Документ z0477-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.03.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.05.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
31.03.2006 N 5555
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2006 р.
за N 477/12351

Про можливість надання
юридичними особами - суб'єктами
господарювання, які за своїм правовим
статусом не є фінансовими установами,
фінансових послуг з надання коштів
у позику та надання поручительств

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), з метою удосконалення державного регулювання
діяльності з надання фінансових послуг юридичними особами -
суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є
фінансовими установами, Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Юридичні особи - суб'єкти господарювання, які за своїм
правовим статусом не є фінансовими установами, надають фінансові
послуги з надання коштів у позику (крім на умовах фінансового
кредиту) та поручительств відповідно до вимог цивільного
законодавства та з урахуванням вимог законодавства України щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
2. Юридичному департаменту (Чурсін О.В.) разом з
департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К.Г.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для його державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження у засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими
компаніями.
Голова В.Суслов
Протокол N 216 засідання
Комісії від 31.03.2006 року
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу
України С.Г.Гуржійвгору