Документ z1098-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.08.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2012  № 891


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2012 р.
за № 1098/21410

Про затвердження Порядку проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань

На виконання підпункту 5 пункту 2 Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року № 507 (із змінами), з метою встановлення єдиного порядку проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань, що додається.

2. Директору Департаменту управління рятувальними силами Марченку Г.Б. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бута В.П.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра інфраструктури УкраїниК.О. Єфименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
12.06.2012 № 891


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2012 р.
за № 1098/21410

ПОРЯДОК
проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає вимоги до організації та виконання Оперативно-рятувальною службою цивільного захисту, державними та комунальними аварійно-рятувальними службами, аварійно-рятувальними службами підприємств, установ та організацій, яким належать чи які обслуговують об’єкти туристичних відвідувань (далі - аварійно-рятувальна служба), пошуково-рятувальних робіт на таких об’єктах та надання необхідної допомоги туристам (екскурсантам), що опинилися в надзвичайній ситуації техногенного або природного характеру.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» та Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року № 507 (зі змінами).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

керівник пошуково-рятувальної групи - посадова особа, яка безпосередньо здійснює керівництво діями пошуково-рятувальної групи під час ведення пошуково-рятувальних робіт і підпорядковується керівнику пошуково-рятувальних робіт;

керівник пошуково-рятувальних робіт - посадова особа, яка здійснює загальне керівництво роботою усіх пошуково-рятувальних груп, що залучаються до виконання пошуково-рятувальних робіт;

об’єкт туристичних відвідувань - природний або антропогенний об’єкт, придатний для відвідування туристами;

план проведення пошуково-рятувальних робіт - плановий документ, що містить основні напрями, етапи і строки проведення пошуково-рятувальних робіт;

пошуково-рятувальна група - група у складі рятувальників, що здійснює виконання пошуково-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації (події);

пошуково-рятувальні роботи - заходи, спрямовані на пошук людей, які опинилися в небезпеці на об’єктах туристичних відвідувань, їх рятування і захист, надання, у разі необхідності, першої невідкладної медичної допомоги та евакуація до найближчих медичних закладів.

ІІ. Підготовка до проведення пошуково-рятувальних робіт

2.1. Органи управління аварійно-рятувальних служб зобов’язані спільно із підпорядкованими підрозділами знати можливу обстановку та особливості кожної пори року, найбільш характерні природні явища у зоні відповідальності, можливі наслідки надзвичайних ситуацій (подій), характеристику та стан туристичних маршрутів, мостів, переправ, розташування сил цивільного захисту і закладів охорони здоров’я у регіоні, шляхи евакуації туристів (екскурсантів) з місць імовірного виникнення надзвичайної ситуації (події) та підвезення матеріально-технічних засобів.

За поданням суб’єктів туристичної діяльності відповідні місцеві органи виконавчої влади узагальнюють інформацію про об’єкти туристичних відвідувань, туристичні маршрути і шляхи (підходи) до них, яка надається територіальним органам МНС України.

2.2. Організація проведення пошуково-рятувальних робіт включає:

визначення завдань пошуково-рятувальним групам, оцінку обстановки, надання попередніх розпоряджень для негайного виконання пошуково-рятувальних робіт, організацію взаємодії груп, всебічне забезпечення і управління;

підготовку підрозділів до виконання завдань з пошуку і рятування;

розміщення пошуково-рятувальних груп та визначення місць базування при тривалому пошуку в районі виникнення надзвичайної ситуації (події).

2.3. Підготовка пошуково-рятувальних підрозділів аварійно-рятувальних служб здійснюється завчасно або, у разі виникнення надзвичайної ситуації (події), - безпосередньо.

2.4. Завчасна підготовка здійснюється згідно з планом проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань і спрямована на:

постійну готовність до виконання завдань з пошуку і рятування туристів (екскурсантів);

оперативне виконання пошукових і рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань;

кваліфіковане надання, у разі необхідності, першої невідкладної медичної допомоги постраждалим та забезпечення евакуації їх до найближчих закладів охорони здоров’я;

участь у ліквідації можливих надзвичайних ситуацій (подій) та їх наслідків, що виникли на об’єктах туристичних відвідувань.

2.5. Тривалість безпосередньої підготовки пошуково-рятувальних підрозділів до дій залежить від обстановки і становить:

для чергових сил - не більше 0,5 години;

для резервних сил - не більше 2 годин.

2.6. План проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань із пояснювальною запискою розробляється керівником аварійно-рятувальної служби, погоджується з керівником (заступником керівника з питань реагування на надзвичайні ситуації) територіального органу МНС України та затверджується безпосереднім керівником органу управління, установи або об’єкта.

План проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань складається з урахуванням:

особливостей організації управління силами та засобами;

порядку взаємодії пошуково-рятувальних підрозділів;

місць розташування об’єктів туристичних відвідувань;

ризику виникнення надзвичайних ситуацій на цих об’єктах;

туристичних маршрутів і шляхів (підходів) до них;

інших чинників, які істотно можуть вплинути на організацію та проведення пошуково-рятувальних робіт.

2.6.1. План проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань розробляється на картах масштабом 1:100 000, 1:200 000, на які наносяться:

зона відповідальності пошуково-рятувальних підрозділів аварійно-рятувальної служби, пункти їх постійної дислокації та вихідні рубежі і маршрути руху до місць проведення пошуково-рятувальних робіт;

об’єкти туристичних відвідувань, туристичні маршрути, гірськолижні витяги, труднопрохідні ділянки, райони імовірного сходження лавин, печери, підземні об’єкти тощо;

схеми оповіщення, управління та зв’язку;

відомості про заклади охорони здоров’я, що найближче розташовані до місця проведення пошуково-рятувальних робіт;

місця дислокації сил і засобів, що можуть бути додатково залучені до виконання пошуково-рятувальних робіт;

посади, ініціали, прізвища та підписи відповідних посадових осіб, які розробляли та затверджували цей план, із зазначенням дати.

2.6.2. У пояснювальній записці до плану проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань зазначаються:

інформація про аварійно-рятувальну службу і підпорядковані пошуково-рятувальні підрозділи, їх завдання, оснащення та місця постійної дислокації;

характеристика зон відповідальності, райони найбільш ймовірного виникнення надзвичайних ситуацій (подій);

відомості про сили та засоби підприємств, установ, організацій, що можуть бути додатково залучені до виконання пошуково-рятувальних робіт, основні вимоги щодо взаємодії пошуково-рятувальних підрозділів;

вимоги щодо функціонування аварійно-рятувальної служби у режимі повсякденної діяльності та у разі виникнення надзвичайної ситуації (події);

інформація про об’єкти туристичних відвідувань, туристичні маршрути і шляхи (підходи) до них, що надається відповідними місцевими органами виконавчої влади територіальним органам МНС України.

2.7. Копії планів проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань із пояснювальними записками надаються до Оперативно-координаційного центру територіального органу МНС України.

III. Проведення пошуково-рятувальних робіт

3.1. Заходи щодо проведення пошуково-рятувальних робіт спрямовані на виконання поставлених завдань і включають:

постійний збір даних про обстановку та її оцінку;

прийняття та своєчасне уточнення рішень;

доведення завдань та наказів до підрозділів;

підтримку взаємодії та всебічний контроль за виконанням підрозділами наказів і надання їм необхідної допомоги;

організацію проведення робіт з пошуку і рятування.

3.2. Пошуково-рятувальні роботи проводяться у разі надходження інформації до органів і пошуково-рятувальних підрозділів аварійно-рятувальних служб, Оперативно-координаційного центру територіального органу МНС України, яка свідчить про необхідність надання допомоги постраждалим.

З метою визначення місць найбільш вірогідного знаходження туристів (екскурсантів), які потребують допомоги, здійснюється аналіз ситуації та спрямовуються пошуково-рятувальні групи до місця виникнення надзвичайної ситуації (події).

3.3. У разі отримання інформації про необхідність проведення пошуково-рятувальних робіт черговий пошуково-рятувального підрозділу аварійно-рятувальної служби, Оперативно-координаційного центру територіального органу управління МНС України зобов’язаний:

уточнити час, дату, характер надзвичайної ситуації (події), район, місцевість, характерні орієнтири, прізвища, імена, по батькові, вік і кількість постраждалих, їх спорядження, номери телефонів осіб, які повідомили про надзвичайну ситуацію (подію), можливості встановлення зв’язку з постраждалими;

відразу доповісти про отриману інформацію відповідним керівникам і діяти згідно з їх розпорядженнями;

провести оповіщення рятувальників за сигналом «Збір-аварія»;

занести інформацію та отримані розпорядження до відповідного журналу; реєструвати іншу інформацію, що надходить з цього питання.

Про отримання інформації, необхідність проведення пошуково-рятувальних робіт і вжиті заходи комунальні та об’єктові аварійно-рятувальні служби, аварійно-рятувальні служби громадських організацій періодично інформують Оперативно-координаційний центр територіального органу МНС України.

3.4. Після отримання інформації про надзвичайну ситуацію (подію) на об’єкті туристичних відвідувань, попередньої оцінки її масштабу керівник територіального органу МНС України, аварійно-рятувальної служби чи особа, що його заміщає, призначає керівника пошуково-рятувальних робіт із числа керівників пошуково-рятувальних підрозділів аварійно-рятувальної служби.

