Документ z0903-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2018, підстава - z0077-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 201 від 22.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 грудня 1999 р.
за N 903/4196
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
закордонних справ
N 573 ( z0077-18 ) від 22.12.2017 }
Про затвердження Порядку розгляду в дипломатичних
представництвах або консульських установах України
за кордоном клопотань громадян України, які виїхали
за її межі тимчасово, про залишення на постійне
проживання за кордоном

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
31 березня 1995 року N 231 ( 231-95-п ) "Про затвердження Правил
оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за
кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та
вилучення" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду в дипломатичних
представництвах або консульських установах України за кордоном
клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за кордоном (додається). 2. Начальнику Консульського управління, керуючому справами,
керівникам дипломатичних представництв та консульських установ
України відповідно до повноважень: 2.1. Організувати вивчення Порядку працівниками Консульського
управління, дипломатичних представництв та консульських установ
України, які займаються розглядом клопотань громадян України про
залишення на постійне проживання за кордоном. 2.2. Забезпечити Консульське управління, дипломатичні
представництва та консульські установи України за кордоном
належними документами для здійснення зазначеної діяльності. 3. Наказ довести до відома керівного складу міністерства,
начальників управлінь, працівників дипломатичних представництв та
консульських установ України за кордоном. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Консульського управління В.А.Кирика.
Міністр Б.І.Тарасюк
Затверджено
Наказ Міністра закордонних
справ України
22.11.99 N 201
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 1999 р.
за N 903/4196
Порядок розгляду в дипломатичних представництвах або
консульських установах України за кордоном клопотань
громадян України, які виїхали за її межі тимчасово,
про залишення на постійне проживання за кордоном
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
( 3857-12 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 року N 231 ( 231-95-п ) "Про затвердження
Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для
виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового
затримання та вилучення". 1.2. Цей Порядок установлює процедуру прийняття, розгляду,
оформлення і проходження в дипломатичних представництвах або
консульських установах України за кордоном клопотань громадян
України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на
постійне проживання за кордоном.
2. Прийом до розгляду клопотань громадян України
про залишення на постійне проживання за кордоном
2.1. Громадяни України, які виїхали за її межі тимчасово, при
порушенні клопотання про залишення на постійне проживання за
кордоном подають до дипломатичного представництва або консульської
установи України за кордоном такі документи: 2.1.1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи
інший документ, за яким громадянин України виїхав за
її межі (після звірення даних паспорта та анкети
паспорт підлягає поверненню заявнику). 2.1.2. Чотири фотокартки розміром 35 х 45 мм. 2.1.3. Заява-анкета (додаток 1). 2.1.4. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження
заявника. 2.1.5. За наявності в заявника дітей віком до 18 років -
нотаріально засвідчені копії свідоцтв про їх
народження. 2.1.6. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб або
розірвання шлюбу. 2.1.7. Заяви батьків, одного з подружжя заявника, які
проживають в Україні (додаток 2); за наявності в
заявника неповнолітніх дітей, які залишаються в
Україні, - заяви їхніх законних представників про
відсутність у них матеріальних претензій до заявника
(додаток 3). У разі смерті зазначених осіб подаються
копії свідоцтв про смерть. Якщо вони пропали
безвісти, - завірена копія рішення суду про їх
визнання безвісно відсутніми. 2.1.8. Довідка з місця роботи заявника в Україні за останні
п'ять років про відсутність до нього матеріальних
претензій (додаток 4) та три її завірені копії. 2.1.9. Нотаріально засвідчені заяви дітей віком від 14 до
18 років, які постійно проживають в Україні, про згоду
на своє залишення на постійне проживання за кордоном
разом з батьками або одним з них (додаток 5). 2.1.10. Якщо неповнолітні діти залишаються на постійне
проживання за кордоном з одним з батьків - нотаріально
засвідчена заява про згоду на це другого з батьків
(додаток 6). У випадку смерті другого з батьків
подається копія свідоцтва про смерть. Якщо він пропав
безвісти, - завірена копія рішення суду про визнання
його безвісно відсутнім. 2.1.11. Документ, що підтверджує сплату консульського збору,
або документ, на підставі якого заявник звільняється
від його сплати. Документи, перераховані в пунктах 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.9 та 2.1.10 цього Порядку, подаються у чотирьох
примірниках. 2.2. При прийнятті документів, зазначених у пункті 2.1 цього
Порядку, консульська посадова особа: 2.2.1. Звіряє викладені особою у заяві-анкеті відомості про
себе з наданими документами, про що робить відповідні
відмітки в заяві-анкеті. 2.2.2. Роз'яснює заявникові передбачені чинним законодавством
України підстави для тимчасового обмеження права
громадян України залишитися за її межами на постійне
проживання. 2.2.3. Повідомляє заявника, що незалежно від результату
розгляду клопотання консульський збір поверненню не
підлягає.
