Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва
Мінагрополітики України; Наказ, Форма типового документа, Звіт [...] від 25.05.2012297
Документ z0865-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.12.2012, підстава - z1940-12

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012  № 297


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2012 р.
за № 865/21177

Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства
№ 449 від 20.07.2012
№ 533 від 31.08.2012
№ 677 від 02.11.2012}

Відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

звіт про фактичне використання коштів;

журнал обліку фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за поголів’я молодняку великої рогатої худоби;

реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби;

відомість про нарахування дотацій за молодняк великої рогатої худоби;

зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк великої рогатої худоби;

журнал обліку суб’єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності;

реєстр суб’єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності;

реєстр фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

відомість про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

зведену відомість про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

журнал обліку фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу, що додається;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

реєстр фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу, що додається;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

відомість про нарахування дотацій за продану на забій худобу, що додається;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

зведена відомість про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу, що додається;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

реєстр сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, що додається;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, що додається;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

зведена відомість про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, що додається.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 грудня 2011 року № 723 "Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за № 4/20317.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

О.В. Сень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
25.05.2012  № 297

ЗВІТ
про фактичне використання коштів за підсумками
____ кварталу/року

Напрям фінансування

Кількість суб’єктів, що скористалися державною підтримкою

Кількість об’єктів, на які була спрямована державна підтримка

Сплачено коштів, тис. гривень (за касовими видатками)

Разом
Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-1
__________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації-1
__________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-1


__________
(підпис)


________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.__________
-1 Залежно від розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31.08.2012 № 533)

ЖУРНАЛ
обліку фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за поголів’я молодняку великої рогатої худоби

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Місце проживання

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної картки до нього, дата її народження та (для тварин, набутих шляхом переміщення) дата прибуття тварини в господарство або дата видачі паспорта великої рогатої худоби новому власнику

Вік тварини (повних місяців) та (для тварин, набутих шляхом переміщення) строк утримання в господарстві

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

{Журнал в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 533 від 31.08.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31.08.2012 № 533)

РЕЄСТР
фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби,
на ___________________ 20____ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної картки до нього, дата її народження та (для тварин, набутих шляхом переміщення) дата прибуття тварини в господарство або дата видачі паспорта великої рогатої худоби новому власнику

Дата народження молодняку великої рогатої худоби та (для тварин набутих шляхом переміщення) термін утримання в господарстві

Дата прийняття документів

Дата першого та попереднього прийняття документів

Вік тварини (повних місяців)

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова сільської, селищної
чи міської ради


_______________
(підпис)


___________________
(ініціали та прізвище)

"_____" ______________20____ року

{Реєстр в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 533 від 31.08.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31.08.2012 № 533)

ВІДОМІСТЬ
про нарахування дотацій за молодняк великої рогатої худоби
на ___________________ 20____ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість голів, усього-1

З них віком-1:

Усього нараховано дотації-1, гривень

від 3 до 6 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 6 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 9 до 12 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 12 до 15 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

За утримання молодняку, що народився в господарствах фізичних осіб, на дату першого подання документів

За збереження у наступні три місяці
х

х
За кожні повні три місяці утримання молодняку, набутого шляхом переміщення

Разом

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2_________
(підпис)_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації-2_________
(підпис)_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації-2_________
(підпис)_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2

_________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
"___" ____________ 20__ року

__________
1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
2 Залежно від місцезнаходження господарства.

{Відомість в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 449 від 20.07.2012, № 533 від 31.08.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя______________________________
                                (регіон)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31.08.2012 № 533)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за молодняк великої рогатої худоби
на ___________________ 20____ року

№ з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього-1

З них віком-1:

Усього нараховано дотації-1, тис. гривень

від 3 до 6 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 6 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 9 до 12 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 12 до 15 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

За утримання молодняку, що народився в господарствах фізичних осіб, на дату першого подання документів

За збереження у наступні три місяці
х

х
За кожні повні три місяці утримання молодняку, набутого шляхом переміщення

Разом

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
__________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації-2
__________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2


__________
(підпис)


________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

{Зведена відомість в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 449 від 20.07.2012, № 533 від 31.08.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
25.05.2012  № 297

ЖУРНАЛ
обліку суб’єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності

№ з/п

Найменування суб’єкта господарювання

Дата прийняття документів

Заявка

Копія довідки про включення до ЄДРПОУ

Довідка про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видана державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання

Довідка про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видана відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Довідка, видана Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації, про те, що відповідним суб'єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості корів за іншими бюджетними програмами

Довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком

Копії відповідних платіж-них документів

Акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тих, що поставлені в режимі імпорту)

Копія звіту про стан тваринництва

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин

Копії племінних свідоцтв (сертифікатів)

Письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі

При закупівлі суб’єктами господарювання в режимі імпорту копії

контракту

рахунку-фактури (інвойсу)

вантажної митної декларації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
25.05.2012  № 297

_______________________
                       (регіон)


РЕЄСТР
суб’єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності,
на ____________ 20___ року

Найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ

Закуплено племінних телиць, нетелей та корів, за які нараховується часткове відшкодування, голів-1

Загальна жива вага, тонн-1

Сума нарахованого часткового відшкодування, тис. гривень-1

Сплачено, тис. гривень-1

1

2

3

4

5

______________
(кількість)

суб’єктів господарювання.

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації-2__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
25.05.2012  № 297

РЕЄСТР
фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД),
на _____________________ 20___ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД

Разом

х


______________
(кількість)

фізичних осіб.

Голова комісії

_________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)
Члени комісії

_________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)


_________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
25.05.2012  № 297

ВІДОМІСТЬ
про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)
на _____________________ 20___ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД-1

Нараховано-1, гривень

Сплачено-1, гривень

Разом

х
______________
(кількість)

фізичних осіб.

Начальник управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації-2
_________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2


_________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від місцезнаходження господарства.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
25.05.2012  № 297

_______________________
                       (регіон)


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)
на __________________ 20___ року

Усього закуплено УІД-1,
одиниць

Нараховано-1,
тис. гривень

Сплачено-1,
тис. гривень

1

2

3

______________
(кількість)

фізичних осіб.

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації-2__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ

Місце проживання (місце знаходження)

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів

№ приймальної квитанції

Ідентифікаційний номер тварини (відповідно до відомості переміщення тварин) - для великої рогатої худоби (ВРХ) або номер реєстраційного свідоцтва свиней (для суб'єктів господарювання) (відомість переміщення)/ номер реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб'єктів)

Дата подання документів

Підпис фізичної особи (представника фермерського господарства)

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативуФермерські господарства{Журнал обліку в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

РЕЄСТР
фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу
на _______________ 20 ____ року

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів

№ приймальної квитанції

Ідентифікаційний номер тварини (відповідно до відомості переміщення тварин) - для великої рогатої худоби (ВРХ) або номер реєстраційного свідоцтва свиней (для суб'єктів господарювання) (відомість переміщення)/ номер реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб'єктів)

Дата подання документів

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу

Фермерські господарства

Голова сільської, селищної
чи міської ради


_________
(підпис)


__________________
(ініціали та прізвище)

Міський голова міста республіканського
(Автономної Республіки Крим)
чи обласного значення_________
(підпис)__________________
(ініціали та прізвище)

"_____" ______________20____ року{Реєстр в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

__________________
               (регіон)


ВІДОМІСТЬ
про нарахування дотацій за продану на забій худобу
на ____________________20____ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів-1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів-1

Всього нараховано дотації, гривень-1

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу

Фермерські господарства

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
_______
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
_______
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
_______
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від місцезнаходження господарства.

{Відомість в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

_______________
          (регіон)


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу
на ____________________20____ року

Кількість одержувачів дотації-1

Молодняк великої рогатої худоби-1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів-1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів-1

Всього нараховано дотації, тис. гривень-1

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу
Фермерські господарства
РАЗОМ
Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
_________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
(директор Департаменту
агропромислового розвитку)
обласної державної адміністрації-2


_________
(підпис)


____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
агропромислового розвитку районної
державної адміністрації-2
_________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2


_________
(підпис)


____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від місцезнаходження господарства.

{Зведена відомість в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

№ з/п

Найменування сільськогосподарського підприємства (район), код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Поголів’я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

1

2

3


Племінні заводи


РазомПлемінні репродуктори


РазомІнші сільськогосподарські підприємства


РазомУсього


Голова комісії

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

“_____” ________ 20___ року{Реєстр в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

ВІДОМІСТЬ
про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

№ з/п

Найменування сільськогосподарського підприємства (район), код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Поголів’я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

Нараховано спеціальної бюджетної дотації, тис. гривень

1

2

3

4


Племінні заводи
Разом
Племінні репродуктори
Разом
Інші сільськогосподарські підприємства
Разом
УсьогоНачальник управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації-1
_________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-1


_________
(підпис)


_____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.__________
1 Залежно від місцезнаходження господарства.

{Відомість в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

____________________
                 (регіон)


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

Кількість сільськогосподарських підприємств, яким нараховано кошти спеціальної бюджетної дотації за поголів’я м'ясних корів

Поголів’я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

Нараховано спеціальної бюджетної дотації, тис. гривень

1

2

3

Племінні заводи, всього


Племінні репродуктори, всього


Інші сільськогосподарські підприємства, всього


Разом


Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-1
_________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-1
_________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-1


_________
(підпис)


___________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

__________
1 Залежно від місцезнаходження господарства.

{Зведена відомість в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 677 від 02.11.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетявгору