Про затвердження положень про чемпіонати та фестивалі Клубу веселих та найкмітливіших
Мінсім'ямолодьспорт України, МКТ України, МОН України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 12.05.20091576/22/392
Документ z0743-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2009 N 1576/22/392
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2009 р.
за N 743/16759

Про затвердження положень
про чемпіонати та фестивалі
Клубу веселих та найкмітливіших

На виконання статей 5 та 11 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41
( 41-2009-п ) "Про затвердження Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на 2009-2015 роки" та з метою створення
умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та
молоді, організації їх змістовного дозвілля Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про Чемпіонат КВН України, що
додається.
2. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячих
та юнацьких команд КВН ( z0744-09 ), що додається.
3. Затвердити Типове положення про місцевий (обласний,
міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці
Крим) чемпіонати КВН ( z0745-09 ), що додається.
4. Затвердити Типове положення про місцевий (обласний,
міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці
Крим) фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН ( z0746-09 ), що
додається.
5. Міністерству у справах сім'ї, молоді та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, Міністерству культури Автономної Республіки Крим,
структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти
і науки, культури і туризму обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
5.1. Довести до відома керівників відповідних структурних
підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів, інших установ,
підприємств, організацій положення, затверджені пунктом 1 цього
наказу, та забезпечити організацію їх виконання.
5.2. Забезпечити щорічне проведення місцевих (обласних,
міських, районних), республіканського (в Автономній Республіці
Крим) чемпіонатів КВН і фестивалів дитячих та юнацьких команд КВН
відповідно до Типового положення про місцевий (обласний, міський,
районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим)
чемпіонати ( z0745-09 ) і Типового положення про місцевий
(обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній
Республіці Крим) фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН
( z0746-09 ).
5.3. Забезпечити участь переможців та кращих команд місцевих
(обласних, міських, районних) та республіканського (в Автономній
Республіці Крим) чемпіонатів та фестивалів відповідно у Чемпіонаті
КВН України та Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких
команд КВН.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністра культури і
туризму, Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр України
у справах сім'ї,
молоді та спорту Ю.О.Павленко
Міністр культури
і туризму України В.В.Вовкун
Міністр освіти
і науки України І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства культури
і туризму України,
Міністерства освіти
і науки України
12.05.2009 N 1576/22/392
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2009 р.
за N 743/16759

