Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
Постанова Національного банку України; Інструкція, Форма типового документа, Заява, Картка від 12.11.2003492
Документ z1172-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.01.2019, підстава - v0023500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.11.2003  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

{У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Лист Національного банку № 25-119/1690-9687 від 23.12.2003}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 295 від 23.06.2004
№ 110 від 04.04.2005
№ 280 від 10.08.2005
№ 419 від 10.11.2005
№ 485 від 21.12.2005
№ 236 від 26.06.2006
№ 3 від 08.01.2008
№ 158 від 23.03.2009
№ 4 від 05.01.2010
№ 223 від 30.04.2010 - Постанова втратила чинність на підставі  Постанови
Національного банку № 705 від 05.11.2014
№ 421 від 10.09.2010
№ 527 від 06.12.2010
№ 572 від 22.12.2010
№ 145 від 16.05.2011
№ 389 від 09.11.2011
№ 273 від 26.06.2012
№ 291 від 11.07.2012
№ 327 від 03.08.2012
№ 189 від 03.06.2013
№ 212 від 06.06.2013
№ 265 від 12.05.2014
№ 450 від 29.07.2014
№ 499 від 18.08.2014
№ 712 від 06.11.2014
№ 221 від 09.04.2015
№ 571 від 01.09.2015
№ 833 від 27.11.2015
№ 225 від 31.03.2016
№ 346 від 14.06.2016
№ 403 від 22.11.2016
№ 8 від 09.02.2017
№ 106 від 25.10.2017
№ 133 від 18.12.2017
№ 159 від 28.12.2018
№ 23 від 28.01.2019}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за № 819/3259;

постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 № 364 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за № 538/3831;

постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 № 146 "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за № 263/4484;

підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 № 18 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за № 99/5290;

постанову Правління Національного банку України від 20.03.2001 № 114 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за № 309/5500;

постанову Правління Національного банку України від 05.12.2001 № 500 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за № 1057/6248;

постанову Правління Національного банку України від 11.12.2001 № 505 "Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за № 61/6349;

постанову Правління Національного банку України від 09.01.2002 № 9 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 14/6302;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03.04.2002 № 128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2002 за № 553/6841;

постанову Правління Національного банку України від 04.09.2002 № 323 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за № 852/7140;

пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 55 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 126/7447;

постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 № 148 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2003 за № 333/7654;

постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 224 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 472/7793.

3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Голова

С.Л. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.11.2003  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

{У тексті Інструкції слова "товарів (робіт, послуг)" і "Правил торгівлі іноземною валютою" у всіх відмінках замінено відповідно словами "продукції, робіт, послуг" і "нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

{У тексті Інструкції слова "Інструкція про переміщення валюти", "Правила здійснення переказів іноземної валюти", "назва банку" у всіх відмінках замінено відповідно словами "нормативно-правовий акт Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України", "нормативно-правовий акт Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями", "найменування банку" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

{У тексті Інструкції слова "паспорт або документ, що його замінює" у всіх відмінках замінено словами "паспорт або інший документ, що посвідчує особу" у відповідних відмінках; слова "присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків", "присвоєння цим особам ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінено відповідно словами "їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" у відповідних відмінках; слова "присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків", "присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінено відповідно словами "її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" у відповідних відмінках; слова "присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінено словами "реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" у відповідних відмінках; слова "присвоєння ідентифікаційного номера платника податків фізичній особі", "присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особі" у всіх відмінках замінено відповідно словами "реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи" у відповідних відмінках; слова "ідентифікаційний номер" у всіх відмінках замінено словами "реєстраційний номер облікової картки" у відповідних відмінках; слова "податки і збори (обов'язкові платежі)" у всіх відмінках замінено словами "податки і збори" у відповідних відмінках; слова і цифри "пунктом 2.3 цієї Інструкції" замінено словами і цифрою "главою 2 цієї Інструкції" згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{У тексті Інструкції слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" замінено словами "код за ЄДРПОУ" згідно з Постановою Національного банку № 273 від 26.06.2012}

{У тексті Інструкції слова "статутного фонду" виключено згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{У тексті Інструкції слова "орган державної податкової служби" у всіх відмінках замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 221 від 09.04.2015}

{У тексті Інструкції слова "картка із зразками підписів і відбитка печатки" у всіх відмінках та числах замінено словами "картка із зразками підписів" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{У тексті Інструкції слова “в органі Пенсійного фонду України” замінено словами “у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску”згідно з Постановою Національного банку № 159 від 28.12.2018}

{У тексті Інструкції посилання на додатки 6 - 14 замінено відповідно посиланнями на додатки 4 - 12 згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та іншого законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки):

{Абзац другий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 273 від 26.06.2012, № 189 від 03.06.2013, № 212 від 06.06.2013; в редакції Постанови Національного банку № 133 від 18.12.2017}

поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму (далі - клієнти);

{Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 133 від 18.12.2017}

рахунків умовного зберігання (ескроу) у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам-резидентам та нерезидентам-інвесторам (далі - клієнти).

{Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 133 від 18.12.2017}

{Пункт 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

1.2. У межах застосування цієї Інструкції нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента;

іноземні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні;

{Абзац третій пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

нерезиденти-інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; іноземні державні органи, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України;

офіційні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

{Абзац шостий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

постійні представництва - представництва юридичних осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України;

суб'єкти господарювання - юридичні особи-резиденти і фізичні особи-підприємці;

{Абзац восьмий пункту 1.2 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

уповноважений банк - банк, що має генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

{Абзац дев'ятий пункту 1.2 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтам;

{Абзац одинадцятий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

фізичні особи-нерезиденти - іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

фізичні особи-резиденти - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

юридичні особи-нерезиденти - юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави;

юридичні особи-резиденти - юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України.

Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 223 від 30.04.2010}

1.3. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

{Абзац перший пункту 1.3 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

Юридичні особи - резиденти, відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів, нерезиденти - інвестори, іноземні представництва мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності.

{Абзац пункту 1.3 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

Фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.

{Абзац пункту 1.3 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

Юридичні особи-резиденти можуть відкривати поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в банках через свої відокремлені підрозділи (далі - поточний рахунок відокремленого підрозділу, вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу).

{Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005}

1.4. Порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ними і порядок їх закриття визначаються цією Інструкцією.

Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій (далі - партії), кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму здійснюються в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі цією Інструкцією.

{Абзац другий пункту 1.4 глави 1 в редакції Постанов Національного банку № 419 від 10.11.2005, № 421 від 10.09.2010, № 273 від 26.06.2012; із змінами, внесеними згідно з з Постановами Національного банку № 189 від 03.06.2013, № 571 від 01.09.2015}

{Абзац третій пункту 1.4 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 419 від 10.11.2005}

1.5. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.

1.6. Порядок проведення операцій за рахунками клієнтів, відкритих у національній та іноземних валютах, регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. Операції за рахунками здійснюються за допомогою платіжних інструментів за формами, установленими банківськими правилами (нормативно-правовими актами Національного банку, внутрішніми положеннями банку тощо).

1.7. Банк може відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.

1.8. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки, за договором рахунку умовного зберігання (ескроу) - рахунки умовного зберігання (ескроу).

{Абзац перший пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать:

рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній валюті постійним представництвам;

{Абзац сьомий пункту 1.8 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 223 від 30.04.2010}

поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів та фонду референдуму.

{Абзац пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 295 від 23.06.2004, № 189 від 03.06.2013}

інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України відповідно до вимог цієї Інструкції для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні;

{Пункт 1.8 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005}

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

{Абзац пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

{Пункт 1.8 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005}

Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх/видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.

{Пункт 1.8 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

1.9. Договір банківського рахунку, договір банківського вкладу та договір рахунку умовного зберігання (ескроу) укладаються в письмовій формі (паперовій або електронній).

{Абзац перший пункту 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 133 від 18.12.2017, № 23 від 28.01.2019}

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу можуть укладатися шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта), який розміщений у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет.

Банк зобов'язаний надати клієнту у спосіб, визначений банком та клієнтом, у тому числі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем примірник договору, що дає змогу встановити дату його укладення.

{Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009, в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

1.10. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту.

У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:

вид банківського вкладу;

сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;

строк зберігання коштів (за строковим вкладом);

{Абзац п'ятий пункту 1.10 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;

{Абзац шостий пункту 1.10 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

умови дострокового розірвання договору;

інші умови за погодженням сторін.

1.11. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.11 згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

1.12. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті).

{Пункт в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 212 від 06.06.2013, № 833 від 27.11.2015}

1.13. Юридичні особи-нерезиденти (інвестори) можуть відкривати в банках України:

інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземних валютах;

рахунки умовного зберігання (ескроу) у національній та іноземних валютах.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005; в редакції Постанови Національного банку № 133 від 18.12.2017}

1.14 Банк зобов'язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта - платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/ представник власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов'язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

{Пункт глави 1 в редакції Постанов Національного банку № 389 від 09.11.2011, № 133 від 18.12.2017}

1.15. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку подати повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії/місцевої організації політичної партії до Рахункової палати України та Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

{Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017}

1.16. Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі "Відмітки банку".

{Пункт1.15 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

1.17. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

За наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку.

{Абзац третій пункту глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац третій пункту 1.17 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац четвертий пункту 1.17 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

1.18. Копії документів, які вимагає ця Інструкція для відкриття рахунків, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.

Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

{Абзац четвертий пункту 1.18 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

{Пункт глави 1 в редакції Постанов Національного банку № 158 від 23.03.2009, № 389 від 09.11.2011}

1.19. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання електронних підписів під час відкриття та закриття банками рахунків клієнтів у випадках, передбачених цією Інструкцією, регулюються Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.19 згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

1.20. У разі відкриття поточного рахунку клієнту в його заяві уповноважений працівник банку зазначає дату відкриття та номер рахунку. На заяві клієнта мають бути зазначені підписи одного з керівників банку або уповноваженої ним особи, на якого (яку) згідно з внутрішніми положеннями банку покладено обов'язок приймати рішення про відкриття поточних рахунків клієнтів, а також уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснюють перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів, що подаються клієнтом, а також контролюють правильність присвоєння номера рахунку клієнта та його відповідність внутрішньому плану рахунків банку.

Відкриття поточного рахунку клієнту - публічному діячеві або пов'язаній з ним особі здійснюється з дозволу керівника банку/керівника філії іноземного банку.

{Пункт глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

1.21. Текст заяви про відкриття поточного рахунку може бути зазначений у договорі банківського рахунку між банком і клієнтом у довільній формі, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції.

{Пункт глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

1.22. Якщо клієнт уже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового рахунку може здійснюватися банком на підставі поданих клієнтом за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем документів в електронній формі.

{Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

1.23. Під час відкриття клієнтам поточних рахунків з обмеженими режимами їх використання банки мають забезпечити цих осіб інформацією про режим використання цих рахунків у порядку, установленому внутрішніми положеннями банку.

{Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

1.24. Під час здійснення операцій за рахунками клієнтів, для яких цією Інструкцією не передбачено подання картки із зразками підписів, використовується зразок підпису власника рахунку/представника власника рахунку/довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку/договорі банківського вкладу/довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку.

{Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

1.25. Банк зобов'язаний повідомити державного виконавця, приватного виконавця про відкриття нового рахунку клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку цього клієнта, відкритому в банку, державним виконавцем, приватним виконавцем накладено публічне обтяження.

З метою забезпечення повідомлення державного виконавця, приватного виконавця:

банк передає клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту та вимагає від клієнта письмове підтвердження про його отримання;

клієнт передає державному виконавцю, приватному виконавцю зазначене повідомлення;

клієнт передає до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту, щодо якого в банку є публічне обтяження рухомого майна.

{Главу 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005; в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017}

1.26. Банк зобов’язаний під час відкриття або закриття рахунку фізичної особи перевірити наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.

Банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку повідомити орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про відкриття/закриття рахунку клієнта - фізичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржників у день відкриття/закриття рахунку.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.26 згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

1.27. З документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку встановлюється банком самостійно згідно з його внутрішнім документом.

{Пункт 1.27 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

1.28. Банки та їх клієнти зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України з питань відкриття та ведення рахунків і цієї Інструкції.

За порушення зазначених вимог банки та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

2. Ідентифікація та верифікація клієнтів

{Назва глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

2.1. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов’язані на підставі офіційних документів або засвідчених у встановленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Банк має право на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, під час відкриття рахунку використовувати інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнтів - фізичних осіб, отриману за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі - система BankID) у порядку, визначеному нормативно- правовими актами Національного банку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID.

Банк має право доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям - резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації та верифікації банком.

{Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 212 від 06.06.2013, № 833 від 27.11.2015, № 346 від 14.06.2016; в редакції Постанови Національного банку № 159 від 28.12.2018}

2.2. Ідентифікація клієнта не є обов'язковою, якщо клієнт уже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог законодавства України.

{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

2.3. Банк під час ідентифікації та верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього клієнта, передбачені статтею 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку або договору рахунку умовного зберігання (ескроу) з суб'єктом господарювання отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

{Абзац другий пункту 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 133 від 18.12.2017, № 23 від 28.01.2019}

Суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі до установчих документів юридичних осіб), у порядку, визначеному договором банківського рахунку.

{Абзац третій пункту 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

{Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

2.4. Представники клієнта мають подати уповноваженому працівникові банку документи, що підтверджують їх повноваження.

2.5. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи-резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо в паспорті цієї особи:

контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова".

{Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 8  від 09.02.2017}

2.6. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта під час укладення з клієнтом договору банківського вкладу, договору банківського рахунку або договору рахунку умовного зберігання (ескроу) в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

{Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013; в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

2.7. Якщо в процесі обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком новому представникові, то банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати нового представника в порядку, установленому цією главою.

