Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила, Норми [...] від 01.09.2008190
Документ z0937-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.10.2008. Подивитися в історії? )


     Відстань між мітками приймають за крок сукання каната. 
3. Бракування каната, виготовленого з дротин різного
діаметра, конструкції 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним
осердям виконуються відповідно з даними, наведеними в першій графі
таблиці 1. Кількість обривів як норма бракування приймається за
умовну. Під час підрахунку обрив тонкої дротини приймається за
1,0, а обрив товстої дротини - за 1,7. Приклад: Якщо на довжині одного кроку сукання каната з початковим
коефіцієнтом запасу міцності до 9 є 7 обривів тонких дротин і 5
обривів товстих дротин, то 7 х 1 + 5 х 1,7 = 15,5, тобто понад 14
(таблиця 1) і, отже, канат підлягає бракуванню.
4. Кількість дротин на одному кроці сукання як ознаку
бракування каната, конструкція якого не вказана в таблиці 1,
визначають за даними цієї таблиці для каната, найближчого за
кількістю сталок і кількістю дротин у перерізі. Приклад: Для каната конструкції 8 х 19 = 152 дротин з одним органічним
осердям найближчим є канат 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним
осердям. Для визначення ознаки бракування слід дані таблиці 1
(кількість обривів на одному кроці сукання) для каната
6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям помножити на
коефіцієнт 96:72, де 96 і 72 - кількість дротин у зовнішніх шарах
сталок одного і другого канатів.
5. У разі наявності у канатів поверхневого зношення або
корозії дротин кількість обривів дротин на кроці сукання як ознака
бракування повинна бути зменшена відповідно до даних таблиці 2.
Таблиця 2
Норми бракування каната залежно від поверхневого
зношення або корозії
------------------------------------------------------------------ |Поверхневе зношення або корозія | Кількість обривів дротин на | | дротин на діаметрі, % | кроці сукання, % від норм, | | | указаних у таблиці 1 | |--------------------------------+-------------------------------| | 10 | 85 | |--------------------------------+-------------------------------| | 15 | 75 | |--------------------------------+-------------------------------| | 20 | 70 | |--------------------------------+-------------------------------| | 25 | 60 | |--------------------------------+-------------------------------| | 30 і більше | 50 | ------------------------------------------------------------------
У разі зношення або корозії до 40% і більше початкового
діаметра дротин канат повинен бути забракований. Визначення зношення або корозії дротин за діаметром каната
здійснюється мікрометром або іншим інструментом; у разі
відсутності обірваних дротин вимірювання зношення або корозії не
проводиться.
6. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на двох окремих
канатах, кожний з них бракується окремо, у разі цього дозволяється
заміна одного більш зношеного каната.
7. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на трьох і більше
канатах, їх бракування здійснюється за середнім арифметичним
значенням, визначеним за найбільшою кількістю обривів дротин на
довжині одного кроку сукання кожного каната. Дозволяється у одного
з канатів збільшена кількість обривів дротин, але не більше ніж на
50% проти норм, указаних у таблиці 1.
8. У разі наявності обривів, кількість яких не досягає
бракувального показника, встановленого цими нормами, а також у
разі наявності поверхневого зношення дротин канат допускається до
роботи за умови: - ретельного нагляду за його станом під час періодичних
оглядів з записом результатів у журнал технічного обслуговування; - заміни каната після досягнення ступеня зношення, вказаного
в цих нормах.
9. У разі виявлення в канаті обірваної сталки або осердя
канат підлягає заміні.
Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду
Держгірпромнагляду В.І.Іванченко

Додаток 2
до Правил будови
і безпечної експлуатації
ліфтів

Огородження шахти ліфта
( za937-08 )

Додаток 3
до Правил будови
і безпечної експлуатації
ліфтів

Зразок

Керівнику __________________ ____________________________
(територіальний орган
Держгірпромнагляду)
ЗАЯВА
на реєстрацію (перереєстрацію) ліфта (ліфтів)
Прошу зареєструвати новоустановлений ліфт (ліфти) _______________ __________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта встановлення ліфта(ів))
__________________________________________________________________
Заявник:
1) повна назва суб'єкта господарювання __________________________
2) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _________________
3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД __________________
4) місцезнаходження суб'єкта господарювання _____________________
5) дозвіл на експлуатацію ліфта (ліфтів) ________________________
(ким виданий, дата
та номер)
Додатки: 1) заповнений паспорт на ліфт (додаток 4 до цих Правил); 2) акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97); 3) акт готовності будівельної частини (додаток 6 до цих Правил); 4) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і
зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97); 5) протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97); 6) протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і
електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97); 7) протокол виміру повного опору петлі "фаза-нуль" (ГСТУ
36.1-001-97)
Керівник (суб'єкт господарювання) ___________ ___________________
(підпис) ( П.І.Б.)
Дата подання заяви ___________ 200 р.
Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду
Держгірпромнагляду В.І.Іванченко

