Документ z0627-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.01.2018, підстава - z1573-17

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2009  № 313


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2009 р.
за № 627/16643

Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів
№ 481 від 19.12.2017}

Відповідно до статей 14, 16 Закону України "Про Червону книгу України", рішення Національної комісії з питань Червоної книги України від 18.12.2007 (протокол № 7) та від 24.04.2009 (потокол № 13), з метою збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), що додається.

2. Затвердити Перелік видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ), що додається.

3. Заборонити полювання на лося європейського (Alces alces) строком на два роки з метою проведення додаткового вивчення стану його популяції та прийняття науково обґрунтованого рішення щодо доцільності його включення до третього видання Червоної книги України (тваринний світ).

4. Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Д. Барбарчук) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Мовчана.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Г.Г. Філіпчук

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної
академії наук України
Б.Є. Патон


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
17.06.2009 № 313


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2009 р.
за № 627/16643

ПЕРЕЛІК
видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)

№ з/п

ТИП

КЛАС

РЯД

ВИД

Категорія

латинська

українська

латинська

українська

латинська

українська

латинська

українська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Coelenterata

Кишковопорожнинні

Hydrozoa

Гідроїди

Athecata

Атекати

Moerisia maeotica

Меризія азовська

зникаючий

2

Coelenterata

Кишковопорожнинні

Hydrozoa

Гідроїди

Limnomedusae

Лімномедузи

Olindias inexpectata

Оліндіас несподіваний

вразливий

3

Nemathelminthes

Круглі черви

Nematoda

Нематоди

Araelaimida

Арелайміди

Axonolaimus sera

Аксонолайм замковий

вразливий

4

Nemathelminthes

Круглі черви

Nematoda

Нематоди

Chromadorida

Хромадориди

Chromadorina bioculata

Хромадорина двоока

зникаючий

5

Annelida

Кільчасті черви

Oligochaeta

Малощетинкові черви

Lumbricomorpha

Дощовики

Eisenia gordejeffi

Ейзенія Гордєєва

зникаючий

6

Annelida

Кільчасті черви

Hirudinea

П'явки

Arhynchobdellida

Безхоботні п'явки

Archaeobdella esmonti

Археобдела каспійська

вразливий

7

Annelida

Кільчасті черви

Hirudinea

П'явки

Arhynchobdellida

Безхоботні п'явки

Batracobdella algira

Жабоп'явка алжирська

зникаючий

8

Annelida

Кільчасті черви

Hirudinea

П'явки

Arhynchobdellida

Безхоботні п'явки

Erpobbdella stschhegolewi

Глотківка Щоголева

вразливий

9

Annelida

Кільчасті черви

Hirudinea

П'явки

Arhynchobdellida

Безхоботні п'явки

Fadejewobdella quinqueannulata

Псевдотрохета п'ятикільчаста

вразливий

10

Annelida

Кільчасті черви

Hirudinea

П'явки

Arhynchobdellida

Безхоботні п'явки

Hirudo medicinalis

П'явка медична

зникаючий

11

Annelida

Кільчасті черви

Hirudinea

П'явки

Arhynchobdellida

Безхоботні п'явки

Hirudo verbana

П'явка аптечна

зникаючий

12

Annelida

Кільчасті черви

Hirudinea

П'явки

Arhynchobdellida

Безхоботні п'явки

Trocheta subviridis

Трохета потайна

зникаючий

13

Annelida

Кільчасті черви

Hirudinea

П'явки

Arhynchobdellida

Безхоботні п'явки

Trocheta bykowskii

Трохета Биковського

вразливий

14

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Anostraca

Голі зяброноги

Branchinecta ferox

Бранхінекта лякаюча

рідкісний

15

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Anostraca

Голі зяброноги

Branchinecta minuta

Бранхінекта маленька

вразливий

16

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Anostraca

Голі зяброноги

Branchinecta orientalis

Бранхінекта східна

зникаючий

17

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Anostraca

Голі зяброноги

Branchipus schaefferi

Бранхіпус шаффера

зникаючий

18

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Anostraca

Голі зяброноги

Tanymastix stagnalis

Танімастикс ставковий

зникаючий

19

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Anostraca

Голі зяброноги

Branchinella spinosa

Бранхінела колюча

зникаючий

20

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Anostraca

Голі зяброноги

Branchinectella media

Бранхінектела середня

зникаючий

21

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Anostraca

Голі зяброноги

Drepanosurus birostratus

Дрепанозурус дволикий

рідкісний

22

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Copepoda

Веслоногі

Hemidiaptomus rylowi

Гемідіаптом Рилова

зникаючий

23

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Mysidacea

Мізиди

Hemimysis anomala

Мізида аномальна

зникаючий

24

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Mysidacea

Мізиди

Hemimysis serrata

Мізида зубчаста

зникаючий

25

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Mysidacea

Мізиди

Katamysis warpachowskyi

Мізида Варпаховського

зникаючий

26

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Amphipoda

Амфіподи

Gmelina kusnetzowi

Гмеліна Кузнецова

вразливий

27

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Amphipoda

Амфіподи

Gmelina pusilla

Гмеліна маленька

вразливий

28

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Amphipoda

Амфіподи

Nifargoides intermedius

Ніфарг середній

вразливий

29

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Amphipoda

Амфіподи

Iphigenella shablensis

Іфігенела шаблінська

вразливий

30

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Amphipoda

Амфіподи

Iphigenella acanthopoda

Іфігенела колючконога

зникаючий

31

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Amphipoda

Амфіподи

Iphigenella andrusowi

Іфігенела Андрусова

вразливий

32

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Astacus astacus

Широкопалий рак

вразливий

33

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Upogebia pusilla

Морський кріт

зникаючий

34

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Carcinus aestuarii

Трав'яний краб

зникаючий

35

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Pilumnus hirtellus

Волохатий краб

зникаючий

36

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Eriphia verrucosa

Кам'яний краб

зникаючий

37

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Xantho poressa

Ксанто пореса

зникаючий

38

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Pachygrapsus marmoratus

Мармуровий краб

зникаючий

39

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Potamon tauricum

Прісноводний краб

зникаючий

40

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Copepoda

Веслоногі

Smirnoviella reducta

Смірновіелла редукована

вразливий

41

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Copepoda

Веслоногі

Colpocyclops dulcis

Кольпоциклоп прісноводний

вразливий

42

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Copepoda

Веслоногі

Colpocyclops longispinosus

Кольпоциклоп шипуватий

вразливий

43

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Decapoda

Десятиногі

Lysmata seticaudata

Лісмата щетинконога

вразливий

44

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Copepoda

Веслоногі

Speodiaptomus birsteini

Спеодіаптомус Бірштейна

вразливий

45

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Scorpiones

Скорпіони

