Документ z1261-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2017. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2017  № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2017 р.
за № 1261/31129

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та їх Розміру

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України;

2) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої Державне агентство з питань електронного урядування України.

2. Відділу юридичного забезпечення та з питань запобігання і виявлення корупції (Ногін В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Відділу по роботі зі зверненнями громадян, комунікацій з громадськістю, доступу до публічної інформації та контролю (Василюк Н.В.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державного агентства з питань електронного урядування України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

О.В. Риженко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
з питань електронного
урядування України
21.09.2017 № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2017 р.
за № 1261/31129

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державним агентством з питань електронного урядування України (далі - Агентство)  за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Агентство є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Агентство, затвердженого наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 21 вересня 2017 року № 35 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та їх Розміру».

5. У разі якщо кількість сторінок документів, що надаються за запитом на інформацію, можна визначити заздалегідь і запитувач інформації надіслав документ, що підтверджує оплату коштів за копіювання або друк запитуваних документів, які нараховані згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

6. У разі якщо кількість сторінок документів, що надаються за запитом на інформацію, можна визначити заздалегідь, але запитувач інформації не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів за копіювання або друк запитуваних документів, структурний підрозділ Агентства, який готує проект відповіді, подає структурному підрозділу Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

7. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначається структурним підрозділом Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

8. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Агентства, який готує проект відповіді запитувачу інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

9. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі на вибір запитувача інформації.

10. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Агентства структурний підрозділ Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, передає структурному підрозділу Агентства, який готує проект відповіді запитувачу інформації, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, із проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

11. Структурний підрозділ Агентства, який готує проект відповіді запитувачу інформації, здійснює копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

12. Інформація надається запитувачу не пізніше ніж через три робочі дні після підтвердження повної оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

13. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Начальник відділу
по роботі зі зверненнями
громадян, комунікацій
з громадськістю, доступу
до публічної інформації
та контролю


Н.В. Василюк


Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державне
агентство з питань електронного
урядування України
(пункт 6)

ЗАЯВКА
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Начальник відділу
по роботі зі зверненнями
громадян, комунікацій
з громадськістю, доступу
до публічної інформації
та контролю


Н.В. Василюк


Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державне
агентство з питань електронного
урядування України
(пункт 8)

РАХУНОК
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Начальник відділу
по роботі зі зверненнями
громадян, комунікацій
з громадськістю, доступу
до публічної інформації
та контролю


Н.В. Василюквгору