Додаток 4
до Правил будови
і безпечної експлуатації
ліфтів

ПАСПОРТ ЛІФТА*
(типовий)
______________
* Тверда обкладинка розмірами 218 х 290 мм (А4).
------------------------------------------------------------------ |Назва постачальника, | | |місцезнаходження | | ------------------------------------------------------------------
1. Загальні відомості
------------------------------------------------------------------ | Назва | Відомість | |-----------------------------------------+----------------------| |Підприємство-виробник | | |-----------------------------------------+----------------------| |Тип і модель ліфта | | |-----------------------------------------+----------------------| |Заводський номер | | |-----------------------------------------+----------------------| |Рік виготовлення | | |-----------------------------------------+----------------------| |Привод (електричний, гідравлічний, | | |пневматичний) | | |-----------------------------------------+----------------------| |Допустима температура у машинному | | |приміщенні, шахті (град.С) (мінімальна | | |і максимальна) | | |-----------------------------------------+----------------------| |Навколишнє середовище, у якому може | | |експлуатуватись ліфт (відносна вологість,| | |насиченість пилом, агресивне | | |вибухонебезпечне, пожежонебезпечне) | | |-----------------------------------------+----------------------| |Установлений термін експлуатації | | ------------------------------------------------------------------
1.1. Основні нормативні документи, відповідно до яких
виготовлено ліфт*
------------------------------------------------------------------ | Позначення | Назва | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
2. Основні технічні дані ліфта та його складових частин
2.1. Основні параметри і характеристики ліфта
------------------------------------------------------------------ | Назва показника, одиниця виміру | Значення | |-------------------------------------+--------------------------| |Вантажопідйомність, кг | | |-------------------------------------+--------------------------| |Кількість пасажирів | | |-------------------------------------+--------------------------| |Номінальна швидкість руху кабіни, м/с| | |-------------------------------------+--------------------------| |Номінальна швидкість руху кабіни | | |в режимі "Ревізія", м/с | | |-------------------------------------+--------------------------| |Вид керування | | |-------------------------------------+--------------------------| |Кількість зупинок | | |-------------------------------------+--------------------------| |Кількість дверей шахти | | |-------------------------------------+--------------------------| |Висота підіймання, м | | |-------------------------------------+--------------------------| |Конструкція шахти** | | |-------------------------------------+--------------------------| |Конструкція кронштейнів кріплення | | |напрямних кабіни** | | |-------------------------------------+--------------------------| |Конструкція кронштейнів кріплення | | |напрямних противаги** | | ------------------------------------------------------------------
______________
* Заповнюється виробником.
** Заповнюється монтажною організацією.
2.2. Електричні ланцюги ліфта
------------------------------------------------------------------ | Назва |Вид струму|Номінальна напруга, |Частота, Гц| | | | В, та допустиме | | | | | відхилення, % | | |--------------------+----------+--------------------+-----------| |Ввідний пристрій | | | | |--------------------+----------+--------------------+-----------| |Силовий ланцюг | | | | |(приводи лебідки і | | | | |дверей): | | | | |у нормальному режимі| | | | |у разі запуску | | | | |двигуна | | | | |--------------------+----------+--------------------+-----------| |Ланцюг керування | | | | |--------------------+----------+--------------------+-----------| |Ланцюг освітлення: | | | | |кабіни | | | | |шахти | | | | |ремонтних | | | | |робіт | | | | |--------------------+----------+--------------------+-----------| |Ланцюг сигналізації | | | | ------------------------------------------------------------------
2.3. Основні технічні відомості і характеристика лебідки
------------------------------------------------------------------ | Загальні відомості та основні | Значення | | показники, одиниця виміру | (діапазон) | |----------------------------------+-----------------------------| |Тип (редукторна, безредукторна, | | |з канатотяговим шківом, барабанна,| | |з зірочкою) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Заводський номер | | |----------------------------------+-----------------------------| |Рік виготовлення | | |----------------------------------+-----------------------------| |Номінальний обертальний момент на | | |вихідному валу, Нм | | |----------------------------------+-----------------------------| |Діаметр канатотягового шківа, | | |барабана, зірочки, мм | | |----------------------------------+-----------------------------| |Маса, кг | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
2.3.1. Редуктор
