Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
МОЗ України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 21.05.2007246
Документ z0846-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.03.2012, підстава - z0359-12


                    Висновок медичної комісії 

Придатний (не придатний) до роботи _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за професією за ДК 003:2005 ______________________________________
(перелічити фактори виробничого середовища)
у несприятливих умовах праці.
Лікар-терапевт цехової (територіальної,
лікарняної) дільниці ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали) Особиста печатка
Заступник головного лікаря
з лікувальної роботи ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка закладів охорони здоров'я
Дата "____" _________________
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 4
до пункту 2.6 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК
шкідливих та небезпечних факторів виробничого
середовища і трудового процесу, при роботі
з якими обов'язковий попередній (періодичні)
медичний огляд працівників

Загальні положення:
1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці
іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з
урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів
виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я
працівників.
2. Обов'язково враховуються перелік загальних медичних
протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами
виробничого середовища і трудового процесу, додаткові
протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів,
що приведені в цьому Переліку.
3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним)
медичним оглядам, в обов'язковому порядку проводиться: дослідження
крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.
4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться
рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при
періодичному - флюорографія , за винятком пунктів цього додатка,
де вказана обов'язкова рентгенографія органів грудної клітки.
5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів
жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на
флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки
таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних
оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.
6. Речовини, які визначені в переліку значком "A", належать
до алергенів, значком "К" - до канцерогенів, значком "П" - до
подразнювальних, значком "Ф" - до тих, що володіють фіброгенною
дією, значком "Н" - до тих, що мають наркотичний ефект. За
необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до
класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними
нормативами - Переліком промислових алергенів, затвердженим
наказом МОЗ України від 02.03.2007 за N 99 ( z0285-07 ),
зареєстрованим в Мін'юсті 28.03.2007 за N 285/13552, та Переліком
речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних
факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ
України від 13.01.2006 за N 7 ( z0100-06 ), зареєстрованим у
Мін'юсті 06.02.2006 за N 100/11974.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища| Періодичність | Фах лікарів, | Лабораторні, | Медичні | | з/п | і трудового процесу | оглядів у |що беруть участь | функціональні та | протипоказання | | | | закладі |у медичних оглядах| інші дослідження | (на доповнення | | | | охорони | | | до загальних | | | | здоров'я | | | медичних | | | | | | | протипоказань) | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |азоту оксиди, азоту діоксид (у перерахунку на NO ), | | |крові, |субатрофічні | | | 2 | | |ФЗД |зміни всіх | | |ін.) | | | |відділів ВДШ | | | | | | |2. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.2 |Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | А К | |невропатолог |крові, |захворювання | | |ароматичні (формальдегід , ацетальдегід, акролеїн, | |дерматолог |ФЗД |бронхолегеневої | | |бензальдегід, фталевий альдегід та ін.) | |онколог | |системи** | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.3 |Альдегідів і кетонів галогенопохідні |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |(хлорбензальдегід, фторацетон, хлорацетофенон і ін.) | |дерматолог |крові, |захворювання | | | | |офтальмолог |ФЗД |шкіри | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.4 |Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні|1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | А | |невропатолог |крові (за наявності|захворювання | | |(діметилформамід, діметилацетамід, капролактам та | |дерматолог |алергенної дії), |нервової системи | | |ін.) | |уролог |АЛТ*, АСТ*, |2. Хронічні | | | | |офтальмолог |білірубін крові*, |рецидивні | | | | | |ФЗД |захворювання | | | | | |загальний аналіз |шкіри | | | | | |сечі |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |5. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |6. Виражена | | | | | | |вегетативно- | | | | | | |судинна | | | | | | |дисфункція з | | | | | | |пароксизмальними | | | | | | |станами | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | | | | | | |8. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |сечовидільної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.5 | А,К |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Берилій та його сполуки | |дерматолог |крові, ФЗД, |захворювання | | | | |офтальмолог |рентгенографія |2. Хронічні | | | | |(при роботі з |грудної клітки |захворювання | | | | |розчинними |(див. п. 3.1) |бронхолегеневої | | | | |сполуками) | |системи | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |4. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |5. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт (при | | | | | | |роботі з | | | | | | |розчинними | | | | | | |сполуками | | | | | | |берилію) | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |периферичного | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.6 | Ф Ф |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |рентгенографія |1. Поширені | | |Бор і його сполуки (бору карбід , нітрит і ін.) | | |грудної клітки |дистрофічні | | | | | |(див. п. 3.1, 3.4) |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.6.1 |Бороводні |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | | |дерматолог |крові, ФЗД, |дистрофічні | | | | | |білірубін крові*, |розлади ВДШ | | | | | |АЛТ*, АСТ* |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7 |Галогени | |----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.1 | А А |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД, |1. Поширені | | |Хлор, бром , йод , сполуки з воднем, оксиди | |дерматолог |загальний аналіз |дистрофічні | | | | |офтальмолог |крові |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.7.2 |Фтор і його неорганічні сполуки |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД, |1. Хронічний | | | | |дерматолог |рентгенографія |субатрофічний і | | | | |стоматолог |трубчастих кісток |атрофічний риніт. | | | | |офтальмолог |при стажі більше 5 |Гіперпластичний | | | | |невропатолог |років, 1 раз на 3 |ларингіт. Ерозія | | | | |хірург |роки зі збереженням|слизової оболонки | | | | | |усіх рентгенограм в|порожнини носа | | | | | |архіві, |2. Хронічні | | | | | |АЛТ*, |захворювання | | | | | |білірубін* |центральної і | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |5. Захворювання | | | | | | |порожнини рота | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока; | | | | | | |катаракта | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |кістково-м'язової | | | | | | |системи з | | | | | | |ураженням | | | | | | |кісткової | | | | | | |структури | | | | | | |8. Хронічний | | | | | | |гепатит | | | | | | |9.Виразкова хвороба| |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.7.3 |Фосгени |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД |1. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.8 |Гідразин і його похідні (фенілгідразін та ін.) |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |невропатолог |крові |захворювання | | | | |оториноларинголог |білірубін крові, |гепатобіліарної | | | | | |АЛТ*, |системи * | | | | | |визначення рівня |2. Хронічні | | | | | |ксантуренової |рецидивні | | | | | |кислоти |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |3. Вегетативні | | | | | | |дисфункції | | | | | | |4. Гіпертрофічні | | | | | | |риніти та | | | | | | |ларингіти | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |центральної та | | | | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.9 |Залізо та його оксиди |1 раз на рік |дерматолог |% НТЗ (насичення |1. Порушення | | | | |невропатолог |трансферину |вуглеводного | | | | |ендокринолог |залізом), цукор у |обміну | | | | |онколог |крові, білірубін |2. Хронічні | | | | | |крові, АЛТ*, |захворювання | | | | | |рентгенограма |гепатобіліарної | | | | | |органів грудної |системи** | | | | | |клітки (див. п. |3. Хронічні | | | | | |3.5) |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |суглобів | | | | | | |5. Гіпогонадизм | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.10 | К |1 раз на 2 роки|оторинолариголог |ФЗД, загальний |1. Поширені | | |Кадмій і його сполуки | |невропатолог |аналіз крові, |дистрофічні | | | | |стоматолог* |аналіз сечі, |розлади ВДШ | | | | | |рентгенограма |2. Алергічні | | | | | |органів грудної |захворювання | | | | | |клітки (див. п. |3. Хронічні | | | | | |3.4, 3.1), АЛТ*, |захворювання | | | | | |АСТ* |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нирок | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.11 |Карбоніли металів: |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | А,К А | |дерматолог |крові, ФЗД, |дистрофічні | | |нікелю , кобальту , заліза та ін. | | |рентгенограма |розлади ВДШ | | | | | |органів грудної |2. Алергічні | | | | | |клітки |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.12 |Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |ФЗД, загальний |1. Поширені | | |метилетилкетон, ацетофенон та ін.) | |невропатолог |аналіз крові, |дистрофічні | | | | | |ГГТФ* |захворювання ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Токсикоманія | | | | | | |4. Наркоманія | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.13 |Кислоти органічні (мурашина, оцтова, пропіонова, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |масляна, валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, | |дерматолог |крові, |дистрофічні | | |акрилова, нафтенова і ін.) та їх ангідриди | |офтальмолог |активність |розлади ВДШ, | | |Кислот органічних галогенопохідні (хлороцтова, | | |холінестерази |2. Алергічні | | |трихлороцтова, перфтормасляна, трихлорпропіонова та | | | |захворювання | | |ін.) та їх ангідриди | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.13.1 | А | 1 раз на рік |як у |загальний аналіз |1. Алергічні | | |Кислота ізофталева | |п. 1.12 |крові, ФЗД |захворювання | | | А | | | |2. Хронічні | | |терефталева | | | |захворювання | | |фталевий ангідрид та його похідні | | | |периферичної | | | | | | |нервової системи | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання ВДШ, | | | | | | |бронхіальна | | | | | | |астма | | | | | | |4. Розповсюджені | | | | | | |захворювання усіх | | | | | | |відділів ВДШ: | | | | | | |гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.14 | А |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |Кобальт та його неорганічні сполуки | |дерматолог |крові, |рецидивні, | | | | | |рентгенографія |захворювання | | | | | |органів грудної |органів дихання і | | | | | |клітки (див. п. |шкіри | | | | | |3.4, 3.1), ФЗД |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Захворювання | | | | | | |серцевого м'яза | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.14.1 |Ванадій |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |дерматолог |крові, |рецидивні, | | | | | |рентгенографія |захворювання | | | | | |грудної клітки |органів дихання і | | | | | |(див. п. 3.4, 3.1),|шкіри | | | | | |ФЗД |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Захворювання | | | | | | |серцевого м'яза | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.14.2 |Молібден, вольфрам, ніобій, тантал і їх сполуки |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |дерматолог |крові, |рецидивні | | | | | |рентгенографія |захворювання | | | | | |органів грудної |органів дихання і | | | | | |порожнини, ФЗД |шкіри | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.15 | А |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Органічні сполуки кремнію (сілани) | |дерматолог |крові, ФЗД |дистрофічні | | | | |офтальмолог | |розлади ВДШ | | | | | | |2. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання ** | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.16 |Марганець і його сполуки |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |оториноларинголог |крові, ФЗД, |захворювання | | | | |дерматолог |рентгенографія |нервової системи | | | | | |органів грудної |2. Поширені | | | | | |клітини (див. п. |дистрофічні | | | | | |3.1) |розлади ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.17 |Мідь та її сполуки |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | А | |дерматолог |крові , АЛТ* та |дистрофічні | | |срібло, золото та їх сполуки | |офтальмолог |білірубін крові* |розлади ВДШ | | | | | |АСТ*, ФЗД |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи** | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.18 |Метали лужні та їх сполуки (натрій, калій, рубідій, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | |цезій та їх гідроксиди) | |дерматолог |крові |дистрофічні | | |Метали лужноземельні (кальцій, стронцій, барій та їх | | | |розлади ВДШ | | |сполуки) | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.18.1 | Ф |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |Метали рідкісноземельні (лантан, скандій, церій та | |дерматолог |крові, ФЗД |захворювання | | |їх сполуки) | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.18.2 |Літій та його сполуки |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Хронічні | | | | |оториноларинголог |крові*, загальний |захворювання | | | | |дерматолог |аналіз сечі |центральної | | | | |офтальмолог | |нервової системи | | | | | | |2. Захворювання | | | | | | |зорового нерва та | | | | | | |сітківки | | | | | | |3. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.19 |Луги їдкі |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | | |дерматолог |крові |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи* * | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.20 | К К |1 раз на рік |невропатолог |загальний аналіз |1. Поширені | | |Арсен і його неорганічні та органічні сполуки | |оториноларинголог |крові, |дистрофічні | | | | |дерматолог |ретикулоцити, |розлади ВДШ | | | | | |АЛТ*, білірубін |2. Алергічні | | | | | |крові*, АСТ* |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |нервової системи | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |6. Доброякісні | | | | | | |пухлини будь-якої | | | | | | |локалізації | | | | | | |7. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.21 | А, К |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені та | | |Нікель і його сполуки | |дерматолог |крові, |ізольовані | | | | | |рентгенографія |дистрофічні | | | | | |грудної клітки |захворювання ВДШ | | | | | |(див. п. 3.1) і ФЗД|2. Гіперпластичний | | | | | | |ларингіт | | | | | | |3. Захворювання | | | | | | |органів дихання і | | | | | | |серцево-судинної | | | | | | |системи, що | | | | | | |перешкоджають | | | | | | |праці в протигазі | | | | | | |4. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |5. Доброякісні | | | | | | |пухлини будь-якої | | | | | | |локалізації | | | | | | |(навіть в | | | | | | |анамнезі) | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.22 |Озон |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені | | | | | |крові |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.23 |Органічні оксиди, пероксиди та гідропероксиди |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні | | |(етилену, пропілену тощо) | |дерматолог |крові |захворювання | | |Пероксиди неорганічні (пергідроль) | | |АЛТ*, АСТ* |шкіри | | | | | | |2. Поширені | | | | | | |дистрофічні | | | | | | |розлади ВДШ | | | | | | |3. Алергічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |4. Доброякісні | | | | | | |пухлини будь-якої | | | | | | |локалізації | | | | | | |5. Захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.24 | Ф |1 раз на 2 роки|невропатолог |ФЗД, |1. Хронічні | | |Олово і його неорганічні сполуки | | |рентгенографія |захворювання | | | | | |органів грудної |бронхолегеневої | | | | | |клітки |системи** | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.24.1 |Олово і його органічні сполуки |1 раз на рік |невропатолог | |1. Хронічні | | | | | | |захворювання ЦНС | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.25 | А |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені та | | |Платинові метали та їх сполуки (рутеній, родій, | |дерматолог |крові, ФЗД, |ізольовані | | |паладій, осмій, іридій, платина) | |офтальмолог |загальний аналіз |дистрофічні | | | | | |сечі |захворювання ВДШ | | | | | | |2. Алергічні | | | | | | |захворювання ВДШ | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |бронхолегеневої | | | | | | |системи | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |рецидивні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |переднього | | | | | | |відрізка ока | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.26. |Ртуть та її неорганічні сполуки |1 раз на рік |невропатолог |визначення ртуті в |1. Хронічні | | | | |стоматолог |сечі |захворювання | | | | |дерматолог |АЛТ*, АСТ* |нервової системи | | | | | | |2. Хвороби зубів і | | | | | | |слизової оболонки | | | | | | |(хронічний | | | | | | |гінгівіт, | | | | | | |стоматит, | | | | | | |пародонтит) | | | | | | |3. Хвороби нирок | | | | | | |4. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |органів травлення | | | | | | |5. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи | | | | | | |6. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |шкіри | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.27 |Свинець, його неорганічні та органічні сполуки |1 раз на рік |невропатолог |кількість |1.Уміст гемоглобіну| | | | |офтальмолог |еритроцитів, |менш як 130 г/л | | | | | |ретикулоцитів, |у чоловіків і 120 | | | | | |еритроцитів з |г/л у жінок | | | | | |базофільною |2. Хронічні | | | | | |зернистістю, |захворювання | | | | | |дельта-АЛК |нервової системи | | | | | |(амінолевуленова |3. Хронічні | | | | | |кислота) та КП |захворювання | | | | | |(копропорфірин) у |печінки та нирок | | | | | |сечі, АЛТ та |4. Ретинопатія, | | | | | |білірубін крові* |звуження поля | | | | | | |зору | |----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------| |1.28 |Селен, телур та їх сполуки |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |ФЗД, загальний |1. Хронічні | | | | |дерматолог |аналіз крові, АЛТ |захворювання | | | | |невропатолог |та білірубін крові |бронхолегеневої | | | | | | |системи ** | | | | | | |2. Хронічні | | | | | | |захворювання | | | | | | |гепатобіліарної | | | | | | |системи з | | | | | | |порушенням | | | | | | |функції печінки** | | | | | | |3. Хронічні | | | | | | |алергічні |вгору