3. Узгодження матеріалів про залишення громадян
України за кордоном на постійне проживання
3.1. Посадова особа дипломатичного представництва або
консульської установи України за кордоном одержані від заявника
матеріали формує у справу в чотирьох примірниках, три з яких
надсилає до Консульського управління МЗС України. 3.2. Консульське управління МЗС України після їх отримання
надсилає по одному примірнику справи до Міністерства внутрішніх
справ України та Служби безпеки України із запитами щодо
відсутності чи наявності в них заперечень проти реалізації
заявником права залишитися на постійне проживання за кордоном
(додатки 7, 8). Один примірник справи залишається в Консульському
управлінні МЗС України. 3.3. Щодо заявника чоловічої статі призовного віку для
проходження строкової служби Консульське управління МЗС України
надсилає запит до військового комісаріату Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових
комісаріатів (залежно від місця постійного проживання заявника в
Україні) про можливість задоволення його клопотання про залишення
на постійне проживання за кордоном (додаток 9). 3.4. Про одержані з МВС, СБУ та відповідного військового
комісаріату відповіді на запити, зазначені у пунктах 3.2 і 3.3
цього Порядку, Консульське управління МЗС України інформує
відповідне дипломатичне представництво або консульську установу
України за кордоном (додаток 10). 3.5. При наявності заперечень щодо задоволення клопотання
МВС, СБУ та відповідний військовий комісаріат зазначають їх
причини.
4. Прийняття рішення щодо клопотання громадянина України
про залишення за кордоном на постійне проживання
4.1. Після отримання дипломатичним представництвом або
консульською установою України за кордоном інформації, зазначеної
у пунктах 3.4 та 3.5 цього Порядку, керівник дипломатичного
представництва або консульської установи України за кордоном
приймає відповідне рішення. 4.2. Рішення про задоволення клопотання приймається за умови
відсутності заперечень з боку МВС, СБУ та відповідного військового
комісаріату (додатки 11, 12, 13), а також відсутності в МЗС
України та дипломатичному представництві або консульській установі
України в країні перебування заявника відомостей про заявника, які
чинним законодавством України передбачені як підстава для
тимчасового обмеження його права залишитися на постійне проживання
за кордоном (додаток 14). 4.3. Якщо хоча б один з органів, зазначених у пункті 4.2
цього Порядку, повідомив про наявність заперечень проти
задоволення клопотання заявника про залишення його на постійне
проживання за кордоном, то дипломатичне представництво або
консульська установа України за кордоном приймає рішення про
тимчасову відмову в задоволенні клопотання заявника до усунення
обставин, які цьому перешкоджають (додаток 15). 4.4. Про прийняте рішення надсилається інформація до
Консульського управління МЗС України (додаток 16). Про прийняте
рішення МЗС інформує МВС України. У разі прийняття позитивного
рішення Консульське управління МЗС України інформує про нього
також відповідний військовий комісаріат (додаток 17).