{Пункт 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

2.8. Під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи банк здійснює ідентифікацію та верифікацію особи (у тому числі представника такої особи), яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

{Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013; в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цією Інструкцією, з метою ідентифікації та верифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

{Абзац перший пункту 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Банк зобов'язаний відмовитися від відкриття рахунку, якщо здійснення ідентифікації та верифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України є неможливим.

{Абзац другий пункту 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

2.10. Ідентифікаційні дані, отримані банком під час здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, можуть використовуватися клієнтом під час отримання послуг, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку з питань функціонування системи BankID.

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 159 від 28.12.2018}

{Глава 2 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання

3.1. Якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має:

{Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 212 від 06.06.2013}

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники суб'єктів господарювання мають також надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

{Абзац третій пункту 3.1 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 212 від 06.06.2013, № 346 від 14.06.2016, № 23 від 28.01.2019}

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені цією главою Інструкції.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати поточний рахунок.

{Абзац п'ятий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

3.2. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;

{Абзац третій пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

{Абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

картки із зразками підписів (додаток 3).

{Пункт 3.2 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

3.3. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;

{Абзац п'ятий пункту 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

картки із зразками підписів (додаток 3).

{Пункт 3.3 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

3.4. Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана фізичною особою-підприємцем або її представником.

{Пункт 3.4 в редакції Постанов Національного банку № 212 від 06.06.2013, № 23 від 28.01.2019}

ункт 3.5 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

ункт 3.5 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

ункт 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

3.5. Військові частини, установи й організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування, які не мають у цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подають до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує уповноважена на це особа;

копію свідоцтва про реєстрацію військової частини (установи) як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах України, засвідчену відповідним органом (або інший підтвердний документ відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військове формування є юридичною особою);

копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;

картку із зразками підписів (додаток 3).

{Пункт глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

3.6. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття поточного рахунку здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів (додаток 3). Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017, № 23 від 28.01.2019}

ункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

4. Особливості відкриття поточних рахунків

4.1. Під час відкриття поточного рахунку для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи:

{Абзац пункту 4.1 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана уповноваженою учасниками договору особою;

копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;

рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

картку із зразками підписів (додаток 3);

{Абзац пункту 4.1 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

копію документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

{Абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

{Пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

4.2. Під час відкриття поточного рахунку для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (крім банків) подаються:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи;

{Абзац другий пункту 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;

{Абзац третій пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 3 від 08.01.2008, № 158 від 23.03.2009}

рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально [якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа]. Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально.

{Абзац четвертий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 3 від 08.01.2008, № 212 від 06.06.2013}

{Абзац п'ятий пункту 4.2 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

У разі відкриття поточного рахунку для формування (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Інформація про те, що рахунок відкривається для формування (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку;

один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про заснування акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;

{Абзац пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

{Абзац восьмий пункту 4.2 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.

На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 глави 3 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання - юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб'єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою.

{Абзац пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008; в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Пункт 4.2 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

4.3. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку подаються такі документи:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги;

{Абзац другий пункту 4.3 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

один примірник оригіналу договору/рішення про створення банку у формі публічного акціонерного товариства або його копія, засвідчена в установленому порядку. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;

{Абзац третій пункту 4.3 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 3 від 08.01.2008, № 158 від 23.03.2009, № 389 від 09.11.2011, № 106 від 25.10.2017}

картка із зразками підписів (додаток 3). Картка засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

{Абзац четвертий пункту 4.3 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

Рахунок використовується для акумулювання коштів засновників (учасників) новостворюваного банку та їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку для формування статутного капіталу. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після внесення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру банків або в разі відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після повернення коштів засновникам (учасникам).

{Абзац п'ятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

4.4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час відкриття накопичувального рахунку для перехідного банку подає до Національного банку такі документи:

{Абзац перший пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

копію рішення Фонду про створення перехідного банку;

картку із зразками підписів (додаток 3).

Рахунок використовується для формування статутного капіталу перехідного банку. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, після отримання перехідним банком банківської ліцензії в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті. Залишок коштів із накопичувального рахунку перераховується уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на відкритий нею кореспондентський рахунок перехідного банку.

{Главу 4 доповнено новим пунктом 4.4 згідно з Постановою Національного банку № 221 від 09.04.2015}

4.5. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час відкриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку подає до Національного банку такі документи:

заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку;

копію рішення Фонду про початок процедури ліквідації банку та делегування повноважень ліквідатора банку;

картки із зразками підписів (додаток 3).

Накопичувальний рахунок використовується для здійснення операцій, передбачених нормативно-правовим актом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Накопичувальний рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі закінчення процедури ліквідації банку та затвердження ліквідаційного балансу.

{Главу 4 доповнено новим пунктом 4.5 згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

4.6. Відкриття поточного рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордон здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 за № 991.

4.7. Фізична особа, яка відкриває поточний рахунок для провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

{Абзац другий пункту 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/ сертифікат/посвідчення тощо);

{Абзац третій пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017}

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в контролюючому органі.

{Абзац п'ятий пункту 4.7 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 159 від 28.12.2018}

{Абзац п'ятий пункту 4.7 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

{Абзац шостий пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

Кошти за поточним рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання".

{Главу 4 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

4.8. Нотаріус з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми відкриває окремий поточний рахунок у порядку, передбаченому пунктом 4.7 глави 4 цієї Інструкції.

{Абзац перший пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 346 від 14.06.2016, № 23 від 28.01.2019}

Зазначений рахунок використовується виключно для проведення операцій, пов'язаних із:

виконанням зобов'язань клієнта нотаріуса-боржника перед кредитором;

проведенням розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами нотаріуса - фізичними особами, у тому числі на суму, що перевищує встановлену Національним банком граничну межу для готівкових розрахунків між фізичними особами.

Кошти, що перебувають на зазначеному рахунку, належать клієнтам нотаріусів у межах переданої кожним клієнтом суми. Нотаріус здійснює управління коштами, що перебувають на зазначеному рахунку, в порядку, визначеному законодавством, та не має права використовувати ці кошти з іншою метою, ніж виконання доручення клієнта, яким вони передані.

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

4.9. Приватний виконавець для здійснення примусового виконання рішень відкриває окремі поточні рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.7 глави 4 цієї Інструкції.

{Абзац перший пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

Зазначені рахунки використовуються для:

обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам;

зарахування коштів виконавчого провадження;

зарахування винагороди.

Видаткові операції за поточними рахунками приватного виконавця, призначеними для обліку депозитних сум, зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та коштів виконавчого провадження здійснюються в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

Кошти за поточним рахунком приватного виконавця, призначеним для зарахування винагороди, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця банк, у якому відкриті поточні рахунки такому приватному виконавцю для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, зобов'язаний переказати залишок коштів на таких рахунках на відповідні поточні рахунки іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій. Після проведення завершальних операцій приватний виконавець закриває поточні рахунки в порядку, визначеному главою 20 цієї Інструкції.

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017}

4.10. У разі відкриття поточного рахунку на ім'я фізичної особи-банкрута для проведення ліквідаційної процедури ліквідатор має подати до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 4), підписану ліквідатором;

копію рішення суду про визнання фізичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, засвідчену нотаріально або органом, який прийняв таке рішення.

{Абзац четвертий пункту 4.10 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію ліквідатора в порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.

Поточний рахунок використовується для зарахування коштів, отриманих від продажу майна фізичної особи-банкрута, та здійснення розрахунків з кредиторами фізичної особи-банкрута.

На цей рахунок також зараховуються кошти, спрямовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на задоволення вимог кредиторів під час здійснення процедури ліквідації банку за вкладом фізичної особи-банкрута.

{Пункт 4.10. глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

4.11. У випадках, визначених законодавством України, юридична особа може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами.

Для відкриття цього рахунку юридична особа подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, крім картки із зразками підписів.

Додатково до визначеного переліку документів до банку подаються:

картки із зразками підписів тих юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ці картки мають бути складені та засвідчені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції;

{Абзац четвертий пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких банк може ідентифікувати відповідно до законодавства України юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ідентифікація та верифікація представників цих юридичних осіб здійснюється в порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.

{Абзац п'ятий пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 389 від 09.11.2011, № 833 від 27.11.2015}

{Главу 4 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

5. Використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання

5.1. За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.

{Пункт 5.2 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Пункт 5.3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Пункт 5.4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільні рахунки:

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

{Абзац другий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац третій підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац четвертий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац п'ятий підпункту "а" пункту виключено на підставі Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

{Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац шостий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

{Абзац четвертий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

перераховані з-за кордону нерезидентами за придбані в резидента облігації зовнішньої державної позики;

{Підпункт "а" пункту доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перераховані з-за кордону нерезидентами як повернення позик в іноземній валюті, отриманих від резидентів, а також, які були розміщені резидентами на вклади (депозити) за кордоном;

{Підпункт "а" пункту доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж продукції, робіт, послуг;

перераховані з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж продукції, робіт, послуг нерезиденту, у сумі валютної виручки від такого продажу, яка надійшла від нерезидента;

{Абзац десятий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2008}

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;

перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) та фізичними особами-нерезидентами;

{Абзац тринадцятий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України);

перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України). Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, для виплати капітану судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до законодавства України. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 № 542 (далі - Порядок використання гуманітарної допомоги);

{Абзац вісімнадцятий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Абзац двадцять третій виключено на підставі Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перераховані на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;

{Абзац дев'ятнадцятий підпункту "a" пункту 5.3  глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перераховані з-за кордону нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);

перераховані з рахунку умовного зберігання (ескроу) нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

{Підпункт "а" пункту 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

інші надходження на користь резидента - власника рахунку, що не суперечать законодавству України;

б) безпосередньо на поточні рахунки:

куплені, обміняні уповноваженим банком України за дорученням власника рахунку за національну або іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України;

{Абзац другий підпункту "б" пункту 5.3 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

повернуті працівником на підставі відповідного звіту невикористані залишки іноземної валюти, отримані для забезпечення витрат на відрядження за кордон;

{Підпункт "б" пункту 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

{Абзац підпункту "б" пункту в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку в уповноваженому банку відповідно до договору банківського вкладу;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;

перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;

перераховані з власного поточного рахунку;

повернуті з власного рахунку умовного зберігання (ескроу);

{Підпункт "б" пункту 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом десятим згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

{Підпункт "б" пункту доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

перераховані з рахунку для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи в разі припинення спільної діяльності;

{Підпункт "б" пункту доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу.

{Підпункт "б" пункту 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

5.4. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);

{Абзац другий пункту в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перерахування на рахунок працівника коштів для забезпечення витрат на відрядження за кордон на підставі заяви (наказу) та розрахунку витрат;

{Пункт 5.4 глави 5 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України. Вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;

{Абзац пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку № 236 від 26.06.2006, № 158 від 23.03.2009}

{Абзац четвертий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац п'ятий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац шостий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - суб'єктів господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту продукції, робіт, послуг;

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи-резидента);

{Абзац пункту 5.4 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплату за продукцію та послуги в межах потреб, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги;

{Абзац пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України);

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента згідно з відповідними зобов'язаннями про сплату за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України);

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань);

перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими компаніями - резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;

перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам-резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження відповідно до законодавства України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону);

перерахування за кордон на ім'я фізичних осіб, які тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);

{Абзац пункту в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

{Абзац вісімнадцятий пункту 5.4 розділу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 5.4 розділу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац двадцятий пункту 5.4 розділу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац двадцять перший пункту 5.4 розділу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перерахування на рахунок для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи, відкритий в уповноваженому банку України;

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перерахування за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України;

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

продаж валюти уповноваженим банком відповідно до законодавства України;

продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;

{Абзац двадцять третій пункту 5.4 розділу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перерахування за сплату державного мита відповідно до законодавства України;

перерахування на власний рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті з метою проведення розрахунків з нерезидентом-інвестором з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення іноземних інвестицій в Україну;

{Пункт 5.4 розділу 5 доповнено новим абзацом двадцять п'ятим згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

перерахування на власний поточний рахунок;

перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, виданих Національним банком;

{Абзац пункту в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перерахування за межі України іноземної валюти для сплати вступних або членських внесків, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів;

{Пункт 5.4 глави 5 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009; в редакції Постанови Національного банку № 291 від 11.07.2012}

перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;

{Пункт 5.4 глави 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

5.5. На поточний рахунок відокремленого підрозділу в іноземній валюті можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовану продукцію, виконані роботи і надані послуги у випадках, передбачених законодавством України, а також перераховані юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ, чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

{Абзац перший пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 3 від 08.01.2008}

Виторг, одержаний за продукцію, роботи, послуги в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти робочих днів (уключаючи день зарахування виторгу на поточний рахунок відокремленого підрозділу), перераховується в повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ (через розподільний рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи).

Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (у межах перерахованих юридичною особою, яка створила цей підрозділ, або придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):

на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

на оплату праці працівників - нерезидентів України, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених відокремлених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

на придбання товарів, робіт, послуг, призначених для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами.

{Абзац шостий пункту 5.5 в редакції Постанов Національного банку № 3 від 08.01.2008, № 212 від 06.06.2013}

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, можуть бути використані для забезпечення здійснення валютних операцій у межах повноважень, наданих відокремленому підрозділу юридичною особою, яка створила цей підрозділ.

{Пункт 5.5 глави 5 доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

5.6. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка є підприємцем, та використання коштів з цього рахунку здійснюються за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів.

За довіреністю фізичної особи-підприємця, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті фізичної особи-підприємця його права та обов'язки щодо розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до законодавства України.

5.7. На окремі поточні рахунки в національній та іноземній валюті юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно із законодавством України, зараховуються кошти, що підлягають переходу у власність держави (конфісковані, безхазяйні, прийняті митними органами на зберігання, у випадках, передбачених законодавством України, загублені або залишені в готелях, транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо за ними не звернувся їх власник протягом терміну, встановленого законодавством України, спадкові, подаровані державі тощо). Операції за цими рахунками здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

{Главу 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб

{Назва глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

6.1. Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 4) у рядку “Додаткова інформація”;

{Пункт 6.1 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013; в редакції Постанов Національного банку № 833 від 27.11.2015, № 23 від 28.01.2019}

фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;

{Пункт 6.1 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок;

{Абзац п'ятий пункту 6.1 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 4);

{Абзац шостий пункту 6.1 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

6.2. Поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками - батьками (усиновлювачами) або опікунами.

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи її законним представником, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 цієї Інструкції, за умови пред'явлення законним представником малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу та її законного представника, - свідоцтва про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу-нерезидента та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, законного представника. Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. На підставі поданих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію малолітньої особи та ідентифікацію і верифікацію її представника.

{Абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 3 від 08.01.2008, № 389 від 09.11.2011, № 833 від 27.11.2015, № 133 від 18.12.2017}

6.3. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 18 років не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі здійснюється в порядку,  визначеному пунктом 6.1 глави 6 цієї Інструкції.

{Пункт 6.3 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017}

6.4. Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

{Абзац перший пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 833 від 27.11.2015, № 106 від 25.10.2017}

Фізична особа має:

пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 4).

{Абзац четвертий пункту 6.4 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

6.5. Відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь третьої особи здійснюється в такому порядку:

фізична особа, яка відкриває рахунок, пред'являє уповноваженому працівнику банку свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок;

{Абзац третій пункту 6.5 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 4);

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Під час першого звернення до банку фізичної особи, на користь якої відкрито рахунок, з метою використання рахунку вона має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - власника рахунку.

{Абзац шостий пункту 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 833 від 27.11.2015, № 106 від 25.10.2017}

6.6. Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи та ідентифікацію фізичної особи - власника рахунку.

{Абзац другий пункту 6.6 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку № 110 від 04.04.2005, № 833 від 27.11.2015}

Під час першого звернення до банку фізичної особи, на ім'я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку вона має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, який засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

{Абзац пункту 6.6 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

На підставі пред'явлених документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - власника рахунку.

{Абзац пункту 6.6 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

6.7. Суб'єкт господарювання для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум, інших виплат) має право відкрити поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Суб'єкт господарювання для відкриття рахунків фізичним особам через свого представника (фізична особа-підприємець може подати зазначені нижче документи особисто) подає до банку такі документи:

заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 5);

перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки, із зазначенням ідентифікаційних даних цих осіб.

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію і верифікацію представника та суб'єкта господарювання у порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.

Суб'єкт господарювання, який має відкритий рахунок у цьому банку, для відкриття поточних рахунків фізичним особам може подавати до банку зазначені в пункті 6.7. глави 6 цієї Інструкції документи в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.

{Абзац шостий пункту 6.7 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

Банк та суб'єкт господарювання укладають договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Видаткові операції за таким рахунком здійснюються після звернення фізичної особи до банку (зокрема для отримання грошей або електронного платіжного засобу), пред'явлення нею документів, що дають змогу банку ідентифікувати та верифікувати клієнта, та укладення договору банківського рахунку.

{Пункт 6.7 глави 6 в редакції Постанов Національного банку № 389 від 09.11.2011, № 106 від 25.10.2017}

6.8. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент - отримувач доходів відповідно до Податкового кодексу України відкриває окремий поточний рахунок у порядку, установленому цією главою Інструкції.

{Абзац перший пункту 6.8 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

У разі відкриття цього окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту в договорі банківського рахунку має бути обумовлено:

зарахування на рахунок виключно доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

подання фізичною особою-нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування суми податків (під час подання документів банк здійснює перевірку правильності нарахування суми податку) або визначено, що банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

6.9. Банк для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок у порядку, визначеному цією главою, або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок (далі у цьому пункті - окремий рахунок).

Для відкриття окремого рахунку клієнт зобов’язаний у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 4) в рядку “Додаткова інформація” зазначити, що рахунок відкривається для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Для діючого поточного рахунку така інформація визначається в додатковому договорі до договору банківського рахунку.

Видаткові операції за окремим рахунком здійснюються в порядку, визначеному главою 7 цієї Інструкції.

{Главу 6 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 499 від 18.08.2014}

6.10. Поточні рахунки на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, відкриваються її законним представником - опікуном (далі - опікун).

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих опікуном на ім'я особи, визнаної судом недієздатною, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 цієї Інструкції. Опікун зобов'язаний пред'явити документи, що дають змогу банку ідентифікувати його та недієздатну особу. Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника недієздатної особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Якщо недієздатна особа та її опікун є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. На підставі поданих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію недієздатної особи та ідентифікацію і верифікацію її опікуна.

{Главу 6 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

6.11. Поточні рахунки на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, відкриваються її законним представником-піклувальником (далі - піклувальник).

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих піклувальником на ім'я особи, цивільна дієздатність якої обмежена, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 глави 6 цієї Інструкції. Піклувальник зобов'язаний пред'явити документи, що дають змогу банку ідентифікувати його та особу, цивільна дієздатність якої обмежена. Піклувальник також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника особи, цивільна дієздатність якої обмежена (відповідне посвідчення, рішення суду, інші документи). Якщо особа, цивільна дієздатність якої обмежена, та її піклувальник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. На підставі поданих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та ідентифікацію і верифікацію її піклувальника.

{Главу 6 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

7. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб

7.1. Видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

{Пункт 7.1 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку № 236 від 26.06.2006, № 158 від 23.03.2009}

7.2. Якщо в процесі обслуговування поточного рахунку його власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

{Абзац перший пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 110 від 04.04.2005, № 106 від 25.10.2017}

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи.

бзац другий пункту 7.2 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

7.3. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, що складений після того, як було зроблене розпорядження, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України.

{Пункт 7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Пункт 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

7.4. Коштами  на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після ідентифікації та верифікації банком цих осіб.

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок.

Неповнолітня особа розпоряджається коштами, унесеними на поточний рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.

Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я особи, визнаної судом недієздатною, розпоряджаються її опікуни.

Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається її піклувальник.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я, за письмовою згодою піклувальника, після здійснення банком ідентифікації та верифікації цієї особи у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.

{Пункт 7.4 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

7.5. Видаткові операції за поточним рахунком, відкритим на користь третьої особи, здійснюються лише після ідентифікації та верифікації особи, на користь якої відкрито рахунок.

ункт 7.5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

7.6. Видаткові операції за поточним рахунком фізичної особи-нерезидента, відкритим іншою фізичною особою-резидентом або нерезидентом, здійснюються тільки за наявності довіреності фізичної особи-нерезидента, що засвідчена в установленому законодавством України порядку.

7.7. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

{Пункт 7.7 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

7.8. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Із цих рахунків забороняється перерахування коштів на рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків:

{Абзац другий пункту 7.8 глави 7 в редакції Постанов Національного банку № 280 від 10.08.2005, № 236 від 26.06.2006, № 346 від 14.06.2016}

нерезидентів-інвесторів;

{Абзац пункту 7.8 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

фізичних осіб-нерезидентів у разі самостійного виконання боржником - фізичною особою-резидентом рішення суду або рішення інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню;

{Абзац пункту 7.8 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

фізичних осіб-нерезидентів у разі продажу ними власного майна на території України фізичній особі-резиденту, якщо це майно не є об’єктом іноземної інвестиції в Україну.

{Пункт 7.8 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 159 від 28.12.2018}

7.9. На окремий поточний рахунок у національній або іноземній валюті фізичної особи-нерезидента, відкритий відповідно до Податкового кодексу України, зараховуються виключно кошти, отримані як доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню.

{Абзац перший пункту 7.9 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

Під час здійснення будь-яких видаткових операцій за окремим поточним рахунком банк нараховує, утримує і сплачує податок до бюджету від імені та за рахунок власника цього рахунку.

7.10. На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються такі кошти:

оплата праці, державна допомога та соціальні виплати, які здійснюються за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та матеріальна допомога працівникам, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента (у тому числі готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред'явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору), укладеного відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права", та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно до частини п'ятої статті 11 цього Закону, копії яких уповноважений працівник банку має направити в документи дня банку);

{Абзац другий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 236 від 26.06.2006, № 291 від 11.07.2012}

дохід (прибуток), отриманий від здійснення підприємницької діяльності на території України, перерахований з власного поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

{Пункт 7.10 глави 7 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

відшкодовані/спрямовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення процедури ліквідації банку;

{Пункт 7.10 глави 7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;

за реалізоване власне майно на території України за винятком коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну;

{Абзац пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 159 від 28.12.2018}

одержані в порядку спадкування;

{Абзац пункту 7.10 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і процентів за ними;

{Пункт 7.10 глави 7 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Постановою Національного банку № 159 від 28.12.2018}

отримані за договором дарування;

{Пункт 7.10 глави 7 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Постановою Національного банку № 159 від 28.12.2018}

отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

повернені надлишково сплачені суми податків і зборів;

відшкодування страхових сум;

за погашені іменні ощадні (депозитні) сертифікати банку, у якому відкритий цей рахунок;

{Абзац пункту 7.10 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків, відкритих для власних потреб;

{Абзац пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 110 від 04.04.2005, № 106 від 25.10.2017}

перераховані з власних інвестиційних рахунків;

{Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005; в редакції Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017}

перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи-нерезидента;

{Пункт 7.10 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

{Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

{Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу;

{Пункт 7.10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Абзац пункту 7.10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках.

ункт 7.10 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

Ощадний (депозитний) сертифікат і документ банку про видачу фізичній особі-нерезиденту готівкової національної валюти України за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку не може бути підтвердженням джерела походження коштів.

{Абзац пункту 7.10 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

7.11. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника або за його дорученням проводяться такі операції:

видача коштів готівкою;

видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України;

{Абзац четвертий пункту 7.11 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

сплата податків і зборів;

сплата страхових і членських внесків;

здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;

перерахування на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи;

{Абзац восьмий пункту 7.11 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2008}

перерахування на власні поточні (у тому числі інвестиційні) та вкладні (депозитні) рахунки;

{Абзац дев'ятий пункту 7.11 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Абзац десятий пункту 7.11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Абзац одинадцятий пункту 7.11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

{Абзац десятий пункту 7.11 в редакції Постанов Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 158 від 23.03.2009}

перерахування для здійснення розрахунків за іменні ощадні (депозитні) сертифікати цього банку;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

{Пункт 7.11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;

{Пункт 7.11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

перерахування благодійного внеску на поточний рахунок благодійної організації.

{Пункт 7.11 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

7.12. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку або його довіреною особою;

{Абзац другий пункту 7.12 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

валюта, перерахована працівникові юридичною особою/фізичною особою-резидентом, яка є підприємцем/офіційним представництвом/постійним представництвом для забезпечення витрат на відрядження;

{Пункт 7.12 глави 7 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац четвертий пункту 7.12 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта, перерахована з інвестиційного рахунку/рахунку умовного зберігання (ескроу) нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

{Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку відповідно до законодавства України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

валюта, переказана з-за кордону;

{Абзац пункту 7.12 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

{Абзац восьмий пункту 7.12 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта за платіжними документами, ввезеними із-за кордону власником рахунку і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку;

{Абзац пункту 7.12 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами-резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України;

{Абзац дванадцятий пункту 7.12 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

валюта, одержана в порядку спадкування та за договором дарування;

{Абзац десятий пункту 7.12 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта, одержана від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і процентів за ними;

{Пункт 7.12 глави 7 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Постановою Національного банку № 159 від 28.12.2018}

валюта, перерахована за рішенням суду або рішенням інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню;

{Абзац пункту 7.12 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті, відкритого для власних потреб;

{Абзац пункту 7.12 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта, повернута з власного рахунку умовного зберігання (ескроу);

{Пункт 7.12 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та здійснення іноземних інвестицій в Україну;

{Абзац пункту 7.12 в редакції Постанов Нацбанку № 110 від 04.04.2005, № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 291 від 11.07.2012}

валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

валюта, одержана власником рахунку за операціями з продажу, погашення казначейських зобов'язань України та/або виплати за ними доходу (відповідно до умов їх розміщення та погашення);

{Абзац пункту 7.12 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005; в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги;

{Абзац пункту 7.12 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

валюта, перерахована адвокатською компанією, яка за дорученням власника рахунку представляє його інтереси за кордоном у вирішенні справ щодо спадщини, пенсії, аліментів, відшкодування заподіяної шкоди, страхового відшкодування;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку;

{Абзац пункту 7.12 в редакції Постанов Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 3 від 08.01.2008}

валюта, що перерахована на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;

{Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перераховані з рахунку резидента-посередника (повіреного, комісіонера) кошти іноземного інвестора за продаж власником рахунку цьому інвестору об'єкта інвестиційної діяльності в Україні;

{Пункт 7.12 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008, в редакції Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

валюта, унесена/переказана власником рахунку з метою здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, а також валюта, одержана власником рахунку як прибуток від здійснення зазначених операцій;

{Пункт 7.12 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 327 від 03.08.2012}

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

{Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

валюта, одержана власником рахунку за операціями з погашення облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в іноземній валюті, та/або виплати за ними доходу;

{Пункт 7.12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 291 від 11.07.2012}

валюта, що була раніше розміщена в банках на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору;

{Пункт 7.12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

валюта, одержана у вигляді доходів, прибутків, інших коштів за операціями з цінними паперами іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України;

{Пункт 7.12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках.

