Документ z0426-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2007 N 271
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2007 р.
за N 426/13693

Про затвердження Порядку
видачі та носіння нагрудних знаків
"Капітан далекого плавання"
та "Судновий механік першого розряду"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

Відповідно до пункту 4 Положення про порядок присвоєння звань
особам командного складу морських суден, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 38 ( 38-2005-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007
N 373 ( 373-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі та носіння нагрудних знаків
"Капітан далекого плавання" та "Судновий механік першого розряду",
що додається.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренко А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.А.Касапчука.
Міністр М.Рудьковський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Професійної спілки
працівників морського транспорту
України М.І.Кірєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
11.04.2007 N 271
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2007 р.
за N 426/13693

ПОРЯДОК
видачі та носіння нагрудних
знаків "Капітан далекого плавання"
та "Судновий механік першого розряду"

1. Нагрудні знаки "Капітан далекого плавання" та "Судновий
механік першого розряду" ( za426-07 ) (далі - нагрудні знаки)
(додатки 1 та 2) мають право носити особи, яким відповідно до
Положення про звання осіб командного складу морських суден та
порядок їх присвоєння, затвердженого наказом Міністерства
інфраструктури України від 07 серпня 2013 року N 567
( z1466-13 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23
серпня 2013 року за N 1466/23998, присвоєно звання капітана
далекого плавання або механіка першого розряду (далі - моряки). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 }
2. Нагрудний знак видається на бажання моряка, який має
диплом капітана далекого плавання або механіка першого розряду,
виданий від імені Уряду України або Уряду колишнього СРСР, на
підставі особистої заяви моряка.
3. Отримання нагрудного знака здійснюється за умови надання
моряком таких документів: особистої заяви; копії диплома капітана далекого плавання або механіка першого
розряду за пред'явленням оригіналу диплома.
4. При врученні нагрудного знака видається посвідчення
встановленого зразка (додатки 3 та 4). У посвідчення вноситься
номер нагрудного знака. Дозволяється носіння зменшених (у відношенні 1:3) копій
нагрудних знаків, зазначених у п. 1 цього Положення. На зменшені
копії нагрудних знаків номери не наносяться.
5. Замовлення, зберігання, видача та облік нагрудних знаків
здійснюються Інспекцією з питань підготовки та дипломування
моряків (далі - Інспекція).
6. Відшкодування витрат на виготовлення та оформлення знаків
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
7. Вручення нагрудних знаків здійснюється посадовими особами
Інспекції, які вповноважені Державною службою морського та
річкового транспорту України, в урочистій обстановці. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011, N 278
( z1234-16 ) від 16.08.2016, N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
8. Отримання нагрудного знака підтверджується особистим
підписом моряка в журналі видачі нагрудних знаків, які ведуться
уповноваженими посадовими особами Інспекції. Облік виданих
нагрудних знаків "Капітан далекого плавання" та "Судновий механік
першого розряду" ( za426-07 ) ведеться в окремих журналах
(додатки 5 та 6).
9. Нагрудні знаки носять на правому боці форменого одягу
(кітеля або тужурки) і розміщують нижче державних нагород.
Зменшену копію нагрудного знака можна носити на лівому лацкані
цивільного костюму.
10. Моряки, які мають право на носіння нагрудного знака,
повинні дбайливо до нього ставитися.
11. У разі втрати нагрудного знака та/або його зменшеної
копії та/або посвідчення або пошкодження його (їх) до стану, при
якому неможливо його (їх) використання, моряк письмовою заявою
може замовити його (їх) дублікати. Під час видачі нагрудного знака
та/або посвідчення у верхньому правому куті посвідчення ставиться
напис "ДУБЛІКАТ". У разі видачі дубліката тільки посвідчення номер дубліката
повинен відповідати номеру нагрудного знака. При цьому у графі
"Примітки" журналу вноситься відмітка "Видане тільки посвідчення".
Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування
моряків І.Тихонов

Додаток 1
до Порядку видачі та носіння
нагрудних знаків "Капітан
далекого плавання"
та "Судновий механік першого
розряду"

ОПИС ТА ЗОБРАЖЕННЯ
нагрудного знака
"Капітан далекого плавання"

Нагрудний знак "Капітан далекого плавання" ( za426-07 ) являє
собою стилізований випуклий якір, виготовлений з металу та
почорнений. Від скоби веретена на два боки відходять дві з'єднувальні
скоби, які з'єднані з якірним ланцюгом. Ланцюг і з'єднувальні
скоби розміщені у формі овалу. Розміри знака ( za426-07 ): висота - 48 мм; ширина - 35 мм; висота якоря - 45 мм; ширина якоря - 29 мм; калібр ланцюга - 2 мм; довжина кільця ланцюга - 8 мм; ширина кільця ланцюга - 5 мм. Кільця ланцюга мають контрофорси посередині калібру 2 мм. У верхній частині знака ( za426-07 ) на скобі якоря
розміщений позолочений накладний Малий Герб України розміром: висота - 7 мм; ширина - 5 мм. У центрі нагрудного знака "Капітан далекого плавання"
( za426-07 ) розміщене позолочене накладене стилізоване зображення
секстана розміром 17х17 мм. На зворотному боці нагрудного знака ( za426-07 ) встановлена
шпилька з гайкою для прикріплення до одягу та методом гравірування
наноситься п'ятизначний номер знака.
Зображення нагрудного знака
"Капітан далекого плавання"
( za426-07 )

Додаток 2
до Порядку видачі та носіння
нагрудних знаків "Капітан
далекого плавання"
та "Судновий механік першого
розряду"

ОПИС ТА ЗОБРАЖЕННЯ
нагрудного знака
"Судновий механік першого розряду"

Нагрудний знак "Судновий механік першого розряду"
( za426-07 ) являє собою стилізований випуклий якір, виготовлений
з металу та почорнений. Від скоби веретена на два боки відходять дві з'єднувальні
скоби, які з'єднані з якірним ланцюгом. Ланцюг і з'єднувальні
скоби розміщені у формі овалу. Розміри знака ( za426-07 ): висота - 48 мм; ширина - 35 мм; висота якоря - 45 мм; ширина якоря - 29 мм; калібр ланцюга - 2 мм; довжина кільця ланцюга - 8 мм; ширина кільця ланцюга - 5 мм. Кільця ланцюга мають контрофорси посередині калібру 2 мм. У верхній частині знака ( za426-07 ) на скобі якоря
розміщений позолочений накладний Малий Герб України розміром: висота - 7 мм; ширина - 5 мм. У центрі нагрудного знака "Судновий механік першого розряду"
( za426-07 ) розміщене позолочене накладене стилізоване зображення
трихлопатевого суднового гвинта діаметром 17 мм. На зворотному боці знака ( za426-07 ) встановлена шпилька з
гайкою для прикріплення до одягу та методом гравірування
наноситься п'ятизначний номер знака.
Зображення нагрудного знака
"Судновий механік першого розряду"
( za426-07 )

Додаток 3
до Порядку видачі та носіння
нагрудних знаків "Капітан
далекого плавання"
та "Судновий механік першого
розряду"

ПОСВІДЧЕННЯ

Власнику диплома, що засвідчує присвоєння
звання капітана далекого плавання,
громадянину _____________________________ _________________________________________
(ЗОБРАЖЕННЯ ЗНАКА
"КАПІТАН ДАЛЕКОГО "___"_______________ р. виданий нагрудний
ПЛАВАННЯ")
знак "Капітан далекого плавання" за N ___
Уповноважена особа _________ ____________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 4
до Порядку видачі та носіння
нагрудних знаків "Капітан
далекого плавання"
та "Судновий механік першого
розряду"

ПОСВІДЧЕННЯ

Власнику диплома, що засвідчує присвоєння
звання механіка першого розряду,
громадянину _____________________________ _________________________________________
(ЗОБРАЖЕННЯ ЗНАКА
"СУДНОВИЙ МЕХАНІК "___"_______________ р. виданий нагрудний
ПЕРШОГО РОЗРЯДУ")
знак "Судновий механік першого розряду"
за N _______
Уповноважена особа _________ ____________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 5
до Порядку видачі та носіння
нагрудних знаків "Капітан
далекого плавання"
та "Судновий механік першого
розряду"

ЗРАЗОК
журналу видачі нагрудних знаків
"Капітан далекого плавання"

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,| Номер, | Номер | Дата | Підпис | При-| |з/п|ім'я, по | місце та |нагрудного| видачі |моряка про|мітки| | |батькові |дата видачі| знака |нагрудного| отримання| | | | моряка | диплома | "Капітан | знака |нагрудного| | | | | капітана | далекого | "Капітан | знака | | | | | далекого | плавання"| далекого | | | | | | плавання | | плавання"| | | |---+---------+-----------+----------+----------+----------+-----| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Порядку видачі та носіння
нагрудних знаків "Капітан
далекого плавання"
та "Судновий механік першого
розряду"

ЗРАЗОК
журналу видачі нагрудних знаків
"Судновий механік першого розряду"

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,| Номер, | Номер | Дата | Підпис | При-| |з/п|ім'я, по | місце та |нагрудного| видачі |моряка про|мітки| | |батькові |дата видачі| знака |нагрудного| отримання| | | | моряка | диплома, |"Судновий | знака |нагрудного| | | | | що | механік |"Судновий | знака | | | | | засвідчує | першого | механік | | | | | | присвоєння| розряду" | першого | | | | | | звання | | розряду" | | | | | | Суднового | | | | | | | | механіка | | | | | | | | першого | | | | | | | | розряду | | | | | |---+---------+-----------+----------+----------+----------+-----| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору