Документ z1012-03, поточна редакція — Редакція від 23.11.2012, підстава - z1862-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.05.2003 N 210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2003 р.
за N 1012/8333

Про затвердження критеріїв віднесення лікарських засобів, що
містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних
речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які
відпускаються без рецептів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005
N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ), ст. 5 Закону України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ) та підпункту 8.3 підпункту 8 пункту 4
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467
( 467/2011 ), Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
1. Затвердити критерії віднесення лікарських засобів, що
містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних
речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які
відпускаються без рецептів (додаються). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 }
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 }
6. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України
Стефанову О.В. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та публікацію в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Пасічника М.Ф.
Міністр А.В.Підаєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
внутрішніх справ України П.М.Опанасенко
Заступник Голови СБ України Є.В.Сергієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
14.05.2003 N 210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2003 р.
за N 1012/8333

КРИТЕРІЇ
віднесення лікарських засобів, що містять малу кількість
наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів,
до категорії лікарських засобів, які відпускаються
без рецептів
{ Заголовок Критеріїв із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
До категорії лікарських засобів, які відпускаються без
рецептів з аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків, належать
комбіновані лікарські засоби, які містять наркотичні, психотропні
речовини або прекурсори у кількостях, що дорівнюють або менші за
наведені нижче.
{ Абзац другий виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
{ Абзац третій виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
{ Абзац четвертий виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
Ефедрину гідрохлорид Для недозованих лікарських форм (сиропи) максимальний вміст
активної речовини 0,2% (2 мг/мл), 200 мг на упаковку. { Абзац
третій із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
{ Абзац сьомий виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
{ Абзац восьмий виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
Фолькодин Для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний
вміст 100 мг на одиницю дози, 1000 мг на упаковку. Для недозованих лікарських форм (сиропи, краплі тощо)
максимальний вміст активної речовини 1% (10 мг/мл), 1000 мг на
упаковку.
Ерготамін { Абзац сьомий в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 } Для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний
вміст 1 мг на одиницю дози, 10 мг на упаковку. Для недозованих лікарських форм (сиропи, краплі тощо)
максимальний вміст активної речовини 0,05% (0,5 мг/мл), 10 мг на
упаковку.
{ Абзац п'ятнадцятий виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
{ Абзац шістнадцятий виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
{ Абзац сімнадцятий виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }
Фенобарбітал Для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний
вміст 20 мг на одиницю дози, 600 мг на упаковку. Для недозованих лікарських форм (сиропи, краплі тощо)
максимальний вміст активної речовини 2% (20 мг/мл), 600 мг на
упаковку.
Директор Державного
фармакологічного центру
МОЗ України, академік АМН України О.В.Стефанов
Голова Комітету з контролю
за наркотиками при МОЗ України О.А.Алексєєвавгору