{Пункт 7.12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

{Абзац другий підпункту "а" пункту 7.13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

повернення на рахунок юридичної особи/фізичної особи-резидента, яка є підприємцем/офіційного представництва/постійного представництва невикористаного залишку іноземної валюти, отриманої цією фізичною особою-резидентом - працівником для забезпечення витрат на відрядження;

{Підпункт "а" пункту 7.13 глави 7 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, крім коштів, отриманих від нерезидентів як кредит, позика, поворотна фінансова допомога;

{Абзац підпункту "а" пункту 7.13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 291 від 11.07.2012}

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;

перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

перерахування на власний рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті з метою проведення розрахунків з нерезидентом-інвестором з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення іноземних інвестицій в Україну;

{Підпункт "а" пункту 7.13 глави 7 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на поточний рахунок у національній валюті;

{Абзац десятий підпункту “а” пункту 7.13 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

перерахування коштів для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією або реєстраційним свідоцтвом Національного банку;

перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;

перерахування з метою здійснення розрахунків за операціями з казначейськими зобов'язаннями України (відповідно до умов їх розміщення та погашення);

{Підпункт "а" пункту 7.13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Абзац підпункту "а" пункту 7.13 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

перерахування з метою здійснення розрахунків з первинним дилером за операціями з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в іноземній валюті (відповідно до умов їх випуску та порядку розміщення);

{Підпункт "а"пункту 7.13 глави 7 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Постановою Національного банку № 159 від 28.12.2018}

перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України);

перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки;

{Підпункт "а" пункту 7.13 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи;

перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за гарантією, договором поруки;

{Абзац підпункту "а" пункту 7.13 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2008}

перерахування з метою здійснення розрахунків за арбітражними операціями на умовах маржинальної торгівлі;

{Підпункт "а" пункту 7.13 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 327 від 03.08.2012}

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

перерахування на рахунок резидента-посередника, який за дорученням власника рахунку або іноземного інвестора на підставі договору комісії або доручення здійснює купівлю-продаж об'єкта іноземної інвестиції в Україні, що належить іноземному інвестору;

{Підпункт "а" пункту 7.13 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;

{Підпункт "а" пункту 7.13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

{Пункт 7.13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005, в редакції Постанови Нацбанку № 485 від 21.12.2005}

7.14. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

валюта, переказана з-за кордону;

{Абзац другий пункту 7.14 в редакції Постанов Національного банку № 212 від 06.06.2013, № 833 від 27.11.2015}

готівкова валюта, яка ввезена в Україну і задекларована митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;

{Абзац третій пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 110 від 04.04.2005, № 3 від 08.01.2008; в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

валюта за платіжними документами, ввезеними в Україну власником рахунку і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;

{Абзац четвертий пункту 7.14 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України (у разі отримання переказів із-за кордону, увезення електронних платіжних засобів і чеків емітентів-нерезидентів та інших платіжних документів);

{Абзац сьомий пункту 7.14 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

валюта, одержана в Україні як оплата праці, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні за кордоном, авторські гонорари, премії, призи відповідно до законодавства України;

{Абзац восьмий пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 236 від 26.06.2006, № 291 від 11.07.2012}

валюта, перерахована працівникові юридичною особою/фізичною особою-резидентом, яка є підприємцем/офіційним представництвом/постійним представництвом для забезпечення витрат на відрядження за кордон;

{Пункт 7.14 глави 7 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта, що перерахована в межах України цією або іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

{Абзац десятий пункту 7.14 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

валюта, перерахована за рішенням суду або рішенням інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню;

{Абзац одинадцятий пункту 7.14 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

повернені суми сплаченого мита, зборів і застави;

валюта, одержана в порядку спадкування та за договором дарування;

{Абзац тринадцятий пункту 7.14 глави 7 в редакціїї Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта, одержана від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і процентів за ними;

{Пункт 7.14 глави 7 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Постановою Національного банку № 159 від 28.12.2018}

валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків, відкритих для власних потреб;

{Абзац пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005, в редакції Постанови Нацбанку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перераховані з власних інвестиційних рахунків;

{Пункт 7.14 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005; в редакції Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017}

{Абзац п'ятнадцятий пункту 7.14 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

готівкова валюта, що була раніше знята власником рахунку і не використана. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

валюта, одержана власником рахунку від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок;

{Абзац пункту 7.14 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Абзац сімнадцятий пункту 7.14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Абзац вісімнадцятий пункту 7.14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Абзац вісімнадцятий пункту 7.14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

{Пункт 7.14 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

{Абзац пункту 7.14 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

валюта, що перерахована в межах України на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;

{Абзац двадцятий пункту 7.14 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

валюта, що була раніше розміщена в банках України на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору;

{Пункт 7.14 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку;

{Абзац пункту 7.14 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках.

{Пункт 7.14 доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Копії документів, що підтверджують джерела походження готівкової іноземної валюти у фізичної особи-нерезидента, залишаються в документах дня банку.

7.15. З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням здійснюються такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

{Абзац другий підпункту "а" пункту 7.15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, відкритий для власних потреб;

{Абзац підпункту "а" пункту 7.15 глави 7 в редакції Постанов Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 106 від 25.10.2017}

перерахування на власний інвестиційний рахунок;

{Підпункт "а" пункту 7.15 глави 7 доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перерахування в межах України на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи - резидента або нерезидента;

{Абзац підпункту "а" пункту 7.15 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

{Абзац сьомий підпункту "а" пункту 7.15 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

перерахування власником рахунку для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією Національного банку;

{Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005, в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як сплата мита, зборів або застави;

повернення на рахунок юридичної особи/фізичної особи-резидента, яка є підприємцем/офіційного представництва/постійного представництва невикористаного залишку іноземної валюти, отриманої цією фізичною особою-нерезидентом - працівником для забезпечення витрат на відрядження;

{Підпункт "а" пункту 7.15 глави 7 доповнено новим абзацом десятим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перерахування власником рахунку коштів за операціями з іменними ощадними (депозитними) сертифікатами цього банку;

{Абзац підпункту "а" пункту 7.15 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Абзац десятий підпункту "а" пункту 7.15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

перерахування для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);

{Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки;

{Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

{Абзац підпункту "а" пункту 7.15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за гарантією, договором поруки;

{Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 110 від 04.04.2005; в редакції Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2008}

{Абзац підпункту "а" пункту 7.15 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на поточний рахунок у національній валюті;

{Абзац підпункту "а" пункту 7.15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005}

перерахування коштів для сплати мита, податків та інших обов'язкових платежів (податки нараховуються з доходу, перерахованого в гривні за офіційним курсом Національного банку, що діє на день здійснення банком-резидентом видаткових операцій);

обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на поточний рахунок цієї фізичної особи;

{Абзац підпункту "а" пункту 7.15 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

{Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;

{Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);

{Абзац третій підпункту "б" пункту 7.15 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

{Абзац четвертий підпункту "б" пункту 7.15 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

7.16. Фізична особа-резидент, яка виїжджає/виїхала на постійне місце проживання за кордон (до паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон унесені відомості шляхом проставлення штампа/унесення інформації до безконтактного електронного носія про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання) і набуває/набула статусу нерезидента, закриває поточні рахунки в національній та іноземних валютах, які були раніше відкриті їй як резиденту, і відкриває рахунки як фізична особа-нерезидент. Залишок коштів з рахунку фізичної особи-резидента перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту.

{Главу 7 доповнено пунктом 7.16 згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

8. Особливості використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

{Назва глави 8 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

8.1. Клієнт - власник поточного рахунку має право здійснювати операції за цим рахунком з використанням електронного платіжного засобу після укладення договору, на підставі якого надається і використовується електронний платіжний засіб.

{Пункт 8.1 глави 8 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

8.2. Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, використовується відповідно до визначених цією Інструкцією режимів поточних рахунків з урахуванням обмежень, установлених законодавством України, у тому числі цією главою.

{Абзац другий пункту 8.2 глави 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Пункт 8.2 глави 8 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

8.3. Кошти з поточного рахунку юридичної особи та фізичної особи - підприємця не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізичної особи - підприємця можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу виключно для:

одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;

здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух.

{Пункт 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013; в редакції Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

8.4. Кошти з поточного рахунку фізичної особи не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

{Пункт 8.4 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

{Глава 8 в редакції Постанови Національного банку № 223 від 30.04.2010}

9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками

9.1. Якщо суб'єкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники суб'єктів господарювання також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

{Абзац третій пункту 9.1 глави 9 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції;

на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію суб'єкта господарювання та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати вкладний (депозитний) рахунок;

бзац п'ятий пункту 9.1 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

між банком і суб'єктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

9.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.

{Абзац другий пункту 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

бзац третій пункту 9.2 глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

бзац третій пункту 9.2 глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт 9.2 глави 9 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

9.3. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.

бзац четвертий пункту 9.3 глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

бзац четвертий пункту 9.3 глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт 9.3 глави 9 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

ункт 9.4 глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

9.4. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу.

бзац перший пункту 9.4 глави 9 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац другий пункту глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

{Абзац пункту в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

9.5. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання з його іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку суб'єкта господарювання, пов'язаної із:

запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою у випадках і в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;

зміною умов договору банківського вкладу.

{Абзац четвертий пункту глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

За вкладним (депозитним) рахунком суб'єкта господарювання можуть проводитися операції, пов'язані з:

{Пункт глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи(осіб)-резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи(осіб)-резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

{Пункт глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

{Пункт глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

9.6. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) суб'єкта господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

{Пункт глави 9 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

9.7. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - суб'єкта господарювання.

Повернення вкладникові - суб'єкту господарювання банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

ункт 9.7 глави 9 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

9.8. Особливості розміщення юридичними особами на вкладних (депозитних) рахунках коштів, наданих їм в управління іншими юридичними особами відповідно до законодавства України, визначаються договором банківського вкладу.

{Главу 9 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками

10.1. Якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана повідомити банк про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у письмовій формі в порядку, визначеному внутрішніми документами банку;

{Пункт 10.1 глави 10 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013; в редакції Постанов Національного банку № 833 від 27.11.2015, № 23 від 28.01.2019}

фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;

{Пункт 10.1 глави 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок;

{Абзац п'ятий пункту 10.1 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі договір банківського вкладу;

фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок;

на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку.

10.2. В ощадній книжці зазначаються найменування і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунку, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред'явлення ощадної книжки банку.

{Абзац перший пункту 10.2 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

10.3. Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками [батьками (усиновлювачами) або опікунами] чи іншими особами.

10.4. Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи її законним представником здійснюється в порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, а будь-якою іншою особою - у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків на користь третіх осіб.

У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи іншою особою, але не її законним представником, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію малолітньої особи та ідентифікацію і верифікацію її законного представника під час першого звернення до банку законного представника з метою використання рахунку.

{Абзац другий пункту 10.4 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

10.5. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 18 років не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в  порядку, визначеному пунктом 10.1 глави 10 цієї Інструкції.

{Пункт 10.5 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017}

10.6. Якщо фізична особа (у тому числі - неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення цією фізичною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

10.7. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред'явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок.

{Абзац другий пункту 10.7 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.

До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок.

Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком особою, на ім'я якої відкрито рахунок, здійснюється лише після її ідентифікації та верифікації банком.

{Абзац п'ятий пункту 10.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу, то особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести на своє ім'я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку.

10.8. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому порядку.

Довірена особа має:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену нотаріально.

Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа має додатково подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи.

{Абзац сьомий пункту 10.7 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Під час першого звернення до банку власника рахунку з метою використання коштів за рахунком він має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - власника рахунку.

{Абзац восьмий пункту 10.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

10.9. У разі укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки видача коштів з вкладного (депозитного) рахунку, виплата процентів за вкладом і виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

Якщо ощадну книжку втрачено або її зроблено непридатною для пред'явлення, то банк за заявою власника рахунку видає йому нову ощадну книжку.

10.10. Пенсійні депозитні рахунки відкриваються фізичним особам у порядку, установленому цією Інструкцією.

Банки можуть залучати кошти фізичних осіб на пенсійні депозитні рахунки лише в межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом. Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу.

{Главу доповнено пунктом 10.10 згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005}

10.11. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - фізичної особи.

Повернення вкладникові - фізичній особі банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

ункт 10.11 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

10.12. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені вкладником готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок.

На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. У цьому разі вважається, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок.

За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з:

{Пункт 10.12 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи(осіб)-резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи(осіб)-резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

{Абзац пункту 10.12 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

{Абзац пункту 10.12 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт 10.12 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

10.13. Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

{Абзац перший пункту 10.13 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац другий пункту 10.13 глави 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац третій пункту 10.13 глави 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Якщо під час обслуговування вкладного (депозитного) рахунку його власник - фізична особа надає право розпоряджатися рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи.

{Абзац четвертий пункту 10.13 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

{Абзац третій пункту 10.13 глави 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац шостий пункту 10.13 глави 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

{Пункт в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

10.14. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на її поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або виплачуватися фізичній особі готівкою.

{Пункт 10.14 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

10.15. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження банку, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України.

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; в редакції Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

{Пункт 10.15 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

10.16. Коштами, що внесені на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її законні представники - батьки (усиновителі) або опікуни. Законний представник малолітньої особи може розпоряджатися рахунком, відкритим на ім'я малолітньої особи іншою особою, після пред'явлення ним документів, які дають змогу банку ідентифікувати і верифікувати його та ідентифікувати малолітню особу. Опікун додатково має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи.

{Абзац перший пункту 10.16 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію цих осіб.

{Абзац другий пункту 10.16 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок.

{Абзац третій пункту 10.16 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006; в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Коштами, унесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, розпоряджається неповнолітня особа за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.

{Абзац четвертий пункту 10.16 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006; в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

10.17. На вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

готівкові кошти за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку);

кошти з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи - нерезидента, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

{Абзац четвертий пункту 10.17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.

{Абзац п'ятий пункту 10.17 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

10.18. З вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб-нерезидентів у національній валюті кошти повертаються вкладнику шляхом:

виплати готівкових коштів;

виплати платіжними документами;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок.

10.19. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку;

{Абзац другий пункту 10.19 глави 10 в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу;

{Абзац четвертий пункту в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

{Абзац п'ятий пункту 10.19 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 3 від 08.01.2008, № 158 від 23.03.2009}

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.

{Абзац шостий пункту 10.19 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

10.20. З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу.

{Абзац п'ятий пункту в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Пункт в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

10.21. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

готівкова валюта, яка ввезена в Україну відповідно до законодавства України. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації. Копії документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, залишаються в документах дня банку;

{Абзац другий пункту 10.21 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 3 від 08.01.2008, № 158 від 23.03.2009}

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу;

{Абзац четвертий пункту 10.21 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи - нерезидента, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

{Абзац шостий пункту 10.21 в редакції Постанов Національного банку № 110 від 04.04.2005, № 3 від 08.01.2008}

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.

{Абзац сьомий пункту 10.21 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел їх походження (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

{Пункт 10.21 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

10.22. З вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках України, відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу.

{Абзац шостий пункту 10.22 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Пункт 10.21 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

11. Порядок відкриття поточних рахунків типу "Н" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками

11.1. Поточний рахунок типу "Н" у національній валюті відкривається уповноваженим банком таким іноземним представництвам:

офіційним представництвам;

представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю (далі в цій главі - представництва юридичних осіб-нерезидентів);

представництвам іноземних банків;

організаціям і установам (групам управління програмами або проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги.

{Абзац шостий пункту 11.1 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

11.2. Відкриття поточного рахунку типу "Н" у національній валюті іноземному представництву здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та ідентифікацію і верифікацію осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу "Н" у національній валюті.

бзац п'ятий пункту 11.2 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

11.3. Для відкриття офіційному представництву поточного рахунку типу "Н" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява офіційного представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

{Абзац третій пункту 11.3 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 05.01.2010}

картка із зразками підписів (додаток 3), засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

{Абзац п'ятий пункту 11.3 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац шостий пункту 11.3 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац сьомий пункту 11.3 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац восьмий пункту 11.3 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

Офіційне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття офіційного представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

{Пункт 11.3 глави 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

11.4. Для відкриття представництву юридичної особи-нерезидента поточного рахунку типу "Н" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва юридичної особи-нерезидента про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчена нотаріально;

{Абзац третій пункту 11.4 глави 11 в редакції Постанови Національного банку № 133 від 18.12.2017}

копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав чи підписом уповноваженого працівника банку;

{Абзац четвертий пункту 11.4 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 05.01.2010}

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів (додаток 3), засвідчена нотаріально.

Представництво юридичної особи-нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

{Пункт 11.4 глави 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац сьомий пункту 11.4 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац восьмий пункту 11.4 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац дев'ятий пункту 11.4 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

Представництво юридичної особи-нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку.

{Пункт 11.4 глави 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

Інформацію про те, що представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску та/або не є платником податків і зборів, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

{Абзац пункту 11.4 глави 11 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку України № 389 від 09.11.2011}

11.5. Для відкриття представництву іноземного банку поточного рахунку типу "Н" до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

{Абзац п'ятий пункту 11.5 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

картка із зразками підписів (додаток 3), засвідчена нотаріально.

Представництво іноземного банку, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

{Абзац сьомий пункту 11.5 глави 11 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

Представництво іноземного банку, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку.

{Пункт 11.5 глави 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску та/або не є платником податків і зборів, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

{Абзац дев'ятий пункту 11.5 глави 11 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

11.6. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги організація або установа (група управління) до уповноваженого банку подає такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

лист-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчену нотаріально;

картку із зразками підписів (додаток 3), засвідчену нотаріально;

{Абзац п'ятий пункту 11.6 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 221 від 09.04.2015}

а також засвідчені уповноваженим органом державної влади України копію реєстраційної картки програми або проекту та копію свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту. Представництво донорської установи замість перелічених в абзаці шостому пункту 11.6 глави 11 цієї Інструкції документів подає засвідчену уповноваженим органом державної влади України копію посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

{Абзац шостий пункту 11.6 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

11.7. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги організація або установа (група управління) відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подає такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

картку із зразками підписів (додаток 3), засвідчену нотаріально;

{Абзац третій пункту 11.7 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 221 від 09.04.2015}

лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально;

а також засвідчені визначеним в угоді органом копію документа про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги.

{Пункт 11.8 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

11.8. На поточний рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням офіційного представництва, представництва юридичної особи - нерезидента, представництва іноземного банку, для виконання організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) статутної діяльності юридичної особи - нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, для провадження програм та проектів міжнародної технічної і міжнародної допомоги, а також для проведення доброчинних акцій в Україні можуть бути зараховані такі кошти:

{Абзац перший пункту глави 11 в редакції Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2008}

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави або юридичної особи-нерезидента;

отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;

отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків, а також витрат, пов'язаних із страхуванням працівників представництва;

{Абзац четвертий пункту глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);

від продажу на території України майна, що належить представництву (транспортні засоби, комп'ютерна та інша техніка, меблі тощо);

від надання майна в оренду;

{Пункт глави 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

відшкодування суми податку на додану вартість від купівлі представництвом на території України майна для власних потреб у національній валюті;

у сумі невикористаного залишку готівкової національної валюти, що була раніше видана для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі, фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

отримані представництвом банку-нерезидента в Україні з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в національній валюті, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 № 118 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.98 за № 231/2671 (зі змінами);

раніше помилково (надмірно) перераховані представництвом з цього рахунку, повернуті суб'єктами господарювання у зв'язку з невиконанням або частковим виконанням ними своїх зобов'язань за договорами, укладеними представництвом щодо оплати видатків, пов'язаних з його утриманням, від юридичних осіб-резидентів, що були раніше перераховані представництвом з цього рахунку на їх користь як благодійні внески. Зазначені кошти зараховуються на рахунок представництва в сумі, що не перевищує раніше перераховану;

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 291 від 11.07.2012, № 212 від 06.06.2013}

нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку;

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

отримані як благодійна допомога на проведення доброчинних акцій в Україні.

{Пункт глави 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

11.9. Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) згідно з кошторисом для:

здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням представництва, організації або установи (у тому числі на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи тощо), а також виконання представницьких функцій;

{Абзац другий пункту глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров'я його працівників;

перерахування офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента та представництвом банка-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів відповідно до законодавства України;

перерахування коштів на потреби, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної особи-нерезидента (покриття витрат на території України іммігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);

впровадження організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) програм і проектів міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги;

виплати готівкових коштів фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок.

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 291 від 11.07.2012, № 212 від 06.06.2013}

Кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи - нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) для проведення доброчинних акцій в Україні.

{Пункт глави 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

Офіційні представництва, представництва юридичних осіб-нерезидентів, представництва іноземних банків також можуть використовувати наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою з метою її перерахування на:

{Абзац десятий пункту в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

рахунок відповідного органу іноземної держави або рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якого представляє на території України це представництво (перерахування здійснюються також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);

власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів, на відрядження згідно з кошторисом.

{Пункт 11.10 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

{Пункт 11.11 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

12. Порядок відкриття поточних рахунків типу "П" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками

12.1. Відкриття поточного рахунку типу "П" у національній валюті постійному представництву здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію постійного представництва та ідентифікацію і верифікацію осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу "П" у національній валюті.

бзац п'ятий пункту 12.1 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком і постійним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

12.2. Для відкриття постійному представництву поточного рахунку типу "П" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку;

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представництво/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчена нотаріально;

{Абзац четвертий пункту 12.2 глави 12 в редакції Постанови Національного банку № 133 від 18.12.2017}

копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним контролюючим органом, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

{Абзац сьомий пункту 12.2 глави 12 виключено на підставі Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

картка із зразками підписів (додаток 3), засвідчена нотаріально.

{Абзац восьмий пункту 12.2 глави 12 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац дев'ятий пункту 12.2 глави 12 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац десятий пункту 12.2 глави 12 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац одинадцятий пункту 12.2 глави 12 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

Постійне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

{Пункт 12.2 глави 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку України № 389 від 09.11.2011}

12.3. Поточний рахунок типу "П" у національній валюті використовується відповідно до правил, установлених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок процентів за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором банківського рахунку), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Наявні кошти з поточного рахунку типу "П" у національній валюті можуть бути використані постійним представництвом для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою з метою її перерахування тільки на:

{Абзац другий пункту 12.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005}

а) рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, на суму коштів:

отриманих під час здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу продукції, робіт, послуг, у тому числі отриманих постійним представництвом страхового (перестрахового) брокера нерезидента в разі здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу послуг, передбачених статтею 15 Закону України "Про страхування";

{Абзац другий підпункту "а" пункту 12.3 глави 12 в редакції Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2008}

нарахованих і зарахованих процентів за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;

залишку на рахунку (після сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) у разі припинення діяльності на території України, яке підтверджується відповідними документами;

б) власний поточний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:

оплату праці працівників-нерезидентів;

виплату коштів на відрядження за кордон;

оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках і спортивних заходах за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунку-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначеної оплати.

{Підпункт "б" пункту 12.3 глави 12 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

12.4. Здійснення інвестицій в Україні з цього виду рахунків забороняється.

Розміщення коштів постійними представництвами на вкладних (депозитних) рахунках у банках України здійснюється з поточного рахунку типу "П" у національній валюті цих представництв з подальшим поверненням коштів і нарахованих процентів на зазначений рахунок.

13. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками

13.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені главами 11 та 12 цієї Інструкції для відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та ідентифікацію і верифікацію осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком в іноземній валюті.

бзац п'ятий пункту 13.1 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

13.2. Якщо іноземне представництво вже має в цьому банку поточний рахунок у національній валюті, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється за умови подання іноземним представництвом заяви про відкриття рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів.

ункт 13.2 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

13.3. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і задекларовані митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

{Абзац третій пункту 13.3 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац четвертий пункту 13.3 глави 13 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

повернуті працівником невикористані залишки іноземної валюти, отриманої для забезпечення витрат на відрядження за кордон;

{Пункт 13.3 глави 13 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

за іменними платіжними документами (у тому числі - дорожні чеки), що ввезені в Україну та не задекларовані митному органу під час в'їзду в Україну, якщо немає передавальних написів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва);

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на поточних рахунках типу "Н" у національній валюті (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать законодавству України.

{Пункт 13.3 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

13.4. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);

{Абзац другий пункту 13.4 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

{Абзац третій пункту 13.4 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Абзац четвертий пункту 13.4 глави 13 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

перерахування на рахунок працівника коштів для забезпечення витрат на відрядження за кордон;

{Пункт 13.4 глави 13 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац п'ятий пункту 13.4 глави 13 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами-резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;

перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок;

перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги;

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

13.5. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв зараховуються кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і задекларовані митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

{Абзац третій пункту 13.5 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

повернуті працівником на підставі відповідного звіту невикористані залишки іноземної валюти, отриманої для забезпечення витрат на відрядження за кордон;

{Пункт 13.5 глави 13 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я постійного представництва юридичної особи-нерезидента, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу "П" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

у сумі кредитів, отриманих за кредитними договорами;

інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству України

{Пункт 13.5 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

13.6. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв юридичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);

{Абзац другий пункту 13.6 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

{Абзац третій пункту 13.6 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

перерахування на рахунок працівника коштів для забезпечення витрат на відрядження за кордон на підставі розрахунку витрат;

{Пункт 13.6 глави 13 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок;

перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом та сплати процентів за ним;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "П" для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать законодавству України).

{Абзац десятий пункту 13.6 глави 13 виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

ункт 13.7 глави 13 виключено на підставі № 833 від 27.11.2015}

ункт 13.8 глави 13 виключено на підставі № 833 від 27.11.2015}

14. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах установам міжнародних організацій і використання коштів за цими рахунками

14.1. Спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції і розвитку тощо), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47), відкриваються поточні рахунки.

14.2. Особи (особа), які (яка) відкривають поточний рахунок, мають:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), які дають змогу банку ідентифікувати спеціалізовану установу ООН, заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2) та картку із зразками підписів (додаток 3).

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію цього клієнта та ідентифікацію і верифікацію осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

бзац четвертий пункту 14.2 глави 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком та спеціалізованою установою ООН укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

14.3. Режим цього рахунку не обмежується жодним фінансовим контролем, правилами або мораторієм будь-якого роду відповідно до розділу 7 Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47).

14.4. Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм і домовленостей, підтриманих (гарантованих) Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на підтримку економіки України, та міжнародні організації, що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції "Про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, які діють в певних галузях співробітництва" (від 05.12.80), відкривають поточні рахунки на підставі рішення Правління Національного банку.

{Пункт 14.4 глави 14 в редакції Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2008}

15. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками

15.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то вкладний (депозитний) рахунок у національній або іноземній валюті йому відкривається в такому порядку.

Особа, яка відкриває рахунок, має:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені пунктом 15.2 цієї Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати вкладний (депозитний) рахунок.

бзац п'ятий пункту 15.1 глави 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

15.2. Іноземному представництву, яке не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозитного) рахунку потрібно подати банку такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в Україні, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку;

{Абзац другий пункту 15.2 глави 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 4 від 05.01.2010, № 833 від 27.11.2015}

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально.

Представництво юридичної особи-нерезидента додатково має подати копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально, а представництво іноземного банку - копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально.

