня поточного року. Оргкомітети фінальних етапів турнірів розглядають заявки
учасників, результати їх виступів у I етапі та надсилають
учасникам запрошення для участі у фінальному етапі турніру. Звіти про проведення I етапу конкурсів з навчальних предметів
та заявки на участь у II етапі надсилаються до відповідних
оргкомітетів у строки, визначені правилами (умовами),
затвердженими наказами МОНмолодьспорту України.
2.3. II етап: районні (міські) олімпіади, конкурси з
навчальних предметів; I етап: районні (міські) конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт. 2.3.1. II етап олімпіад з навчальних предметів та I етап
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт проводяться щороку в
листопаді - грудні. Завдання ІІ етапу олімпіад з навчальних предметів готуються
обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, I етап
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт -
предметно-методичними комісіями, склад яких формується згідно з
вимогами пункту 1.8 розділу І цього Положення та затверджується
районними (міськими) управліннями (відділами) освіти. Кількість турів олімпіад, конкурсів-захистів, їхня тривалість
та форми проведення визначаються Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад,
конкурсів з навчальних предметів та конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт. { Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу ІІ в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 360 ( z0568-12 )
від 26.03.2012 }
2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі
голови, їх заступники, секретар, експерти-консультанти олімпіад,
конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт, а також рішення відповідних
оргкомітетів затверджуються наказами відділу освіти районної
(міської) державної адміністрації. 2.3.3. Звіти про проведення II етапу олімпіад з навчальних
предметів та заявки на участь у III етапі оргкомітети цих олімпіад
надсилають відповідним обласним (в Автономній Республіці Крим -
республіканському, в містах Києві та Севастополі - міським)
оргкомітетам до 30 грудня поточного року, а про проведення I етапу
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та заявки на участь у
ІІ етапі конкурсу-захисту - до 30 січня наступного року. { Підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 360 ( z0568-12 ) від 26.03.2012 }
2.3.4. II етап конкурсів з навчальних предметів проводиться,
якщо це передбачено відповідними правилами (умовами),
затвердженими наказами МОНмолодьспорту України. Оргкомітети III етапу конкурсів розглядають заявки учасників,
результати їх виступів у II етапі й надсилають запрошення для
подальшої участі в змаганнях у визначені цими правилами (умовами)
строки.
2.4. III етап: обласні олімпіади з навчальних предметів; II етап: обласні олімпіади зі спеціальних дисциплін, конкурси
фахової майстерності, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт
(в Автономній Республіці Крим - республіканські, у містах Києві та
Севастополі - міські). 2.4.1. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі
голови і його заступники, секретар, експерти-консультанти
III етапу олімпіад з навчальних предметів, II етапу олімпіад зі
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності,
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, а також рішення
відповідних оргкомітетів затверджуються наказами Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій. 2.4.2. III етап олімпіад з навчальних предметів, II етап
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт проводяться у
січні - лютому; II етап олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурсів фахової майстерності - у березні за графіками, які
встановлює щорічно МОНмолодьспорт України. 2.4.3. III етап конкурсів з навчальних предметів проводиться,
якщо це передбачено відповідними правилами (умовами) у строки,
визначені МОНмолодьспортом України. Оргкомітети IV етапу конкурсів з навчальних предметів
розглядають заявки учасників, результати їх виступів у III етапі й
надсилають запрошення для подальшої участі у фінальному етапі
змагань. 2.4.4. Умови проведення олімпіад з навчальних предметів і
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності,
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт визначаються і
затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. В
умовах визначається кількісний склад, пропорційність
представленості навчально-виховних закладів в олімпіадах і
конкурсах, місце та інші питання їх проведення з урахуванням
місцевих можливостей. 2.4.5. Олімпіади з навчальних предметів та спеціальних
дисциплін, конкурси фахової майстерності проводяться за завданнями
(рекомендаціями) МОНмолодьспорту України та, у разі потреби за
безпосередньої участі його представника, який стежить за
дотриманням вимог цього Положення. Олімпіади з фізики, хімії, біології, математики, інформатики,
інформаційних технологій, трудового навчання проводяться у два -
три тури. Кількість турів інших змагань, їх тривалість та форми
проведення визначає МОНмолодьспорту України разом з оргкомітетами
та журі відповідних олімпіад. Якщо МОНмолодьспортом України надано рекомендації щодо
підготовки олімпіадних завдань, то для складання завдань
створюються предметно-методичні комісії, склад яких затверджуються
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій. Змагання
проводяться за завданнями предметно-методичних комісій обласних (в
Автономній Республіці Крим - республіканського, у містах Києві,
Севастополі - міських) інститутів післядипломної педагогічної
освіти, складеними з урахуванням цих рекомендацій. Завдання II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України складаються предметно-методичними комісіями, склад яких
затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 2.4.6. Звіти про проведення III етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток 1), заявки на
участь команди у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
(додаток 2) оргкомітети надсилають до Інституту та оргкомітетам
Всеукраїнських учнівських олімпіад (за місцем проведення) до
5 березня поточного року. Звіти про проведення II етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
академії наук України, заявки на участь команд у III етапі
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт надсилаються до
оргкомітету в строки, визначені умовами його проведення,
затвердженими наказом МОНмолодьспорту України. { Абзац підпункту
2.4.6 пункту 2.4 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту N 360 ( z0568-12 ) від 26.03.2012 } Заявки на участь у III етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади зі спеціальної дисципліни, конкурсу фахової майстерності
за професією (додаток 3) оргкомітети надсилають до Інституту у
строки згідно з умовами олімпіад зі спеціальних дисциплін та
конкурсів фахової майстерності. III етап конкурсів з навчальних предметів проводиться, якщо
це передбачено відповідними правилами (умовами), затвердженими
наказами МОНмолодьспорту України. Оргкомітети IV етапу конкурсів розглядають заявки учасників,
результати їх виступів у III етапі й надсилають запрошення для
подальшої участі в змаганнях у визначені цими правилами (умовами)
строки. 2.4.7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
проводять відбірково-тренувальні збори переможців III етапу
олімпіад з навчальних предметів та II етапу олімпіад зі
спеціальних дисциплін і конкурсів для формування відповідно складу
команд на IV етап олімпіад з навчальних предметів, III етап
олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності
та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затверджують
кількісний склад учасників, визначають тривалість та порядок
проведення зборів. Персональний склад учасників зборів визначається
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій за
результатами (набраними балами), досягнутими зазначеними
переможцями у відповідних змаганнях. Остаточний склад команд, що
братимуть участь у наступному етапі змагань, формується з
урахуванням результатів учасників відбірково-тренувальних зборів. Кількісний склад команд, що братимуть участь у IV етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів,
розраховується відповідно до рейтингів, які визначаються розділом
IX цього Положення та затверджуються наказом МОНмолодьспорту
України щорічно.
2.5. IV етап: Всеукраїнські олімпіади з навчальних предметів,
фінальні етапи турнірів, конкурсів на державному рівні. III етап: Всеукраїнські олімпіади зі спеціальних дисциплін,
конкурси фахової майстерності; Всеукраїнський конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт на державному рівні. 2.5.1. Персональний склад оргкомітетів, журі та
експерти-консультанти олімпіад, конкурсів, турнірів затверджуються
наказами МОНмолодьспорту України. 2.5.2. Олімпіади з навчальних предметів і спеціальних
дисциплін, конкурси фахової майстерності проводяться в два-три
тури. Кількість турів (теоретичний, практичний,
експериментальний), форми (письмові роботи, співбесіди тощо) та
час їх проведення визначає МОНмолодьспорту України спільно з
оргкомітетами та журі відповідних олімпіад і конкурсів. 2.5.3. Програма роботи кожної секції конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт передбачає три тури: I - конкурс науково-дослідницьких робіт; II - виконання контрольних завдань з навчальних предметів; III - захист науково-дослідницьких робіт. 2.5.4. Фінальні етапи турнірів включають проведення: відбіркового конкурсу, на якому у формі наукових диспутів
обговорюються результати розв'язання завдань першого етапу
турнірів, у яких безпосередню участь беруть учні, студенти,
викладачі, учені; чвертьфінальних і півфінальних конкурсів; фіналу як заходу підбиття підсумків. 2.5.5. Заклади освіти, на базі яких проводяться олімпіади,
конкурси або турніри, готують приміщення і територію, ділянки на
підприємствах, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну
документацію, створюють безпечні умови для виконання олімпіадних і
конкурсних завдань, виділяють за потреби для членів журі і
оргкомітету спецодяг і захисні засоби. Обладнання (механізми, машини, агрегати), інструменти,
реактиви тощо для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів повинні
бути однотипними або однакової продуктивності (потужності,
вантажопідйомності, швидкості та ін.) та за можливості новими і
найбільш поширеними, попередньо випробуваними і відрегульованими. 2.5.6. Завдання для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів
готують предметно-методичні комісії, які очолює голова журі. Завдання для проведення змагань складаються з авторських
задач і вправ (тестів). За умови, що з відповідного навчального предмета (дисципліни,
фаху) проводиться міжнародна олімпіада, конкурс або турнір
завдання останнього етапу відповідної олімпіади, конкурсу, турніру
готуються з урахуванням програми міжнародних змагань. 2.5.7. Вимоги до написання і оформлення науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України додаються до умов
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт, які щорічно затверджуються МОНмолодьспортом України. 2.5.8. Конкурси фахової майстерності передбачають виконання
їхніми учасниками теоретичних і практичних завдань, зміст яких має
відповідати вимогам навчальних програм, державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах і робіт за розрядом,
класом, категорією не нижчих випускних, з яких здійснюється
підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах та міжшкільних навчально-виробничих
комбінатах. Теоретичні знання учасників перевіряються шляхом
письмового опитування.
2.6. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад,
турнірів, конкурсів складаються так, щоб забезпечити рівні
можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти повному
виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та фахової
майстерності.
2.7. При виконанні завдань забороняється користуватися
довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними
засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет,
мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені
оргкомітетом та журі та затверджені протоколом. На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише
обладнанням, програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, що
надаються оргкомітетом та журі. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню,
забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б
дешифруванню робіт. При виконанні практичних завдань на конкурсах фахової
майстерності та олімпіаді з трудового навчання можна користуватися
власними інструментами і пристроями, за умови якщо це передбачено
відповідними правилами (умовами).
2.8. Учні загальноосвітніх навчальних закладів щороку беруть
участь у Міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів
згідно з переліком, визначеним МОНмолодьспортом України. 2.8.1. За результатами IV етапу олімпіад з навчальних
предметів, III етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
та II (фінального) етапу турнірів визначаються кандидати для
участі у відповідних Міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах,
якщо такі проводяться. 2.8.2. Для підготовки команд учнів до участі у Міжнародних
олімпіадах, конкурсах і турнірах МОНмолодьспорт України може
проводити осінні настановчі, зимові навчально-тренувальні збори.
До участі в осінніх та зимових зборах запрошуються переможці
відповідної олімпіади минулого навчального року. 2.8.3. Для визначення МОНмолодьспортом України остаточного
складу команд учнів до участі у Міжнародних олімпіадах, турнірах,
конкурсах з навчальних предметів проводяться весняні конкурсні
відбірково-тренувальні збори, до участі в яких запрошуються
переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного
навчального року. Пропозиції до списку учасників весняних конкурсних
відбірково-тренувальних зборів приймаються на спільному засіданні
оргкомітету та журі IV етапу відповідної олімпіади з навчального
предмета. Список учасників весняних конкурсних відбірково-тренувальних
зборів з формування та підготовки команд учнів до Міжнародних
олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів
затверджується наказом МОНмолодьспорту України. 2.8.4. Кількісний склад учасників весняних конкурсних
відбірково-тренувальних зборів, які є кандидатами на участь у
відповідних міжнародних змаганнях поточного року, не повинен
перевищувати подвійної кількості учнів, що входять до складу
команди України, згідно з правилами відповідної Міжнародної
олімпіади, конкурсу або турніру. Понад зазначену кількість до числа учасників
відбірково-тренувальних зборів, які є кандидатами на участь у
відповідних міжнародних змаганнях поточного року, включаються
переможці відповідних міжнародних змагань минулого року, якщо вони
є учнями загальноосвітніх навчальних закладів. 2.8.5. Персональний склад команд Міжнародних олімпіад,
турнірів, конкурсів з навчальних предметів формується з числа
переможців конкурсних відбірково-тренувальних зборів за
максимальною кількістю набраних у змаганнях балів. 2.8.6. Персональний склад членів та керівників команд учнів
для участі в Міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах
затверджується наказом МОНмолодьспорту України.
III. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів
3.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних
олімпіадах, турнірах, конкурсах за умови, що строки їх проведення
не збігаються. До участі в II, III та IV етапах олімпіади допускаються
тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідних
змагань. Кількісний склад учасників кожного етапу визначає
оргкомітет цього етапу. Кількісний склад команд IV етапу олімпіад з навчальних
предметів визначається Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій згідно з рейтингом команд, а фінального етапу
олімпіад зі спеціальних дисциплін, турнірів і конкурсів -
відповідно до правил (умов) їх проведення.
3.2. На всіх етапах олімпіад, конкурсів, турнірів з
навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та
конкурсів фахової майстерності учні мають право брати участь в
змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання
в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах у
межах визначених вікових груп для кожного навчального предмета.
Учасники змагань виступають у складі команд, сформованих
відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування
навчальних закладів.
3.3. У I етапі олімпіад з навчальних предметів і спеціальних
дисциплін беруть участь усі учні загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів та міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів, які бажають; у конкурсах фахової
майстерності - всі учні, які бажають і мають відповідний допуск до
роботи з механізмами та обладнанням, у I етапі турнірів - команди
учнів одного навчального закладу. Будь-які обмеження права участі учнів в I етапі олімпіад з
навчальних предметів і спеціальних дисциплін, у конкурсах фахової
майстерності забороняються. Перелік предметів, з яких проводиться олімпіада, та класів
(курсів), які беруть участь у змаганнях, визначається відповідним
оргкомітетом навчального закладу.
3.4. У II етапі олімпіад з навчальних предметів беруть
участь: 3.4.1. Учні, що стали переможцями I етапу олімпіад
відповідно:
з української мови і літератури 7-11 класів
з російської мови і літератури 9-11 класів
з іноземних мов 8-11 класів
з правознавства 9-11 класів
з історії 8-11 класів
з економіки 9-11 класів
з математики 6-11 класів
з біології 8-11 класів
з географії 8-11 класів
з хімії 7-11 класів
з екології 10-11 класів
з астрономії 10-11 класів
з фізики 7-11 класів
з інформатики 8-11 класів
з інформаційних технологій 8-11 класів
з трудового навчання 8-11 класів
з педагогіки і психології 11 класу.
3.4.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних
навчальних закладів, що стали переможцями I етапу відповідних
олімпіад. 3.4.3. Учні Українського фізико-математичного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка беруть
участь у II етапі олімпіад, зазначених у підпункті 3.4.1
пункту 3.4 цього розділу, які проходять у відповідному районі
м. Києва, крім олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики,
інформаційних технологій, астрономії, що проводяться навчальним
закладом самостійно. 3.4.4. У II етапі конкурсу (якщо такий проводиться) беруть
участь переможці попереднього етапу змагань.
3.5. У III етапі олімпіад з навчальних предметів беруть
участь: 3.5.1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, що стали
переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району
(міста) відповідно:
з української мови і літератури 8-11 класів
з російської мови та літератури 9-11 класів
з іноземних мов 9-11 класів
з правознавства 9-11 класів
з історії 8-11 класів
з економіки 9-11 класів
з математики 7-11 класів
з біології 8-11 класів
з географії 8-11 класів
з хімії 8-11 класів
з екології 10-11 класів
з астрономії 10-11 класів
з фізики 8-11 класів
з інформатики 8-11 класів
з інформаційних технологій 9-11 класів
з трудового навчання 9-11 класів
з педагогіки і психології 11 класу.
