Документ z0628-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.07.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

08.04.2014  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2014 р.
за № 628/25405

Про затвердження Порядку ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців

З метою забезпечення єдиних підходів до механізму обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців, та відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців, що додається.

2. Затвердити Форму відомостей щодо обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби України від 18 грудня 2000 року № 74 «Про ведення обліку державних органів, установ та організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до категорій державних службовців, та реєстру посад державних службовців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня  2000 року за № 952/5173 (із змінами).

4. Юридичному управлінню в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

В.о. Голови
Нацдержслужби України


Ю. Ковалевська

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату

Голова Державної служби
статистики УкраїниВ.М. Матвійчук


О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
08.04.2014 № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2014 р.
за № 628/25405

ПОРЯДОК
ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців.

2. Перелік державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців (далі - Перелік), складається та ведеться з метою забезпечення єдиних підходів до механізму обліку зазначених органів, установ та організацій.

3. Формування Переліку здійснюється на підставі відомостей, поданих державними органами, установами та організаціями, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців  (далі - державні органи).

4. Держателем Переліку є Національне агентство України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба України), що забезпечує його формування та ведення, а також виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

5. Адміністратором Переліку є Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - Адміністратор), який здійснює заходи щодо технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Переліку, надання доступу до інформації, що в ньому міститься, виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

6. Державні органи щороку до 01 березня подають до Нацдержслужби України інформацію станом на 01 січня поточного року відповідно до Форми відомостей щодо обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців № 1-ПДО (далі - Форма), затвердженої наказом Нацдержслужби України від 08 квітня 2014 року № 43.

7. Підпорядковані (територіальні) державні органи, підвідомчі установи та організації, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців, подають інформацію відповідно до Форми до державних органів вищого рівня, до сфери управління яких вони належать.

8. Державний орган, що має територіальні органи, підвідомчі установи та організації, які належать до сфери його управління, перевіряє отримані Форми на предмет актуальності та повноти, заповнює власну Форму і передає їх до Нацдержслужби України.

9. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації подають інформацію відповідно до Форми до обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

10. Обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації перевіряють отримані Форми на предмет актуальності та повноти, заповнюють власні Форми і передають їх до Нацдержслужби України.

11. У разі утворення державного органу інформація у 10-денний строк подається таким органом до Нацдержслужби України відповідно до Форми.

12. У разі зміни відомостей, що містяться у Формі, державні органи у 10-денний строк з дня настання таких змін подають до Нацдержслужби України оновлену інформацію.

В.о. начальника Відділу
методичного забезпечення
діяльності кадрових служб
Нацдержслужби України
Н. Грицяк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
08.04.2014 № 43

ФОРМА ВІДОМОСТЕЙ
щодо обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних  працівників і спеціалістів яких віднесені до посад  державних службовців

{Форма № 1-ПДО річна}

В.о. начальника Відділу
методичного забезпечення
діяльності кадрових служб
Нацдержслужби України
Н. Грицяквгору