бзац четвертий пункту 15.2 глави 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 833 від 27.11.2015, № 133 від 18.12.2017}

Іноземне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки (за наявності) іноземного представництва.

{Абзац п'ятий пункту 15.2 глави 15 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 221 від 09.04.2015}

Іноземне представництво, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що іноземне представництво не є платником податків і зборів, клієнт обов'язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки (за наявності) іноземного представництва.

{Пункт 15.2 глави 15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 221 від 09.04.2015}

{Абзац сьомий пункту 15.2 глави 15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

15.3. Якщо іноземне представництво вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу.

ункт 15.3 глави 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

15.4. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки іноземного представництва перераховуються з поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку іноземного представництва повертаються на поточний рахунок цього представництва.

За вкладним (депозитним) рахунком іноземного представництва можуть проводитися лише операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

{Абзац другий пункту 15.4 глави 15  в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт 15.4 глави 15 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

15.5. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) іноземного представництва відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

{Пункт 15.5 глави 15 в редакції Постанови Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

16. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками

16.1. Відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті здійснюється в такому порядку.

{Абзац перший пункту 16.1 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та ідентифікацію і верифікацію осіб (особи), уповноважених від його імені розпоряджатися інвестиційним рахунком.

{Абзац п'ятий пункту 16.1 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 833 від 27.11.2015}

Між банком та особою, уповноваженою нерезидентом-інвестором, укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

16.2. Для відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті розпорядники рахунку особисто подають до уповноваженого банку такі документи:

{Абзац перший пункту 16.2 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2 або 4). У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Україну;

копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагається;

{Абзац третій пункту 16.2 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається;

{Абзац четвертий пункту 16.2 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 158 від 23.03.2009, № 133 від 18.12.2017}

картку із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчену нотаріально і складену відповідно до глави 18 цієї Інструкції. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагається.

{Абзац п'ятий пункту 16.2 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

{Абзац шостий пункту 16.2 глави 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

16.3. На інвестиційний рахунок у національній валюті зараховуються такі кошти:

одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

доходи, прибутки та інші кошти, одержані нерезидентом-інвестором від здійснення інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи;

повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

повернуті з власного рахунку умовного зберігання (ескроу);

{Пункт 16.3 глави 16 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

перераховані з власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;

перераховані з вкладного (депозитного) рахунку іншого нерезидента-інвестора - юридичної особи, відкритого в уповноваженому банку України, у зв'язку з відступленням цим нерезидентом на користь власника інвестиційного рахунку прав вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї;

{Пункт 16.3 глави 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;

раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану.

{Пункт 16.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 110 від 04.04.2005, № 280 від 10.08.2005, в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

16.4. З інвестиційного рахунку в національній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:

здійснення інвестицій в Україну (уключаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

розрахунки за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою;

розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;

розрахунки з резидентами (професійними учасниками фондового ринку, суб'єктами оціночної діяльності, нотаріусами, повіреними, комісіонерами тощо) за товари (продукцію, послуги, роботи), що пов'язані зі здійсненням/поверненням іноземних інвестицій, у тому числі з утриманням (обслуговуванням) об'єктів іноземного інвестування;

{Пункт 16.4 глави 16 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009; в редакції Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;

{Абзац шостий пункту 16.4 глави 16 в редакції Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному законодавством України);

{Абзац восьмий пункту 16.4 глави 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017}

перерахування коштів на власний поточний (у тому числі інвестиційний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

{Абзац пункту 16.4 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 225 від 31.03.2016}

перерахування коштів на власний рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий в уповноваженому банку України;

{Пункт 16.4 глави 16 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.

{Абзац одинадцятий пункту 16.4 глави 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

{Пункт 16.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 110 від 04.04.2005, в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

16.5. На інвестиційний рахунок в іноземній валюті зараховуються такі кошти:

перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

перераховані з іншого власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;

доходи, прибутки та інші кошти, одержані нерезидентом-інвестором від здійснення інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи;

повернуті з власного вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;

перераховані з вкладного (депозитного) рахунку іншого нерезидента-інвестора - юридичної особи, відкритого в уповноваженому банку України, у зв'язку з відступленням цим нерезидентом на користь власника інвестиційного рахунку прав вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї;

{Пункт 16.5 глави 16 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Абзац сьомий пункту 16.5 глави 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану;

повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом здійснення інвестицій в Україну;

валюта, куплена уповноваженим банком України на міжбанківському валютному ринку України у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою;

{Абзац пункту 16.5 глави 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

повернуті з власного рахунку умовного зберігання (ескроу).

{Пункт 16.5 глави 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

{Пункт 16.5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 110 від 04.04.2005, № 280 від 10.08.2005, в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

16.6. З інвестиційного рахунку в іноземній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:

здійснення інвестицій в Україну (уключаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

розрахунки з митними органами у випадках, передбачених законодавством України;

перерахування на власні рахунки за кордон доходів, прибутків та інших коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну, а також суми інвестиції в разі її припинення та коштів, повернутих з вкладних (депозитних) рахунків, відкритих в уповноважених банках України в порядку, установленому цією главою;

{Абзац четвертий пункту 16.6 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

повернення за кордон коштів, не використаних для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Зазначені кошти перераховуються за межі України на рахунок, з якого вони надійшли, або на інший власний рахунок нерезидента-інвестора в сумі, що не перевищує раніше отриману;

{Пункт 16.6 глави 16 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

{Абзац шостий пункту 16.6 глави 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

перерахування коштів на власний поточний (у тому числі інвестиційний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

{Абзац шостий пункту 16.6 глави 16 в редакції Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017}

перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;

{Абзац восьмий пункту 16.6 глави 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017}

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в національній валюті для здійснення інвестицій в Україну;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

{Абзац одинадцятий пункту 16.6 глави 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

перерахування коштів на власний рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті з метою проведення розрахунків з резидентом/нерезидентом-інвестором з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення іноземних інвестицій в Україну.

{Пункт 16.6 глави 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

{Пункт 16.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 110 від 04.04.2005, в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

16.7. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інших видів спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається поточний рахунок у національній або іноземній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), засвідченої підписом особи, якій на підставі довіреності надано право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком;

копії договору (контракту) про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально;

копії документа про реєстрацію договору (контракту) про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально або органом, що видав цей документ;

копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої нотаріально (для нерезидента-інвестора). Якщо нерезидентом-інвестором є фізична особа, то цей документ не вимагається;

{Абзац п'ятий пункту 16.7 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

копії документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідченої органом, що видав документ, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку;

рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

картки із зразками підписів (додаток 3).

{Абзац восьмий пункту 16.7 глави 16 в редакції Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію осіб, які мають право розпоряджатися рахунком.

{Абзац дев'ятий пункту 16.7 глави 16 в редакції Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

16.8. Зарахування та списання коштів з поточних рахунків, що відкриваються для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без створення юридичної особи, має здійснюватися виключно на цілі, передбачені договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, уключаючи і розподіл прибутків між сторонами угоди (контракту) з урахуванням вимог законодавства України.

Якщо виникає потреба продажу іноземної валюти з метою забезпечення цього виду діяльності в Україні, учасники спільної діяльності можуть здійснити на міжбанківському валютному ринку України продаж іноземної валюти з рахунку спільної діяльності в іноземній валюті для подальшого зарахування коштів у гривнях на рахунок спільної діяльності в національній валюті.

{Пункт 16.8 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

16.9. Після завершення розподілу належних сторонам коштів та/або строку дії договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність зазначені кошти перераховуються:

у національній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів у національній валюті;

{Абзац другий пункту 16.9 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

в іноземній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів в іноземній валюті, а також на рахунки нерезидентів-інвесторів у банках за кордоном.

{Абзац третій пункту 16.9 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

16.10. Нерезидент-інвестор - юридична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок у банку, у якому йому відкрито інвестиційний рахунок, на підставі укладеного договору банківського вкладу.

{Пункт 16.10 глави 16 в редакції Постанов Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 572 від 22.12.2010}

16.11. Якщо нерезидент-інвестор - юридична особа не має в цьому уповноваженому банку рахунків, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені нерезидента-інвестора - юридичної особи відкриває рахунок, має:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цим пунктом Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора - юридичної особи та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої від його імені відкривати вкладний (депозитний) рахунок.

{Абзац п'ятий пункту 16.11 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком та особою, яка від імені нерезидента-інвестора - юридичної особи відкриває вкладний (депозитний) рахунок, укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

Для відкриття вкладного (депозитного) рахунку нерезиденту-інвестору - юридичній особі потрібно подати такі документи:

копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально;

{Абзац восьмий пункту 16.11 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 133 від 18.12.2017}

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально.

{Абзац дев'ятий пункту 16.11 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 572 від 22.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 133 від 18.12.2017}

{Абзац десятий пункту 16.11 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

{Абзац десятий пункту 16.11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 712 від 06.11.2014}

{Пункт 16.11 глави 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

16.12. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки нерезидентів-інвесторів - юридичних осіб можуть надходити з їх власних інвестиційних рахунків та з їх рахунків за кордоном. Кошти з цих рахунків повертаються на власні інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів - юридичних осіб та на їх рахунки за кордоном.

За вкладним (депозитним) рахунком нерезидента-інвестора - юридичної особи можуть проводитися операції (за умови дотримання вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок здійснення іноземних інвестицій в Україну), пов'язані з:

{Пункт 16.12 глави 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.11.2016}

відступленням власником такого рахунку на користь іншого нерезидента-інвестора прав вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора, якому були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

{Абзац пункту 16.12 глави 16 в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

{Абзац пункту 16.12 глави 16 в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) нерезидента-інвестора - юридичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на інвестиційний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або перераховуватися за кордон.

{Пункт 16.2 глави 16 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 236 від 26.06.2006}

{Пункт 16.12 в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

16.13. Особливості функціонування поточних рахунків нерезидентів-інвесторів та особливості розміщення нерезидентами-інвесторами коштів на вкладних (депозитних) рахунках можуть визначатися нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну.

{Главу 16 доповнено пунктом 16.13 згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

17. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фонду референдуму

{Назва глави із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 189 від 03.06.2013}

17.1. Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України "Про вибори Президента України", накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборчий фонд партії), поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України", накопичувальний та поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости згідно із Законом України "Про місцеві вибори" накопичувальний та поточні рахунки фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму (далі - ініціативна група) згідно із Законом України "Про всеукраїнський референдум".

{Абзац перший пункту 17.1 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 189 від 03.06.2013, № 571 від 01.09.2015}

Зазначені в цьому пункті рахунки відкриваються лише в національній валюті.

Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації партії/місцевої організації партії під час відкриття рахунків виборчого фонду отримувати відомості, що містяться про неї в Єдиному державному реєстрі, у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, у яких зазначені дані про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про партію/місцеву організацію партії в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

{Пункт 17.1 глави 17 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 571 від 01.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015; в редакції Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

Банк у разі відкриття рахунку виборчого фонду особі, зазначеній в абзаці першому цього пункту, її представником здійснює ідентифікацію та верифікацію цього представника на підставі таких документів:

{Абзац четвертий пункту 17.1 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 571 від 01.09.2015}

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію представника, який відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний контролюючий орган, на підставі його паспорта з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта /із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії/на якому проставлено слово "відмова".

{Абзац пункту 17.1 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 571 від 01.09.2015 ; № 8 від 09.02.2017}

Представник обов'язково має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження.

Розпорядник рахунку, призначений ініціативною групою, відкриває рахунок фонду референдуму.

{Пункт 17.1 глави 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 189 від 03.06.2013}

Розпорядник рахунку зобов'язаний пред'явити банку такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

документ, що підтверджує його повноваження.

Розпорядник, який відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний контролюючий орган, пред'являє паспорт з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта /із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії/на якому проставлено слово "відмова".

{Абзац пункту 17.1 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з  Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017}

17.2. Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах територіального виборчого округу.

{Абзац перший пункту 17.2 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

Партія, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду партії в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного одномандатного виборчого округу.

Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі відкриває один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.

Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, відкриває один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку за власним вибором у межах відповідного багатомандатного виборчого округу та поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації партії з розрахунку не більше одного поточного рахунку для одного територіального виборчого округу.

{Абзац пункту 17.2 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 571 від 01.09.2015}

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости відкриває поточний рахунок власного виборчого фонду в банку за власним вибором у межах відповідного одномандатного, єдиного одномандатного виборчого округу.

