Документ z0483-15, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 19.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2015  № 402


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2015 р.
за № 483/26928

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до пунктів 6, 7 та 15 частини другої статті 14, пункту 4 частини першої та пункту 15 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2013 року № 344 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 452/22984.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І.М.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А.Т.

В.о. Міністра

І. Уманський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.04.2015 № 402
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
07.04.2015 № 465


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2015 р.
за № 483/26928

ПОРЯДОК
обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 6, 7 та 15 частини другої статті 14, пункту 4 частини першої та пункту 15 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2. Цей Порядок визначає обсяг та порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) та суб’єктом державного фінансового моніторингу - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) для підвищення ефективності здійснення нею нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу - професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) (крім банків) (далі - Суб’єкти), нагляд за якими здійснюється Комісією, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

II. Інформація, що надається Держфінмоніторингом

1. Держфінмоніторинг надає Комісії інформацію щодо ефективності заходів, що вживаються Суб’єктами, нагляд за якими здійснює Комісія, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які отримані Держфінмоніторингом від Суб’єктів;

статистичні дані щодо помилок, допущених Суб’єктами при поданні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

інформацію про стан обліку Суб’єктів у Держфінмоніторингу;

інформацію про виявлені Держфінмоніторингом факти, що можуть свідчити про порушення Суб’єктами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

інформацію про складені Держфінмоніторингом протоколи про адміністративні правопорушення, вчинені посадовими особами Суб’єктів, та результати їх розгляду;

відомості про аналіз Держфінмоніторингом методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

2. Відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом, надаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством.

3. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та Комісією здійснюється з дотриманням заходів, що виключають сторонній доступ до інформації або документів під час їх надання з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

4. Інформація, що передається Держфінмоніторингом Комісії, використовується нею виключно в службових цілях при здійсненні нагляду за додержанням Суб’єктами вимог законодавства і не може підлягати розголошенню.

III. Інформація, що надається Комісією

1. Комісія надає Держфінмоніторингу інформацію щодо підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням Суб’єктами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

інформацію про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Суб’єктами та заходи, вжиті для їх усунення;

узагальнену інформацію про дотримання Суб’єктами, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Комісія, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;

інформацію (за наявності) про анулювання юридичній особі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

2. Обмін інформацією між Комісією та Держфінмоніторингом здійснюється з дотриманням положень пунктів 2-4 розділу ІІ цього Порядку.

IV. Терміни надання інформації

1. Комісія надає Держфінмоніторингу визначену інформацію:

відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку - щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

відповідно до абзацу третього пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку - щороку, не пізніше січня наступного за звітним року;

відповідно до абзацу четвертого пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку - щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

2. Держфінмоніторинг надає Комісії визначену інформацію:

відповідно до абзаців другого - четвертого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку - щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку - протягом місяця з дня виявлення таких фактів;

відповідно до абзацу шостого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку - протягом трьох робочих днів після надсилання протоколу до судового органу та отримання інформації від нього про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення;

відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку - щороку до 01 березня року, що настає за звітним.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук

Директор Департаменту
контрольно-правової роботи
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
О.П. Мисюравгору