5. Повідомлення рішення заявникові та оформлення
документів про його постійне проживання за кордоном
5.1. Прийняте рішення повідомляється заявникові в письмовій
або усній формі. В останньому випадку виконавцем складається і
долучається до справи відповідна довідка із зазначенням дати
повідомлення рішення та даних посадової особи, яка його
повідомила. У разі відмови в задоволенні клопотання заявникові
повідомляються конкретні причини відмови. 5.2. Разом з повідомленням позитивного рішення заявник
інформується про обов'язковість виписки з останнього місця
постійного проживання в Україні, здачі паспорта громадянина
України до органів внутрішніх справ за останнім місцем проживання
в Україні та надання до дипломатичного представництва або
консульської установи відповідних довідок. 5.3. Після представлення заявником довідок про виписку з
останнього місця постійного проживання в Україні та здачі паспорта
громадянина України до органів внутрішніх справ України в паспорт
громадянина України для виїзду за кордон уноситься шляхом
проставлення штампа "постійне проживання" або такого напису (з
відміткою про дату внесення та із зазначенням посади і прізвища
особи, яка його внесла), який скріплюється підписом посадової
особи та печаткою відповідного дипломатичного представництва або
консульської установи.
6. Строки розгляду справ
6.1. Дипломатичне представництво або консульська установа
України за кордоном протягом не більш як 15 днів надсилає три
примірники справи, прийнятих від заявника, до Консульського
управління МЗС України. 6.2. Консульське управління МЗС України протягом 10 днів
після одержання справи надсилає по одному її примірнику до МВС
України і до СБ України та, у разі потреби, запит до відповідного
військового комісаріату. 6.3. Строк розгляду справи в МВС, СБУ та запиту у
відповідному військовому комісаріаті не повинен перевищувати
20 днів від дати одержання, відповідно, справи чи запиту до дати
направлення Консульському управлінню МЗС України повідомлення про
результати розгляду. 6.4. Консульське управління МЗС України не пізніш як через
10 днів після отримання повідомлень з МВС, СБУ та військового
комісаріату інформує дипломатичне представництво або консульську
установу України за кордоном про результати розгляду справи всіма
органами, які, відповідно до цього Порядку, беруть участь у її
розгляді. 6.5. Керівник дипломатичного представництва або консульської
установи України за кордоном протягом не більш як 10 днів після
одержання зазначеної у попередньому пункті інформації приймає
відповідне рішення щодо клопотання заявника про залишення на
постійне проживання за кордоном.
7. Ведення обліку
Дипломатичні представництва і консульські установи України за
кордоном ведуть картковий або комп'ютерний облік громадян України,
клопотання яких про залишення на постійне проживання за кордоном
задоволено чи відносно яких у задоволенні їх клопотання відмовлено
до усунення виявлених обставин, які відповідно до чинного
законодавства України тимчасово перешкоджають заявникові
залишитися на постійне проживання за кордоном (додаток 18).
Завідувач відділу з питань
громадянства та зв'язків із
співвітчизниками за кордоном
КУ МЗС України В.В.Пасічник
Додаток 1
до пункту 2.1.3 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
----------- Посольство/Генконсульство/Консульство | Місце | України в ____________________________ | для | | фото | ----------- Заява-анкета
Я, громадянин (громадянка) України _________________________,
(прізвище, ініціали)
маю намір залишитися на постійне проживання в ___________________.
(назва країни)
У зв'язку з цим прошу відповідно до чинного законодавства
України оформити мені потрібні документи.
Повідомляю про себе такі дані:
------------------------------------------------------------------ |1. Прізвище, ім'я, по батькові | | |-------------------------------------------+--------------------| |2. Попередні прізвища, імена та по | | |батькові (при їх зміні) | | |-------------------------------------------+--------------------| |3. Дата народження (число, місяць, рік) | | |-------------------------------------------+--------------------| |4. Місце народження (село/селище/місто, | | |район, область, Автономна Республіка Крим, | | |країна) | | |-------------------------------------------+--------------------| |5. Сімейний стан | | |-------------------------------------------+--------------------| |6. Освіта (коли і який навчальний заклад | | |закінчив(-ла), за яким фахом) | | |-------------------------------------------+--------------------| |7. Відношення до військового обов'язку, | | |військове звання | | |-------------------------------------------+--------------------| |8. Серія та номер паспорта або іншого | | |документа, що його замінює, коли і ким | | |виданий | | |-------------------------------------------+--------------------| |9. Дата і мета останнього виїзду за кордон | | |з України | | |-------------------------------------------+--------------------| |10. Повна адреса місця постійного | | |проживання в Україні | | ------------------------------------------------------------------
11. Трудова діяльність в Україні за останні п'ять років
------------------------------------------------------------------ | Місяць і рік | Повна | Повна назва | Адреса | |--------------------| назва | підприємства, | підприємства, | | вступ | звільнення | посади | організації, | організації, | | | | | установи | установи | |-------+------------+---------+---------------+-----------------| |-------+------------+---------+---------------+-----------------| |-------+------------+---------+---------------+-----------------| ------------------------------------------------------------------
12. Близькі родичі: батьки, дружина (чоловік), діти
------------------------------------------------------------------ | Ступінь | Прізвище,|Дата і місце|Місце роботи| Країна та | |спорідненості,| ім'я, по | народження | і посада |адреса місця| | громадянство | батькові | | | проживання | |--------------+----------+------------+------------+------------| |--------------+----------+------------+------------+------------| |--------------+----------+------------+------------+------------| |--------------+----------+------------+------------+------------| |--------------+----------+------------+------------+------------| ------------------------------------------------------------------
13. Особи, які перебувають на утриманні
------------------------------------------------------------------ | Ступінь | Прізвище, | Дата і місце | Адреса місця | |спорідненості | ім'я, | народження | проживання | | | по батькові | | | |---------------+---------------+--------------+-----------------| |---------------+---------------+--------------+-----------------| |---------------+---------------+--------------+-----------------| |---------------+---------------+--------------+-----------------| ------------------------------------------------------------------
14. Неповнолітні діти, які залишаються на постійне проживання
за кордоном разом зі мною
------------------------------------------------------------------ | Син/дочка |Прізвище, ім'я, по | Дата | Місце | | | батькові | народження | народження | |------------+-------------------+--------------+----------------| |------------+-------------------+--------------+----------------| |------------+-------------------+--------------+----------------| |------------+-------------------+--------------+----------------| ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |15. Прізвище, ім'я, по батькові колишнього | | |чоловіка/дружини (у разі розірвання шлюбу | | |або визнання його недійсним) | | |--------------------------------------------+-------------------| |16. Повна адреса теперішнього місця | | |перебування | | |--------------------------------------------+-------------------| |17. Місце теперішньої роботи (повна назва | | |посади та підприємства, організації, | | |установи) | | |--------------------------------------------+-------------------| |18. Інші відомості, які вважаю за потрібне | | |повідомити | | ------------------------------------------------------------------
Достовірність викладених у клопотанні відомостей і поданих
документів підтверджую.
"___" _______________ 20__ р. ________________________
(підпис заявника)
Пред'явлено паспорт _________________________________________
(інший документ, який замінює паспорт)
Заяву-анкету, документи, додані до неї, прийняв та
правильність їх заповнення перевірив
________________ _____________________________ ___________________
(назва посади) (підпис консульської (ініціали, прізвище)
посадової особи)
"___" _______________ 20__ р.
Додаток 2
до пункту 2.1.7 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
Посольство/Генконсульство/Консульство
України в ___________________________
Заява
Мені, ______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
відомо про намір мого (моєї) сина (дочки) ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
залишитися на постійне проживання в _____________________________.
(назва країни)
У зв'язку з цим повідомляю, що в мене немає до нього/неї
матеріальних претензій.