{Абзац пункту 17.2 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 571 від 01.09.2015}

Ініціативна група відкриває один накопичувальний рахунок свого фонду референдуму в установі банку України в місті Києві, яку визначає на свій розсуд, та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного територіального округу референдуму. Один поточний рахунок фонду референдуму може обслуговувати декілька територіальних округів референдуму;

{Пункт 17.2 глави 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 189 від 03.06.2013}

{Пункт 17.2 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012}

17.3. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 6);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;

документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків кандидата;

картки із зразками підписів (додаток 7), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 6);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;

документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків кандидата;

картки із зразками підписів (додаток 7), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.4. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 8);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, уключених до виборчого списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією;

{Абзац четвертий пункту 17.4 глави 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

{Абзац пункту 17.4 глави 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 571 від 01.09.2015}

картки із зразками підписів (додаток 9), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду партії. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

{Абзац четвертий пункту 17.4 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 8);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

{Абзац сьомий пункту 17.4 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

{Абзац восьмий пункту 17.4 глави 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

{Абзац пункту 17.4 глави 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 571 від 01.09.2015}

картки із зразками підписів (додаток 9), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду партії у відповідному одномандатному виборчому окрузі. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

{Абзац восьмий пункту 17.4 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт 17.4 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012}

17.5. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 8);

копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від місцевої організації партії, засвідченої територіальною виборчою комісією;

{Абзац четвертий пункту 17.5 глави 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

картки із зразками підписів (додаток 9), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії - з числа кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, або уповноважених осіб у багатомандатному виборчому окрузі. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

{Абзац четвертий пункту 17.5 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 8);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування місцевої організації партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

{Абзац сьомий пункту 17.5 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

{Абзац восьмий пункту 17.5 глави 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 346 від 14.06.2016}

картки із зразками підписів (додаток 9), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії - з числа кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, або уповноважених осіб у багатомандатному, територіальних виборчих округах. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

{Пункт 17.5 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 273 від 26.06.2012, № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 571 від 01.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

17.6. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости (далі у цьому пункті - кандидат) на підставі таких документів:

{Абзац перший пункту 17.6 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 273 від 26.06.2012, № 571 від 01.09.2015}

заяви про відкриття рахунку (додаток 6);

копії рішення Центральної виборчої комісії/територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата, засвідченої Центральною виборчою комісією/територіальною виборчою комісією;

{Абзац третій пункту 17.6 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012}

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;

документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків кандидата;

картки із зразками підписів (додаток 7). У картку із зразками підписів виборчого фонду кандидата включається зразок підпису одного розпорядника виборчого фонду кандидата. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.7. Банк відкриває накопичувальний рахунок фонду референдуму ініціативної групи на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 10);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи;

картки із зразками підписів (додаток 11), яка має містити зразок підпису розпорядника накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативної групи. Зразок підпису розпорядника накопичувального рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок фонду референдуму ініціативної групи на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 10);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативної групи в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: ініціативна група, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

картки із зразками підписів (додаток 11), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку фонду референдуму ініціативної групи. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

{Главу 17 доповнено новим пунктом 17.7 згідно з Постановою Національного банку № 189 від 03.06.2013}

17.8. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

{Абзац перший пункту 17.8 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду партії, кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію, окружну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

{Абзац другий пункту 17.8 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

Банк не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости повідомляє територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

{Пункт 17.8 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 265 від 12.05.2014; в редакції Постанови Національного банку № 571 від 01.09.2015}

17.9. Порядок формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори Президента України".

Порядок формування виборчого фонду партії, кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори народних депутатів України".

{Абзац другий пункту глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012}

Порядок формування виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости та використання його коштів визначається Законом України "Про місцеві вибори".

{Абзац третій пункту 17.9 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 571 від 01.09.2015}

Порядок формування фонду референдуму ініціативної групи та використання його коштів визначається Законом України "Про всеукраїнський референдум";

{Пункт 17.9 глави 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 189 від 03.06.2013}

17.10. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п'ятнадцятий календарний день після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.

{Абзац перший пункту 17.10 глави 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 265 від 12.05.2014}

Банк закриває рахунки виборчого фонду партії на п'ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.

{Абзац пункту глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012}

Банк закриває рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі на третій календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України у відповідному одномандатному виборчому окрузі.

{Абзац пункту глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012}

Банк закриває рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.

{Абзац четвертий пункту 17.10 глави 17 в редакції Постанови Національного банку № 571 від 01.09.2015}

Банк закриває рахунки фонду референдуму ініціативної групи на п'ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму. У разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму банк закриває рахунки фонду референдуму ініціативної групи на сьомий календарний день з дня оприлюднення відповідного рішення Центральною виборчою комісією.

{Пункт 17.10 глави 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 189 від 03.06.2013}

{Глава 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 295 від 23.06.2004, в редакції Постанов Національного банку № 419 від 10.11.2005, № 421 від 10.09.2010, із змінами внесеними згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011}

18. Картки із зразками підписів

18.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів [додаток 3 (далі - картка)]. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

{Пункт 18.1 глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 221 від 09.04.2015, № 833 від 27.11.2015, № 106 від 25.10.2017}

18.2. Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, чи іншим уповноваженим на це особам.

{Абзац другий пункту 18.2 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

18.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, зазначаються в картці під час її складання.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника юридичної особи не наведено, то банк має право витребувати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника юридичної особи, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.

{Абзац другий пункту 18.3 глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 110 від 04.04.2005, № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017}

18.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які користуються правом другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

{Пункт 18.4 глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 212 від 06.06.2013}

18.5. Право другого підпису за рахунками юридичних осіб, ведення бухгалтерського обліку яких здійснюються на договірних засадах, може бути надано особам, які відповідно до законодавства України здійснюють діяльність у сфері бухгалтерського обліку.

{Пункт 18.5 глави 18 в редакції Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

18.6. За рахунками юридичних осіб і рахунками відокремлених підрозділів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї Інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.

{Пункт 18.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005}

18.7. Банк у разі отримання інформації про зміну місцезнаходження юридичної особи та підтвердження відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, уносить відповідні зміни про місцезнаходження клієнта до картки із зразками підписів (додаток 3).

{Пункт 18.7 глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 158 від 23.03.2009, № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

{Пункт 18.8 глави 18 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт 18.9 глави 18 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт 18.10 глави 18 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

18.8. Справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчуються нотаріально або підписом першого керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. У населених пунктах, де немає нотаріусів, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

{Абзац перший пункту 18.8 глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України, визначені Указом Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", подають картки, у яких справжність підписів їх представників засвідчено підписами керівників і головних бухгалтерів цих органів.

{Пункт глави 18 в редакції Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

18.9. Справжність підписів представників юридичної особи у картці посвідчується написом нотаріуса за формою, установленою нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України.

{Абзац перший пункту глави 18 в редакції Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

Справжність підписів осіб, зазначених у картці, може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

{Абзац другий пункту глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 158 від 23.03.2009, № 212 від 06.06.2013}

18.10. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.

Якщо в новій картці, що подається в разі заміни або доповнення підписів, підписи першого керівника та головного бухгалтера юридичної особи або відокремленого підрозділу залишаються колишні, то додатково засвідчувати таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера банку або іншого уповноваженого на це працівника банку після звіряння ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

{Пункт 18.11 глави 18 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

18.11. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки першого керівника та/або головного бухгалтера нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов'язки першого керівника та/або головного бухгалтера, засвідчена у порядку, установленому пунктом 18.8 цієї Інструкції.

{Пункт глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 158 від 23.03.2009, № 106 від 25.10.2017, № 23 від 28.01.2019}

18.12. У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених першим керівником, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії і копія відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує ці повноваження.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005}

Ця тимчасова картка засвідчується підписом першого керівника та головного бухгалтера і додаткового засвідчення не потребує.

{Абзац другий пункту глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017}

18.13 Картка, що подається під час відкриття нового поточного рахунку юридичної особи або нового поточного рахунку відокремленого підрозділу, які вже мають поточний рахунок у банку і право першого та другого підписів за новим рахунком надається усім особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, засвідчується головним бухгалтером банку або іншим уповноваженим на це працівником банку (після звіряння з раніше поданою карткою) і додаткового засвідчення не потребує.

Під час відкриття нового рахунку юридичній особі або відокремленому підрозділу у випадку, передбаченому пунктом 1.21 глави 1 цієї Інструкції, картка не подається.

{Пункт 18.13 глави 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005, в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Пункт 18.14 глави 18 виключено на підставі Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

{Пункт 18.15 глави 18 виключено на підставі Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

18.14 У разі зміни рахунків клієнтів банку, викликаної реорганізацією банку, зміною місцезнаходження банку, яка призвела до зміни коду банку, або змінами в порядку обліку банками рахунків клієнтів, до картки уносяться відповідні зміни.

18.15. У разі відкриття поточного рахунку юридичною особою з наданням права розпорядження цим рахунком іншим юридичним особам у випадках, визначених законодавством України, кожною з юридичних осіб - розпорядників рахунку подається до банку картка із зразками підписів, складена за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

повного та скороченого найменування юридичної особи - власника рахунку, його коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;

{Абзац другий пункту глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

повного та скороченого найменування юридичної особи - розпорядника рахунку, його коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;

найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку;

дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів.

У картку включаються зразки підписів уповноважених осіб юридичної особи - розпорядника рахунку, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

{Абзац шостий пункту глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017}

Картка із зразками підписів має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми.

{Абзац сьомий пункту глави 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 158 від 23.03.2009, № 389 від 09.11.2011}

{Главу 18 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

18.16. Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора - юридичної особи складається за довільною формою із зазначенням таких обов’язкових реквізитів: повного та скороченого найменування, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора.

У картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми.

Справжність підписів осіб, зазначених у картці, може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля.

{Главу 18 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009; в редакції Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

19. Зміна рахунків клієнтів

19.1. Зміною рахунків клієнтів уважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів - найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

{Пункт 19.1 глави 19 в редакції Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2008}

19.2. Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі:

проведення реорганізації в межах одного банку;

проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення;

{Абзац третій пункту 19.2 глави 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 05.01.2010}

зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;

зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів (у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів).

{Абзац п'ятий пункту 19.2 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

19.3. Про зміну рахунків банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів у порядку, установленому внутрішніми положеннями банку.

19.4. У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків не формуються. За потреби вони передаються іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.

19.5. Банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про зміну рахунку клієнта - платника податків згідно з вимогами статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України.

{Пункт 19.5 глави 19 в редакції Постанов Національного банку № 389 від 09.11.2011, № 23 від 28.01.2019}

19.6. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу.

{Главу 19 доповнено пунктом 19.6 згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

19.7. Банк не здійснює зміну рахунків клієнтів у разі зміни найменування банку, яка не пов'язана з його реорганізацією, а також у разі зміни найменування банку у зв'язку з проведенням його реорганізації шляхом перетворення.

У цих випадках:

банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну свого найменування;

банк не формує нові справи з юридичного оформлення рахунків.

{Главу 19 доповнено пунктом 19.7 згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009; в редакції Постанови Національного банку № 4 від 05.01.2010}

20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків

20.1. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються:

на підставі заяви клієнта;

на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та визнання фізичної особи банкрутом (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо);

{Абзац третій пункту 20.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 110 від 04.04.2005, в редакції Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 346 від 14.06.2016}

{Абзац четвертий пункту 20.1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

у разі смерті власника рахунку - фізичної особи (у тому числі фізичної особи-підприємця) - на підставі свідоцтва про смерть;

{Абзаци четвертий, п'ятий пункту 20.1 глави 20 замінено одним новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

на інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.

Банк закриває поточні рахунки клієнтів, на кошти яких установлено обтяження майнових прав відповідно до умов договору, лише за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадків закриття рахунків клієнтів під час виконання банком Плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", яке може здійснюватися банком без отримання на це згоди обтяжувача.

{Пункт 20.1 глави 20 доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

Банк закриває поточний рахунок юридичної особи на підставі документа, виданого державним реєстратором в порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи або на підставі інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

{Пункт 20.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 236 від 26.06.2006, № 833 від 27.11.2015, № 346 від 14.06.2016}

{Абзац восьмий пункту 20.1 глави 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Абзац дев'ятий пункту 20.1 глави 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 833 від 27.11.2015}

20.2. У разі припинення юридичної особи (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни імені фізичної особи - підприємця (прізвища/імені/по батькові) поточний рахунок закривається. Для відкриття нового поточного рахунку подаються документи, передбачені цією Інструкцією.

{Пункт 20.2 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 3 від 08.01.2008}

20.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення поточний рахунок може бути закритий юридичною особою-правонаступником за умови подання ним таких документів:

заяви про закриття поточного рахунку;

{Абзац другий пункту 20.3 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

копії рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи, засвідченої в установленому порядку;

{Абзац третій пункту 20.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 106 від 25.10.2017}

картки із зразками підписів юридичної особи-правонаступника (додаток 3), засвідченої нотаріально. Якщо на поточному рахунку немає залишку коштів, то картка із зразками підписів не подається.

{Пункт 20.3 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

20.4. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). Для цього до банку подаються такі документи:

копія рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи, засвідчена нотаріально або органом, який прийняв таке рішення;

{Абзац другий пункту 20.4 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 389 від 09.11.2011}

картка із зразками підписів (додаток 3), засвідчена нотаріально. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) юридичної особи, що ліквідується. Інші рахунки, виявлені під час проведення ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).

{Абзац третій пункту 20.4 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017}

Закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, здійснюється ліквідатором (ліквідаційною комісією) на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. Додатково подається картка із зразками підписів (додаток 3), засвідчена нотаріально, якщо на рахунку є залишок коштів.

{Абзац четвертий пункту 20.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 485 від 21.12.2005, № 833 від 27.11.2015}

Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку.

{Пункт 20.4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 485 від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

{Пункт 20.4 в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005}

20.5. Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

найменування банку;

найменування (прізвища, ім'я, по батькові), коду за ЄДРПОУ [реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")] власника рахунку;

{Абзац третій пункту 20.5 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

номера рахунку, який закривається;

реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на поточному рахунку клієнта, або вимога фізичної особи про видачу залишку коштів готівкою;

{Пункт 20.5 глави 20 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

дати складання заяви.

Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.

{Абзац пункту 20.5 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017}

Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця, та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою.

{Абзац восьмий пункту 20.5 глави 20 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Якщо рахунок юридичної особи закривається юридичною особою-правонаступником, то в заяві про закриття поточного рахунку додатково зазначається найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи-правонаступника. Ця заява підписується керівником юридичної особи-правонаступника або іншою уповноваженою на це особою.

{Абзац пункту 20.5 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017}

Заява про закриття поточного рахунку може подаватися банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.

{Абзац десятий пункту 20.5 глави 20 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

{Пункт 20.5 глави 20 в редакції Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

20.6. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта тощо].

{Абзац перший пункту 20.6 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття поточного рахунку є день отримання банком цієї заяви.

{Абзац другий пункту 20.6 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

У день закриття поточного рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.

{Главу 20 доповнено пунктом 20.6 згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

20.7. Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку зберігання вкладу та повернення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику.

