Документ z0503-01, поточна редакція — Редакція від 07.12.2001, підстава - z1013-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 405 від 25.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2001 р.
за N 503/5694

Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 р. N 1911 (із змінами,
унесеними згідно з постановами КМУ від 22.03.2001
N 264, від 04.04.2001 N 318)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів,
експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001
році" (із змінами, унесеними згідно з постановами КМУ від
22.03.2001 N 264 ( 264-2001-п ), від 04.04.2001 N 318
( 318-2001-п ) Н А К А З У Ю:
1. Покласти на Державний департамент інтелектуальної
власності здійснення функцій погодження для видачі ліцензії на
товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році. 2. Затвердити Положення про порядок надання погодження для
видачі ліцензії на товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню у
2001 році (додається). 3. Державному департаменту інтелектуальної власності
зареєструвати зазначене Положення в Міністерстві юстиції України. 4. Державному департаменту інтелектуальної власності довести
до відома Міністерства економіки України зазначене Положення після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Кремень
Затверджено
Наказ Міністерства
освіти і науки України
25.05.2001 N 405
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2001 р.
за N 503/5694
Положення
про порядок надання погодження для видачі ліцензії на
товари, експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню
у 2001 році
( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 )

1. Положення про порядок надання погодження для видачі
ліцензії на товари, експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню у
2001 році (далі - Положення) розроблено на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1911
( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких
підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році" (із змінами,
унесеними згідно з постановами КМУ від 22.03.2001 N 264
( 264-2001-п ), від 04.04.2001 N 318 ( 318-2001-п ) і
застосовується при розгляді питання у прийнятті рішення про
надання погодження для видачі ліцензії на товари таких
найменувань: а) диски для лазерних систем зчитування; б) майстер-диски (еталонні скляні або золоті диски,
материнські та батьківські матриці), які містять інформацію та
призначені для виготовлення дисків для лазерних систем зчитування; в) полікарбонат для виготовлення оптичних носіїв інформації.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 779
( z1013-01 ) від 30.11.2001 ) 2. Погодження, яке видає Державний департамент
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
(далі - Держдепартамент) для видачі ліцензії на товари, експорт
імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (далі - погодження),
- це документ, який є однією з підстав для прийняття рішення щодо
видачі Міністерством економіки України ліцензії на експорт імпорт
товарів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2000 року N 1911 ( 1911-2000-п ). 3. Для одержання погодження фізична або юридична особа
незалежно від форми власності (далі - суб'єкт підприємницької
діяльності), яка має намір отримати ліцензію на експорт імпорт
товарів, зазначених у пункті 1 Положення, повинна подати до
Держдепартаменту такі документи: - заяву про отримання погодження для видачі ліцензії на
товари, експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
(додаток 1); - копію договору (контракту), специфікації до нього, завірені
в установленому порядку; - відомості про коди товарів (підтверджені
Торгово-промисловою палатою України або регіональними відділами з
визначенням коду товару за УКТ ЗЕД ( n0001410-92 ); ( Абзац
четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 ) - документ про дотримання авторських і/або суміжних прав при
експорті імпорті товару та про дозволені способи використання
товару (стосується товарів, зазначених у підпунктах "а", "б"
пункту 1 цього Положення). ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 779 ( z1013-01 ) від 30.11.2001 ) Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у
документах, поданих для отримання погодження, несе керівник
суб'єкта підприємницької діяльності. 4. Після реєстрації заяви про отримання погодження
Держдепартаментом приймається рішення про видачу або відмову у
видачі погодження суб'єкту підприємницької діяльності протягом 10
робочих днів. 5. Рішення про відмову у видачі погодження приймається, якщо
подається неповний, не оформлений належним чином комплект
документів, виявлено недостовірність даних у документах,
передбачених пунктом 3 цього Положення. 6. У рішенні про відмову у видачі погодження зазначаються
підстави такої відмови. Щодо відмови у видачі погодження робиться
позначка у заяві, ставиться підпис заявника про ознайомлення з
обгрунтованою причиною відмови у видачі погодження. 7. Погодження для видачі ліцензії на товари, експорт імпорт
яких підлягає ліцензуванню у 2001 році видається не пізніше трьох
робочих днів після прийняття рішення про видачу (додаток 2). Копія
погодження зберігається у Держдепартаменті. 8. Держдепартамент веде реєстр погоджень, виданих суб'єктам
підприємницької діяльності (додаток 3). 9. Прийняті згідно з пунктом 3 цього Положення документи в
разі одержання погодження заявнику не повертаються.
Начальник управління
авторських і суміжних прав Т.М.Давиденко
Додаток 1
до Положення про порядок
надання погодження для
видачі ліцензії на товари,
експорт імпорт яких
підлягає ліцензуванню у
2001 році
ЗАЯВА
про отримання погодження для видачі ліцензії на товари,
експорт імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
Заявник _____________________________________________________
(найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи; __________________________________________________________________
для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької __________________________________________________________________
діяльності - прізвище, ім'я та по батькові, серія, __________________________________________________________________
номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання)
Місцезнаходження ____________________________________________ __________________________________________________________________
Договір (контракт) __________________________________________
(номер, дата, загальна сума контракту, __________________________________________________________________
фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник) __________________________________________________________________
Предмет договору (контракту) ________________________________
(код товару за УКТ ЗЕД, його __________________________________________________________________
повна назва, кількість, одиниця виміру, __________________________________________________________________
ціна за одиницю виміру товару, літерами)
Підпис заявника _______________________________ ___________
(посада, прізвище, ім'я та
по батькові, підпис)
----------------------------------------------------------------- |ПОГОДЖЕННЯ ВИДАНЕ ____________________________________________ | | (дата, номер погодження | |_____________________________________________ _______________ | | ким видане, посада, ім'я та по батькові, підпис) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ПОГОДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ___________________ | |______________________________________________________________ | |______________________________________________________________ | |Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений ___ | |______________________________________________________________ | | (посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис, дата) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення про порядок
надання погодження для
видачі ліцензії на товари,
експорт імпорт яких
підлягає ліцензуванню у
2001 році
ПОГОДЖЕННЯ N _______
для видачі ліцензії на товари, експорт імпорт яких
підлягає ліцензуванню у 2001 році
від "___" _________ 200_ р.
Видане ______________________________________________________
(найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної __________________________________________________________________
особи; _________________________________________________________________
для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності - __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові, серія, __________________________________________________________________
номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання)
Місцезнаходження ____________________________________________ __________________________________________________________________
Договір (контракт) __________________________________________
(номер, дата, загальна сума __________________________________________________________________
контракту, фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник) __________________________________________________________________
Предмет договору (контракту) ________________________________
(код товару за УКТ ЗЕД, його __________________________________________________________________
повна назва кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю __________________________________________________________________
виміру товару, літерами)
______________________________ ______________
(посада, (підпис) ______________________________
прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Додаток 3
до Положення про порядок
надання погодження для
видачі ліцензії на товари,
експорт імпорт яких
підлягає ліцензуванню у
2001 році
РЕЄСТР
погоджень, виданих суб'єктам підприємницької діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер |Найменування |Місцезнаходження, |Відмітки про видачу або |Підпис | |з/п |погодження, |юридичної |телефон, факс |про відмову у видачі |суб'єкта | | |дата видачі |особи, ПІБ - | |погодження |підриємни- | | | |для фізичної | | |цької | | | |особи | | |діяльності | |----+------------+-------------+------------------+------------------------+-----------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------

( Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 779
( z1013-01 ) від 30.11.2001 )
Начальник управління
авторських і суміжних прав Т.М.Давиденковгору