Документ z0348-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2015, підстава - z0492-15


Додаток 8
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб'єктів
первинного фінансового моніторингу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 59 від 05.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 808 від 12.08.2014}Додаток 9
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб'єктів
первинного фінансового моніторингу

ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірок

Реєстрація Акта перевірки

Дані СПФМ

Вид перевірки

Підстава для проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Період перевірки

Перелік нормативно-правових актів, які порушено

Застосовані заходи впливу

Інформація про сплату штрафних санкцій

Примітка

№ з/п № з/п

дата реєстрації

дата підписання

найменування/прізвище, ініціали фізичної особи-підприємця

обліковий ідентифікатор

код області

вид заходу впливу*

сума

номер та дата документа про сплату

штрафні санкції

адміністративні штрафи**

припис про усунення порушень

подання матеріалів до правоохоронних органів

подання до суду про обмеження,, тимчасове припинення чи анулювання ліцензій (дозволів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

__________
* У графах ставиться: "+" - у разі застосування вказаного виду заходу впливу;
"-" - у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.
** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 59 від 05.02.2013}Додаток 10
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб'єктів
первинного фінансового моніторингу

АКТ
про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 59 від 05.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 808 від 12.08.2014}


Додаток 11
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб'єктів
первинного фінансового моніторингу

АКТ
про відсутність СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 59 від 05.02.2013}


Додаток 12
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб’єктів первинного
фінансового моніторингу
(пунк 2.6 розділу ІІ)

АКТ
про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу

{Порядок доповнено додатком 12 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 808 від 12.08.2014}


Додаток 13
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб’єктів первинного
фінансового моніторингу
(пунк 5.3 розділу V)

ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки

{Порядок доповнено додатком 13 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 808 від 12.08.2014}вгору