{Пункт 20.7 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

20.8. Для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи вкладник зобов'язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви.

У заяві, яка складається за довільною формою, вкладник - фізична особа, зокрема, має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти вкладнику. Таку заяву вкладник - фізична особа подає до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання готівкових коштів, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній особі. Другий примірник заяви після повернення коштів вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

{Абзац другий пункту 20.8 глави 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 158 від 23.03.2009, № 106 від 25.10.2017}

Банк реєструє заяви клієнтів - фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

{Пункт 20.8 глави 20 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009}

{Пункт 20.9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 485 від 21.12.2005}

{Пункт 20.9 глави 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 389 від 09.11.2011}

{Пункт 20.9 глави 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015}

{Главу 21 виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

21. Порядок відкриття, використання і закриття поточних рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України

21.1. Відкриття поточного рахунку в національній та/або іноземній валюті представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі - представництво іноземного інвестора), призначеного для обслуговування діяльності для потреб угоди про розподіл продукції, здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають (відкриває) рахунок, мають (має):

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію представництва іноземного інвестора та ідентифікацію і верифікацію осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком у національній та/або іноземній валюті представництва іноземного інвестора.

{Абзац п'ятий пункту 21.1 глави 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком і представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

21.2. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок представництва іноземного інвестора на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картки зі зразками підписів (додаток 3), засвідченої нотаріально.

21.3. За поточним рахунком представництва іноземного інвестора у національній валюті здійснюються всі види розрахунково-касових операцій, передбачених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів.

21.4. На поточний рахунок представництва іноземного інвестора в іноземній валюті зараховуються такі кошти:

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

перераховані з рахунків в Україні або за її межами юридичною особою -нерезидентом (іноземним інвестором), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторами, представництвами інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою;

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать іноземному інвестору, у тому числі в особі його представництва;

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжнародними та/або міжурядовими угодами;

перераховані резидентами, нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);

перераховані з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в Україні або за її межами;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

повернені з будь-яких причин нерезидентом або резидентом, на користь якого такі кошти були перераховані раніше;

іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів у національній валюті на поточному рахунку представництва іноземного інвестора;

інші надходження на користь представництва іноземного інвестора -власника рахунку, що не суперечать законодавству України.

21.5. З поточного рахунку представництва іноземного інвестора в іноземній валюті проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (перерахування на банківські рахунки цих осіб);

здійснення розрахунку з працівниками-резидентами, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють за межами України;

перерахування коштів або продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на відкриті в Україні або за її межами власні поточні або вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора, рахунки юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, та/або рахунки інших інвесторів або представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок представництва іноземного інвестора);

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках;

перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перерахування за кордон на ім'я фізичних осіб, які у зв'язку з угодою про розподіл продукції тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

перерахування на території України у випадках, передбачених законодавством України;

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом (позикою, фінансовою допомогою) в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка та штрафні санкції) на користь резидентів, нерезидентів;

повернення помилково отриманих коштів;

інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України.

21.6. Поточний рахунок представництва іноземного інвестора закривається в порядку, установленому пунктами 20.5 і 20.6 глави 20 цієї Інструкції.

{Інструкцію доповнено новою главою 21 згідно з Постановою Національного банку № 712 від 06.11.2014}

22. Порядок відкриття і використання вкладних (депозитних) рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України і використання коштів за цими рахунками

22.1. Якщо представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі - представництво іноземного інвестора) не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка відкриває рахунок, має:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію представництва іноземного інвестора та ідентифікацію і верифікацію осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком.

{Абзац п'ятий пункту 22.1 глави 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 833 від 27.11.2015}

Між банком та представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

22.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок якщо представництво іноземного інвестора не має рахунків у цьому банку за умови подання представництвом таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

{Пункт 22.3 глави 22 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

22.3. Якщо представництво іноземного інвестора вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу.

{Пункт 22.3 глави 22 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 25.10.2017}

22.4. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора перераховуються з рахунків в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

Кошти з вкладного (депозитного) рахунку представництва іноземного інвестора перераховуються на рахунки в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

22.5. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) представництва іноземного інвестора відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

22.6. За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника, крім вкладів, унесених клієнтом на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.

{Інструкцію доповнено новою главою 22 згідно з Постановою Національного банку № 712 від 06.11.2014}

23. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків умовного зберігання (ескроу)

1. Юридична особа, яка не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у цьому банку в такому порядку.

Особа, яка від імені юридичної особи відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представник юридичної особи має також подати документи, що підтверджують його повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати такі документи:

заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 12). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 1 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу).

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

2. Фізична особа-підприємець, яка не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у цьому банку в такому порядку.

Фізична особа-підприємець має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 12), підписану фізичною особою-підприємцем.

{Підпункт 2 пункту 2 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

3. Рахунок умовного зберігання (ескроу) може бути відкритий на ім'я фізичної особи-підприємця його представником у такому порядку.

Особа, яка від імені фізичної особи-підприємця відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представник фізичної особи-підприємця має також подати довіреність (копію довіреності), засвідчену в установленому законодавстві порядку. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 12), підписану представником фізичної особи-підприємця.

{Підпункт 2 пункту 3 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 3 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу).

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

4. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 12) та укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).

{Пункт 4 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

5. Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у такому порядку.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати такі документи:

заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 12);

{Абзац другий підпункту 2 пункту 5 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/сертифікат /посвідчення тощо);

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік у контролюючому органі.

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 5 глави 23 виключено на підставі Постанови Національного банку № 159 від 28.12.2018}

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 5 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

6. Фізична особа-резидент, яка не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у такому порядку:

1) фізична особа-резидент пред'являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) фізична особа-резидент, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов’язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність у заяві про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 13) у рядку “Додаткова інформація”;

{Підпункт 2 пункту 6 глави 23 в редакції Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

3) фізична особа-резидент, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;

4) уповноважений працівник банку на підставі отриманих документів здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи-резидента, яка відкриває рахунок;

5) фізична особа-резидент заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 13);

{Підпункт 5 пункту 6 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

6) між фізичною особою-резидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи-резидента може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) однією фізичною особою іншій фізичній особі (резиденту) на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6 глави 23 цієї Інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи та ідентифікацію фізичної особи-резидента - власника рахунку.

7. Фізична особа-резидент, яка вже має в цьому банку рахунок, та цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у такому порядку:

1) фізична особа-резидент має:

пред'явити уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

заповнити заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 13);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 7 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

2) між фізичною особою-резидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

8. Нерезидент-інвестор, який не має в цьому банку рахунків, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у такому порядку.

Особа, яка від імені нерезидента-інвестора відкриває рахунок, має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документ, що підтверджує її повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати такі документи:

заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 12 або додаток 13);

{Абзац другий підпункту 2 пункту 8 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагається;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається.

На підставі документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 8 глави 23 цієї Інструкції, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу).

Між банком та особою, яка від імені нерезидента-інвестора відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) використовується нерезидентом-інвестором для перерахування коштів бенефіціарам у випадках, передбачених законодавством України. Особливості функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) нерезидентів-інвесторів можуть визначатися нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює питання здійснення іноземних інвестицій в Україну.

9. Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається банком клієнтам для здійснення операцій, передбачених законодавством України та договором рахунку умовного зберігання (ескроу). Рахунок умовного зберігання (ескроу) використовується також для здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомості. Використання рахунку умовного зберігання (ескроу) для цілей проведення валютних операцій здійснюється з дотриманням норм валютного законодавства України.

{Абзац перший пункту 9 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції:

1) із зарахування банком перерахованих від власника рахунку та/або від третіх осіб коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), перераховуються бенефіціару(ам)/видаються готівкою бенефіціару(ам) у випадках, передбачених законодавством України, або повертаються власнику рахунку відповідно до умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу);

{Підпункт 1 пункту 9 глави 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}

2) пов'язані зі зверненням стягнення на майнові права на кошти, що зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги власника рахунку чи бенефіціара(ів) до банку на підставі договору рахунку умовного зберігання (ескроу) (у випадках, установлених статтею 1076-6 Цивільного кодексу України);

3) зі сплати винагороди банку за послуги, пов'язані з обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійсненням операцій за ним, якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

10. Банк зобов'язаний установити особу бенефіціара(ів) (або інших осіб, які відповідно до законодавства України мають право на отримання коштів), яка(і) звернулася(ися) до банку з метою отримання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) та перевірити наявність у цих осіб права на одержання коштів, що розміщені на рахунку умовного зберігання (ескроу), у порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

11. Банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу) або в інших випадках, установлених договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

Банк за наявності коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу), який закривається в разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу), повертає ці кошти власнику рахунку або перераховує їх бенефіціару(ам) чи зазначеній(им) бенефіціаром(ами) особі(ам), якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

{Інструкцію доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017}

Директор Департаменту
платіжних систем


В.М. КравецьДодаток 1
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(пункт 1.14 глави 1)


(на бланку банку)

Національне агентство
з питань запобігання корупції

Рахункова палата України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку-1 політичної партії/місцевої організації політичної партії

№ з/п

Назва реквізитів

Реквізит

1

2

3

1

Найменування банку, у якому відкрито/закрито рахунок


2

Код банку, у якому відкрито/закрито рахунок


3

Місцезнаходження банку, у якому відкрито/закрито рахунок (з обов'язковим зазначенням поштового індексу та назви району для міст з районним поділом)


4

Вид рахунку-2


5

Номер рахунку


6

Дата відкриття/закриття рахунку


7

Повне найменування політичної партії/місцевої організації політичної партії


8

Ідентифікаційний код політичної партії/місцевої організації політичної партії за ЄДРПОУ


9

Прізвище, ім'я, по батькові осіб політичної партії, які мають право першого та другого підписів


10

Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку (телефон, e-mail)


__________
-1 Якщо в одному банку відкрито/закрито кілька рахунків, то повідомлення складається за кожним рахунком окремо.
-2 Види рахунків:
поточний рахунок партії/місцевої організації політичної партії;
поточний рахунок партії для отримання коштів із державного бюджету;
поточний рахунок партії для отримання відшкодування витрат, пов'язаних із фінансуванням своєї передвиборної агітації;
вкладний (депозитний) рахунок партії/місцевої організації політичної партії.

Керівник банку
(уповноважена керівником особа)

_________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)".

{Інструкцію доповнено новим Додатком 1 згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017}Додаток 2
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків у національній
та іноземних валютах
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
28.01.2019 № 23)
(пункт 3.2 глави 3)

ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку № 110 від 04.04.2005, № 485 від 21.12.2005, № 3 від 08.01.2008, № 158 від 23.03.2009, № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017; в редакції Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}


Додаток 3
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній
та іноземних валютах
(пункт 3.2 глави 3)

КАРТКА
із зразками підписів

{Додаток в редакції Постанови Нацбанку № 110 від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009; в редакції Постанов Національного банку № 389 від 09.11.2011, № 212 від 06.06.2013, № 221 від 09.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}

{Додаток 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

{Додаток 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}


Додаток 4
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах

ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 389 від 09.11.2011, № 23 від 28.01.2019}


Додаток 5
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків у національній
та іноземних валютах
(пункт 6.7 глави 6)

ЗАЯВА
про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб

{Додаток в редакції Постанови Національного банку № 221 від 09.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 25.10.2017}


Додаток 6
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах

ЗАЯВА
про відкриття рахунку

{Додаток в редакції Постанови Національного банку № 419 від 10.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 421 від 10.09.2010, № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 571 від 01.09.2015, № 346 від 14.06.2016, № 23 від 28.01.2019}


Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах

КАРТКА
із зразками підписів

Директор Департаменту
платіжних систем


В.М. Кравець

{Додаток в редакції Постанов Нацбанку № 110 від 04.04.2005, № 419 від 10.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009; в редакції Постанови Національного банку № 421 від 10.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 389 від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку № 273 від 26.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 571 від 01.09.2015, № 23 від 28.01.2019}


Додаток 8
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах

ЗАЯВА
про відкриття рахунку

{Додаток в редакції Постанов Національного банку № 419 від 10.11.2005, № 421 від 10.09.2010, № 273 від 26.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 346 від 14.06.2016, № 106 від 25.10.2017}


Додаток 9
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах

КАРТКА
із зразками підписів

{Додаток в редакції Постанов Нацбанку № 110 від 04.04.2005, № 419 від 10.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 23.03.2009; в редакції Постанов Національного банку № 421 від 10.09.2010, № 273 від 26.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 346 від 14.06.2016, № 106 від 25.10.2017}

{Додаток 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

{Додаток 12 виключено на підставі Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

{Додаток 13 виключено на підставі Постанови Національного банку № 158 від 23.03.2009}

{Додаток 14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 419 від 10.11.2005}

{Додаток 15 виключено на підставі Постанови Національного банку 419 від 10.11.2005}


Додаток 10
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(пункт 17.7 глави 17)

ЗАЯВА
про відкриття рахунку

{Інструкцію доповнено Додатком згідно з Постановою Національного банку № 189 від 03.06.2013}


Додаток 11
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(пункт 17.7 глави 17)

КАРТКА
із зразками підписів

Директор
Генерального департаменту
інформаційних технологій
та платіжних систем
Н.Б. Синявська

{Інструкцію доповнено Додатком згідно з Постановою Національного банку № 189 від 03.06.2013}


Додаток 12
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
28.01.2019 № 23)
(підпункт 2 пункту 1 глави 23)

ЗАЯВА
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

{Інструкцію доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017; в редакції Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}

{Додаток 13 виключено на підставі Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}


Додаток 13
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(підпункт 2 пункту 5 глави 23)

ЗАЯВА
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

{Інструкцію доповнено Додатком згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 23 від 28.01.2019}вгору