Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України
Держфінпослуг; Розпорядження від 05.12.2003155
Документ z1208-03, поточна редакція — Редакція від 18.01.2013, підстава - z2172-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
05.12.2003 N 155
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2003 р.
за N 1208/8529

Про Єдиний державний реєстр
страховиків (перестраховиків) України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
На виконання вимог пункту 3 "Прикінцеві положення" Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) (далі - Закон), підпункту 19 пункту
4 Указу Президента України "Про Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України" ( 292/2003 ) та з
метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання
страхових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі - Держфінпослуг) П О С Т А Н О В И Л А:
1. Ведення Єдиного державного реєстру страховиків
(перестраховиків) України як складової частини Державного реєстру
фінансових установ (далі - Реєстр) здійснюється Нацкомфінпослуг,
яка є його розпорядником та адміністратором, відповідно до
Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41 ( z0797-03 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за
N 797/8118 (далі - Положення). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
2. Для набуття статусу фінансової установи страховики
(перестраховики), створені до набрання чинності Законом
( 2664-14 ) зобов'язані протягом одного року з дня запровадження
Реєстру відповідно до пункту 4 "Прикінцевих положень" Закону
надати Держфінпослуг документи, необхідні для набуття статусу
фінансової установи та внесення до Реєстру.
3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з
Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових
послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
4. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з
Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових
послуг (Хоружий С.Г.) у тижневий термін з дня державної реєстрації
цього розпорядження звернутися до Міністерства фінансів України
стосовно скасування наказу Комітету у справах нагляду за страховою
діяльністю від 09.12.96 N 129 ( z0744-96 ) "Про затвердження
Положення про ведення Єдиного державного реєстру страховиків
(перестраховиків) України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.12.96 за N 744/1769.
5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження у засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою
Держфінпослуг.
Голова Держфінпослуг В.І.Сусловвгору