------------------------------------------------------------------ | Загальні відомості та основні | Значення | | показники, одиниця виміру | (діапазон) | |----------------------------------+-----------------------------| |Тип | | |----------------------------------+-----------------------------| |Заводський номер | | |----------------------------------+-----------------------------| |Рік виготовлення | | |----------------------------------+-----------------------------| |Передаточне число | | |----------------------------------+-----------------------------| |Міжосьова відстань передачі, мм | | |----------------------------------+-----------------------------| |Маса, кг | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
2.3.2. Гальмо
------------------------------------------------------------------ | Загальні відомості та основні | Значення | | показники, одиниця виміру | (діапазон) | |----------------------------------+-----------------------------| |Тип (колодковий, дисковий, | | |конусоподібний тощо) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Діаметр гальмового шківа, мм | | |----------------------------------+-----------------------------| |Привод гальма: тип | | |зусилля, кН | | |хід виконавчого органу, мм | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
2.4. Основні технічні дані і характеристика електродвигунів
------------------------------------------------------------------ | Загальні відомості та основні | Значення (діапазон) | | показники, одиниця виміру |-----------------------------| | | Призначення | | |-----------------------------| | | Лебідка |Привод дверей| |----------------------------------+---------------+-------------| |Тип | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Вид струму | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Номінальна напруга, В | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Номінальний струм, А | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Номінальна частота, Гц | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Номінальна потужність, кВт | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Граничнодопустима температура | | | |нагрівання обмоток двигуна, град.С| | | |Клас ізоляції | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Синхронна частота обертання, | | | |об/хв. | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Тривалість включення (ТВ), % | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Кількість включень на годину | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Виконання (нормальне, | | | |вологозахисне, пиловодозахисне, | | | |морське тощо), ступінь захисту | | | |----------------------------------+---------------+-------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
2.5. Основні технічні дані і характеристика гідроприводу
(для гідравлічного ліфта)
Тип _____________________________________________________________
2.5.1. Гідроциліндр
------------------------------------------------------------------ | Загальні відомості та основні | Значення (діапазон) | | показники, одиниця виміру | | |----------------------------------+-----------------------------| |Тип | | |----------------------------------+-----------------------------| |Кількість | | |----------------------------------+-----------------------------| |Заводський номер | | |----------------------------------+-----------------------------| |Рік виготовлення | | |----------------------------------+-----------------------------| |Діаметр, мм: | | |плунжера | | |поршня | | |штока | | |----------------------------------+-----------------------------| |Хід, мм | | |----------------------------------+-----------------------------| |Робочий тиск, МПа: | | |найменший | | |найбільший | | |----------------------------------+-----------------------------| |Випробувальний тиск, МПа | | |----------------------------------+-----------------------------| |Швидкість, м/с: | | |під час підіймання, не менше | | |під час опускання, не більше | | |----------------------------------+-----------------------------| |Маса, кг | | ------------------------------------------------------------------
2.5.2. Гідроагрегат
------------------------------------------------------------------ | Загальні відомості та основні | Значення (діапазон) | | показники, одиниця виміру | | |----------------------------------+-----------------------------| |Тип | | |----------------------------------+-----------------------------| |Підприємство-виробник | | |----------------------------------+-----------------------------| |Заводський номер | | |----------------------------------+-----------------------------| |Рік виготовлення | | |----------------------------------+-----------------------------| |Потік робочої рідини | | |найбільший, куб.дм/хв | | |----------------------------------+-----------------------------| |Робоча рідина | | |----------------------------------+-----------------------------| |Об'єм заправлення, куб.дм | | |----------------------------------+-----------------------------| |Тиск налагоджування запобіжного | | |клапана, МПа | | |----------------------------------+-----------------------------| |Випробувальний тиск, МПа | | |----------------------------------+-----------------------------| |Маса, кг | | |----------------------------------+-----------------------------| |Сертифікат | | ------------------------------------------------------------------
