Документ z0568-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.05.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2012  № 360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2012 р.
за № 568/20881

Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, що додаються.

2. Національному центру «Мала академія наук України» (Лісовий О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту управління справами (Ворошиловський О.В.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
26.03.2012  № 360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2012 р.
за № 568/20881

ЗМІНИ
до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

1. У розділі І:

1.1. У пункті 1.2:

в абзаці двадцять другому слова «історико-географічне» замінити словом «історії;»;

доповнити цей пункт після абзацу двадцять другого новим абзацом такого змісту:

«науки про Землю;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять шостим;

абзац тридцять третій після слів «наукових відділень» доповнити словами «конкурсу-захисту,»;

абзац тридцять шостий після слова «конкурсах» доповнити словами «з навчальних предметів».

1.2. Абзац другий пункту 1.8 викласти у такій редакції:

«На всіх етапах олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності завдання готуються окремо для кожного класу (курсу), а конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт - для кожного класу (курсу) відповідної секції наукового відділення.».

2. У розділі ІІ:

2.1. Абзац двадцять перший пункту 2.1 викласти у такій редакції:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення розробляють правила (умови) проведення I, II, III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І, ІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, I, II етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, якими визначаються кількісний склад, місце та інші питання проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, конкурсів з фахової майстерності з урахуванням місцевих можливостей.».

2.2. У пункті 2.3:

підпункт 2.3.1 викласти в такій редакції:

«2.3.1. II етап олімпіад з навчальних предметів та I етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт проводяться щороку в листопаді - грудні.

Завдання ІІ етапу олімпіад з навчальних предметів готуються обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, I етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт - предметно-методичними комісіями, склад яких формується згідно з вимогами пункту 1.8 розділу І цього Положення та затверджується районними (міськими) управліннями (відділами) освіти.

Кількість турів олімпіад, конкурсів-захистів, їхня тривалість та форми проведення визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад, конкурсів з навчальних предметів та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.»;

у підпункті 2.3.3 слова «- до кінця січня наступного року» замінити словами та цифрами «та заявки на участь у ІІ етапі конкурсу-захисту - до 30 січня наступного року.».

2.3. У пункті 2.4:

абзаци другий і третій підпункту 2.4.6 замінити новим абзацом такого змісту:

«Звіти про проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, заявки на участь команд у III етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт надсилаються до оргкомітету в строки, визначені умовами його проведення, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

3. У розділі ІІІ:

3.1. У пункті 3.7 друге речення виключити.

3.2. Доповнити цей розділ новим пунктом 3.10 такого змісту:

«3.10. У І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з числа учнів - членів Малої академії наук України. У ІІ і III етапах конкурсу-захисту беруть участь переможці відповідно І і II етапів.

Перелік наукових відділень і секцій, з яких проводяться І і ІІ етапи конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, визначається оргкомітетами відповідного етапу. Перелік наукових відділень і секцій, з яких проводиться ІІІ етап конкурсу-захисту, визначається умовами проведення, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України.».

У зв’язку з цим пункти 3.10 - 3.23 вважати відповідно пунктами 3.11 - 3.24.

4. У розділі V:

4.1. Абзац перший пункту 5.6 викласти у такій редакції:

«5.6. Переможці IV етапу олімпіад з навчальних предметів, III етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами (курсами), секціями наукового відділення або за профілями у кількості, що не перевищує 50% загальної кількості учасників змагань відповідного класу (курсу), з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.».

4.2. Абзац перший пункту 5.7 після слів «відповідних змагань окремо за класами (курсами)» доповнити словами «, секціями наукового відділення.».

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО.В. Єреськовгору