Документ z0771-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.06.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2013  № 354


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2013 р.
за № 771/23303

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Дитячі історії про найголовніше»

Відповідно до Указу Президента України від 28 грудня 2012 року № 756 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», на підставі підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 388, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Дитячі історії про найголовніше», що додається.

2. Відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Нікіфоренко Л.С.):

здійснити загальну координацію проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Дитячі історії про найголовніше» та надати методичну та організаційну допомогу в його проведенні;

розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства культури України;

забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у сфері культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти проведенню Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Дитячі історії про найголовніше».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Балюрка В.С.

Міністр

Л.М. Новохатько
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
24.04.2013  № 354


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2013 р.
за № 771/23303

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Дитячі історії про найголовніше»

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Дитячі історії про найголовніше» (далі - Конкурс).

1.2. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Міністерство культури України (далі - Мінкультури України).

1.3. Організатором Конкурсу є Мінкультури України. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються Національна бібліотека України для дітей (далі - НБУ для дітей), Українська асоціація працівників бібліотек для дітей, обласні бібліотеки для дітей, а також інші підприємства, установи та організації (далі - організатори Конкурсу) (за згодою).

1.4. Основними завданнями Конкурсу є стимулювання пізнавальної активності і самостійності дітей та підлітків, спонукання учасників до творчості, виховання любові та дбайливого ставлення до книги.

1.5. Мета Конкурсу: розвиток фантазії та творчих здібностей у дітей та підлітків; надання можливості кожному учаснику відчути радість досягнення успіху, повірити у власні сили.

1.6. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури України, а також у інших засобах масової інформації.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники та строки проведення Конкурсу

2.1. У Конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у 3-х вікових категоріях:

читачі-учні (вихованці) 1-4 класів;

читачі-учні (вихованці) 5-8 класів;

читачі-учні (вихованці) 9-11 класів.

2.2. Конкурс проводиться у двох номінаціях: індивідуальні та колективні роботи.

2.3. Конкурс проводиться з 01 червня по 01 грудня 2013 року у два тури:

перший - з 01 червня по 01 вересня на обласному рівні;

другий, підсумковий - з 02 вересня по 01 грудня в місті Києві.

ІІІ. Фінансове забезпечення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться на безоплатній основі.

3.2. Витрати на організацію та проведення, підбиття підсумків та нагородження переможців Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

IV. Організаційний комітет і журі Конкурсу

4.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється центральний організаційний комітет, склад якого затверджується наказом Мінкультури України.

4.2. Для проведення першого туру Конкурсу в регіонах України створюються місцеві організаційні комітети та обласні журі, склад яких затверджують Міністерство культури Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у сфері культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (за згодою).

4.3. Для визначення переможців у другому турі центральний організаційний комітет визначає склад Головного журі, до якого входять представники організаторів Конкурсу, відомі українські дитячі письменники, художники-ілюстратори, мистецтвознавці (за згодою).

4.4. За підсумками роботи обласні журі та головне журі складають протоколи, які підписуються головою, секретарем та членами журі Конкурсу.

V. Вимоги щодо конкурсних робіт

5.1. Учасники Конкурсу кожної номінації та вікової категорії готують книжку-саморобку, яка має бути яскравою, гарно оформленою, за змістом і жанром за такими напрямами: шкільні, особисті, родинні історії; звичаї, традиції, обряди та історичні нариси про край, культурні скарби рідного народу, любов до Вітчизни.

5.2. Книжка-саморобка має бути виконана на аркушах формату А4 за допомогою різних технік, з використанням будь-яких матеріалів.

VІ. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

6.1. Обласні журі Конкурсу 01 вересня під час святкування Дня знань підбивають підсумки першого туру, обирають по 3 переможці у кожній номінації та віковій категорії.

Конкурсні матеріали надсилаються не пізніше 15 вересня на адресу центрального організаційного комітету (03190, м. Київ, вул. Баумана, 60, Національна бібліотека України для дітей) з поміткою «На Конкурс «Дитячі історії про найголовніше». Дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі. Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.

6.2. Для переможців Конкурсу у кожній номінації та віковій категорії встановлюються перше, друге і третє місця.

6.3. Головне журі оцінює роботи у другому турі, що надійшли від обласних журі, та до 01 грудня 2013 року визначає переможців.

6.4. Нагородження переможців Конкурсу дипломами та призами відбувається 19 грудня під час фестивалю дитячої творчості «Святий Миколай вітає таланти».

VІІ. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс

7.1. Книжки-саморобки, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, а зберігаються в НБУ для дітей.

Книжки-саморобки можуть бути використані у роботі НБУ для дітей за згодою автора.

7.2. Результати Конкурсу узагальнюються відповідним наказом Мінкультури України та оприлюднюються на офіційному сайті та в друкованих виданнях.

7.3. За результатами Конкурсу готується перекидний календар на 2014 рік, на сторінках якого буде розміщено фото кращих книжок-саморобок.

Директор Департаменту
культури мистецтв та освіти


Л.П. Гомольськавгору