2.5.3. Трубопроводи
Рукава високого тиску (тип) __________________________________________________________________
2.6. Двері шахти
------------------------------------------------------------------ | Конструкція та розміри, одиниця | Значення (діапазон) | | виміру | | |----------------------------------+-----------------------------| |Конструкція | | |(обертально-розкривні, розсувні, | | |комбіновані одно-, дво- або | | |багатостулкові) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Розміри дверного прорізу | | |(ширина х висоту), мм | | |----------------------------------+-----------------------------| |Спосіб відчинення або зачинення | | |(ручний, напівавтоматичний, | | |автоматичний) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Привод (електричний, гідравлічний,| | |пневматичний, пружинний тощо) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Спосіб відмикання дверей шахти | | |у разі зупинення кабіни на рівні | | |поверхової площадки (відводка | | |нерухома, рухома тощо) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Спосіб відчинення дверей шахти | | |у разі відсутності кабіни на | | |рівні поверхової площадки | | ------------------------------------------------------------------
2.7. Кабіна
------------------------------------------------------------------ | Конструкція та розміри, одиниця | Значення (діапазон) | | виміру | | |----------------------------------+-----------------------------| |Внутрішні розміри, мм | | |ширина | | |глибина | | |висота | | |----------------------------------+-----------------------------| |Конструкція підлоги (рухома, | | |нерухома) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Конструкція дверей | | |(обертально-розкривні, | | |розсувні, одно-, дво- або | | |багатостулкові) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Спосіб відчинення або | | |зачинення дверей (ручний, | | |напівавтоматичний, автоматичний) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Привод дверей (електричний, | | |гідравлічний, пружинний тощо) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Вид кабіни (прохідна, непрохідна) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Маса, кг | | ------------------------------------------------------------------
2.8. Противага
------------------------------------------------------------------ | Технічні дані, одиниця виміру | Значення (діапазон) | |----------------------------------+-----------------------------| |Кількість вантажів |Указується в документації, що| | |поставляється з ліфтом | |----------------------------------+-----------------------------| |Маса, кг (у зібраному вигляді) | | ------------------------------------------------------------------
2.9. Канати
--------------------------------------------------------------------- | Технічні дані, | Значення (діапазон) для канатів | | одиниця виміру |---------------------------------------------| | |кабіни|противаги|обмежувача|зрівноважувальних| | | | |швидкості | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Підприємство-виробник| | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Сертифікат | | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Тип* | | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Конструкція* | | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Умовне позначення* | | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Діаметр, мм | | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Кількість канатів | | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Довжина одного каната| | | | | |що включає необхідну | | | | | |довжину для кріплен- | | | | | |нн, м | | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Розривне зусилля | | | | | |каната в цілому, Н | | | | | |---------------------+------+---------+----------+-----------------| |Коефіцієнт запасу | | | | | |міцності** | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | | ---------------------------------------------------------------------
______________
* Заповнюється згідно з сертифікатом підприємства-виробника
канатів. ** Заповнюється для тягових канатів і канатів обмежувача
швидкості.
2.10. Ланцюги
------------------------------------------------------------------ |Технічні дані,| Значення (діапазон) для канатів | |одиниця виміру|-------------------------------------------------| | |кабіни|противаги| обмежувача |зрівноважувальних| | | | | швидкості | | |--------------+------+---------+--------------+-----------------| |Тип* | | | | | |--------------+------+---------+--------------+-----------------| |Умовне | | | | | |позначення | | | | | |згідно з | | | | | |стандартом* | | | | | |--------------+------+---------+--------------+-----------------| |Крок | | | | | |ланцюга* | | | | | |--------------+------+---------+--------------+-----------------| |Кількість | | | | | |ланцюгів | | | | | |--------------+------+---------+--------------+-----------------| |Довжина одного| | | | | |ланцюга, м | | | | | |--------------+------+---------+--------------+-----------------| |Руйнівне | | | | | |навантаження | | | | | |ланцюга, Н* | | | | | |--------------+------+---------+--------------+-----------------| |Коефіцієнт | | | | | |запасу | | | | | |міцності** | | | | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
______________
* Заповнюється згідно з протоколом приймально-здавальних
випробувань підприємства - виробника ланцюгів. ** Заповнюється для тягових ланцюгів і ланцюга обмежувача
швидкості.
2.11. Пристрої безпеки 2.11.1. Механічні пристрої
------------------------------------------------------------------ | Назва пристрою |Технічні дані, одиниця | Призначення | | | виміру |------------------| | | |кабіна |противага | |--------------------+------------------------+-------+----------| |Уловлювачі |Тип (різкого, плавного | | | | |гальмування, | | | | |комбіновані) | | | | |------------------------+-------+----------| | |Приводяться в дію (від | | | | |обмежувача швидкості, | | | | |від пристрою, який | | | | |спрацьовує від слабини | | | | |всіх тягових канатів) | | | | |------------------------+-------+----------| | |Умови випробовування | | | | |уловлювачів плавного | | | | |гальмування (швидкість | | | | |руху кабіни, противаги, | | | | |завантаження кабіни) | | | | |------------------------+-------+----------| | |Допустимий шлях | | | | |гальмування уловлювачів | | | | |плавного гальмування, | | | | |мм: | | | | |- максимальний | | | | |- мінімальний | | | |--------------------+------------------------+-------+----------| |Обмежувач швидкості |Тип (центробіжний, | | | | |маятниковий тощо) | | | | |------------------------+-------+----------| | |Швидкість руху кабіни | | | | |(противаги), за якої | | | | |спрацьовує обмежувач | | | | |швидкості, м/с | | | | |(максимальна, | | | | |мінімальна) | | | | |------------------------+-------+----------| | |Зусилля на канаті | | | | |обмежувача швидкості від| | | | |натяжного пристрою, кН | | | |--------------------+------------------------+-------+----------| |Буфери |Тип (пружинний, | | | | |гідравлічний тощо) | | | | |------------------------+-------+----------| | |Величина ходу, мм | | | | |------------------------+-------+----------| | |Кількість | | | | |------------------------+-------+----------| | |Швидкість випробовування| | | | |гідравлічного буфера зі | | | | |скороченим ходом, м/с | | | ------------------------------------------------------------------
2.11.2. Перелік електричних пристроїв безпеки*
------------------------------------------------------------------ | Назва пристрою |Наявність| |------------------------------------------------------+---------| |Контролювання закритого положення оглядових і | | |аварійних дверей і оглядових люків | | |Пристрій зупинення у приямку | | |Контролювання замикання дверей шахти | | |Контролювання закритого положення дверей шахти | | |Контролювання закритого положення стулок без замка | | |Контролювання закритого положення дверей кабіни | | |Контролювання замикання аварійного люка і аварійних | | |дверей кабіни | | |Пристрій зупинення на даху кабіни | | |Контролювання відносного подовження каната або ланцюга| | |у разі двоканатних або дволанцюгових підвісок | | |Контролювання натягу компенсаційних канатів | | |Контролювання протиконтактного пристрою | | |Контролювання роботи уловлювачів | | |Виявлення перевищення швидкості | | |Контролювання спрацювання обмежувача швидкості | | |Контролювання натягу каната обмежувача швидкості | | |Контролювання засобів обмеження швидкості руху кабіни | | |вверх | | |Контролювання повернення буферів у нормальне висунуте | | |положення | | |Контролювання натягу в пристрої для передавання | | |положення кабіни (кінцеві вимикачі) | | |Кінцеві вимикачі для ліфтів з тяговим приводом | | |Контролювання замикання дверей кабіни | | |Контролювання положення знімного штурвала | | |Контролювання натягу в пристрої для передавання | | |положення кабіни (пристрій для перевіряння | | |уповільнення) | | |Контролювання гальмування за укороченого ходу буфера | | |Контролювання ослаблення каната або ланцюга для ліфтів| | |із жорстким приводом | | |Контролювання ввідного пристрою за допомогою | | |контактора переривання ланцюга | | |Контролювання вирівнювання і повторного вирівнювання | | |Контролювання натягу в пристрої для передавання | | |положення кабіни (вирівнювання і повторне | | |вирівнювання) | | |Пристрій зупинення для режиму ревізії | | |Обмеження руху кабіни з операціями | | |навантажування-розвантажування | | |Пристрій зупинення для операцій навантажування - | | |розвантажування | | |Інші пристрої безпеки, які застосовані у ліфті | | |----------------------------------------------------------------| |* Указується "Є" або "Немає" | ------------------------------------------------------------------
3. Навантаження під час проведення повного технічного огляду
------------------------------------------------------------------ | Назва (що випробовується, | Величина навантаження | | перевіряється) | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
4. Відомості про придатність ліфта до експлуатації*
Ліфт з заводським номером _________________________, виготовлений
відповідно до ____________________________________________________
(назва та номери документів )
і визнаний придатним до експлуатації.
Дата випуску
