Про організацію особистого прийому громадян у системі МНС України
МНС України (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 10.05.2006274
Документ z0676-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.02.2018, підстава - z0034-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
10.05.2006 N 274
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2006 р.
N 676/12550

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 1027 ( z0034-18 ) від 14.12.2017 }

Про організацію особистого прийому
громадян у системі МНС України

З метою подальшого вдосконалення практики особистого прийому
громадян, забезпечення належних умов для реалізації
конституційного права громадян на звернення, підвищення
персональної відповідальності посадових і службових осіб за роботу
зі зверненнями громадян у системі Міністерства та результати
вирішення порушених у них питань відповідно до статті 22 Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), Указів Президента
України від 13 серпня 2002 року N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові
заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного
права на звернення" та від 14 квітня 2004 року N 434 ( 434/2004 )
"Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому
громадян органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів", та
з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11 вересня 2003 року N 1447 ( 1447-2003-п ) "Про організацію
особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого
прийому громадян у системі МНС України (далі - Порядок)
(додається). У разі відсутності Міністра або інших керівників Міністерства
особистий прийом громадян проводять посадові особи, на яких
покладено виконання їх повноважень. Керівників департаментів та самостійних структурних
підрозділів у разі їх відсутності заміщують посадові особи, які
виконують їх обов'язки.
2. Першому заступнику, заступникам Міністра, керівникам
департаментів та самостійних структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства: забезпечити виконання Порядку згідно з графіками особистого
прийому громадян та створення необхідних організаційних і
матеріально-технічних умов для його проведення у приймальні
громадян Міністерства; до 1 числа місяця, наступного за кварталом, подавати до
сектору з питань звернень громадян Департаменту організації
управління, стратегічного планування та моніторингу графік
чергування працівників відповідного підрозділу, підписаний
керівником та затверджений заступником Міністра - куратором.
3. Департаменту організації управління, стратегічного
планування та моніторингу (Радецький В.С.) забезпечити організацію
особистого прийому громадян відповідно до затверджених Порядку та
графіків особистого прийому.
4. Відділу з питань взаємодії із ЗМІ та зв'язків з
громадськістю (Прес-службі) (Кроль І.І.) через засоби масової
інформації та веб-сторінку МНС України в інтернеті оприлюднити
Порядок та графіки особистого прийому громадян у МНС України.
5. Відділу забезпечення діяльності Міністра (Службі Міністра)
(Євдоченко О.Л.), Департаменту організації управління,
стратегічного планування та моніторингу (Радецький В.С.),
відповідно до вимог пункту 6 Порядку організації та проведення
особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, разом з
Управлінням організації роботи із зверненнями громадян
Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити попередній
запис громадян на прийом до Міністра як члена Кабінету Міністрів
України в установлений графіком день (четверта п'ятниця непарного
місяця з 10-00 до 17-00) та організацію прийому громадян.
6. Начальникам головних управлінь (управління) в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: створити необхідні умови для проведення особистого прийому
громадян, затвердити графіки особистого прийому з урахуванням
організаційно-штатних та кадрових змін; здійснювати систематичний контроль за проведенням особистого
прийому громадян керівниками та фахівцями підрозділів; забезпечувати всебічний розгляд порушених у зверненнях
питань, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та
інтересів громадян, неухильне виконання вимог Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ); доповісти до 1 червня 2006 року через Департамент організації
управління, стратегічного планування та моніторингу
(Радецький В.С.) про завершення належного обладнання спеціальних
приміщень для прийому громадян та надати копії графіків особистого
прийому; суттєво поліпшити інформаційну та роз'яснювальну роботу серед
населення з питань, що належать до повноважень Міністерства; продовжити практику прийому громадян за місцем проживання у
позаробочий час, функціонування юридичних консультацій на
громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги,
насамперед, сільським жителям та громадянам, які потребують
соціального захисту та підтримки.
7. Скасувати наказ МНС України від 27.01.2004 N 38 "Про
подальше вдосконалення організації особистого прийому громадян в
МНС України".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту організації управління, стратегічного планування та
моніторингу Радецького В.С.
Міністр В.І.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
10.05.2006 N 274
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2006 р.
N 676/12550

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого
прийому громадян у системі МНС України

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян у системі МНС України.
1.2. Особистий прийом громадян у Міністерстві здійснюється
відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ).
1.3. Особистий прийом громадян посадовими особами МНС України
проводиться у приймальні, яка розміщується за адресою: вул. Гончара, 55-а (кімната 004). Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
проводиться першочергово. Вхід громадян до приймальні громадян Міністерства вільний і
не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що
засвідчують особу.
1.4. Інформація про цей Порядок і графіки особистого прийому
громадян публікуються у відомчих виданнях МНС України,
розміщуються на зовнішньому інформаційному сервері Міністерства та
в приймальні громадян у доступному для вільного огляду місці.
1.5. Персональна відповідальність за організацію особистого
прийому в головних управліннях (управлінні) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
покладається на начальників відповідних управлінь, які
затверджують графіки особистого прийому громадян, що розміщуються
у регіональних та місцевих засобах масової інформації та в
доступному для вільного огляду місці в адміністративному будинку
управління.
2. Організація особистого прийому громадян
2.1. Посадові особи Міністерства, які здійснюють особистий
прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), вимогами Законів України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), "Про державну службу" ( 3723-12 ), Указів
Президента України від 19 березня 1997 року N 241 ( 241/97 ) "Про
заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на
звернення", від 13 серпня 2002 року N 700 ( 700/2002 ) "Про
додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення" та від 14 квітня 2004 року
N 434 ( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з удосконалення
організації прийому громадян органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих
органів", іншими актами та цим Порядком. Прийом громадян посадовими особами Міністерства здійснюється
у визначені дні та години без попереднього запису.
2.2. Особистий прийом громадян проводиться від імені
Міністерства. Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати
своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також
викласти суть питання, з яким він звертається.
2.3. Посадова особа під час особистого прийому громадян
розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства
обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень
(за їх наявності) нормативно-правових актів з боку структурних
підрозділів Міністерства.
2.4. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених
громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду
працівників відповідних структурних підрозділів Міністерства або
одержувати від них потрібну інформацію.
2.5. У разі, коли розв'язання питання, з яким звернувся
громадянин, не входить до компетенції Міністерства, посадова особа
пояснює громадянинові, до якого органу державної влади,
підприємства, організації чи установи необхідно звернутися і, по
можливості, сприяє цьому (надає адресу, номер телефону тощо).
2.6. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на
особистому прийомі неможливо через необхідність додаткового
вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у
формі письмової заяви, яка буде розглянута в порядку,
установленому законодавством для письмових звернень. Про
результати розгляду звернення громадянинові, за його бажанням,
надається усна або письмова відповідь відповідними структурними
підрозділами Міністерства.
2.7. Облік прийому громадян через приймальню та контроль за
дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час їх
особистого прийому, здійснюється працівниками сектору з питань
звернень громадян Департаменту організації управління,
стратегічного планування та моніторингу, які щомісяця аналізують
стан роботи зі зверненнями громадян для подання інформації
Міністру.
2.8. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348
( 348-97-п ). На кожного громадянина заводиться картка обліку, де
вказуються дані про громадянина, короткий зміст питань та повна
інформація посадової особи, що веде прийом, про результати
розгляду, яка засвідчується його особистим підписом та датою. Керівники Міністерства та самостійних структурних підрозділів
ведуть Журнал обліку особистого прийому громадян відповідно до
вищезазначеної Інструкції.
2.9. Відповідно до норм законодавства під час проведення
особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники,
повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які
перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.
2.10. Повторний прийом громадян з питання, яке вже
розглядалося фахівцями Міністерства, проводиться у разі, коли
питання, порушене в попередньому обґрунтованому зверненні, не було
вирішено по суті. У разі повторного звернення вивчаються та беруться до уваги
архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що
його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива
допомога.
2.11. Посадова особа зобов'язана прийняти усіх громадян, що
звернулися на прийом, з урахуванням правил внутрішнього трудового
розпорядку Міністерства та визначеного графіками часу.
3. Посадові особи Міністерства несуть відповідальність за
недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) щодо здійснення особистого прийому громадян і
розгляду їхніх звернень, Указів Президента України від 13 серпня
2002 року N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення" та від 14 квітня 2004 року N 434 ( 434/2004 ) "Про
невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
посадовими і службовими особами цих органів".
Директор Департаменту
організації управління,
стратегічного планування
та моніторингу В.С.Радецькийвгору