3.5. Керівник пошуково-рятувальних робіт визначає кількість пошуково-рятувальних груп та їх керівників, забезпечує збір і формування груп (у кожній групі не менше 3-х осіб, а при проведенні пошуково-рятувальних робіт у печерах - 5 осіб), особисто контролює готовність та вихід рятувальників до місця виникнення надзвичайної ситуації (події).

3.6. Дії за сигналом «Збір-аварія» передбачають оповіщення та збір рятувальників, визначення складу пошуково-рятувальних груп, доведення завдань з пошуку та рятування туристів (екскурсантів), отримання рятувальниками пошуково-рятувального обладнання, розосередження по транспортних засобах і висування пошуково-рятувальних груп до місця проведення пошуково-рятувальних робіт.

3.7. Перед виходом рятувальників до місця пошуку і рятування туристів (екскурсантів) керівник пошуково-рятувальних робіт визначає:

завдання на проведення пошуково-рятувальних робіт, шляхи їх вирішення;

район проведення пошуково-рятувальних робіт та характер місцевості, погодні умови;

порядок і способи переміщення рятувальників на місці проведення пошуково-рятувальних робіт;

встановлений порядок зв’язку та інформування;

порядок використання пошуково-рятувального спорядження, обладнання і матеріально-технічного забезпечення;

застерігає про заходи безпеки та доводить вимоги з питань охорони праці під час проведення пошуково-рятувальних робіт (з відповідними записами в журналі інструктажів з охорони праці).

3.8. Безпосереднє керівництво діями рятувальників під час проведення пошуково-рятувальних робіт здійснює керівник пошуково-рятувальної групи, який відповідає за:

вибір шляхів (підходів) до місця виникнення надзвичайної ситуації (події) та проведення пошуково-рятувальних робіт;

забезпечення безпеки рятувальників під час переміщення та виконання дій за призначенням;

правильне використання індивідуального рятувального спорядження;

забезпечення безпеки потерпілого під час проведення рятувальних робіт або його транспортування;

підтримання зв’язку та своєчасне надання оперативної інформації керівнику пошуково-рятувальних робіт.

3.9. Пошуково-рятувальні роботи починаються з пошуку постраждалих і повинні здійснюватися в найкоротші строки. Обстежуються ті ділянки маршруту або району, де найбільш ймовірно, виходячи з раніше проведеного аналізу, можуть бути постраждалі туристи (екскурсанти).

Пошук постраждалих може здійснюватись одночасно кількома способами:

з повітря, якщо метеоумови і віддаленість району дають змогу це зробити;

наземними пошуковими групами;

збором додаткових відомостей від місцевого населення, органів державної влади, підприємств, установ і організацій, що знаходяться в районі пошуку.

3.10. Активна фаза проведення пошуково-рятувальних робіт із залученням додаткових сил (на підставі планів взаємодії) проводиться до трьох  діб. Пошуково-рятувальні роботи з обстеження важкодоступних та травмонебезпечних ділянок місцевості проводяться пошуково-рятувальними підрозділами аварійно-рятувальних служб до семи діб. Рішення про подальший пошук туристів (екскурсантів) та залучення додаткових сил приймаються керівництвом МНС України, керівником територіального органу МНС України, уповноваженим керівником з ліквідації надзвичайної ситуації (у випадку створення Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації).

3.11. Екіпірування рятувальників, засоби захисту, інструменти, механізми, пристрої і техніка, що застосовуються при проведенні робіт з пошуку і рятування туристів (екскурсантів), повинні відповідати характеру виконуваних робіт, багатопрофільності, вимогам безпеки, зручності в експлуатації, надійності, довговічності.

Кожна пошуково-рятувальна група повинна мати такий мінімум необхідного обладнання:

засоби зв’язку та сигналізації для кожного рятувальника;

засоби надання першої невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалого;

карту місцевості (GPS-навігатор) для кожного рятувальника;

спорядження для автономного існування в польових умовах (особисте та групове);

продукти харчування з недоторканним запасом, який становить 15-20% загальної кількості продуктів харчування.

3.12. Практичні дії передбачають просування пошуково-рятувальних груп до району проведення пошуково-рятувальних робіт, безпосереднє ведення пошуково-рятувальних робіт, надання, у разі необхідності, першої невідкладної медичної допомоги постраждалому, забезпечення транспортування постраждалого до найближчого закладу охорони здоров’я.

3.13. У разі різкої зміни обстановки керівник пошуково-рятувальної групи зобов’язаний самостійно приймати рішення в межах плану проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань і за першої можливості доповісти про них керівнику цих робіт.

3.14. При ускладненні обстановки в районі проведення пошуку та рятування туристів (екскурсантів) залучаються додаткові сили і засоби. Організація їх робіт здійснюється під керівництвом органу управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

3.15. При організації взаємодії пошуково-рятувальних груп і підрозділів у районі надзвичайної ситуації (події) керівник пошуково-рятувальних робіт визначає порядок та послідовність виконання ними заходів з пошуку і рятування, узгоджує дії щодо способів, місця та часу їх виконання і підтримання зв’язку.

