Документ z1276-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2009 N 927
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2009 р.
за N 1276/17292

Про затвердження Положення
про кабінет контрольованого лікування
хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі

Відповідно до Закону України "Про затвердження
Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз
у 2007-2011 роках" ( 648-16 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про кабінет контрольованого лікування
хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі (далі - ДОТ кабінет)
(додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до
Положення про ДОТ кабінет контрольованого лікування хворих на
туберкульоз на амбулаторному етапі забезпечити створення та
функціонування ДОТ кабінетів.
3. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ Черенько С.О. забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію в Міністерство юстиції
України та доведення його до відома Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр В.М.Князевич
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ України Ю.В.Луценко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України Б.Е.Буца
Президент НАН України
академік НАН України Б.Є.Патон

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
07.12.2009 N 927
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2009 р.
за N 1276/17292

ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет контрольованого лікування
хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі

1. Загальні положення
1. ДОТ кабінет* створюється в складі центральних районних,
центральних міських та міських лікарень міст обласного значення та
спеціалізованих закладах охорони здоров'я, що здійснюють
діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну
(стаціонарну та амбулаторну) допомогу хворим на туберкульоз.
2. У своїй діяльності ДОТ кабінет керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про боротьбу із
захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ), іншими
нормативно-правовими актами, актами Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, а також цим Положенням.
3. ДОТ кабінет створюється для забезпечення прийому
протитуберкульозних препаратів під контролем медичного працівника
відповідно до протоколу по впровадженню ДОТС-стратегії в Україні,
з наявністю на базі вказаних закладів місячної потреби
протитуберкульозних препаратів на конкретного хворого.
4. ДОТ кабінет забезпечує контрольоване лікування хворих на
туберкульоз, які не виділяють збудника в навколишнє середовище та
отримують лікування в амбулаторних умовах.
_______________
*ДОТ кабінет - Directly Observed Treatment (лікування під
безпосереднім наглядом).
5. ДОТ кабінет створюється наказом керівника закладу охорони
здоров'я.
6. Розташування та кількість ДОТ кабінетів визначаються
органами охорони здоров'я залежно від поширеності туберкульозу та
адміністративно-територіальних особливостей регіону.
7. Основний критерій щодо визначення місця розташування
ДОТ кабінету - територіальна зручність для хворого на туберкульоз
(у тому числі - наявність зручної транспортної мережі міського,
приміського та міжміського сполучення).
8. Штатна чисельність працівників ДОТ кабінетів
розраховується відповідно до штатних нормативів та типових штатів
закладів охорони здоров'я та становить два молодших спеціалісти із
медичної освітою.
9. У ДОТ кабінетах забезпечується дотримання
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму відповідно до
вимог санітарних норм та правил.
10. Оснащення ДОТ кабінету здійснюється з урахуванням вимог
рекомендованого табеля оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення кабінетів поліклінічних відділень закладів
охорони здоров'я, які надають лікувально-профілактичну допомогу
хворим на туберкульоз, залежно від рівня надання медичної
допомоги, та складається з: шафи для одягу, стола письмового,
стільця, кушетки медичної, шафи для зберігання медикаментів, ваг
медичних, кулера з водою, одноразового посуду для запивання
таблеток, лампи бактерицидної, ємності для дезінфекційних
розчинів, термометра медичного (5 штук), ємності для
дезінфекційної обробки термометрів, шпателя (15 штук), ємності для
дезінфекційної обробки шпателів, ємності для стерильних шпателів,
лотка ниркоподібного, стетофонендоскопу, тонометра, одноразових
медичних рукавичок.
11. Графік роботи ДОТ кабінету затверджується керівником
закладу охорони здоров'я, у складі якого створений ДОТ кабінет.
2. Основні завдання і функції ДОТ кабінету
1. Видача протитуберкульозних препаратів відповідно до
призначення лікаря-фтизіатра та контроль за прийомом
(проковтуванням) препаратів.
2. Ведення форми первинної облікової документації N 081-1/о
"Медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01"
( za069-09 ), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 02.09.2009 N 657 ( z1069-09 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 16.11.2009 за N 1069/17085.
3. Спостереження за станом здоров'я хворого, сприйняттям ним
протитуберкульозних препаратів. У разі потреби - направлення
хворого до дільничного фтизіатра.
4. У разі переривання хворим лікування - повідомлення
відповідного протитуберкульозного закладу для з'ясування причин
переривання лікування, відвідування такого пацієнта вдома та
створення умов для продовження лікування.
5. Формування позитивного ставлення до лікування серед хворих
на туберкульоз за підтримки міжнародних та неурядових організацій,
що працюють у сфері протидії туберкульозу та надання (додаткових)
харчових/гігієнічних наборів, талонів на харчування тощо у разі
відсутності пропусків відвідування ДОТ кабінету.
6. Надання районному фтизіатру та керівнику закладу охорони
здоров'я, у складі якого створений ДОТ кабінет, звітів за
результатами роботи ДОТ кабінету, в тому числі про використання
протитуберкульозних препаратів.
7. Вносити пропозиції керівнику закладу охорони здоров'я, в
складі якого створений ДОТ кабінет та керівнику відповідного
протитуберкульозного закладу стосовно підвищення ефективності
діяльності ДОТ кабінету на території, що обслуговується.
8. Брати участь у співпраці з питань надання послуг
контрольованого лікування хворих на туберкульоз, які лікуються
амбулаторно, відповідно до законодавства України,
загальнодержавних та регіональних програм з протидії захворюванню
на туберкульоз з міжнародними та неурядовими організаціями.
3. Управління ДОТ кабінетом
1. Безпосереднє керівництво ДОТ кабінетом здійснює керівник
закладу охорони здоров'я, у складі якого створений ДОТ кабінет.
2. Контроль за організацією роботи та постачанням до ДОТ
кабінету протитуберкульозних препаратів, та їх використанням
здійснює районний фтизіатр.
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Череньковгору