3.5.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних
навчальних закладів, що стали переможцями II етапу відповідних
олімпіад і включені до складу команди району (міста). 3.5.3. Учні Українського фізико-математичного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка беруть
участь у III етапі олімпіад з математики, фізики, хімії,
інформатики, інформаційних технологій, астрономії в м. Києві (або
області за місцем постійного проживання учнів, якщо олімпіади
проходять під час канікул) у складі окремих команд. Роботи
учасників (перевірені журі) передаються до ліцею для визначення
кандидатів-учасників IV етапу відповідних олімпіад. 3.5.4. Формування команд, визначення кількісного складу
учасників, умови проведення II і III етапів олімпіад і конкурсів з
кожного предмета або профілю здійснюють відповідно до цього
Положення управління (відділи) освіти районних (міських) державних
адміністрацій, управління освіти і науки обласних, Київської,
Севастопольської міських державних адміністрацій, в Автономній
Республіці Крим - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. 3.5.5. У III етапі конкурсу (якщо такий проводиться) беруть
участь переможці попереднього етапу змагань.
3.6. У IV етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь
обласні (від Автономної Республіки Крим - республіканська),
київська та севастопольська міські команди, сформовані з учнів
загальноосвітніх навчальних закладів та I-III курсів
професійно-технічних навчальних закладів, а також (в олімпіадах з
математики, фізики, хімії, інформатики, інформаційних технологій,
астрономії) - команди учнів Українського фізико-математичного
ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. IV етап олімпіад з навчальних предметів проводиться для учнів
відповідно:
з української мови і літератури 8-11 класів
з російської мови та літератури 9-11 класів
з іноземних мов 9-11 класів
з правознавства 9-11 класів
з історії 8-11 класів
з економіки 9-11 класів
з математики 8-11 класів
з біології 8-11 класів
з географії 8-11 класів
з хімії 8-11 класів
з екології 10-11 класів
з астрономії 10-11 класів
з фізики 8-11 класів
з інформатики 9-11 класів
з інформаційних технологій 10-11 класів
з трудового навчання 9 та 11 класів
з педагогіки і психології 11 класу.
Кількісний склад кожної команди визначається Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до її
рейтингу. До складу команд включають учнів, які за станом здоров'я
можуть бути допущені до участі у змаганнях, брали участь у
попередньому III етапі олімпіад і стали переможцями.
3.7. У III етапі олімпіад зі спеціальних дисциплін і
конкурсів фахової майстерності беруть участь переможці II етапу
цих олімпіад і конкурсів із числа учнів випускних груп
професійно-технічних навчальних закладів. { Пункт 3.7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 360 ( z0568-12 )
від 26.03.2012 }
3.8. Кількісний склад учасників III етапу олімпіад зі
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт і фінального етапу
турнірів та їхнє представництво у командах від Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначаються
відповідними правилами (умовами) їх проведення, які затверджуються
наказом МОНмолодьспорту України.
3.9. У IV етапі олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних
предметів беруть участь за погодженням з МОНмолодьспортом України
переможці Інтернет-олімпіад, інших олімпіад та конкурсів
(державного рівня). Переможці зазначених олімпіад і конкурсів включаються понад
рейтингову кількість, визначену згідно з пунктом 9.9 розділу IX
цього Положення, до складу команд Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя або Українського
фізико-математичного ліцею Київського національного університету
імені Тараса Шевченка відповідно до місцезнаходження їхнього
навчального закладу.
3.10. У І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації з числа учнів - членів Малої академії наук України. У
ІІ і III етапах конкурсу-захисту беруть участь переможці
відповідно І і II етапів. Перелік наукових відділень і секцій, з яких проводяться І і
ІІ етапи конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт,
визначається оргкомітетами відповідного етапу. Перелік наукових
відділень і секцій, з яких проводиться ІІІ етап конкурсу-захисту,
визначається умовами проведення, затвердженими наказом
МОНмолодьспорту України. { Розділ ІІІ доповнено новим пунктом 3.10 згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 360 ( z0568-12 )
від 26.03.2012 }
3.11. Будь-які винятки щодо участі учнів у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів і спеціальних
дисциплін, турнірах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт
та конкурсах фахової майстерності, не передбачені цим Положенням,
заборонені.
3.12. До місця проведення олімпіад, турнірів і конкурсів учні
прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при
собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток,
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків -
фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті) (за наявності), медичну
довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з
інфекційними хворими та посвідчення про допуск до роботи на
відповідних машинах та обладнанні.вгору