Дата _____________ Підпис __________
Додаток 3
до пункту 2.1.7 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
Посольство/Генконсульство/Консульство
України в ___________________________
Заява
Мені, ______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
відомо про намір мого (моєї) чоловіка (дружини) залишитися на
постійне проживання в ___________________________________________.
(назва країни)
У зв'язку з цим повідомляю, що відносно мене і нашого
(нашої/наших) неповнолітнього (неповнолітньої/неповнолітніх) сина
(дочки/дітей) ____________________________________________________
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
який (яка/які) залишається/залишаються в Україні, він/вона не має
неврегульованих аліментних, договірних та інших невиконаних
зобов'язань.
Дата __________ Підпис __________
Додаток 4
до пункту 2.1.8 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
Довідка
Видана _____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який(-а) працював (працювала) в __________________________________
__________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
на посаді ______________________________________________________ з
"___" _______________ до "___" _______________ 199_ р.
Матеріальних претензій ______________________________________
_______________________________________________________________ до
(назва підприємства, організації, установи)
__________________________________________________________ не має.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник підприємства, _______________ _________________________
організації, установи (підпис) (ініціали, прізвище)
Печатка
Додаток 5
до пункту 2.1.9 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
Посольство/Генконсульство/Консульство
України в ___________________________
Заява
Мені, ______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
відомо про намір моїх (мого/моєї) батьків (батька/матері)
залишитися на постійне проживання в ______________________________ _________________________________________________________________.
(назва держави)
У зв'язку з цим висловлюю свою згоду щодо залишення на
постійне проживання в ____________________________________________
(назва держави) разом з батьками (батьком/матір'ю).
Дата __________ Підпис __________
Додаток 6
до пункту 2.1.10 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
Посольство/Генконсульство/Консульство
України в ___________________________
Заява
Мені, ______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
відомо про намір мого (моєї) колишнього (колишньої) чоловіка
(дружини) ________________________________________________________
___________________________________________ залишитись на постійне
проживання в _____________________________________________ разом з
(назва держави)
моїм (моєю/моїми) неповнолітнім (неповнолітньою/неповнолітніми)
сином (дочкою/дітьми) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові; дата та рік народження) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
У зв'язку з цим даю свою згоду на залишення мого (моєї/моїх)
сина (дочки/дітей) на постійне проживання за кордоном разом з
батьком (матір'ю) і повідомляю, що в мене немає матеріальних
претензій до колишнього чоловіка (дружини).
Дата __________ Підпис __________
Додаток 7
до пункту 3.2 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
МІНІСТЕРСТВО MINISTRY
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (Герб України) OF FOREIGN AFFAIRS
УКРАЇНИ OF UKRAINE КОНСУЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ CONSULAR DEPARTMENT
01018, м.Київ Fax: (+380 44) 293 00 66 1, Mykhaylivska sqr.,
Михайлівська Phone: (+380 44) 293 44 88 Kyiv, Ukraine, 01018
площа, 1 293 05 96
Telex: 131373 Rubin __________________________________________________________________
___________ N ______________
Міністерство внутрішніх
справ України
При цьому надсилаємо матеріали клопотання громадянина
(громадянки) України _____________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про його (її) залишення на постійне проживання в ________________.
(назва країни)
Просимо повідомити про наявність чи відсутність заперечень
проти задоволення клопотання заявника про залишення його на
постійне проживання за кордоном.
Заступник начальника ____________ __________________________
Консульського управління (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 8
до пункту 3.2 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
МІНІСТЕРСТВО MINISTRY
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (Герб України) OF FOREIGN AFFAIRS
УКРАЇНИ OF UKRAINE КОНСУЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ CONSULAR DEPARTMENT
01018, м.Київ Fax: (+380 44) 293 00 66 1, Mykhaylivska sqr.,
Михайлівська Phone: (+380 44) 293 44 88 Kyiv, Ukraine, 01018
площа, 1 293 05 96
Telex: 131373 Rubin __________________________________________________________________
___________ N ____________________
Служба безпеки України

При цьому надсилаємо клопотання громадянина (громадянки)
України __________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про його (її) залишення на постійне проживання в ________________.
(назва країни)
Просимо повідомити про наявність чи відсутність в органах
Служби безпеки матеріалів щодо заявника, які передбачені чинним
законодавством як підстави для тимчасових обмежень у праві
залишення громадян України на постійне проживання за кордоном.
Заступник начальника ____________ __________________________
Консульського управління (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 9
до пункту 3.3 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
МІНІСТЕРСТВО MINISTRY
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (Герб України) OF FOREIGN AFFAIRS
УКРАЇНИ OF UKRAINE КОНСУЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ CONSULAR DEPARTMENT
01018, м.Київ Fax: (+380 44) 293 00 66 1, Mykhaylivska sqr.,
Михайлівська Phone: (+380 44) 293 44 88 Kyiv, Ukraine, 01018
площа, 1 293 05 96
Telex: 131373 Rubin __________________________________________________________________
________ N ____________
Військовий комісаріат
Громадянин України _________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
____ року народження, порушив клопотання про залишення на постійне
проживання в ____________________________________________________.
(назва країни)
В Україні проживає за адресою: ______________________________
_________________________________________________________________.
Просимо повідомити щодо можливості задоволення клопотання _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Заступник начальника ____________ __________________________
Консульського управління (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 10
до пункту 3.4 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
МІНІСТЕРСТВО MINISTRY
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (Герб України) OF FOREIGN AFFAIRS
УКРАЇНИ OF UKRAINE КОНСУЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ CONSULAR DEPARTMENT
01018, м.Київ Fax: (+380 44) 293 00 66 1, Mykhaylivska sqr.,
Михайлівська Phone: (+380 44) 293 44 88 Kyiv, Ukraine, 01018
площа, 1 293 05 96
Telex: 131373 Rubin __________________________________________________________________
Посольство України
в _________________
Консульський відділ
При цьому надсилаємо повідомлення органів внутрішніх справ та
Служби безпеки України про результати розгляду клопотання ____________________________ щодо залишення на постійне проживання
в _______________________________.
Додаток: на ____ арк.
Заступник начальника ____________ __________________________
Консульського управління (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 11
до пункту 4.2 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
На бланку МВС України
Міністерство закордонних
справ України
Консульське управління
Повідомляємо, що заперечень щодо залишення громадянина
(громадянки) _____________________________ з неповнолітніми дітьми __________________________________________________________________
на постійне проживання в _________________________________________
немає.
Водночас інформуємо про _____________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(при потребі)
Керівник відповідного ____________ ___________________________
підрозділу Міністерства (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 12
до пункту 4.2 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах та
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
На бланку Служби безпеки України
Міністерство закордонних
справ України
Консульське управління
Повідомляємо, що заперечень щодо залишення громадянина
(громадянки) ____________________________ з неповнолітніми дітьми __________________________________________________________________
на постійне проживання в _________________________________________
немає.
Водночас інформуємо про _____________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(при потребі)
Керівник відповідного ____________ _____________________________
підрозділу Служби (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 13
до пункту 4.2 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
На бланку військового комісаріату
Міністерство закордонних
справ України
Консульське управління
Повідомляємо, що в разі прийняття позитивного рішення про
залишення громадянина ___________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________, на постійне проживання в _____________________
(дата народження) (назва країни)
він буде знятий з військового обліку.
Військовий комісар ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 14
до пункту 4.2 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
ЗАТВЕРДЖУЮ
Надзвичайний і Повноважний
Посол/Генеральний консул
України в ______________________
(назва країни/міста)
______________ ___________________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посла/генерального консула)
"___" _______________ 19__ р.
Рішення
Розглянувши матеріали справи _________________ щодо залишення
(прізвище, ініціали)
на постійне проживання в _______________________ і беручи до уваги
(назва країни)
відсутність стосовно заявника матеріалів, які передбачені чинним
законодавством України як підстави для тимчасових обмежень у праві
залишення громадян України на постійне проживання за кордоном,
Посольство України в ___________________________________
задовольняє клопотання ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
щодо залишення його (її) на постійне проживання в ________________
___________________________________________ разом з неповнолітніми
(неповнолітнім/неповнолітньою) дітьми (сином/дочкою) _____________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Посада консульської ____________ ______________________________
посадової особи (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 15
до пункту 4.3 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
ЗАТВЕРДЖУЮ
Надзвичайний і Повноважний
Посол/Генеральний консул
України в ______________________
(назва країни/міста)
______________ __________________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посла/генерального консула)
"___" _______________ 19__ р.
Рішення
Розглянувши матеріали справи _________________ щодо залишення
(прізвище, ініціали)
на постійне проживання в _______________________ і беручи до уваги
(назва країни)
наявність заперечень проти задоволення клопотання заявника, що
передбачені чинним законодавством України як підстави для
тимчасових обмежень у праві залишення громадян України на постійне
проживання за кордоном, Посольство України в _____________________________ приймає рішення про тимчасову
відмову в задоволенні клопотання заявника до усунення обставин,
які перешкоджають задоволенню клопотання _______________________________________ про залишення його (її) на
(прізвище, ім'я, по батькові)
постійне проживання в ____________________________________________
___________________________________________ разом з неповнолітніми
(неповнолітнім/неповнолітньою) дітьми (сином/дочкою) _____________
_________________________________________________________________.

Посада консульської ____________ ______________________________
посадової особи (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 16
до пункту 4.4 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
На бланку дипломатичного представництва
або консульської установи
Міністерство закордонних
справ України
Консульське управління
Інформуємо, що рішенням Посольства України в ______________
від __________________ клопотання громадянина (громадянки) України
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про його (її) залишення на постійне проживання в ________________,
а також його неповнолітнього (неповнолітньої) сина (доньки) ________________, 19__ р. н., задоволено (у задоволенні клопотання
відмовлено).
Посада консульської ____________ ______________________________
посадової особи (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 17
до пункту 4.4 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
МІНІСТЕРСТВО MINISTRY
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (Герб України) OF FOREIGN AFFAIRS
УКРАЇНИ OF UKRAINE КОНСУЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ CONSULAR DEPARTMENT
01018, м.Київ Fax: (+380 44) 293 00 66 1, Mykhaylivska sqr.,
Михайлівська Phone: (+380 44) 293 44 88 Kyiv, Ukraine, 01018
площа, 1 293 05 96
Telex: 131373 Rubin __________________________________________________________________
________ N ____________
Військовий комісаріат

Інформуємо, що рішенням _____________________________________
__________________________________________________________________
(назва дипломатичного представництва або консульської установи)
в _________________ від ___________________ клопотання громадянина
України про його залишення на постійне проживання в __________________________ задоволено.
Заступник начальника ____________ __________________________
Консульського управління (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 18
до розділу 7 Порядку розгляду в
дипломатичних представництвах або
консульських установах України за
кордоном клопотань громадян України,
які виїхали за її межі тимчасово, про
залишення на постійне проживання за
кордоном
Зразок карткового або комп'ютерного обліку громадян
України, клопотання яких про залишення на постійне
проживання за кордоном задоволено (у задоволенні
клопотання відмовлено)
Номер справи Дата відправлення до МЗС
Прізвище ____________________________________________________
Інші прізвища _______________________________________________
Ім'я ________________________________________________________
По батькові _________________________________________________
Дата та місце народження ____________________________________
Дата останнього виїзду з України ____________________________
Дата в'їзду в ___________________________ ___________________
(назва країни)
Неповнолітні діти (прізвище, ім'я, по батькові; рік народження) __________________________
_____________________________________________________________
Адреса проживання в країні перебування ______________________
Телефон _____________________________________________________
Дата отримання Дата прийняття відповіді від МЗС рішення про
задоволення
клопотання/відмовувгору