Документ z0535-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2015, підстава - z1219-15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 535/20848

{Стандарт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 958 від 23.09.2015}

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення та виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2007 року № 150 „Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”.

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення та виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування (далі - компенсація) деяким категоріям інвалідів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2007 року № 150 „Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”.

1.3. Цей Стандарт не застосовується до осіб, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни, інвалідів, зазначених в абзаці третьому частини першої статті 6 Закону України „Про жертви нацистських переслідувань”, та дітей-інвалідів.

1.4. У разі коли інвалід одержав безоплатну путівку не через орган праці та соціального захисту населення, виплата грошової компенсації за  путівку та за самостійне лікування такій особі не проводиться.

1.5. Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування, не одержана інвалідом з вини органу праці та соціального захисту населення, виплачується без обмеження будь-яким строком.

1.6. У разі смерті інваліда, який мав право на таку компенсацію, не одержана ним сума не виплачується.

1.7. У разі коли інвалід має право на одержання двох і більше видів компенсації згідно з кількома законами, йому надається право вибору в одержанні суми компенсації за одним із законів.

1.8. Адміністративний орган, що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад за місцем реєстрації особи (далі - уповноважений орган).

1.9. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Особи, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, якщо протягом трьох календарних років такі особи не одержували безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу і не виплачувалася за це грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування у зазначений період Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; інші інваліди, якщо вони протягом трьох календарних років не одержували безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання послуги

Підставою для надання послуги є такі документи:

заява інваліда про виплату грошової компенсації;

медична довідка за формою № 070-о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження інвалідом санаторно-курортного лікування (тільки  для виплати грошової компенсації за самостійне лікування);

копія посвідчення інваліда, що підтверджує його належність до категорії громадян, зазначених у розділі ІІ цього Стандарту;

для інваліда, який працює (навчається), - довідка з місця роботи (навчання) про те, що він протягом трьох років не одержував безоплатну санаторно-курортну путівку.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення компенсації особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

4.2. Час подання запиту: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу та роботи „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту: у години прийому згідно з графіком роботи  уповноваженого органу та роботи „мобільного соціального офісу”.

V. Послідовність дій одержувача та уповноваженого органу

5.1. Фізична особа, яка потребує компенсації, подає заяву з необхідними документами, зазначеними в розділі ІV цього Стандарту, до уповноваженого органу за місцем реєстрації або до „мобільного соціального офісу”.

5.2. Умови виплати компенсації за путівку:

5.2.1. Компенсація за путівку виплачується інваліду, якщо він протягом попередніх трьох календарних років не одержував безоплатної санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли інвалід звернувся за нею).

5.2.2. У разі зміни статусу інваліда період перебування його на обліку для виплати компенсації за путівку обчислюється з дня набуття нового статусу.

5.3. Умови виплати грошової компенсації за самостійне лікування:

5.3.1. Право на грошову компенсацію за самостійне лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на три календарних роки (рахуючи рік, коли інвалід проходив самостійно санаторно-курортне лікування).

5.3.2. Компенсація за самостійне лікування інваліда виплачується один раз на три календарних роки, якщо інвалід не одержував безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу, у розмірі, обчисленому відповідно до розділу ІV цього Стандарту, на час проведення оздоровлення.

5.3.3. Після отримання інвалідом компенсації період повторного перебування його на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням обчислюється з дня подання ним необхідних документів.

5.4. У разі отримання компенсації за путівку протягом трьох  календарних років грошова компенсація за самостійне лікування не виплачується за зазначений період.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів уповноваженим органом відбувається у міру надходження заяв.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги та її припинення

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

VIIІ. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Одержання грошової компенсації.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення та виплати компенсації надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайті уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення компенсації.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом V цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

13.1. Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

13.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2007 року № 150 „Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору