Документ z1237-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.09.2017, підстава - z1115-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19.08.2005  № 53


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2005 р.
за № 1237/11517

Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України

{Щодо змін додатково див. Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
№ 503 від 15.12.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
№ 637 від 23.03.2007
№ 958 від 11.10.2007
№ 256 від 02.06.2011
Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
№ 676 від 30.09.2014
№ 110 від 01.03.2016
№ 588 від 08.11.2016
№ 281 від 30.05.2017}

На підставі Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, що додаються.

2. У встановленому порядку забезпечити подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з питань регулювання зв'язку Мазура В.О.

В.о. Голови

О.І. Філіпова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України
А.В. Дашкевич

О.О. КостусєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
19.08.2005  № 53


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2005 р.
за № 1237/11517

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
користування радіочастотним ресурсом України

{У тексті Ліцензійних умов та додатках абревіатуру «НКРЗ» замінено абревіатурою «НКРЗІ» згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України (далі - Ліцензійні умови) розроблено відповідно до Законів України "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації" та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

1.2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання при провадженні діяльності, пов'язаної з користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах частот загального користування, і направлених на забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу та забезпечення електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ).

1.3. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання - резидентів України, які користуються (мають намір користуватися) радіочастотним ресурсом України для здійснення діяльності з наданням телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального користування, за винятком розповсюдження телерадіопрограм.

1.4. Суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, мають право здійснювати свою діяльність тільки за наявності ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів.

Ліцензія на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не дає права на користування радіочастотним ресурсом України та експлуатацію РЕЗ.

1.5. Суб'єкти господарювання, які мають намір відповідно до Закону України "Про телекомунікації" здійснювати діяльність на підставі ліцензії на вид діяльності, отримують вказану ліцензію одночасно з ліцензією на користування радіочастотним ресурсом України.

1.6. У залежності від регіону користування радіочастотним ресурсом ліцензії поділяються на такі види:

національна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України в 12-ти й більше регіонах України (АР Крим, області, м. Київ, м. Севастополь);

регіональна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України в одному або декількох (не більше 11) регіонах України;

територіальна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України на обмеженій території регіону.

1.7. Розмір плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії та видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

{Пункт 1.7 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 256 від 02.06.2011}

2. Кваліфікаційні вимоги до ліцензіатів

2.1. Штат суб'єкта господарювання, який безпосередньо виконує функції з надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України, повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають базову або повну вищу освіту в галузі зв'язку або досвід роботи не менше одного року в сфері, пов'язаній з користуванням радіочастотним ресурсом України.

{Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

3. Організаційні вимоги до ліцензіатів

3.1. Суб'єкт господарювання, який здійснює або має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України (далі - Заявник), в установленому законодавством порядку звертається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, форма якої наведена в додатку 1 (подається у двох примірниках). До заяви додаються такі документи:

1) план освоєння радіочастотного ресурсу України. Форми плану освоєння радіочастотного ресурсу України для фіксованої та рухомої радіослужб наведені в додатках 2 і 3 відповідно (подається у двох примірниках). Вимоги до плану освоєння радіочастотного ресурсу України наведені в додатку 4;

2) документи, що підтверджують фінансове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України. Перелік документів, що підтверджують фінансове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України, наведено в додатку 5;

3) документи, що підтверджують кадрове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України, за формою, що наведена в додатку 6;

{Підпункт 3 пункту 3.1 глави 3 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

4) інші документи, визначені статтею 32 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

{Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

3.2. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗІ, зміст ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведено в додатку 7.

{Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

3.3. Про початок користування радіочастотним ресурсом та повне освоєння заявленого радіочастотного ресурсу ліцензіат протягом місяця повинен поінформувати НКРЗІ.

3.4. Датою початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією є дата отримання першого дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону.

3.5. У разі виникнення документально підтверджених обставин, що не дозволяють ліцензіату своєчасно розпочати або продовжити користуватися радіочастотним ресурсом за ліцензією, за його зверненням НКРЗІ може перенести терміни початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу згідно з відповідною ліцензією без зміни терміну дії ліцензії.

{Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

3.6. Протягом 30 днів з дня виникнення документально підтверджених підстав для призупинення на термін більше 6 місяців користування радіочастотним ресурсом ліцензіат повинен повідомити про це НКРЗІ із наведенням цих підстав.