Euscorpius tauricus

Скорпіон кримський

вразливий

46

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Solpugida

Сольпуги

Galeodes araneoides

Сольпуга звичайна

вразливий

47

Arthropoda

Членистоногі

Myriapoda

Багатоніжки

Diplopoda

Двопарноногі

Polydesmus montanus

Багатозв'яз гірський

рідкісний

48

Arthropoda

Членистоногі

Myriapoda

Багатоніжки

Diplopoda

Двопарноногі

Leptojulus semenkevitshi

Лептоюлюс Семенкевича

рідкісний

49

Arthropoda

Членистоногі

Myriapoda

Багатоніжки

Chilopoda

Губоногі

Scutigera coleoptera

Мухоловка звичайна

зникаючий

50

Arthropoda

Членистоногі

Collembola

Ногохвістки

Poduromorpha

Подуроморфи

Tetradontophora bielanensis

Тетрадонтофора блакитна

вразливий

51

Arthropoda

Членистоногі

Collembola

Ногохвістки

Poduromorpha

Подуроморфи

Morulina verrucosa

Моруліна пухирчаста

вразливий

52

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Ephemeroptera

Одноденки

Ecdionurus solus

Екдіонурус єдиний

зникаючий

53

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Ephemeroptera

Одноденки

Heptagenia samochai

Гептагенія Самоха

зникаючий

54

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Calopteryx taurica

Красуня блискуча кримська

вразливий

55

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Calopteryx virgo

Красуня-діва

вразливий

56

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Cercion lindeni

Стрілка Ліндена

рідкісний

57

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Anax imperator

Дозорецьімператор

вразливий

58

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Cordulegaster boltoni

Кордулегастер кільчастий

вразливий

59

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Cordulegaster bidendata

Кордулегастер двозубчастий

зникаючий

60

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Ophiogomphus cecilia

Офіогомфус Цецилія

вразливий

61

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Leucorrhinia albifrons

Левкоринія білолоба

зникаючий

62

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Sympetrum pedemontanus

Бабка перев'язана

вразливий

63

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Mantoptera

Богомоли

Empusa fasciata

Емпуза смугаста

вразливий

64

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Mantoptera

Богомоли

Empusa pennicornis

Емпуза піщана

вразливий

65

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Mantoptera

Богомоли

Iris polystictica

Ірис плямистий

рідкісний

66

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Mantoptera

Богомоли

Bolivaria brachyptera

Боліварія короткокрила

вразливий

67

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Poecilimon boldyrevi

Пилкохвіст Болдирева

зникаючий

68

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Poecilimon schmidti

Пилкохвіст лісовий

вразливий

69

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Poecilimon pliginskii

Пилкохвіст Плігінського

зникаючий

70

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Poecilimon ukrainicus

Пилкохвіст український

вразливий

71

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Saga pedo

Дибка степова

рідкісний

72

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Callimenus multituberculatus

Коник-товстун

зникаючий

73

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Anadrymadusa retowskii

Анадримадуза Ретовського

вразливий

74

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Pseudomogoplistes buzantius

Цвіркун візантійський

вразливий

75

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Bryodemella tuberculata

Тріскачка ширококрила

зникаючий

76

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Plecoptera

Веснянки

Palingenia longicuada

Палінгенія довгохвоста

зникаючий

77

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Embioptera

Ембії

Haploembia solieri

Ембія реліктова

рідкісний

78

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Homoptera

Рівнокрилі

Porphyropha polonica

Кошеніль польська

недостатньо відомий

79

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Coranus griseus

Коранус сірий

рідкісний

80

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Oncocephalus paternus

Онкоцефал кримський

недостатньо відомий

81

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cephalota besseri

Стрибун Бессера

рідкісний

82

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Calosoma sycophanta

Красотіл пахучий

вразливий

83

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus scabrosus

Слимакоїд кримський, турун кримський

вразливий

84

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus hungaricus

Турун угорський

вразливий

85

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus bessarabicus

Турун бесарабський

вразливий

86

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus estreicheri

Турун Ештрайхера

вразливий

87

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus menetriesi

Турун Менетріє

вразливий

88

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus stscheglovi

Турун Щеглова

рідкісний

89

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Parazuphium chevrolati

Жужелиця Шевролата

рідкісний

90

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carterus dama

Жужелиця дама

рідкісний

91

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Pseudophaenops jacobsoni

Псевдофенопс Якобсона

вразливий

92

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Taurocimmerites dublanskii

Турун печерний Дублянського

рідкісний

93

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dytiscus latissimus

Плавунець широкий

недостатньо відомий

94

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Graphoderes bilineatus

Плавунець дволінійний

недостатньо відомий

95

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Emus hirtus

Стафілін волохатий

рідкісний

96

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Ocypus curtipennis

Бистрик короткокрилий

вразливий

97

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Tasgius pliginskii

Стафілін Плігінського

вразливий

98

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Quedius transsilvanicus

Кведій карпатський

вразливий

99

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Scarabaeus sacer

Скарабей священний

зникаючий

100

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Ceratophyus polyceros

Цератофій багаторогий

вразливий

101

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Bolbelasmus unicornis

Больбелязм однорогий

вразливий

102

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Protaetia speciosa

Бронзівка особлива

вразливий

103

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Osmoderma barnabita

Жук-самітник

вразливий

104

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Lucanus cervus

Жук-олень, рогач звичайний

рідкісний

105

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cerambyx cerdo

Вусач великий дубовий західний

вразливий

106

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Rosalia alpina

Вусач альпійський

вразливий

107

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Morimus funereus

Морімус темний

вразливий

108

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Purpuricenus kaehleri

Вусач-червонокрил Келера

вразливий

109

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dorcadion equestre

Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець)

