Документ z0328-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.07.2008, підстава - z0520-08

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.02.2004 N 61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2004 р.
за N 328/8927

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 148 ( z0520-08 ) від 27.05.2008 }

Про внесення змін до Інструкції
про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів,
інших банківських документів і платіжних карток
через митний кордон України

Відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), статей 5, 11, 13 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до пункту 2.1 розділу II Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних
документів, інших банківських документів і платіжних карток через
митний кордон України, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 12.07.2000 N 283 ( z0452-00 ) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за
N 452/4673 (зі змінами), такі зміни: у підпункті "б" слова "та нерезидентами" виключити; пункт доповнити підпунктом "в" такого змісту: "в) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними
особами-нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів,
які вивезені раніше з України на законних підставах (за наявності
митної декларації на їх вивезення), та/або 1000 гривень без
наявності митної декларації на їх вивезення, але загальна сума не
може перевищувати суму, що передбачена підпунктом "б" пункту 1.1
розділу II цієї Інструкції".
2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України для керівництва і використання в
роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.Л.Тігіпковгору