ПОЛОЖЕННЯ
про Чемпіонат КВН України

I. Загальні положення
1.1. Визначення основних термінів. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: КВН (Клуб веселих та найкмітливіших) - естрадна
інтелектуально-гумористична гра двох або більше команд за
попередньо підготовленими та імпровізаційними конкурсами на задану
тему з метою визначення переможця; об'єднання на добровільних
засадах команд та їх учасників з метою задоволення спільних
інтересів щодо участі в естрадних інтелектуально-гумористичних
іграх з однойменною назвою та організації і проведення таких ігор; команда КВН - організована група учасників гри КВН, яка
представляє вищий навчальний заклад, підприємство, установу,
організацію, населений пункт або є збірною; чемпіонат КВН - змагання команд КВН у формі гри з однойменною
назвою із заздалегідь визначеними конкурсами за встановленим
порядком та правилами з метою визначення переможця; Чемпіонат КВН України (далі - Чемпіонат) - змагання команд
КВН України на загальнодержавному рівні, яке проводиться щороку
відповідно до цього Положення.
1.2. Чемпіонат проводиться з метою консолідації зусиль
зацікавлених центральних органів виконавчої влади та громадських
організацій у розвитку молодіжного руху КВН в Україні щодо
створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку
дітей та молоді, виявлення талановитих, обдарованих, творчих
особистостей, патріотичного, морального та естетичного виховання
дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля.
1.3. Головні завдання Чемпіонату: пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої молоді; виховання у дітей та молоді патріотизму, любові до України; формування особистості молодої людини, її соціальної
зрілості; пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного
гумору та сатири; створення умов для задоволення потреб молоді в професійному
самовизначенні і творчій самореалізації; організація змістовного дозвілля дітей та молоді, створення
сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу; пропаганда, популяризація та консолідація молодіжного
руху КВН в Україні; визначення кращих команд КВН України.
1.4. Організатори Чемпіонату: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство освіти і науки України; Міністерство культури і туризму України; Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Асоціація
"КВН України" (далі - Асоціація "КВН України"). До участі в організації та проведенні Чемпіонату організатори
можуть залучати інші державні органи виконавчої влади,
підприємства, установи та організації, які надають організаційну,
фінансову або матеріальну допомогу для його проведення.
1.5. Повноваження організаторів: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту: забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення
Чемпіонату; надає фінансову підтримку у проведенні Чемпіонату; затверджує кошторис витрат на проведення Чемпіонату; залучає до участі в підготовці та проведенні Чемпіонату
Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім'ї,
молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. Міністерство освіти і науки України: забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення
Чемпіонату; сприяє забезпеченню участі в Чемпіонаті команд КВН вищих
навчальних закладів; залучає до участі в підготовці та проведенні Чемпіонату
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. Міністерство культури і туризму України: забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення
Чемпіонату; залучає до участі в підготовці та проведенні Чемпіонату
Міністерство культури Автономної Республіки Крим, управління
культури і туризму обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій; сприяє в наданні приміщень для проведення ігор Чемпіонату; сприяє організації змістовного відпочинку учасників
Чемпіонату, проведенню екскурсій, відвіданням музеїв, виставок,
історичних та культурних пам'яток тощо. Асоціація "КВН України": здійснює оперативне керівництво підготовкою та проведенням
Чемпіонату; здійснює координацію діяльності команд КВН Чемпіонату; визначає тематику, кількість конкурсних завдань, умови і
часовий регламент виступів команд; забезпечує редагування, режисуру, репетиції та сценарну
розробку ігор та виступів команд Чемпіонату; забезпечує роботу компетентного журі ігор Чемпіонату; проводить семінари та тренінги для організаторів та учасників
Чемпіонату; залучає кошти спонсорів для проведення Чемпіонату; залучає до участі в підготовці та проведенні Чемпіонату
місцеві осередки; забезпечує висвітлення Чемпіонату в засобах масової
інформації України.
1.6. Загальне керівництво підготовкою та проведенням
Чемпіонату здійснює Центральний оргкомітет, до складу якого
входять по одному уповноваженому організаторами представнику. Центральний оргкомітет: розглядає кошторис Чемпіонату та рекомендує його до
затвердження Міністерством України у справах сім'ї, молоді та
спорту; визначає склад команд КВН Чемпіонату; визначає місце проведення ігор Чемпіонату; погоджує порядок проведення місцевих чемпіонатів; погоджує склад компетентного журі Чемпіонату; визначає та нагороджує дипломами переможців та кращих
учасників Чемпіонату.
1.7. Засідання Центрального оргкомітету відбуваються за
ініціативи одного з організаторів, але не менше одного разу на
півроку. Центральний оргкомітет приймає рішення за принципом більшості
голосів. У разі рівного розподілу голосів перевага надається
голосу представника Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту.
1.8. Мова проведення Чемпіонату визначається згідно з
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом Української РСР
"Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).
II. Учасники, порядок,
умови і строки проведення
2.1. До участі в Чемпіонаті запрошуються команди КВН вищих
навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, збірні
команди за умови подання заявки відповідно до місцевого та
Центрального оргкомітетів за формою, наведеною у додатку до цього
Положення.
2.2. Чемпіонат проводиться на двох рівнях: місцевий рівень - районні, міські, обласні та
республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати КВН
(далі - регіональні чемпіонати); всеукраїнський рівень - Чемпіонат КВН України.
2.3. Порядок, умови і строки проведення чемпіонатів
регіонального рівня визначаються відповідними Положеннями про
місцеві (обласні, міські, районні) та республіканський (в
Автономній Республіці Крим) чемпіонати, які розробляються
відповідно до Типового положення про місцевий (обласний, міський,
районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим)
чемпіонати КВН ( z0745-09 ), затвердженого наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства культури і
туризму України, Міністерства освіти і науки України від
12.05.2009 N 1576/22/392.
2.4. Організаторами регіональних чемпіонатів є Міністерство у
справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки
Крим, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
Міністерство культури Автономної Республіки Крим, структурні