_____________________________ _____________ _____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. "___" __________ 200__ року
______________
* Заповнюється виробником.
5. Гарантійні зобов'язання ________________________________________________________ гарантує
(назва підприємства-виробника)
відповідність ліфта вимогам конструкторської документації у разі
дотримання умов перевезення, зберігання, монтажу і експлуатації. Гарантійний термін роботи ліфта ______________ з дня введення
його в експлуатацію за актом приймання ліфта в експлуатацію.
Директор (Головний інженер)
______________________________ ____________ _____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. "___"__________ 200__ року
Гарантійні зобов'язання організації, яка змонтувала ліфт ________________________________________________________ гарантує
(назва організації, яка змонтувала ліфт)
відповідність монтажу ліфта вимогам технічної документації на
монтаж і якість роботи ліфта в частині, що стосується його
монтажу, в разі дотримання власником умов експлуатації. Гарантований термін роботи ліфта ____________________ з дня
підписання акта про технічну готовність і приймання ліфта. Представник монтажної організації
____________________________ _______________ ____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. "___" __________ 200__ року
6. Відомість про місцеперебування ліфта (нова сторінка, розташовується на двох сторінках)
------------------------------------------------------------------ | Назва організації |Місце установлення ліфта | Дата | | (підприємства) власника |(місто, вулиця, будинок, |установлення| | ліфта | корпус, під'їзд) | | |-------------------------+-------------------------+------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
7. Відомості про працівників, відповідальних за організацію
робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів (розташовується
на двох сторінках)
------------------------------------------------------------------ | Дата, N наказу про призначення і |Посада, прізвище та|Підпис| | закріплення працівника | ініціали | | |-------------------------------------+-------------------+------| | | | | ------------------------------------------------------------------
8. Відомості про працівників, відповідальних за справний стан
ліфта (розташовується на п'яти сторінках)
------------------------------------------------------------------ | Дата, N наказу (розпорядження) про |Прізвище та ініціали|Підпис| |призначення і закріплення працівника| | | |------------------------------------+--------------------+------| | | | | ------------------------------------------------------------------
9. Відомості про ремонт і модернізацію ліфта (розташовуються на двадцяти сторінках)
------------------------------------------------------------------ |Дата | Відомості про ремонт і | Прізвище та ініціали |Підпис| | | модернізацію ліфта* | відповідальної особи | | |-----+-------------------------+-------------------------+------| | | | | | |-----+-------------------------+-------------------------+------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
______________
* Документи, що підтверджують якість новоустановлених
елементів ліфта, повинні зберігатись разом з паспортом ліфта.
10. Запис результатів технічного огляду (розташовуються на двадцяти сторінках)
------------------------------------------------------------------ | Дата огляду | Результати огляду | Термін наступного огляду | |---------------+--------------------+---------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Ліфт зареєстрований за N ___________ у _________________________,
(реєстраційний орган)
у паспорті пронумеровано і прошнуровано ________ всього аркушів, у
тому числі креслень на _____________ аркушах*.
____________________________ ____________ _______________________
(посада особи, яка реєструє) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. "___" _____________ 200__ року
______________
* Паспорт повинен містити:
1) установче креслення (кінематична схема, план і перерви
шахти, машинного приміщення з розміщенням устаткування в ньому); 2) принципову електричну схему; 3) акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97); 4) акт приймання ліфта (додаток К ГСТУ 36.1-011-97); 5) акт готовності будівельної частини (додаток 6 до цих
Правил); 6) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і
зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97); 7) протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97); 8) протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і
електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97); 9) протокол виміру повного опору петлі "фаза-нуль" (ГСТУ
36.1-001-97); 10) документи, що засвідчують якість: лебідки, обмежувача
швидкості, приводу дверей, буферних пристроїв кабіни і противаги,
пружини гальма, пружин уловлювачів. Паспорт НКП зберігається разом з паспортом ліфта.
Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду
Держгірпромнагляду Іванченко В.І.

Додаток 5
до Правил будови і безпечної
експлуатації ліфтів

ПАСПОРТ
будівельного підйомника
(типовий)

------------------------------------------------------------------ |Назва постачальника, | | |місцезнаходження | | ------------------------------------------------------------------вгору