Документ z1013-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.09.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2015   № 229


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
20 серпня 2015 р.
за № 1013/27458

Про внесення змін до Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України

Відповідно до Резолюції № 57 "Керівні принципи і рекомендації для річкових інформаційних служб" Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй та з метою зменшення фінансових затрат для суден місцевого плавання НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за № 606/19344 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт 4.8.1 пункту 4.8 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.8.1. Забезпечення функціонування радіоустановок, що використовуються на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, в діапазоні дуже високих частот (ДВЧ) морської рухомої служби (156-162 МГц). Після встановлення берегового обладнання забезпечити наявність в них автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (ATIS) та відповідність їх експлуатаційних характеристик вимогам додатка 3 до Регіональної угоди про радіотелефонну службу на внутрішніх судноплавних  шляхах від 06 квітня 2000 року, м. Базель.";

2) додаток до Положення викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васькова Ю.Ю.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної
регуляторної служби України


І. Уманський

Ю.О. Терентьєв


К.М. ЛяпінаДодаток
до Положення про річкову
інформаційну службу
на внутрішніх водних шляхах України
(пункт 4.8)

ПЕРЕЛІК
необхідного обладнання та систем для суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС(1)

№ з/п

Найменування обладнання (системи)

Строки забезпечення суден обладнанням (системами)

1

Пристрій із засобами мобільного підключення до Інтернету для прийому електронної пошти та виходу в мережу Інтернет, а також передачі електронних повідомлень

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі, – до початку навігації 2015 року; інші судна – до початку навігації 2017 року

2

Обладнання ECDIS для внутрішнього судноплавства з електронними навігаційними картами (ENC), що може працювати у таких режимах: інформаційний; навігаційний, з накладанням радіолокаційного зображення (4)

3

Радіообладнання для одночасного прийому радіосповіщень про внутрішнє судноплавство на двох каналах ДВЧ (судно-судно та судно-берег)

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі, – до початку навігації 2014 року; інші судна – до початку навігації 2016 року

4

Прийомоіндикатор місцезнаходження глобальної навігаційної супутникової системи (GPS), який може бути складовою частиною автоматичної ідентифікаційної системи (AIS)

5

Радіолокатор для отримання даних стосовно інших учасників руху в найближчому оточенні судна (2)

До початку навігації 2017 року

6

Річкова автоматична ідентифікаційна система
(AIS) (3) (4)

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі, – до початку навігації 2014 року; інші судна – до початку навігації 2016 року

__________
Примітки:


1. Допускається не встановлювати необхідне обладнання та системи:
а) составу суден, що штовхається, за винятком судна, яке забезпечує основну тягу. При цьому судна, які є частиною составу, що штовхається, повинні вимкнути річкову автоматичну ідентифікаційну систему (AIS);
б) поромам, що не пересуваються самостійно;
в) стоянковим суднам, малим/маломірним та службово-роз’їзним суднам. При цьому таким суднам рекомендується встановити AIS класу (В);
г) суднам технічного флоту, що працюють у караванах. При цьому судно, з якого здійснюється координація роботи каравану, має виконувати вимоги цього переліку;
ґ) суднам, що здійснюють роботи з навігаційно-гідрографічного забезпечення на внутрішніх водних шляхах.
2. Суднам, що здійснюють плавання виключно у світлу пору доби в умовах доброї видимості, допускається не встановлювати такий радіолокатор.
3. Судна, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, повинні використовувати AIS відповідно до вимог Резолюції № 63 "Міжнародний стандарт для систем виявлення і відстеження суден на внутрішніх водних шляхах" Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй.
4. Суднам днопоглиблювального флоту та пасажирським суднам валовою місткістю не більше 200 одиниць, які здійснюють прогулянкові рейси в межах одного населеного пункту (та в безпосередній близькості до нього) тривалістю до 10 годин, допускається не встановлювати обладнання ECDIS за умови встановлення AIS класу (В).вгору