підрозділи у справах сім'ї, молоді та спорту, управління освіти і
науки, управління культури і туризму обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, місцеві осередки
Асоціації "КВН України".
2.5. Строки проведення Чемпіонату: відбірний тур "Всеукраїнський фестиваль КВН" - жовтень; 1-й тур - грудень; 2-й тур - лютий; 3-й тур - травень; фінальний тур - вересень.
2.6. Дати та місце проведення турів Чемпіонату визначає
Центральний оргкомітет.
2.7. До участі у відбірному турі Чемпіонату запрошуються
команди, які стали переможцями регіональних чемпіонатів і
рекомендовані місцевими оргкомітетами.
2.8. До участі в іграх 1-3-го турів Чемпіонату запрошуються
команди, які успішно виступили у відбірному турі. Їх кількість
визначає Центральний оргкомітет і направляє їм офіційні
листи-запрошення.
2.9. Ігри 1-3-го турів проводяться за рейтинговою системою.
Рейтинг команд визначається як сума оцінок за кожну гру.
2.10. У фінальному турі проводиться одна гра за участю
чотирьох команд, які здобули найвищий рейтинг за результатами ігор
трьох попередніх турів. Переможець гри стає чемпіоном КВН України,
інші - відповідно призерами.
2.11. Ігри Чемпіонату можуть включати такі конкурси: Привітання - гумористичне естрадне дійство, яке передбачає
демонстрацію командами логічно пов'язаних між собою жартів,
мініатюр, пісенних пародій тощо на задану тему. Розминка - конкурс, у якому команди за тридцять секунд
повинні придумати смішні відповіді на запитання, які ставлять інші
команди, журі, ведучий та/або глядачі. Імпровізаційний конкурс передбачає підготовку та виконання
(демонстрацію) командами завдання, яке їм пропонується за певний
час перед грою або під час гри. Завдання може бути літературним,
музичним (пісенним, танцювальним), пантомімою тощо. Відеоконкурс передбачає створення командами власного
короткометражного відеосюжету або озвучення змонтованого відеоряду
на задану тему та його демонстрацію під час гри. Капітанський конкурс - це змагання капітанів команд КВН, які,
перебуваючи одночасно на сцені під час гри, по черзі виконують
завдання на задану тему, а потім дають відповіді на запитання, які
ставлять один одному щодо змісту завдання. Музичний конкурс є демонстрацією командами сюжетно пов'язаних
пісенних та танцювальних пародій, конферансу, жартів, мініатюр
тощо на задану музичну тематику. Домашнє завдання - гумористична міні-вистава, виконана
учасниками команд, в основу якої покладено сюжет на задану тему.
2.12. Тематику, кількість конкурсних завдань, умови і часовий
регламент виступу команд у кожній грі визначає Асоціація "КВН
України" та доводить цю інформацію до їх відома не менше ніж за
30 днів до початку туру.
2.13. Команди, які за результатами відбірного туру не
потрапили до подальшої участі у Чемпіонаті, але показали належний
творчий рівень, залучаються до участі в іграх Студентської ліги
КВН України та розіграшу Кубка КВН України, які проводяться у
рамках Чемпіонату.
2.14. Центральний оргкомітет має право вносити зміни у
порядок та умови проведення Чемпіонату.
III. Визначення результатів
і нагородження переможців
3.1. Визначення результатів ігор Чемпіонату здійснює
компетентне журі (суддівська рада) в кількості п'яти осіб,
персональний склад якого формується Асоціацією "КВН України" за
погодженням з Центральним оргкомітетом. Персональний склад журі
залишається незмінним протягом туру.
3.2. Оцінювання виступів команди за кожен конкурс журі
здійснює за 10-бальною системою з подальшим виведенням середнього
бала. Сума середніх балів за всі конкурси є оцінкою виступу
команди у грі. Переможцем гри стає команда, яка отримала найвищу
оцінку. Така система оцінювання залишається постійною протягом
усього Чемпіонату.
3.3. Журі оцінює виступи команд за кожен конкурс комплексною
оцінкою за такими критеріями: розкриття теми, художній рівень
виконання, оригінальність постановки, авторська та виконавська
майстерність, артистизм виконання та гумор, якість музичного
оформлення, логіка мови, дикція, сценічна культура.
3.4. Рішення журі за результатами кожної гри оформляється
протоколом.
3.5. За результатами ігор Чемпіонату визначаються команди,
які стали переможцями та призерами, і нагороджуються дипломами та
заохочувальними призами.
3.6. За рішенням Центрального оргкомітету кращі учасники
Чемпіонату нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.
IV. Фінансування
4.1. Чемпіонат проводиться за кошти організаторів, спонсорів
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
4.2. Витрати на організацію та проведення Чемпіонату
здійснюються відповідно до кошторису, затвердженого Міністерством
України у справах сім'ї, молоді та спорту.
4.3. Статті та розміри витрат на участь команди в кожному
турі визначаються Центральним оргкомітетом і доводяться до відома
команд КВН офіційним листом не менше ніж за 30 днів до початку
його проведення.
Заступник директора департаменту
сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді - начальник
відділу сприяння соціальній адаптації,
забезпечення зайнятості та підтримки
підприємницьких ініціатив молоді Т.В.Іваненко

Додаток
до Положення про
Чемпіонат КВН України

ЗАЯВКА

команди _________________________________________________________
(повна назва)
про участь у Чемпіонаті КВН України 20__ року
Інформація про команду:
1. Місто (село, селище), область ________________________________
2. Навчальний заклад (підприємство, установа, організація) ______ __________________________________________________________________
3. Список учасників команди:
------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я, по | Дата |Місце проживання| Місце | |з/п| батькові |народження| |навчання, | | | | | | роботи | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 1 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 2 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 3 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 4 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 5 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 6 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 7 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 8 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| | 9 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| |10 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| |11 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| |12 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| |13 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| |14 | | | | | |---+---------------------+----------+----------------+----------| |15 | | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Керівник команди _____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
(місце навчання, роботи, посада)
моб.тел.___________ службовий тел.__________ e-mail _____________
Заявка завіряється керівником організації, яка направляє
команду для участі в Чемпіонаті КВН України 20__ року.
_____________________ ____________ _________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. ___ __________ 20__ рокувгору