Документ z0983-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2012  № 867/661/658


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2012 р.
за № 983/21295

Про затвердження Методики формування вартості платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки України

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 року № 110 «Деякі питання надання підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки платних послуг» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику формування вартості платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки України, що додається.

2. У пункті 1.1 розділу І Методики формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України, затвердженої наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 03 січня 2012 року № 1/2/1, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 січня 2012 року за № 45/20358, слова «техногенної, пожежної,» виключити.

3. Голові Державної інспекції техногенної безпеки України Улинцю Е.М. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції техногенної безпеки України Улинця Е.М.

Міністр надзвичайних
ситуацій України


В. Балога

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


П. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваВ.П. ЦушкоО. МірошниченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
надзвичайних ситуацій України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
01.06.2012  № 867/661/658


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2012 р.
за № 983/21295

МЕТОДИКА
формування вартості платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм формування вартості платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - Держтехногенбезпеки України).

1.2. Ця Методика застосовується для визначення вартості платних послуг, які надаються дослідно-випробувальними лабораторіями та підрозділами забезпечення Держтехногенбезпеки України.

1.3. Вартість платних послуг визначається підрозділами Держтехногенбезпеки України окремо за кожним видом послуг, зазначених у переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 року № 110, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

II. Формування вартості платних послуг

2.1. Формування вартості платних послуг здійснюється відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат підрозділів Держтехногенбезпеки України, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та послуги у запланованому періоді. Базою для формування вартості платних послуг є розрахункові фінансові показники.

2.2. До вартості платних послуг включаються:

прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;

прямі матеріальні витрати;

інші прямі витрати;

непрямі витрати.

2.3. Вартість платної послуги розраховується за формулою

Впп = ВЧнп х Воч,

деВпп

-

вартість платної послуги;

ВЧнп

-

витрата часу для надання послуги;

Воч

-

вартість послуги за одиницю часу.

2.4. Вартість послуги за одиницю часу розраховується за формулою

Воч = Впм + Воп + Віп + Внп,

де

Впм

-

вартість прямих витрат, до яких включається вартість витратних матеріалів на надання послуги та оформлення звітних документів;

Воп

-

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи за одиницю часу;

Віп

-

інші прямі витрати;

Внп

-

непрямі витрати.

2.5. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи розраховуються за формулою

де

Вoп

-

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;

ΣГ3

-

сума грошового забезпечення за рік співробітників, що беруть безпосередню участь у наданні послуги, враховуючи додаткові виплати, нарахування та час їх фактичного залучення, які розраховуються відповідно до нормативно-правових актів, що стосуються умов нарахування заробітної плати та грошового забезпечення працівників та осіб рядового і начальницького складу підрозділів Держтехногенбезпеки України, яка розраховується за формулою

Σ Г3 = ГЗм х 12 + Всз,

де

ГЗм

-

місячний обсяг грошового забезпечення;

Всз

-

відрахування на соціальне забезпечення.

2.6. Інші прямі витрати на надання послуги розраховуються за формулою

Віп = Вв + Втп,

де

Вв

-

витрати, пов’язані з відрядженням працівників;

Втп

-

витрати на транспортні послуги.

2.6.1. Витрати на транспортні послуги розраховуються за формулою

де

Впмм

-

витрати на пально-мастильні матеріали, що виникли під час надання послуги;

ВТЗ

-

вартість транспортних засобів;

Нзн

-

норма зносу до первинної вартості з розрахунку на рік, визначена відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21 лютого 2005 року № 30).

2.7. Непрямі витрати, пов’язані з наданням послуги, розраховуються за формулою

де

Внпрік

-

непрямі витрати підрозділу за рік;

ЗП

-

прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників, що надають платні послуги;

ОП

-

витрати на оплату праці працівників підрозділу за рік.

2.8. Непрямі витрати підрозділу за рік розраховуються за формулою

Внпрік = Воб + Воп + Вб + Вуп + Псо,

де

Воб

-

витрати на придбання обладнання, нормативної документації та довідкової літератури за рік;

Воп

-

витрати на заходи щодо охорони праці та природного середовища;

Вб

-

річні витрати, пов’язані з орендою будівель, приміщень (за наявності);

Вуп

-

річні витрати на тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергію та інші утримання приміщень;

Псо

-

витрати на послуги сторонніх організацій, у тому числі послуги з охорони та пожежної охорони приміщень, у яких надаються платні послуги, у тому числі витрати на проведення атестації випробувального обладнання та повірки засобів вимірювальної техніки.

2.9. Під час розрахунку вартості послуги витрати на відрядження, відрахування на соціальне забезпечення та інші заходи, непрямі витрати враховуються в обсязі, безпосередньо пов’язаному з наданням послуги.

Голова Державної
інспекції техногенної
безпеки УкраїниЕ. Улинець

Директор
Департаменту фінансів
оборони, правоохоронних
органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України

А. Гурська

Директор Департаменту
реформування публічної
адміністрації Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України

Є. Сторожуквгору