Документ z1193-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.02.2012, підстава - z0145-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.09.2006 N 341/651/619/769
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2006 р.
за N 1193/13067

Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних
установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і
освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77
Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п’ятої
статті 29 Закону України "Про культуру", абзацу першого частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики
N 83/195/106/12 ( z0268-07 ) від 05.03.2007
N 153/298/178/28 ( z0377-07 ) від 11.04.2007
N 456/785/515/52 ( z1043-07 ) від 03.09.2007
Наказом Міністерства соціальної політики
N 9/11/12/10 ( z0145-12 ) від 11.01.2012 }
{ У назві та тексті Наказу, назві та тексті Порядку,
назві та тексті додатка до пункту 3.2 Порядку
виключено слово "(квартирою)" згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики
N 153/298/178/28 ( z0377-07 ) від 11.04.2007 }

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 04.03.2002 N 256 ( 256-2002-п ) "Про затвердження Порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з
виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенції з державного бюджету" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок забезпечення працівників бюджетних
установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і
освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77
Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п’ятої
статті 29 Закону України "Про культуру" ( 2778-17), абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 9/11/12/10 ( z0145-12 ) від 11.01.2012 }
2. Уважати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок забезпечення безплатними квартирами з опаленням і
освітленням педагогічних, медичних, ветеринарних,
культурно-просвітницьких працівників і кіномеханіків
( v0-07201-88 ), затверджену Мінфіном УРСР (N 10-07), Міносвіти
УРСР (N 1/1-9), Мінздоров'я УРСР (N 10.03/66), Мінкультури УРСР
(N 15-717), Держагропромом УРСР (N 36-23) від 21.09.88.
3. Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і
науки, молоді та спорту, Міністерству охорони здоров’я,
Міністерству культури в межах своєї компетенції надавати
роз’яснення з питань забезпечення окремих категорій громадян
безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням. { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 9/11/12/10 ( z0145-12 ) від 11.01.2012 }
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр освіти
і науки України С.Ніколаєнко
Міністр охорони
здоров'я України Ю.Поляченко
Міністр культури
і туризму України І.Ліховий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства освіти і науки
України,
Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства культури
і туризму України
13.09.2006
N 341/651/619/769
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2006 р.
за N 1193/13067

ПОРЯДОК
забезпечення працівників бюджетних установ (закладів)
безплатним користуванням житлом
з опаленням і освітленням відповідно до пункту "ї"
частини першої статті 77 Основ законодавства
України про охорону здоров'я, частини п’ятої
статті 29 Закону України "Про культуру",
абзацу першого частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту"
{ У заголовку, тексті та відмітці до додатка слова та
цифри "частини четвертої статті 29 Основ
законодавства України про культуру" замінено
словами та цифрами "частини п’ятої статті 29 Закону
України "Про культуру" згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 9/11/12/10 ( z0145-12 ) від
11.01.2012 }
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає умови забезпечення безплатним
користуванням житлом з опаленням і освітленням (далі -
гарантії) осіб, які мають таке право відповідно до абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини
п'ятої статті 29 Закону України "Про культуру" ( 2778-17 ).
1.2. Дія Порядку поширюється на педагогічних, медичних,
фармацевтичних працівників та працівників культури установ
(закладів) державної та комунальної форм власності незалежно від
відомчого підпорядкування, на пенсіонерів, які раніше працювали
педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками,
працівниками державних та комунальних закладів культури, закладів
освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського
типу і проживають у таких населених пунктах. { Підпункт 1.2 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 153/298/178/28 ( z0377-07 ) від 11.04.2007;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики N 9/11/12/10 ( z0145-12 ) від 11.01.2012 }
1.3. Гарантії надаються незалежно від того, хто є наймачем
(власником) житла і форми власності на нього.
1.4. Гарантії не поширюються на членів сімей осіб, визначених
цим Порядком.
2. Категорії осіб, які мають право на гарантії
Право на безплатне користування житлом з опаленням і
освітленням мають: педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і
селищах міського типу і перелік посад яких затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 N 963 ( 963-2000-п )
"Про затвердження переліку посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників" (із змінами); працівники культури, які працюють у державних і комунальних
закладах культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери
культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського
типу, а також пенсіонери, які раніше працювали в державних та
комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у
таких населених пунктах і проживають у них; { Абзац третій глави 2
в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 9/11/12/10
( z0145-12 ) від 11.01.2012 } медичні та фармацевтичні працівники (лікарі, провізори,
фахівці з базовою та неповною вищою медичною та фармацевтичною
освітою незалежно від найменування посади), які проживають і
працюють у сільській місцевості та селищах міського типу; { Абзац
четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 153/298/178/28
( z0377-07 ) від 11.04.2007 } пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та
фармацевтичними працівниками у сільській місцевості і селищах
міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають
відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на
пенсію працювали на посадах педагогічних, медичних та
фармацевтичних працівників. { Абзац п'ятий пункту 2 в редакції
Наказів Міністерства праці та соціальної політики N 153/298/178/28
( z0377-07 ) від 11.04.2007, N 456/785/515/52 ( z1043-07 ) від
03.09.2007 }
3. Умови надання гарантій
3.1. Надання гарантій забезпечується за рахунок коштів
державного бюджету. Обсяги коштів на забезпечення гарантій щорічно
визначаються законом України про Державний бюджет на відповідний
рік.
3.2. Бюджетні установи (заклади) ведуть персоніфікований
облік працівників, які мають право на відповідні гарантії, та
щомісячно надають інформацію про них головним розпорядникам коштів
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення відповідно до постійного
місця проживання працівників зазначених установ (закладів) за
формою згідно з додатком. У разі ненадходження такої інформації розпорядники коштів не
провадять розрахунки з підприємствами та організаціями, що надали
послуги.
3.3. Органи праці та соціального захисту населення як головні
розпорядники коштів місцевих бюджетів, спрямованих на здійснення
заходів з виконання державних програм соціального захисту
населення, відшкодовують підприємствам та організаціям -
постачальникам послуг витрати за надані гарантії відповідним
категоріям працівників установ (закладів) державної і комунальної
форми власності та пенсіонерам.
3.4. Працівникам, які перебувають відповідно до законодавства
у відпустці по догляду за дитиною (у тому числі без збереження
заробітної плати), гарантії надаються на таких самих умовах, що і
працюючим.
3.5. Особи, які працюють за сумісництвом, користуються
гарантіями за місцем основної роботи.
3.6. Педагогічним працівникам, для яких педагогічна робота є
основною, гарантії надаються незалежно від їх педагогічного
навантаження. Медичним, фармацевтичним працівникам та працівникам культури,
які працюють на умовах неповного робочого дня, гарантії надаються
на загальних підставах, якщо вказана робота для них є основною.
3.7. Адміністративне підпорядкування місту сільського
населеного пункту або селища міського типу не позбавляє права на
гарантії осіб, які мають на них право.
3.8. Особа, яка орендує житло, на підставі довідки про
реєстрацію місця проживання або місця перебування має право на
гарантії на загальних підставах.
3.9. Особа, яка має право на одні й ті ж пільги згідно з
кількома законами України, користується цими пільгами відповідно
до одного закону України за її вибором.
3.10. Пенсіонер, який проживав у сільській місцевості або
селищі міського типу і користувався гарантіями, у разі переїзду до
міста на постійне чи тимчасове місце проживання втрачає право на
гарантії. { Підпункт 3.10 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 153/298/178/28
( z0377-07 ) від 11.04.2007 }
3.11. Право на гарантії зберігається за пенсіонерами у
випадках: віднесення сільського населеного пункту до категорії селища
міського типу, селища міського типу - до категорії міста; продовження трудової діяльності; призначення пенсії за віком, по інвалідності чи за вислугу
років; дострокового виходу на пенсію відповідно до Закону України
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ). { Підпункт 3.11 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 83/195/106/12 ( z0268-07 ) від 05.03.2007 }
3.12. Педагогічні, медичні, фармацевтичні працівники та
працівники культури, а також пенсіонери з числа педагогічних,
медичних та фармацевтичних працівників, працівників державних і
комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури, які
працювали в установах (закладах) колишнього СРСР, забезпечуються
гарантіями на загальних підставах. { Пункт 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 9/11/12/10 ( z0145-12 ) від
11.01.2012 }
3.13. Право пенсіонерів на гарантії підтверджується довідкою,
виданою відділом освіти, відділом охорони здоров'я, відділом
культури (культури і туризму), райдержадміністрації або
адміністрацією установи (закладу), у якому вони працювали,
сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) за
постійним місцем проживання пенсіонера на підставі записів у
трудовій книжці. { Пункт 3.13 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 9/11/12/10 ( z0145-12 ) від
11.01.2012 }
4. Норми, у межах яких забезпечується надання гарантій
4.1. Особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, гарантії
надаються в межах норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 01.08.96 N 879 ( 879-96-п ) "Про встановлення норм
користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають
пільги щодо їх оплати".
4.2. Норми для забезпечення твердим паливом для опалення
житла осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, затверджуються
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах
бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі. Місцеві органи
влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання
твердого палива за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
Директор Департаменту
державного соціального
захисту населення В.Мущинін

Додаток
до пункту 3.2
Порядку забезпечення
працівників бюджетних
установ (закладів)
безплатним користуванням
житлом
з опаленням і освітленням
відповідно до пункту "ї"
частини першої статті 77
Основ законодавства України
про охорону здоров'я,
частини п'ятої статті 29
Закону України "Про
культуру", абзацу першого
частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту"

_______________________________________________________
(назва бюджетної установи (закладу)
надає інформацію про працівників, які за станом на "___" _______
200__ року мають право на безплатне користування житлом
з опаленням і освітленням відповідно до __________________________________________________________________
(назва законодавчого акта)

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я,| Місце проживання | Ідентифікаційний номер | |з/п | по батькові | | | |----+---------------+------------------+------------------------| | 1 | | | | |----+---------------+------------------+------------------------| | 2 | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного соціального
захисту населення В.Мущинінвгору