вразливий

110

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dorcadion mokrzeckii

Земляний вусач Мокржецького

рідкісний

111

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Aromia moschata

Вусач мускусний

вразливий

112

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Buprestis splendens

Златка блискуча

зниклий

113

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cucujus cinnabarinus

Плоскотілка червона

вразливий

114

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Alaus parreyssi

Ковалик Паррейса

зникаючий

115

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Neopristilophus depressus

Ковалик сплощений

рідкісний

116

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Eurythyrea aurata

Евритірея золота

рідкісний

117

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cecchiniola platyscelidina

Чекініола пластисцелідина

зникаючий

118

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Chrysolina carpatica

Хризоліна карпатська

зникаючий

119

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Oreina plagiata

Ореїна плагіата

рідкісний

120

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Oreina viridis

Ореїна зелена

рідкісний

121

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Leucomigus candidatus

Левкомігус білосніжний

рідкісний

122

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Brachycerus sinuatus

Брахіцерус зморшкуватий

недостатньо відомий

123

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Lixus canescens

Ліксус катрановий

рідкісний

124

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Liparus laevigatus

Жиряк гладенький

неоцінений

125

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Neuroptera

Сітчастокрилі

Libelloides macaronius

Аскалаф строкатий

вразливий

126

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Neuroptera

Сітчастокрилі

Acanthaclisis occitanica

Велетенський мурашиний лев західний

зникаючий

127

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Neuroptera

Сітчастокрилі

Mantispa styriaca

Мантіспа штирійська

рідкісний

128

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Mecoptera

Скорпіонові мухи

Bittacus italicus

Комарівка італійська

вразливий

129

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Mecoptera

Скорпіонові мухи

Boreus westwoodi

Льодовичник Вествуда

вразливий

130

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Trichoptera

Волохокрилі

Oxyethira flavicornis

Оксиєтира жовтовуса

вразливий

131

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Papilio machaon

Махаон

вразливий

132

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Iphiclides podalirius

Подалірій

вразливий

133

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Zerynthia polyxena

Поліксена

вразливий

134

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Parnassius apollo

Аполлон

зникаючий

135

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Parnassius mnemosyne

Мнемозина

вразливий

136

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Zegris eupheme

Зегрис Евфема

зникаючий

137

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Euchloe ausonia

Аврора біла

вразливий

138

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Colias palaeno

Жовтянка торф'яна

зникаючий

139

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Libythea celtis

Носатка листоподібна

рідкісний

140

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Hamearis lucina

Люцина

вразливий

141

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Limenitis populi

Стрічкарка тополева

вразливий

142

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Apatura iris

Райдужниця велика

вразливий

143

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Nymphalis vaualbum

Сонцевик фау-біле

неоцінений

144

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Hipparchia statilinus

Сатир залізний

рідкісний

145

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Pseudochazara euxina

Сатир евксинський

рідкісний

146

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Esperarge climene

Клімена

вразливий

147

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Erebia manto

Чорнушка Манто

рідкісний

148

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Proterebia phegea

Чорнушка Феїея

вразливий

149

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Triphysa phryne

Трифіза Фрина

вразливий

150

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Coenonympha hero

Сінниця Геро

вразливий

151

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Tomares nogelii

Томарес Ногеля

вразливий

152

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Tomares callimachus

Томарес Каллімах

вразливий

153

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Agriades pyrenaicus

Синявець піренейський

вразливий

154

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Neolycaena rhymnus

Синявець Римнус

неоцінений

155

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Plebeius pylaon

Синявець Пилаон

вразливий

156

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Polyommatus boisduvalii

Синявець Буадюваля (Синявець ероїдес)

зникаючий

157

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Pseudophilotes bavius

Синявець Бавій

вразливий

158

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Acherontia atropos

Бражник мертва голова

рідкісний

159

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Marumba quercus

Бражник дубовий

рідкісний

160

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Hemaris croatica

Бражник хорватський

рідкісний

161

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Hemaris tityus

Бражник скабіозовий

рідкісний

162

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Sphingonaepiopsis gorgoniades

Бражник карликовий

рідкісний

163

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Proserpinus proserpina

Бражник Прозерпіна

рідкісний

164

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Hyles nicaea

Бражник південний молочайний

рідкісний

165

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Saturnia pyri

Сатурнія велика

вразливий

166

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Eudia pavonia

Сатурнія мала

рідкісний

167

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Eudia spini

Сатурнія середня

зникаючий

168

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Aglia tau

Сатурнія руда

вразливий

169

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Lemonia taraxaci

Шовкопряд кульбабовий

вразливий

170

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Lemonia bellioni

Шовкопряд белліона

рідкісний

171

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Endromis versicolora

Ендроміс березовий

вразливий

172

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Catocala dilecta

Стрічкарка велика червона

рідкісний

173

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Catocala disjuncta

Стрічкарка диз'юнктивна

рідкісний

174

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Catocala diversa

Стрічкарка червоно-жовта

рідкісний

175

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Catocala fraxini

Стрічкарка блакитна

вразливий

176

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Catocala sponsa

Стрічкарка орденська малинова

рідкісний

177

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Cucullia magnifica

Каптурниця пишна

рідкісний

178

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Cucullia splendida

Каптурниця блискуча

рідкісний

179

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Cucullia argentina

Каптурниця срібляста

рідкісний

180

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Cucullia argentea

Каптурниця срібна

рідкісний

181

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Noctua haywardi

Совка Гайварда

рідкісний

182

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Staurophora celsia

Совка розкішна

рідкісний

183

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Euchalcia variabilis

Евхальція різнобарвна

рідкісний

184

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Periphanes treitschkei

Совка Трейчке

рідкісний

185

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Periphanes delphinii

Совка сокиркова

вразливий

186

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Zygaena laeta

Красик (Пістрянка) веселий

зникаючий

187

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Zygaena sedi

Красик (Пістрянка) понтійський

рідкісний

188

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Pericallia matronula

Ведмедиця велика

вразливий

189

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Callimorpha dominula

Ведмедицягосподиня

вразливий

190

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Pleroneura coniferarum

Плероневра хвойна

зникаючий

191

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Blasticotoma filiceti

Бластикотома папоротева

рідкісний

192

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Urocerus augur

Рогохвіст-авгур

рідкісний

193

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Xiphidria picta

Ксифідрія строката

вразливий

194

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Konowia markewitshi

Коновія Маркевича

зникаючий

195

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Orussus abietinus

Орусус паразитичний

вразливий

196

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Pachycephus cruentatus

Пахіцефус степовий

зникаючий

197

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Janus femoratus

Янус червононогий

вразливий

198

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Calameuta idolon

Каламеута жовта

вразливий

199

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Cephus zahaikevitshi

Цефус Загайкевича

вразливий

200

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Characopygus scythicus

Харакопіг скіфський

зникаючий

201

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Caenolyda reticulata

Ценеліда сітчаста

вразливий

202

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Megalodontes medius

Мегалодонт середній

рідкісний

203

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Abia fulgens

Абія виблискуюча

рідкісний

204

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Abia nitens

Абія блискуча

рідкісний

205

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Agre beckeri

Агре Беккера

рідкісний

206

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Siobla sturmi

Сіобла бальзамінова

рідкісний

207

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Tenthredo propingua

Трач схожий

неоцінений

208

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Dolerus ciliatus

Долерус степовий

рідкісний

209

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Dolerus subalatus

Долерус короткокрилий

вразливий

210

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Megarhyssa superba

Мегариса рогохвостова

рідкісний

211

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Megarhyssa perlata

Мегариса перлата

рідкісний

212

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Dolichomitus cephalotes

Доліхомітус головастий

рідкісний

213

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Archirileya inopinata

Архірилея чорна

рідкісний

214

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Tetramesa punctata

Тетрамеза пунктирована

рідкісний

215

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Ibalia rufipes

Горіхотворка велетенська

вразливий

216

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Polochrum repandum

Сапіга-полохрум

вразливий

217

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Scolia maculata

Сколія-гігант

неоцінений

218

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Scolia galbula

Сколія односмугова

вразливий

219

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Campsoscolia klugi

Кампсосколія жовтоволоса

зникаючий

220

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Discoelius zonalis

Дисцелія зональна

рідкісний

221

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Celonites abbreviatus

Целонітес кримський

вразливий

222

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Eumenes tripunctatus

Евмен трикрапковий

вразливий

223

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Onychopterocheilus pallasii

Оніхоптерохеілюс Паласа

зникаючий

224

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Paravespa rex

Паравеспа царська

вразливий

225

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Cryptocheilus annulatus

Криптохіл кільчастий

рідкісний

226

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Cryptocheilus rubellus

Криптохіл червонуватий

рідкісний

227

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Anoplius samariensis

Аноплій самарський

рідкісний

228

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Ammophila sareptana

Амофіла сарептська

рідкісний

229

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Cerceris tuberculata

Церцеріс горбкуватий

рідкісний

230

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Sphex flavipennis

Сфекс жовтокрилий

рідкісний

231

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Sphex rufocinctus

Сфекс рудуватий

неоцінений

232

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Larra anathema

Лярра анафемська

неоцінений

233

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Stizus bipunctatus

Стиз двокрапковий

рідкісний

234

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Stizus fasciatus

Стиз смугастий

рідкісний

235

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Stizoides tridentatus

Стизоїд тризубий

рідкісний

236

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Melitturga clavicornis

Мелітурга булавоуса

вразливий

237

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena stigmatica

Андрена червоноплямиста

рідкісний

238

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena magna

Андрена велика

рідкісний

239

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena chrysopus

Андрена золотонога

рідкісний

240

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena ornata

Андрена ошатна

рідкісний

241

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena stepposa

Андрена степова

рідкісний

242

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Melitta wankowiczi

Мелітта Ванковича

зникаючий

243

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Dasypoda spinigera

Дазипода (мохнонога бджола) шипоносна

рідкісний

244

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Halictus luganicus

Галикт луганський

рідкісний

245

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Megachile (Chalicodoma) lefebvrei

Бджола-муляр (Бджола-ліпниця) Лефебвра

зникаючий

246

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Megachile giraudi

Мегахіла Жіро (Бджола-листоріз Жіро)

рідкісний

247

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Hoplitis (Megalosmia) fulva

Гоплітіс рудий

рідкісний

248

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Trachusa (Archianthidium) pubescens

Трахуза мохната

рідкісний

249

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Stelis (Protostelis) annulata

Стеліс кільчастий

рідкісний

250

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Anthophora (Lophanthophora) atricilla

Антофора чорновійчаста

рідкісний

251

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Xylocopa violaceae

Ксилокопа фіолетова (Бджола-тесляр фіолетова)

рідкісний

252

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Xylocopa valga

Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна)

рідкісний

253

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Xylocopa iris

Ксилокопа райдужна (Бджола-тесляр райдужна)