3.16. Координацію пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань здійснює Оперативно-координаційний центр територіального органу МНС України.

3.17. Керівник пошуково-рятувального підрозділу відповідає за:

забезпечення чергування рятувальників і готовність їх до проведення пошуково-рятувальних робіт;

планування та проведення підготовчих заходів з пошуку і рятування туристів (екскурсантів);

оперативне проведення пошуково-рятувальних робіт відповідно до цього Порядку;

збір, вивчення, оцінку даних щодо обстановки, у якій опинилися туристи (екскурсанти), інформування відповідних керівників.

IV. Завершення пошуково-рятувальних робіт

4.1. Рішення про завершення пошуково-рятувальних робіт оголошується керівником пошуково-рятувальних робіт після передачі потерпілого медичним працівникам, у разі необхідності, і повернення всіх учасників до місця дислокації.

Рішення щодо завершення пошуково-рятувальних робіт приймається в таких випадках:

встановлено, що інформацію про необхідність проведення пошуково-рятувальних робіт надіслано помилково;

відомо, що туристи (екскурсанти) врятувалися самостійно;

пошук туристів (екскурсантів) усіма вжитими рятувальниками заходами результатів не дав.

4.2. У разі виникнення прямої загрози життю або здоров’ю рятувальників, постраждалих або інших осіб керівник пошуково-рятувальної групи має право прийняти рішення щодо часткового або повного зупинення пошуково-рятувальних робіт із негайним інформуванням керівника пошуково-рятувальних робіт.

4.3. Після завершення пошуково-рятувальних робіт:

проводиться ремонт і обслуговування техніки, спорядження та обладнання, що застосовувалися рятувальниками під час виконання пошуково-рятувальних робіт;

керівник аварійно-рятувальної служби (пошуково-рятувального підрозділу) проводить аналіз дій рятувальників;

уточнюються нові завдання.

4.4. Остаточні висновки щодо дій з пошуку і рятування туристів (екскурсантів) на об’єктах туристичних відвідувань здійснюються після вивчення всіх обставин з організації та проведення пошуково-рятувальних робіт.

V. Інформування та надання звітних матеріалів щодо виконання пошуково-рятувальних робіт

5.1. Доповідь про виконання пошуково-рятувальних робіт (додаток 1) надається до Оперативно-координаційного центру територіального органу МНС України після завершення заходів з пошуку і рятування впродовж 2-х годин керівником аварійно-рятувальної служби.

5.2. Оперативно-координаційний центр територіального органу МНС України щодоби реєструє, узагальнює та направляє до МНС України Довідку щодо залучення пошуково-рятувальних підрозділів на об’єктах туристичних відвідувань (додаток 2).

5.3. Інформування посадових осіб Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади про виникнення надзвичайної ситуації (події) і проведення пошуково-рятувальних робіт покладається на територіальні органи МНС України.

5.4. Матеріали про виконання пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань зберігаються в архіві аварійно-рятувальної служби протягом 3-х років.

Директор Департаменту
управління рятувальними
силамиГ.Б. Марченко
Додаток 1
до Порядку проведення
пошуково-рятувальних робіт
на об’єктах туристичних відвідувань

ДОПОВІДЬ
про виконання пошуково-рятувальних робітДодаток 2
до Порядку проведення
пошуково-рятувальних робіт
на об’єктах туристичних відвідувань

ДОВІДКА
щодо залучення пошуково-рятувальних підрозділів на об’єктах туристичних відвідувань

за період з «___» по «___» _____________20__р.
___________________________________________________
(назва аварійно-рятувальної служби)

1. Розрахунок сил та засобів пошуково-рятувальних підрозділів аварійно-рятувальної служби, готових до проведення пошуково-рятувальних робіт

Чергові сили

Резервні сили

Всього чергових і резервних сил

кількість оперативних одиниць

особовий склад

відділення

гірський пошуково-рятувальний підрозділ

техніка

кількість оперативних одиниць

особовий склад

відділення

гірський пошуково-рятувальний підрозділ

техніка

кількість оперативних одиниць

особовий склад

техніка2. Обслуговування масових заходів у частині забезпечення проведення навчань, змагань, тренувань, семінарів тощо

№ з/п

Дата

Найменування заходу та місце його проведення

Відповідальний за проведення

Кількість учасників

Залучено о/с, техніки пошуково-рятувального підрозділу

Відпрац. осіб/год.3. Основні показники діяльності

№ з/п

Назва заходів

Кількість виїздів

Сили, які залучалися

особовий склад

технікаПрофілактичні роботи (стислий опис) ________________________________________
_____________________________________________________________________________

Керівник

______________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)вгору