Документ z1006-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.02.2015, підстава - z0040-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.09.2010 N 21-7
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2010 р.
за N 1006/18301

Про внесення змін до деяких постанов
правління Пенсійного фонду України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного
фонду
N 15-1 ( z1661-13 ) від 04.09.2013
N 28-2 ( z0040-15 ) від 22.12.2014 }

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ), пункту 12 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ), правління Пенсійного фонду
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Пенсійного
фонду N 28-2 ( z0040-15 ) від 22.12.2014 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Пенсійного
фонду N 28-2 ( z0040-15 ) від 22.12.2014 }
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови Пенсіного фонду N 19-11 ( z1161-08 ) від
30.10.2008, до якої вносились зміни } 3. Унести до постанови
правління Пенсійного фонду України від 30.10.2008 N 19-11
( z1161-08 ) "Про затвердження форм довідок про заробітну плату,
що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до
Закону України "Про державну службу", зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 04.12.2008 за N 1161/15852 (далі -
Постанова), такі зміни:
у формі довідки про складові заробітної плати (посадовий
оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин,
або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка за вислугу
років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), затвердженій Постановою
( z1161-08 ): у тексті після слів "страхові внески на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" доповнити словами та цифрами ", а з
01.01.2011 - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування"; в останньому абзаці після слів "з яких сплачено страхові
внески" доповнити словами та цифрами ", а з 01.01.2011 - єдиний
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; у текстах форм довідок про складові заробітної плати
(надбавки та премії за останні 24 календарні місяці роботи або за
будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за
пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ); про заробітну плату, що
подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям,
а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії
працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено
(перераховано) пенсію; про заробітну плату державним службовцям,
які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено
(перераховано) пенсію, затверджених Постановою ( z1161-08 ), після
слів "страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" доповнити словами та цифрами ", а з 01.01.2011 -
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування".
4. Унести до Положення про забезпечення охорони державної
таємниці під час здійснення контрольних функцій органами
Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду України від 07.12.2009 N 27-8 ( z0009-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2010 за
N 9/17304, такі зміни: пункт 1 після слів "Відповідно до вимог Законів України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ) доповнити словами "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ); пункти 9, 11 після слова "сплатою" доповнити словами "єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
5. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Максимчука Є.С.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України В.Надрага
Голова
Служби безпеки України В.Хорошковський
За дорученням першого заступника
Керівника Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.Я.Українець
Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Віце-президент Спілки орендарів
і підприємців України Богдан Ільченко
{ Зміни до Положення про управління Пенсійного фонду України
в районах, містах і районах у містах втратили чинність на підставі
Постанови Пенсійного фонду N 28-2 ( z0040-15 ) від 22.12.2014 }

{ Зміни до Положення про головні управління Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі втратили чинність на підставі Постанови Пенсійного
фонду N 28-2 ( z0040-15 ) від 22.12.2014 }вгору