Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію фільмів
Мінкультури України; Наказ від 04.06.2014421
Документ z0689-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2014  № 421


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2014 р.
за № 689/25466

Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію фільмів

Відповідно до абзацу другого пункту 3, підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 388, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про державну реєстрацію фільмів, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 31 серпня 2004 року № 571, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2004 року за № 1306/9905, такі зміни:

1) після заголовка доповнити Положення назвою розділу І:

«І. Загальні положення».

У зв’язку з цим розділи І-ІІІ вважати розділами ІІ-ІV відповідно;

2) у пункті 3 розділу І слова «департамент з питань кінематографії Міністерства культури і мистецтв України» замінити словами «Державне агентство України з питань кіно (далі - Держкіно України)», слова «печаткою Міністерства культури і мистецтв України» замінити словами «круглою печаткою Держкіно України для державних посвідчень»;

3) у розділі ІV:

назву розділу викласти в такій редакції:

«ІV. Відмова в оформленні прокатного посвідчення та реєстрації»;

пункти 1 - 17 замінити пунктом 1 такого змісту:

«1. Держкіно України відмовляє в державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення у разі:

невідповідності поданих документів та матеріалів вимогам пункту 6 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 року № 294), та Закону України «Про кінематографію»;

наявності висновку експертної комісії щодо фільмів, які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, що пропагують невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички; фільмів порнографічного характеру.».

У зв’язку з цим пункти 5 - 10 вважати пунктами 2 - 7 відповідно;

в абзаці третьому пункту 4 слово «Мінкультури» та у пункті 5 слова «департамент з питань кінематографії» замінити словами «Держкіно України»;

доповнити підпункт «ґ» пункту 6 словами «, П - публічне комерційне відео».

2. Державному агентству України з питань кіно (Сьомкін С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр культури України

Є.М. Нищуквгору