Документ z0535-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.06.2003 N 190/995
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2003 р.
за N 535/7856

Про затвердження Положення про порядок
створення та діяльності комісії з оцінки
вартості військового майна МНС України,
що підлягає передачі в оренду

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про господарську
діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року N 778
( 778-2000-п ) "Про затвердження Порядку надання дозволу
військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними
рухомого та нерухомого майна в оренду" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок створення та діяльності
комісії з оцінки вартості військового майна МНС України, що
підлягає передачі в оренду (додається).
2. Начальнику Головного центру координації авіаційних робіт з
пошуку і рятування Штабу сил МНС України генерал-майору
Машаровському М.Г. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря - командувача сил МНС України
генерал-лейтенанта Марченка Г.Б.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи Г.В.Рева
Голова Фонду державного
майна України М.В.Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи,
Фонду державного майна
України
13.06.2003 N 190/995
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2003 р.
за N 535/7856

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та діяльності комісії
з оцінки вартості військового майна МНС України,
що підлягає передачі в оренду

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок створення та діяльності
комісії з оцінки вартості військового майна, яке підпорядковане
Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі -
МНС України), що підлягає передачі в оренду (далі - комісія).
1.2. Комісія створюється в центральному апараті МНС України.
1.3. Комісія створюється наказом МНС України. До складу комісії включаються представники структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства, де перебуває на
обліку військове майно. Комісія створюється в кількості 5-7
чоловік. Для оцінки нерухомого військового майна до складу комісії
додатково включаються фахівці Фонду державного майна України або
його регіональних відділень.
2. Порядок діяльності комісії
2.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її створення.
2.2. Роботу комісії організовує її голова.
2.3. Голова комісії в межах своєї компетенції: скликає засідання комісії; головує на засіданнях; дає доручення членам комісії; організовує підготовку матеріалів на розгляд.
2.4. Основними завданнями та функціями комісії з оцінки
військового майна є: подання пропозицій тендерному комітету МНС України щодо
проведення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності -
суб'єктів господарювання для здійснення незалежної оцінки
нерухомого майна в порядку, установленому чинним законодавством; складання акта оцінки військового майна за формою, що
встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1995 року N 629 ( 629-95-п ) "Про затвердження Методики оцінки
вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних
матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів
та цінних паперів", або звіту у разі проведення незалежної оцінки; розгляд звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна
у разі проведення незалежної оцінки нерухомого майна; подання акта оцінки військового майна на погодження до Фонду
державного майна України чи його регіональних відділень і
затвердження МНС України.
2.5. Засідання комісії є закритим. На засіданні комісії
ведеться протокол, на основі якого видається відповідне
розпорядження МНС України. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо звіту про
оцінку військового майна комісія має право залучати оцінювачів,
які проводили його оцінку (за згодою).
3. Порядок здійснення оцінки військового майна,
що передається в оренду, та затвердження
результатів оцінки
3.1. Оцінка військового майна здійснюється комісією: щодо нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень)
відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року
N 629 ( 629-95-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 2 січня 2003 року N 3 ( 3-2003-п ); щодо рухомого військового майна відповідно до Методики
визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших
військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 29 травня 1998 року N 759 ( 759-98-п ).
3.2. Матеріали з оцінки військового майна (з додатками)
зберігаються в діловодстві МНС України.
Заступник Державного секретаря
МНС України В.М.Романов
Начальник Управління оцінки майна
майнових прав та професійної
оціночної діяльності ФДМУ Н.П.Лебідьвгору