Документ z0378-02, поточна редакція — Редакція від 28.02.2017, підстава - z0095-17

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2002  № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2002 р.
за № 378/6666

Про затвердження Порядку видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

{Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1622 від 28.12.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики
№ 273 від 03.11.2004
№ 83 від 20.03.2006
Наказом Міністерства соціальної політики
№ 1622 від 28.12.2016}

Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" зі змінами і доповненнями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю (далі - Порядок), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 83 від 20.03.2006, Наказом Міністерства соціальної політики № 1622 від 28.12.2016}

2. Виконавчому директору Фонду України соціального захисту інвалідів Хабарову В.:

2.1. Узяти до виконання та довести до відома відділень Фонду вищезазначений Порядок.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря.

4. Скасувати наказ Мінпраці від 18.05.2001 № 210.

Міністр

І. СаханьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
праці та соціальної політики
25.03.2002  № 169
(у редакції наказу
Міністерства соціальної
політики України
28.12.2016  № 1622)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2002 р.
за № 378/6666

ПОРЯДОК
видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

1. Цей Порядок регулює видачу відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю (далі - довідка), які мають основне місце роботи на підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадської організації інвалідів, їх відокремлених підрозділах (далі - підприємство, організація), а також у фізичних осіб, які використовують найману працю, виходячи з середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу обчислюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами).

2. Підприємства, організації, а також фізичні особи, які використовують найману працю, для отримання довідки відповідно до свого місцезнаходження подають до відділення Фонду такі документи:

заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за попередній рік за формою 10-ПІ, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року № 42, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 року за № 117/13384;

список працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

У разі якщо підприємства, організації та фізичні особи зареєстровані менше року, звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів подається ними за весь період діяльності, але не менше ніж за один звітний квартал.

3. Подані документи реєструються в журналі реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

4. Відділення Фонду після опрацювання поданих документів протягом десяти днів після їх реєстрації видають довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. Довідка видається підприємству, організації за період, вказаний у заяві.

У разі відмови у видачі довідки підприємству, організації надається обґрунтована відповідь щодо причин відмови.

Причинами відмови можуть бути:

подання підприємством, організацією документів не в повному обсязі;

оформлення документів неналежним чином;

виявлення недостовірних даних у поданих підприємством, організацією документах.

5. Відділення Фонду ведуть облік і забезпечують зберігання усієї документації щодо видачі довідок підприємству, організації та фізичній особі протягом трьох років з дати видачі довідки.

6. Відділення Фонду щокварталу подають інформацію щодо кількості довідок, наданих підприємствам, організаціям та фізичним особам до Фонду соціального захисту інвалідів.

7. Довідка видається безоплатно на підставі заяви фізичної особи, керівника або уповноваженого представника підприємства, організації.

8. Довідку в паперовому вигляді отримує фізична особа, керівник чи уповноважений представник підприємства, організації безпосередньо у відділенні Фонду, до якого було подано заяву про отримання довідки.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1622 від 28.12.2016}


Начальник управління політики соціального захисту інвалідівВ.П.Войтович


Додаток 1
до Порядку видачі довідки
про чисельність працюючих осіб
з інвалідністю
(пункт 2)

ЗАЯВА

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1622 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
соціального захисту осіб
з інвалідністюО. Полякова


Додаток 2
до Порядку видачі довідки
про чисельність працюючих осіб
з інвалідністю
(пункт 2)

СПИСОК
працюючих осіб з інвалідністю

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1622 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
соціального захисту осіб
з інвалідністюО. Полякова


Додаток 3
до Порядку видачі довідки
про чисельність працюючих осіб
з інвалідністю
(пункт 3)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1622 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
соціального захисту осіб
з інвалідністюО. Полякова


Додаток 4
до Порядку видачі довідки
про чисельність працюючих осіб
з інвалідністю
(пункт 4)

ДОВІДКА
про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1622 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
соціального захисту осіб
з інвалідністюО. Поляковавгору