3.7. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, передбачених статтею 34 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", ліцензіат у встановленому цим Законом порядку звертається до НКРЗІ з відповідною заявою. Форма заяви про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 8.

3.8. У разі втрати або пошкодження бланка ліцензії ліцензіат у відповідності до статті 35 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" зобов'язаний звернутися до НКРЗІ із заявою про видачу дубліката ліцензії. Форма заяви про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 9.

3.9. У разі, якщо ліцензіат має намір продовжити зазначений у ліцензії термін користування радіочастотним ресурсом України після його закінчення, він повинен у встановленому статтею 37 порядку звернутися з відповідною заявою до НКРЗІ. Форма заяви про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 10.

3.10. У разі необхідності отримання додаткової смуги радіочастот для подальшого розвитку підприємницької діяльності з використанням тієї радіотехнології, яка застосовується користувачем, він у встановленому статтею 39 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" порядку звертається до НКРЗІ із заявою на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот. Форма заяви на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот наведена в додатку 11 (подається у двох примірниках).

4. Обов'язки ліцензіата стосовно користування радіочастотним ресурсом України

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати такі умови користування радіочастотним ресурсом України:

4.1.1. Додержуватися вимог законодавства, державних стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, чинних у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.2. Здійснювати встановлення, монтаж конкретних РЕЗ з визначеними умовами при наявності висновку щодо електромагнітної сумісності цих РЕЗ, виданого відповідно до законодавства.

4.1.3. Користуватися визначеними у ліцензії номіналами, смугами радіочастот з дотриманням таких умов користування:

на правах виключного користування номіналами, смугами радіочастот за ліцензією;

на правах спільного з іншими користувачами користування номіналами, смугами радіочастот за ліцензією.

4.1.4. Користуватися радіочастотним ресурсом України за ліцензією у визначених ліцензією регіонах або їх частині.

4.1.5. Здійснювати експлуатацію радіоелектронних засобів тільки після отримання відповідних дозволів на експлуатацію РЕЗ, виданих відповідно до законодавства.

4.1.6. Використовувати лише ті РЕЗ, які зазначені в дозволі на експлуатацію.

4.1.7. Використовувати лише радіотехнологію, зазначену в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом.

4.1.8. Дотримуватися термінів початку та повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією відповідно до плану освоєння радіочастотного ресурсу, який надавався суб’єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, з урахуванням вимог цього підпункту, якщо інше не визначено умовами ліцензії.

Термін початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією -  6 місяців з дати оформлення ліцензії. У разі якщо ліцензія передбачає користування радіочастотним ресурсом у декількох регіонах, початок користування радіочастотним ресурсом для першого регіону - 6 місяців з дати оформлення ліцензії, для другого - 8, далі - з інтервалом 2 місяці.

Повним освоєнням радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот, є наявність у ліцензіата не менше одного дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону* за умови надання цим ліцензіатом у відповідному регіоні телекомунікаційних послуг за встановленими значеннями показників якості послуг. У разі наявності у ліцензіата кількох ліцензій в одній смузі радіочастот враховуються всі вказані ліцензії.

Умовами окремого тендеру або конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України можуть встановлюватися особливості щодо термінів початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією.

{Підпункт 4.1.8 пункту 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 281 від 30.05.2017}

_________

*Підставою для визначення чисельності наявного населення  в Україні, зокрема у відповідному регіоні, є статистичний збірник «Чисельність наявного населення України», що видається Державною службою статистики України, за попередній рік.

{Підпункт 4.1.8 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 588 від 08.11.2016}

4.1.9. Дотримуватися встановлених законодавством умов застосування РЕЗ на території України.

4.1.10. Дотримуватися вимог метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом.

4.1.11. Дотримуватися умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та умов дозволів на експлуатацію РЕЗ.

{Підпункт 4.1.11 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

4.1.12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати рентну плату за користування радіочастотним ресурсом України.

{Підпункт 4.1.12 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

4.1.13. Своєчасно та в повному обсязі вносити плату за радіочастотний моніторинг.

4.1.14. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану відповідно до законодавства забезпечувати використання мереж радіозв'язку та РЕЗ для проведення мобілізаційних заходів і задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.

4.1.15. Не передавати свої права на користування радіочастотним ресурсом України будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

4.1.16. Надавати на запит уповноважених НКРЗІ посадових осіб інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення РЕЗ.

{Підпункт 4.1.16 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

4.1.17. Забезпечувати у встановленому законодавством порядку доступ уповноважених НКРЗІ посадових осіб на територію та в приміщення з метою перевірки використання розташованих у них РЕЗ, а також пред'являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, які стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України.

{Підпункт 4.1.17 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

4.1.18. Забезпечувати у встановленому законодавством порядку доступ уповноважених НКРЗІ посадових осіб і представників Українського державного центру радіочастот (далі - УДЦР) на територію та в приміщення з метою перевірки розташованих там РЕЗ - у разі, якщо вони створюють радіозавади.

{Підпункт 4.1.18 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

4.1.19. Своєчасно виконувати розпорядження про усунення порушень умов ліцензії або розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України уповноваженої НКРЗІ посадової особи.

{Підпункт 4.1.19 пункту 4.1 глави 4 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

4.1.20. Надавати можливість та створювати належні умови для здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом і ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.21. Надавати в установлені законодавством строки й за визначеними адресами державну та відомчу статистичну звітність за формами, затвердженими органами статистики.

4.2. Рішення НКРЗІ щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України приймається з урахуванням висновків, підготовлених УДЦР.

{Пункт 4.2 глави 4 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

{Пункт 4.3 глави 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

5. Дострокове впровадження нових радіотехнологій з ініціативи ліцензіата

5.1. У разі, якщо ліцензіат має намір достроково впровадити нову радіотехнологію, він повинен у встановленому статтею 40 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" порядку звернутися з заявою до НКРЗІ. Форма заяви користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології наведена в додатку 12. До заяви додаються документи, передбачені в пункті 3.1 цих умов.

5.2. Документи мають бути оформлені та засвідчені заявником відповідно до вимог законодавства.

5.3. За результатами розгляду НКРЗІ приймає рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, або про відмову в її достроковому впровадженні.

5.4. У разі прийняття рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, НКРЗІ приймає рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

{Ліцензійні умови доповнено розділом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 637 від 23.03.2007}

6. Порядок впровадження нових радіотехнологій

6.1. Впровадженню підлягають радіотехнології, які внесені до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу України).

6.2. Радіотехнологія, визначена в розділі I Плану використання радіочастотного ресурсу України як діюча в Україні, впроваджується шляхом включення в установленому законодавством порядку радіоелектронних засобів цієї радіотехнології до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, документального підтвердження їх відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність) та наступного ліцензування смуг радіочастот з додержанням особливостей застосування цієї радіотехнології, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України.

{Пункт 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

6.3. Для впровадження радіотехнології, визначеної в розділі II Плану використання радіочастотного ресурсу України як перспективної для впровадження в Україні, спочатку здійснюються заходи, передбачені в графі "Особливості впровадження радіотехнологій" цього розділу Плану. Після виконання таких заходів та включення цієї радіотехнології до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України з визначенням особливостей застосування її впровадження здійснюється відповідно до пункту 6.2 цих Ліцензійних умов.

{Ліцензійні умови доповнено розділом 6 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 958 від 11.10.2007}

Член Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку УкраїниВ.О. Мазур


Додаток 1
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 2
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ПЛАН
освоєння радіочастотного ресурсу України
(для фіксованої радіослужби)

Тип РЕЗ

Регіон користування радіочастотним ресурсом

Адреса встановлення РЕЗ

Географічні координати (довгота, широта - гр., хв., с)

Висота встановлення антени РЕЗ над рівнем Землі (м)

Висота поверхні Землі над рівнем моря у місці встановлення РЕЗ (м)

Тип антени

Коефіцієнт підсилення антени, дБі

Азимут макс. випромінювання, град.

Затухання у фідерному тракті, дБ

Частоти приймання, МГц, або кількість номіналів частот

Частоти передавання, МГц, або кількість номіналів частот

Орієнтовний термін початку користування радіочастотним ресурсом у регіоні

Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу в регіоніОрієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу України за ліцензією: ___________________________

Додатки:

- Схема організації радіозв'язку (радіомережі) - 1 прим. на ____ арк.

Заявник

___________________

______________________________
(ініціали та прізвище)

м.п. (за наявності) _________ 200__ року


{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014, № 281 від 30.05.2017}Додаток 3
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ПЛАН
освоєння радіочастотного ресурсу України
(для рухомої радіослужби)

Тип РЕЗ

Регіон користування радіочастотним ресурсом

Кількість номіналів (смуг) радіочастот

Загальна смуга радіочастот, МГц

Орієнтовний термін початку користування радіочастотним ресурсом у регіоні

Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу в регіоні

Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу України за ліцензією: ___________________________

Заявник

___________________

______________________________
(ініціали та прізвище)

м.п. (за наявності) _________ 200__ року


{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 4
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ВИМОГИ
до плану освоєння радіочастотного ресурсу України

Заявник повинен детально викласти шляхи освоєння заявленого радіочастотного ресурсу відповідно до планів створення мереж, їх експлуатації та надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу, доповнивши заповнену форму плану освоєння радіочастотного ресурсу схемою організації радіозв'язку.

1. Заповнити план освоєння радіочастотного ресурсу України за формою, що наведена в додатках 2 та 3 до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, доповнивши його схемою організації радіозв'язку.

2. При заявленні декількох регіонів використання радіочастотного ресурсу відносний термін початку користування радіочастотним ресурсом для першого регіону не повинен перевищувати 6 місяців від орієнтовної дати видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, для другого - 8 місяців і так далі з інтервалом через 2 місяці.

Уточнені терміни початку використання заявленого радіочастотного ресурсу та повного його освоєння будуть визначені НКРЗІ у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням дати її видачі.

3. Заявлена в кожному регіоні смуга радіочастот повинна відповідати кількості радіоелектронних засобів, вказаних у плані освоєння радіочастотного ресурсу України. У разі, якщо заявлена смуга радіочастот перевищує потреби, визначені з урахуванням кількості РЕЗ, вказаних у плані освоєння радіочастотного ресурсу, НКРЗІ на підставі відповідних висновків щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України може прийняти відповідне рішення про видачу ліцензії на обмежену смугу радіочастот.

4. Схема організації радіозв'язку має бути підписана Заявником та завірена його печаткою (за наявності).

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014, № 281 від 30.05.2017}Додаток 5
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(підпункт 2 пункту 3.1 глави 3)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що підтверджують фінансове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України

1. Засвідчені в установленому порядку копії бухгалтерських звітів (балансу і звіту про фінансові результати) суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік (за наявності).

2. Довідка в довільній формі за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплена печаткою (за наявності), що підтверджує фінансові можливості здійснення заявленої діяльності.

__________
Примітка.


За Заявником залишається право додавати інші документи, що підтверджують його фінансове забезпечення спроможності користуватися заявленим радіочастотним ресурсом.

{Додаток 5 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}Додаток 6
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(підпункт 3 пункту 3.1 глави 3)

ДОВІДКА,
що підтверджує кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України

№ з/п

Найменування посад за спеціальностями

Кількість працівників

Примітки

усього на посаді

у тому числі відповідної кваліфікації*

кількість

відсоток від кількості на посаді
Усього

____________
* Працівники, які мають базову або повну вищу освіту в галузі зв'язку або досвід роботи у сфері, пов’язаній з користуванням радіочастотним ресурсом, не менше одного року.

__________________________
  (керівник суб'єкта господарювання)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)


М. П. (за наявності)


_____________20__ року


{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}


{Додаток 7 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}Додаток 7
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ЗМІСТ
ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Вид ліцензії:

Національна, регіональна або територіальна

Видана:

Повна назва юридичної особи згідно з установчими документами, без скорочень, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи:

Згідно з наданими документами, у повному форматі

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер з ДРФО фізичної особи:

Згідно з наданими документами

Радіотехнологія:

Згідно з прийнятим рішенням

Регіони користування радіочастотним ресурсом:

Згідно з прийнятим рішенням

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц:

Згідно з прийнятим рішенням

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц:

Згідно з прийнятим рішенням

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується, МГц:

Підсумок, при наявності декількох регіонів

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу (місяць, рік):

Згідно з прийнятим рішенням

початок користування


повне освоєння


Реєстраційний номер ліцензії:


Дата видачі ліцензії:

Число, місяць, рік

Термін дії ліцензії:

Згідно з прийнятим рішенням

Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, які містять перелік обов'язкових для виконання ліцензійних вимог, затверджені рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53, зареєстровані в Мін'юсті України 20.10.2005 за № 1237/11517.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

_____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

  

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}


Додаток 8
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}


Додаток 9
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}


Додаток 10
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ЗАЯВА
про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}


Додаток 11
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ЗАЯВА
на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}


Додаток 12
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України

ЗАЯВА
користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології

{Ліцензійні умови доповнено Додатком згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 637 від 23.03.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}вгору