зникаючий

254

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Cubitalia morio

Кубіталія чорна

рідкісний

255

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Eucera (Synchalonia) armeniaca

Евцера армянська

рідкісний

256

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Anthophora (Lophanthophora) robusta

Антофора коренаста

рідкісний

257

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus muscorum

Джміль моховий

рідкісний

258

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus fragrans

Джміль пахучий

зникаючий

259

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus argillaceus

Джміль глинистий

вразливий

260

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus armeniacus

Джміль вірменський

зникаючий

261

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus pomorum

Джміль яскравий

вразливий

262

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus laesus

Джміль лезус

вразливий

263

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus ruderatus

Джміль червонуватий

рідкісний

264

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus zonatus

Джміль оперезаний

рідкісний

265

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Liometopum microcephalum

Ліометопум звичайний

рідкісний

266

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Tapinoma kinburni

Тапінома кінбурнська

рідкісний

267

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Ctenophora festiva

Ктенофора прикрашена

вразливий

268

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Satanas gigas

Ктир велетенський

вразливий

269

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Asilus crabroniformis

Ктир шершенеподібний

вразливий

270

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Temnostoma meridionale

Пилкоротиця південна

вразливий

271

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Merodon femoratoides

Зубарик стегнуватий

вразливий

272

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Merodon crassifemoris

Зубарик грубоклубий

зникаючий

273

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Merodon nigritarsis

Зубарик чорнолапий

рідкісний

274

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Pelecocera latifrons

Пелекоцера широколоба

вразливий

275

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Callicera macquarti

Красновуска Маккара

зникаючий

276

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Psarus abdominalis

Псарус черевастий

зникаючий

277

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Urophora dzieduszyckii

Урофора Дзєдушицького

рідкісний

278

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Lymnaea clavata

Ставковик булавоподібний

вразливий

279

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Lymnaea pachyta

Ставковик потовщений

вразливий

280

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Turricaspia lincta

Турикаспія лінкта

вразливий

281

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Oxychilus kobelti

Оксихілюс кобельта

зникаючий

282

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Granaria frumentum

Гранарія зернова

зникаючий

283

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Serrulina serrulata

Серуліна зубчаста

зникаючий

284

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Chondrina avenacea

Хондрина вівсяна

вразливий

285

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Peristoma merduenianum

Перистома мердвенева

зникаючий

286

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Prostenomphalia carpathica

Простеномфалія карпатська

зникаючий

287

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Trochulus villosulus

Трохулюс опушений

вразливий

288

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Drobacia banatica

Дробація банатська

зникаючий

289

Mollusca

Молюски

Bivalvia

Двостулкові

Ostreoida

Устриці

Ostrea edulis

Устриця їстівна

зникаючий

290

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Helix lucorum

Слимак великий строкатий

вразливий

291

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Trochulus bielzi

Трохулюс Більца

вразливий

292

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Plicuteria lubomirskii

Плікутерія Любомирського

вразливий

293

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Prosobranchiata

Передньозяберні

Pomatias rivulare

Равлик кришечковий струмковий

вразливий

294

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Arianta aethiops

Аріанта ефіопська

вразливий

295

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Pulmonata

Легеневі

Chondrula bielzi

Хондруля Більца

вразливий

296

Mollusca

Молюски

Bivalvia

Двостулкові

Veneroida

Венериди

Hypanis laeviuscula

Гіпаніс левіускула

вразливий

297

Mollusca

Молюски

Bivalvia

Двостулкові

Veneroida

Венериди

Hypanis plicata

Гіпаніс складчастий

вразливий

298

Chordata

Хордові

Petromyzontida

Міноги

Petromyzontiformes

Міногоподібні

Eudontomyzon danfordi

Мінога карпатська

зникаючий

299

Chordata

Хордові

Petromyzontida

Міноги

Petromyzontiformes

Міногоподібні

Eudontomyzon mariae

Мінога українська

зникаючий

300

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Acipenseriformes

Осетроподібні

Acipenser nudiventris

Осетер шип

зниклий

301

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Acipenseriformes

Осетроподібні

Acipenser ruthenus

Стерлядь прісноводна

зникаючий

302

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Acipenseriformes

Осетроподібні

Acipenser sturio

Осетер атлантичний

зниклий

303

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Acipenseriformes

Осетроподібні

Acipenser gueldenstaedtii

Осетер російський

вразливий

304

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Acipenseriformes

Осетроподібні

Acipenser stellatus

Севрюга звичайна

вразливий

305

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Acipenseriformes

Осетроподібні

Huso huso

Білуга звичайна

зникаючий

306

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Leuciscus leuciscus

Ялець звичайний

вразливий

307

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Leuciscus danilewskii

Ялець Данилевського

зникаючий

308

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Telestes souffia

Ялець-андруга європейський

вразливий

309

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Rutilus frisii

Вирезуб причорноморський

зникаючий

310

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Chondrostoma variabile

Підуст волзький

вразливий

311

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Alburnoides rossicus

Бистрянка російська

зникаючий

312

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Alburnus leobergi

Шемая азовська

вразливий

313

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Alburnus sarmaticus

Шемая чорноморська

вразливий

314

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Albunus mentoides

Шемая кримська

зникаючий

315

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Eupallasella percnurus

Гольян озерний

зникаючий

316

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Vimba tenella

Рибець малий

зниклий

317

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Gobio uranoscopus

Пічкур дунайський

зникаючий

318

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Romanogobio kesslerii

Білоперий пічкур дністровський

вразливий

319

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Barbus barbus

Марена звичайна

вразливий

320

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Barbus borysthenicus

Марена дніпровська

зникаючий

321

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Barbus tauricus

Марена кримська

зникаючий

322

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Barbus waleckii

Марена Валецького

вразливий

323

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Barbus petenyi

Марена дунайськодністровська

вразливий

324

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Carassius carassius

Карась звичайний, Карась золотий

вразливий

325

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Cobitis melanoleuca

Щипавка сибірська

вразливий

326

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Esociformes

Щукоподібні

Umbra krameri

Умбра звичайна

рідкісний

327

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Salmoniformes

Лососеподібні

Salmo labrax

Лосось чорноморський

зникаючий

328

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Salmoniformes

Лососеподібні

Hucho hucho

Лосось дунайський, Головатиця

зникаючий

329

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Salmoniformes

Лососеподібні

Thymallus thymallus

Харіус європейський

вразливий

330

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Gadiformes

Тріскоподібні

Lota lota

Минь річковий

вразливий

331

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Mugiliformes

Кефалеподібні

Liza ramada

Кефаль рамада

рідкісний

332

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Lophiiformes

Вудильникоподібні

Lophius piscatorius

Морський чорт європейський

вразливий

333

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Zeiformes

Зеусоподібні

Zeus faber

Зеус звичайний, Сонцевик звичайний

рідкісний

334

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Gasterosteiformes

Колючкоподібні

Syngnathus variegatus

Морська голка товсторила

вразливий

335

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Gasterosteiformes

Колючкоподібні

Syngnathus tenuirostris

Морська голка тонкорила

вразливий

336

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Gasterosteiformes

Колючкоподібні

Hippocampus guttulatus

Морський коник довгорилий

вразливий

337

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Scorpaeniformes

Скорпеноподібні

Chelidonichthys lucerna

Тригла жовта, Морський півень жовтий

рідкісний

338

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Dicentrarchus labrax

Лаврак європейський

неоцінений

339

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Serranus scriba

Кам'яний окунь зебра

рідкісний

340

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Sander marinus

Судак морський, Судак буговець

зникаючий

341

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Sander volgensis

Судак волзький, Берш

зникаючий

342

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Zingel zingel

Чоп звичайний, Чоп великий

рідкісний

343

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Zingel streber

Чоп малий

рідкісний

344

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Percarina demidoffii

Перкарина чорноморська

рідкісний

345

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Gymnocephalus baloni

Йорж Балона

неоцінений

346

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Gymnocephalus acerinus

Йорж носар

зникаючий

347

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Gymnocephalus schraester

Йорж смугастий

вразливий

348

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Diplodus puntazzo

Зубарик звичайний

неоцінений

349

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Pagellus erythrinus

Пагель червоний

недостатньо відомий

350

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Boops boops

Бопс смугастий

недостатньо відомий

351

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Sciaena umbra

Горбань темний

рідкісний

352

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Umbrina cirrosa

Умбріна світла, Горбань світлий

рідкісний

353

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Chromis chromis

Хроміс звичайний, Морська ластівка

неоцінений

354

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Ctenolabrus rupestris

Гребінчастий губань золотистий

рідкісний

355

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Symphodus rostratus

Зеленушка носата

вразливий

356

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Labrus viridis

Губань зелений

рідкісний

357

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Tripterygion tripteronotus

Трьохперка чорноголова

вразливий

358

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Lepadogaster lepadogaster

Риба-присосок європейська

рідкісний

359

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Lepadogaster candolii

Риба-присосок товсторила

рідкісний

360

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Diplecogaster bimaculatus

Короткопера риба-присосок двоплямиста

рідкісний

361

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Callionymus risso

Піскара сіра

рідкісний

362

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Callionymus pusilus

Піскара бура

рідкісний

363

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Gobius paganellus

Бичок паганель

рідкісний

364

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Gobius bucchichi

Бичок Букчича, Бичок рись

рідкісний

365

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Caspiosoma caspium

Бичок-каспіосома каспійський

рідкісний

366

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Benthophiloides brauneri

Бичок-пуголовочок Браунера

рідкісний

367

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Benthophilus stellatus

Бичок-пуголовок зірчастий

рідкісний

368

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Pleuronectiformes

Камбалоподібні

Arnoglossus kessleri

Арноглось середземноморська, Камбала Кесслера

вразливий

369

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Caudata

Хвостаті земноводні

Salamandra salamandra

Саламандра плямиста

вразливий

370

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Caudata

Хвостаті земноводні

Triturus dobrogicus

Тритон дунайський

вразливий

371

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Caudata

Хвостаті земноводні

Triturus karelinii

Тритон Кареліна

вразливий

372

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Caudata

Хвостаті земноводні

Mesotriton alpestris

Тритон альпійський

вразливий

373

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Caudata

Хвостаті земноводні

Lissotriton montandoni

Тритон карпатський

вразливий

374

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Bufo calamita

Ропуха очеретяна

вразливий

375

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Bombina variegata

Кумка жовточерева

вразливий

376

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Rana dalmatina

Прудка жаба

зникаючий

377

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Sauria

Ящірки

Mediodactylus kotschyi

Гекон середземноморський

зникаючий

378

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Sauria

Ящірки

Pseudopus apodus

Жовтопуз безногий, або жовтопузик

вразливий

379

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Sauria

Ящірки

Lacerta viridis

Ящірка зелена

вразливий

380

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Serpentes

Змії

Coronella austriaca

Мідянка звичайна

вразливий

381

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Serpentes

Змії

Hierophis caspius

Полоз жовточеревий, або каспійський

вразливий

382

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Serpentes

Змії

Elaphe dione

Полоз візерунковий

зникаючий

383

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Serpentes

Змії

Elaphe sauromates

Полоз сарматський, або палласів

вразливий

384

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Serpentes

Змії

Zamenis longissimus

Полоз лісовий, або ескулапів

зникаючий

385

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Serpentes

Змії

Zamenis situla

Полоз леопардовий

зникаючий

386

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Serpentes

Змії

Vipera (Pelias) nikolskii

Гадюка Нікольського

вразливий

387

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Serpentes

Змії

Vipera (Pelias) renardi

Гадюка степова

вразливий

388

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Pelecaniformes

Пеліканоподібні

Pelecanus onocrotalus

Пелікан рожевий

зникаючий

389

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Pelecaniformes

Пеліканоподібні

Pelecanus crispus

Пелікан кучерявий

зникаючий

390

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Pelecaniformes

Пеліканоподібні

Phalacrocorax aristotelis

Баклан чубатий

зникаючий

391

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Pelecaniformes

Пеліканоподібні

Phalacrocorax pygmaeus

Баклан малий

зникаючий

392

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Ardeola ralloides

Чапля жовта

рідкісний

393

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Platalea leucorodia

Косар

вразливий

394

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Plegadis falcinellus

Коровайка

вразливий

395

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Ciconia nigra

Лелека чорний

рідкісний

396

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Rufibrenta ruficollis

Казарка червоновола

вразливий

397

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Anser erythropus

Гуска мала

вразливий

398

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Cygnus bewickii

Лебідь малий

рідкісний

399

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Tadorna ferruginea

Огар

вразливий

400

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Anas strepera

Нерозень

рідкісний

401

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Netta rufina

Чернь червонодзьоба

рідкісний

402

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Aythya nyroca

Чернь білоока

вразливий

403

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Bucephala clangula

Гоголь

рідкісний

404

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Somateria mollissima

Пухівка

вразливий

405

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Oxyura leucocephala

Савка

зникаючий

406

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Anseriformes

Гусеподібні

Mergus serrator

Крех середній

вразливий

407

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Pandion haliaetus

Скопа

зникаючий

408

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Milvus milvus

Шуліка рудий

зникаючий

409

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Milvus migrans

Шуліка чорний

вразливий

410

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Circus cyaneus

Лунь польовий

рідкісний

411

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Circus macrourus

Лунь степовий

зникаючий

412

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Circus pygargus

Лунь лучний

вразливий

413

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Accipiter brevipes

Яструб коротконогий

зникаючий

414

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Buteo rufinus

Канюк степовий

рідкісний

415

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Circaetus gallicus

Змієїд

рідкісний

416

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Hieraaetus pennatus

Орел-карлик

рідкісний

417

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Aquila rapax

Орел степовий

зникаючий

418

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Aquila clanga

Підорлик великий

рідкісний

419

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Aquila pomarina

Підорлик малий

рідкісний

420

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Aquila heliaca

Могильник

рідкісний

421

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Aquila chrysaetos

Беркут

вразливий

422

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Haliaeetus allbicilla

Орлан-білохвіст

рідкісний

423

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Neophron percnopterus

Стерв'ятник

зникаючий

424

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Aegypius monachus

Гриф чорний

вразливий

425

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Gyps fulvus

Сип білоголовий

вразливий

426

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco cherrug

Балабан

вразливий

427

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco peregrinus

Сапсан

рідкісний

428

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco naumanni

Боривітер степовий

зникаючий

429

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Galliformes

Куроподібні

Lyrurus tetrix

Тетерук

зникаючий

430

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Galliformes

Куроподібні

Tetrao urogallus

Глушець

зникаючий

431

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Galliformes

Куроподібні

Tetrastes bonasia

Орябок

вразливий

432

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gruiformes

Журавлеподібні

Grus grus

Журавель сірий

рідкісний

433

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gruiformes

Журавлеподібні

Anthropoides virgo

Журавель степовий

зникаючий

434

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gruiformes

Журавлеподібні

Otis tarda

Дрохва

зникаючий

435

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gruiformes

Журавлеподібні

Tetrax tetrax

Хохітва

зникаючий

436

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Burhinus oedicnemus

Лежень

неоцінений

437

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Charadrius hiaticula

Пісочник великий

рідкісний

438

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Charadrius alexandrinus

Пісочник морський

вразливий

439

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Himantopus himantopus

Кулик-довгоніг

вразливий

440

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Recurvirostra avosetta

Чоботар

рідкісний

441

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Haematopus ostralegus

Кулик-сорока

вразливий

442

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Tringa stagnatilis

Коловодник ставковий

зникаючий

443

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Gallingo media

Баранець великий

зникаючий

444

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Numenius tenuirostris

Кульон тонкодзьобий

зникаючий

445

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Numenius arquata

Кульон великий

зникаючий

446

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Numenius phaeopus

Кульон середній

зникаючий

447

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Glareola pratincola

Дерихвіст лучний

рідкісний

448

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Glareola nordmanni

Дерихвіст степовий

зникаючий

449

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Larus ichthyaetus

Мартин каспійський

зникаючий

450

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Hydroprogne caspia

Крячок каспійський

вразливий

451

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Sterna albifrons

Крячок малий

рідкісний

452

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Columbiformes

Голубоподібні

Columba oenas

Голуб-синяк

вразливий

453

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Bubo bubo

Пугач

рідкісний

454

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Asio flammeus

Сова болотяна

рідкісний

455

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Otus scops

Совка

рідкісний

456

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Aegolius funereus

Сич волохатий

рідкісний

457

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Glaucidium passerinum

Сичик-горобець

вразливий

458

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Strix uralensis

Сова довгохвоста

недостатньо відомий

459

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Strix nebulosa

Сова бородата

рідкісний

460

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Strigiformes

Совоподібні

Tyto alba

Сипуха

зникаючий

461

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Coraciiformes

Сиворакшеподібні

Coracias garrulus

Сиворакша

зникаючий

462

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Piciformes

Дятлоподібні

Picus viridis

Жовна зелена

вразливий

463

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Piciformes

Дятлоподібні

Denrocopos leucotos

Дятел білоспинний

рідкісний

464

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Piciformes

Дятлоподібні

Picoides tridactylus

Дятел трипалий

вразливий

465

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Calandrella rufescens

Жайворонок сірий

неоцінений

466

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Lanius senator

Сорокопуд червоноголовий

рідкісний

467

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Lanius excubitor

Сорокопуд сірий

рідкісний

468

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Sturnus roseus

Шпак рожевий

рідкісний

469

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Prunella collaris

Тинівка альпійська

вразливий

470

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Acrocephalus paludicola

Очеретянка прудка

зникаючий

471

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Regulus ignicapillus

Золотомушка червоночуба

неоцінений

472

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Monticola saxatilis

Скеляр строкатий

рідкісний

473

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Parus cyanus

Синиця біла

рідкісний

474

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Emberiza melanocephala

Вівсянка чорноголова

рідкісний

475

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Insectivora

Комахоїдні

Hemiechinus auritus

Їжак вухатий

зникаючий

476

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Insectivora

Комахоїдні

Desmana mochata

Хохуля руська

зникаючий

477

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Insectivora

Комахоїдні

Crocidura leucodon

Білозубка велика

недостатньо відомий

478

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Insectivora

Комахоїдні

Sorex alpinus

Бурозубка альпійська

рідкісний

479

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Insectivora

Комахоїдні

Neomys anomalus

Кутора мала

рідкісний

480

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Rhinolophus hipposideros

Підковоніс малий

вразливий

481

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Rhinolophus ferrumequinum

Підковоніс великий

вразливий

482

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Miniopterus scheibersii

Довгокрил звичайний

зниклий

483

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis blythii

Нічниця гостровуха

вразливий

484

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis myotis

Нічниця велика

вразливий

485

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis bechsteinii

Нічниця довговуха

вразливий

486

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis nattereri

Нічниця Наттерера

вразливий

487

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis emarginatus

Нічниця триколірна

зникаючий

488

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis dasycneme

Нічниця ставкова

зникаючий

489

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis brandtii

Нічниця Брандта

рідкісний

490

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis mystacinus

Нічниця вусата

вразливий

491

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Myotis daubentonii

Нічниця водяна

вразливий

492

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Plecotus auritus

Вухань звичайний

вразливий

493

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Plecotus austriacus

Вухань австрійський

рідкісний

494

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Barbastella barbastellus

Широковух європейський

зникаючий

495

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Nyctalus noctula

Вечірниця руда

вразливий

496

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Nyctalus leisleri

Вечірниця мала

рідкісний

497

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Nyctalus lasiopterus

Вечірниця велетенська

зникаючий

498

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Pipistrellus pipistrellus

Нетопир звичайний

вразливий

499

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Pipistrellus pygmaeus

Нетопир-карлик

неоцінений

500

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Pipistrellus kuhlii

Нетопир середземноморський

вразливий

501

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Pipistrellus nathusii

Нетопир Натузіуса

неоцінений

502

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Hypsugo savii

Нетопир кажановидний

рідкісний

503

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Vespertilio murinus

Лилик двоколірний

вразливий

504

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Eptesicus serotinus

Кажан пізній

вразливий

505

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Chiroptera

Кажани

Eptesicus nilssonii

Кажан північний

рідкісний

506

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Lagomorpha

Зайцеподібні

Lepus timidus

Заєць білий

рідкісний

507

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Spermophillus citellus

Ховрах європейський

зниклий

508

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Spermophillus suslicus

Ховрах крапчастий

зникаючий

509

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Spermophillus odessanus

Ховрах одеський

неоцінений

510

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Nannospalax leucodon

Сліпак білозубий

недостатньо відомий

511

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Spalax zemni

Сліпак подільський

недостатньо відомий

512

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Spalax arenarius

Сліпак піщаний

неоцінений

513

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Spalax graecus

Сліпак буковинський

недостатньо відомий

514

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Eliomys quercinus

Соня садова

зникаючий

515

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Alactaga jaculis

Тушканчик великий

рідкісний

516

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Scirtopoda telum

Ємуранчик звичайний

вразливий

517

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Sicista betulina

Мишівка лісова

рідкісний

518

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Sicista strandi

Мишівка Штранда

вразливий

519

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Sicista subtilis

Мишівка степова

зникаючий

520

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Sicista severtzovi

Мишівка темна

вразливий

521

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Cricetus cricetus

Хом'як звичайний

неоцінений

522

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Cricetulus migratorius

Хом'ячок сірий

недостатньо відомий

523

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Microtus tatricus

Полівка татранська

рідкісний

524

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Chionomys nivalis

Полівка снігова

вразливий

525

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Lagurus lagurus

Строкатка степова

зникаючий

526

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Rodentia

Гризуни

Ellobius talpinus

Сліпачок звичайний

зникаючий

527

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Ursus arctos

Ведмідь бурий

зникаючий

528

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Vormela peregusna

Перегузня

рідкісний

529

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Mustela erminea

Горностай

неоцінений

530

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Mustela lutreola

Норка європейська

зникаючий

531

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Mustela eversmanni

Тхір степовий

зникаючий

532

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Mustela putorius

Тхір лісовий

неоцінений

533

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Lutra lutra

Видра річкова

неоцінений

534

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Vulpes corsac

Корсак

рідкісний

535

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Felix sylvestris

Кіт лісовий

вразливий

536

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Carnivora

Хижі

Lynx lynx

Рись

рідкісний

537

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Pinnipedia

Ластоногі

Monachus monachus

Тюлень-монах

зниклий

538

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Cetacea

Китоподібні

Tursiops truncatus

Афаліна

рідкісний

539

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Cetacea

Китоподібні

Phoecena phoecena

Морська свиня

вразливий

540

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Cetacea

Китоподібні

Delphinus delphis

Дельфін звичайний

неоцінений

541

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Artiodactyla

Парнокопитні

Bison bonasus

Зубр

зниклий в природі

541-1

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Artiodactla

Парнокопитні

Alces alces

Лось європейський

вразливий

542

Chordata

Хордові

Mammalia

Ссавці

Perrisodactyla

Непарнокопитні

Equus caballus

Кінь дикий

зниклий в природі

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 481 від 19.12.2017}

Директор
Департаменту біотичних
ресурсів та екомережіД. Барбарчуквгору